Usnesení 20. 03. 2008

Usnesení ze 4. schůze Rady města Jablonce nad Nisou, konané dne 20. března 2008

Usnesení RM č. 47/2008

Kontrola plnění usnesení

Rada města Jablonce nad Nisou projednala předložený materiál ke kontrole plnění usnesení RM a zprávu

bere na vědomí

Usnesení RM č. 48/2008

Pronájem bytů

Rada města Jablonce nad Nisou po projednání předložené zprávy

A) schvaluje

1. návrh na uzavření nájemní smlouvy k bytové jednotce zvláštního určení:

1+1

Řetízková 11/3054

L. H.,

trv. Mírové náměstí 19, Jablonec n. N.

na dobu určitou 1 rok

1+1

Na Kopci 9/3055

I. K.,

trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 1 rok

1+1

Řetízková 7/3052

E. B.,

trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 1 rok

2. návrh na uzavření ubytovací smlouvy k ubytovací místnosti:

0+1

Liberecká 146/2342

J. Č.,

trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 3 měsíce

3. prodloužení nájemních a ubytovacích smluv k těmto obecním bytům:

1+1

Rybářská 10A/4605

L. H.,

trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 1 rok

1+1

Rybářská 8A/4604

M. J.,

trv. . Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 1 rok

1+1

Řetízková 5/3051

Z.. K.,

trv. . Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 1 rok

1+4

Skřivánčí 12/1883

J. D.,

trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 6 měsíců

0+1

Na Vršku 16/3763

J. C.,
trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 6 měsíců

1+1

Řetízková 9/3053

N. D.,
trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 1 rok

1+1

Liberecká 148/2343

M. G.,

trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 6 měsíců

0+1

Na Vršku 16/3763

P. G.,

trv. . Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 6 měsíců

0+1

Palackého 63/4423

M.Ch.,

trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 6 měsíců

0+1

Na Vršku 16/3763

J. J.,

trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 6 měsíců

1+1

Na Vršku 16/3763

P. L.,

trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 1 rok

1+3

Podhorská 129/90

J. M.,
trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 6 měsíců

1+1

Liberecká 148/2343

F. M.,
trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 3 měsíce

1+1

Na Vršku 16/3763

E..N.,

trv. ., Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok

1+2

Podhorská 64/562

Z. P.,

trv. ., Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 6 měsíců

1+1

Liberecká 27/3509

P. R.,

trv. ., Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok

1+2

Růžová 3A/2994

Pa. S.,

trv. ., Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 6 měsíců

1+1

Na Vršku 10/3855

M. Š.,

trv. ., Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok

0+1

Na Vršku 16/3763

René Vokáčovi,

trv. Na Vršku 16, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 6 měsíců

0+1

Liberecká 146/2342

V. R.,

trv. ., Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 6 měsíců

3+kk

U Tenisu 17/4776

R. S..,

zast. zákonným zástupcem (matkou)
J. S., trv. .,
Jablonec n. N., na dobu určitou 3 měsíce

1+1

Na Kopci 13/3057

M. L.,

trv. ., Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 3 měsíce

1+1

B. Němcové 54/4403

M. a V. P.,

trv. ., Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 6 měsíců

0+1

Na Vršku 10/3855

M. R.,

trv. ., Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 6 měsíců

1+3

Na Vršku 10/3855

R. O.,
trv. ., Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 3 měsíce

4. ukončení nájemní smlouvy k bytové jednotce č. 24, o velikosti 0+1 v objektu č. p. 3052, Řetízková 7 v Jablonci nad Nisou (nájemci M. V. a L. V.)

