Usnesení 23. 10. 2008

Usnesení z 9. mimořádné schůze Rady města Jablonce nad Nisou, konané dne 23. října 2008.

Usnesení RM č. 209/2008

Odvolání ředitele Spolkového domu Jablonec nad Nisou, p.o.

Rada města Jablonce nad Nisou po projednání předložené zprávy a na základě usnesení Zastupitelstva města Jablonce nad Nisou č. 405/2008 z 18. zasedání dne 23.10.2008

A) odvolává

PhDr. Miroslava Schovance z funkce ředitele Spolkového domu Jablonec nad Nisou, p.o. ke dni 31.12.2008.

B) ukládá

Petru Vobořilovi, místostarostovi města,

informovat o této změně ředitele Spolkového domu Jablonec nad Nisou, p.o. v nejkratším možném termínu.

Usnesení RM č. 210/2008

Vzdělávací veletrh v Liberci

Rada města Jablonce nad Nisou po projednání informativní zprávy

místostarosty Petra Vobořila o Vzdělávacím veletrhu EDUCA v Liberci 30.10.-1.11.2008 a žádosti o umístění informačního stánku v centru města

schvaluje

Vzdělávacímu centru EDUCA Jablonec n.N. umístění propagačního stánku na Mírovém náměstí v Jablonci n.N.

JUDr.Ing. Lukáš Pleticha
místostarosta města

Mgr. Petr Tulpa
starosta města

Vytvořeno 11.11.2008 9:42:57 | přečteno 1858x | Petr Vitvar
load