5. změnu v obsazení bytové jednotky určené k nájemnímu bydlení v lokalitě Horní Proseč:

b. j. č. 15

Široká 20/4790

Ing. J. L., nar. . 1936,
trv. . Jablonec nad Nisou
(býv. nájemce ing. Petr Kovář)

6. změnu v obsazení bytové jednotky určené k nájemnímu bydlení v lokalitě Mšeno, ul. F. L. Čelakovského:

b. j. č. 65, 1+kk

F. L.Čelakovského 4/3676

O. S., nar. .. 1982,
trv. ., Jablonec nad Nisou
(býv. nájemce p. Martin Hušek)

B) nesouhlasí

s dohodou o výměně bytů mezi Davidem Bornou, trvale bytem . v Jablonci nad Nisou a manž. Jarmilou a Vladimírem Haftsteinovými, trvale bytem . . a . v Jablonci nad Nisou

Usnesení RM č. 49/2008

Dopisy občanů

Rada města Jablonce nad Nisou projednala předložený materiál týkající se dopisů občanů a

A) bere jej na vědomí

1. dopis paní Heleny Krejsové, ., Jablonec nad Nisou

2. dopis paní Žanety Kalejové, ., Jablonec nad Nisou

3. dopisy MUDr. Víta Němečka, ředitele Nemocnice Jablonec n.N.

4. dopis pana Pavla Petráčka, ., Janov nad Nisou

5. dopis paní Jany Kučmašové, ., Jablonec nad Nisou

6. dopis paní Jaroslavy Ďuraškové, ., Jablonec nad Nisou

7. dopis paní Lucie Danyiové, ., Jablonec nad Nisou

8. dopis paní Růženy Syllabové, ., Jablonec nad Nisou

B) schvaluje

1. paní H. K. pronájem bytové jednotky č. 12, o velikosti 1+1 v objektu Na Vršku 16/3763 v Jablonci nad Nisou

2. záměr pronajmout bytovou jednotku č. 19 o velikosti 1+1 v objektu Řetízková 9/3053 v Jablonci nad Nisou MUDr. M. M., lékařce Nemocnice Jablonec nad Nisou, p.o.

3. záměr pronajmout bytovou jednotku č. 23 o velikosti 1+1 v objektu F.L. Čelakovského 4/3676 v Jablonci nad Nisou MUDr. J. W., lékařce Nemocnice Jablonec nad Nisou, p.o.

C) neschvaluje

1. slečně Ž. K. pronájem bytové jednotky č. 2, o velikosti 1+1 v objektu Revoluční 17/981 v Jablonci nad Nisou

2. paní J. Ď. pronájem jiného většího obecního bytu v Jablonci nad Nisou

3. řešení bytové situace paní R. S. pronájem obecního bytu v Jablonci nad Nisou

D) doporučuje

1. slečně Žanetě Kalejové hlásit se do výběrových řízení na pronájem obecních bytů dle schválených Pravidel pronajímání obecních bytů ve městě Jablonci nad Nisou, příp. se obrátit s požadavkem na pronájem bytu jiné vlastníky bytů jako jsou např. bytová družstva, soukromí vlastníci, atd.

2. paní Jaroslavě Ďuraškové řešit svou bytovou situaci výměnou stávajícího bytu, příp. zajímat se o pronájem většího bytu u jiných vlastníků bytů jako jsou např. bytová družstva, soukromí vlastníci, atd.

3. slečně Lucii Danyiové přihlásit se do výběrových řízení na pronájem obecních bytů ve městě Jablonci nad Nisou za splnění stanovených podmínek

4. paní Růženě Syllabové obrátit se se žádostí o pronájem bytu na jiné vlastníky bytů jako jsou např. bytová družstva, soukromí vlastníci atd.

E) trvá

na svém usnesení č. Č. 12/2008/A/1, tj. na výpovědi nájmu nebytového prostoru - garáže - v ulici Komenského 11, Jablonec nad Nisou

F) uděluje

paní Janě Kučmašové výjimku z Pravidel pronajímání obecních bytů ve městě Jablonci nad Nisou pro účast ve výběrových řízení na pronájem sociálních bytů v Jablonci nad Nisou.

Usnesení RM č. 50/2008

Pronájmy nebytových prostor

Rada města Jablonce nad Nisou po projednání předložené zprávy o pro-nájmu nebytových prostor:

A) schvaluje

1. uzavření nájemní smlouvy mezi městem Jablonec nad Nisou a příspěvkovou organizací Základní umělecká škola, Jablonec nad Nisou, Podhorská 47, příspěvková organizace, IČ 75 12 23 08, se sídlem Podhorská 47, PSČ 466 01, Jablonec nad Nisou, jejímž předmětem bude pronájem objektu č.p. 1811 na st.p.č. 1679 vše v k.ú. Jablonec nad Nisou (ul. Mlýnská 4) a objektu č.p. 2500 na st.p.č. 2460/1 vše v k. ú. Jablonec nad Nisou (ul. Podhorská 47) s výjimkou služebního bytu o velikosti 1 + 3 v přízemí objektu, přičemž výše nájemného je stanovena na částku 1.000,- Kč ročně.

2. uzavření nájemní smlouvy mezi městem Jablonec nad Nisou a příspěvkovou organizací Dům dětí a mládeže Vikýř, Jablonec nad Nisou, Podhorská 49, příspěvková organizace, IČ 75 12 22 94, se sídlem Podhorská 49, PSČ 466 01, Jablonec nad Nisou, jejímž předmětem bude pronájem objektu č. p. 946 na st. p. č. 894 včetně st. p. č. 894 vše v k.ú. Jablonec nad Nisou (ul. Podhorská 49) s výjimkou služebního bytu o velikosti 1 + 2 v 1. poschodí objektu, přičemž výše nájemného je stanovena na částku 1.000,- Kč ročně.

B) vydává

souhlas zřizovatele školy k uzavření smlouvy o výpůjčce nebytových prostor o celkové výměře 154,5 m² v objektu Podhorská 2562/47a mezi Českou republikou - Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, IČ 69797111, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, PSČ 128 00, Praha 2 - Nové Město a Základní uměleckou školou Jablonec nad Nisou, Podhorská 47, příspěvková organizace, IČ 751 223 08, se sídlem Podhorská 47, PSČ 466 01, Jablonec nad Nisou, a to na dobu určitou od 1. 5. 2008 do 30. 4.. 2016

Usnesení RM č. 51/2008

Pronájem pozemků a věcná břemena

Rada města Jablonce nad Nisou po projednání předložené zprávy o pro-nájmech pozemků a věcných břemenech :

A) schvaluje

1. ukončení nájemní smlouvy č. 389/OFaM/97/MPO ze dne 19.9.1997 na pronájem části p.p.č. 1283/1 díl „a“ v k.ú. Mšeno n.N. dohodou, ke dni 31.3.2008

2. ukončení nájemní smlouvy č. 542-2000/OF/OMP ze dne 18.9.2000, která je uzavřena s Ing. A. S.., bytem ., Jablonec n.N. dohodou, ke dni 31.3.2008

3. ukončení nájemní smlouvy č.728-2007-FaM/OMP ze dne 11.2. 2008, která je uzavřena se spol. ČSAD Jablonec nad Nisou, a.s., dohodou, ke dni 31.3. 2008

4. uzavření nájemní smlouvy na pronájem p.p.č. 1107 v k.ú. Mšeno n.N. o výměře 2394 m² za účelem přípravy pozemku na výstavbu volnočasových aktivit a výstavby in-line drah s vlastníkem, kterým je Pozemkový fond ČR, Husinecká 1024/11a, Praha 3, IČ: 45 79 70 72. Nájemní smlouvu uzavřít na dobu určitou do 31. 12. 2015, s účinností od 1. 3. 2008. Nájemné ve výši 3,- Kč/m²/rok

5. uzavření nájemní smlouvy na pronájem p.p.č. 672/2 o výměře 3720 m² v k.ú. Mšeno n.N za účelem přípravy pozemku na výstavbu volnočasových aktivit a výstavby in-line drah s vlastníkem, kterým je spol. PALAS Property, s.r.o. Čapkova 71, Semily, IČ: 27506894. Nájemní smlouvu uzavřít na dobu určitou do 31. 12. 2015, s účinností od 1. 3. 2008. Nájemné ve výši 3,- Kč/m²/rok

6. uzavření smlouvy na zřízení věcného břemene v p.p.č 1985 v k.ú. Mšeno n.N. za účelem umístění plynovodní přípojky (ul. Zahradní, k objektu na st.p.č. 1986/2) s L. M., bytem ., Jablonec n.N. pro spol. SČP Net, s.r.o., Klíšská 940, Ústí nad Labem, IČ: 272 955 67 a jednorázovou úhradu stanoví dle ceníku jednorázových úhrad za zřízení věcného břemene

7. uzavření smlouvy na zřízení věcného břemene v p.p.č. 942/1, 942/42, 942/44, 942/45, 942/46, 942/47, 942/57, 2382/3, 2635/4 v k.ú. Jablonec n.N. za účelem umístění kabelové smyčky v okružní křižovatce Riegrova, Průmyslová pro spol. ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín 4, IČ: 272 324 25 a jednorázovou úhradu stanoví dle ceníku jednorázových úhrad za zřízení věcného břemene

8. změnu usnesení č. 66/2006/6 ze dne 26.4. 2006 a to tak že se doplňuje o zřízení věcného břemene v st.p.č. 154 v k.ú. Jablonec n.N. se spol. ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín 4, IČ: 272 324 25 a jednorázovou úhradu stanoví ve výši 10.000,- Kč

9. uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene v p.p.č. 2445/1, 1512/4, 2431, 2429/1 v k.ú. Jablonec n.N. akce „Jablonec n.N. - Na Mýtině, Pionýrů“ se spol. ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín 4, IČ: 272 324 25 a jednorázovou úhradu stanoví dle ceníku jednorázových úhrad za zřízení věcného břemene.

10. uzavření smlouvy na zřízení věcného břemene v p.p.č. 2017/6 v k.ú. Jablonec n.N. (přeložka ul. Lesní) pro společnost Telefónica 02 Czech Republic, a.s., se sídlem Olšanská 55/5, Praha 3, IČ: 601 93 336 a jednorázovou úhradu stanoví dle ceníku jednorázových úhrad za zřízení věcného břemene.

11. pronájem části p.p.č. 942/1 o výměře 20 m² díl „a“ v k.ú. Jablonec n.N. za účelem užívání pozemku pod stavbou garáže pro F. V., bytem ., Jablonec n.N. Nájemní smlouvu uzavřít na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou jeden měsíc. Nájemné stanoví ve výši 35,- Kč/m²/rok

12. podání výpovědi z nájemní smlouvy č. 25N01/12 na pronájem části p.p.č. 66/1 v k.ú. Proseč n.N., která je uzavřena s E. K., bytem ., Hodkovice nad Mohelkou

13. pronájem p.p.č. 205/8 o výměře 191 m² a části p.p.č. 205/4 o výměře cca 51 m² v k.ú. Jablonec n.N. za účelem přístavby k nebytovému prostoru (prodejna) v objektu Budovatelů 6 se spol. Horák Electronic, spol. s r.o., IČ 61539643, se sídlem Budovatelů 6, Jablonec n. N. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou do doby podání žádosti o vydání kolaudačního rozhodnutí, nejdéle však do 31. 12. 2009. Nájemné bude stanoveno po dobu příprav ve výši ve výši 35,- Kč/m²/rok a po dobu prokazatelné výstavby ve výši 1,- Kč/m²/rok

14. pronájem st.p.č. 92 o výměře 1358 m² v k.ú. Jablonec n. N. za účelem užívání pozemku pod stavbou s Ing. J. S., trvale bytem ., Jablonec nad Nisou. Do doby podání žádosti o kolaudační rozhodnutí bude uzavřena smlouva s tím, že nájemné bude stanoveno ve výši 1,- Kč/m²/rok. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou do doby podání žádosti o vydání kolaudačního rozhodnutí, nejdéle však do 31. 12. 2012 s tím, že pokud nebude dodržen termín podání žádosti o kolaudační rozhodnutí na základě zrealizovaného projektu na rekonstrukci stávající budovy a přístavby na stavební parcele č. 92 v k. ú. Jablonec nad Nisou, bude zpětně dopočítáno nájemné ve výši 35,- Kč/m² a rok

15. zřízení věcného břemene práva přístupu a příjezdu přes p.p.č. 324/1 v k.ú. Jablonec n. N. pro vlastníka p.p.č. 252/1 v k.ú. Jablonec n. N.

16. uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene pro vedení trasy „Vodovodu a kanalizace II“ v p.p.č. 53748, 785/1, 783 v k.ú Proseč nad Nisou, které jsou ve vlastnictví Severočeských komunálních služeb s.r.o. Smetanova 4588/91, Jablonec nad Nisou. Úplata za zřízení věcného břemene bude stanovena jako pětinásobek ročního užitku při 20,- Kč/m2/rok + DPH ve výši 19 %, minimálně však ve výši 1.000,- Kč za celou plochu věcného břemene. Ve smlouvě o smlouvě budoucí bude ustanovena rozvazovací podmínka, že budoucí oprávněný (město Jablonec nad Nisou) má právo od této smlouvy odstoupit v případě, že městu nebude poskytnuta dotace.

B) ruší

usnesení č. 146/2007/A/6 ze dne 21.6.2007

C) trvá

usnesení č. 146/2007/A/3 ze dne 21.6.2007

D) neschvaluje

zřízení věcného břemene práva přístupu a příjezdu přes p.p.č. 83/10, p.p.č. 2508/3 a p.p.č. 1947/2 vše v k.ú. Jablonec n. N. pro vlastníka p.p.č. 83/12 a objektu č.p. 669 na st.p.č. 524/2 a st.p.č. 524/2 vše v k.ú. Jablonec n. N.

Usnesení RM č. 52/2008

Zveřejňování záměrů majetkoprávních úkonů

Rada města Jablonce nad Nisou po projednání předložené zprávy o zveřejňování záměrů majetkoprávních úkonů a:

A) schvaluje

1. zveřejnění záměru pronájmu části p.p.č. 48 v k.ú. Jablonec n.N. o výměře 9 m² za účelem umístění stánku na prodej tiskovin

2. zveřejnění záměru pronájmu části p.p.č. 2589 v k.ú. Jablonec n.N. o výměře 9 m² za účelem umístění stánku na prodej tiskovin

3. zveřejnění záměru pronájmu části p.p.č. 66/1 v k.ú. Mšeno n.N. o výměře 10 m² za účelem umístění stánku na prodej tiskovin

4. zveřejnění záměru pronájmu části p.p.č. 942/1 v k.ú. Jablonec n.N. za účelem podnikání - stavebniny, skladovací prostory

5. zveřejnění záměru pronájmu p.p.č. 731/1 v k.ú. Rýnovice o výměře 375 m² za účelem zahrady

6. zveřejnění záměru pronájmu části p.p.č. 66/1 v k.ú. Proseč n.N. o výměře 171 m² za účelem zajištění přístupu k septiku

7. zveřejnění záměru pronájmu st.p.č. 5673 v k.ú. Jablonec n.N. o výměře 18 m² za účelem užívání pozemku pod garáží

8. zveřejnění záměru pronájmu p.p.č. 2969 v k.ú. Jablonec n.N. o výměře 20 m² za účelem pozemku pod garáží

9. zveřejnění záměru směny p.p.č. 2011/2 v k.ú. Jablonec n.N. (ve vlastnictví města Jablonec n.N.) o výměře 54 m² za účelem vypořádání pozemku pod chodníkem

10. zveřejnění záměru prodeje nebytové jednotky č. 3769/02 v objektu Palackého 46/3769 o celkové výměře 70,1 m2 v 1. nadzemním podlaží a spoluvlastnického podílu o velikosti 701/20240 na společných částech domu a stavebních parcelách č. 4/12 a 4/13, vše v k. ú. Mšeno n.N.

11. zveřejnění záměru prodeje p.p.č. 1168/1 v k.ú. Mšeno n.N. o výměře 1016 m²

12. zveřejnění záměru prodeje užívaných částí p.p.č. 918/10 o výměře cca 362 m² a p.p.č. 918/12 o výměře cca 107 m² vše v k.ú. Jablonec n.N. dle vyhotoveného geometrického náčrtu

13. zveřejnění záměru prodeje st.p.č. 731/35 v k.ú. Mšeno n.N. o výměře 24 m²

14. zveřejnění záměru prodeje st.p.č. 6680 v k.ú. Jablonec n.N. o výměře 22 m²

15. zveřejnění záměru prodeje p.p.č. 338/7 v k.ú. Jablonec n.N. o výměře 816 m² za účelem výstavby bytového domu s tím, že podmínkou výběrového řízení je předložení zastavovací studie

16. zveřejnění záměru prodeje p.p.č. 815/18 v k.ú. Jablonecké Paseky o výměře 855 m²

17. zveřejnění záměru směny části p.p.č. 692 v k.ú. Rýnovice (ve vlastnictví města Jablonec n. N.)

18. zveřejnění záměru prodeje p.p.č. 251 o výměře 836 m² v k.ú. Vrkoslavice v souladu s územním plánem (plochy B2) za účelem výstavby rodinného domu

19. zveřejnění záměru prodeje p.p.č. 803/52 o výměře 1047 m² v k.ú. Kokonín v souladu s územním plánem (plochy B3) za účelem výstavby rodinného domu

20. zveřejnění záměru prodeje p.p.č. 507 o výměře 645 m² v k.ú. Kokonín v souladu s územním plánem (plochy BV) za účelem výstavby rodinného domu

21. zveřejnění záměru prodeje p.p.č. 503/2 o výměře 1023 m² v k.ú. Kokonín v souladu s územním plánem (plochy BV) za účelem výstavby rodinného domu

22. zveřejnění záměru prodeje p.p.č. 732/2 o výměře 335 m² v k.ú. Kokonín v souladu s územním plánem (plochy BV) za účelem výstavby rodinného domu

23. zveřejnění záměru prodeje p.p.č. 895/1 o výměře 291 m² a p.p.č. 897/5 o výměře 541 m2 vše v k.ú. Jablonecké Paseky jako celku, v souladu s územním plánem (plochy B2) za účelem výstavby rodinného domu

24. zveřejnění záměru prodeje p.p.č. 1583/25 o výměře 1403 m² v k.ú. Jablonec n. N. v souladu s územním plánem (plochy B2) za účelem výstavby rodinného domu

25. zveřejnění záměru prodeje p.p.č. 797/1 o výměře 1498 m² v k.ú. Kokonín v souladu s územním plánem (plochy B2) za účelem výstavby rodinného domu

26. zveřejnění záměru prodeje p.p.č. 519 o výměře 65 m² a p.p.č. 521 o výměře 1016 m² vše v k.ú. Lukášov jako celku, v souladu s územním plánem (plochy BV) za účelem výstavby rodinného domu

27. zveřejnění záměru prodeje p.p.č. 1050 o výměře 541 m² a p.p.č. 1051 o výměře 320 m² vše v k.ú. Mšeno n. N. jako celku, v souladu s územním plánem (plochy B2) za účelem výstavby rodinného domu

28. zveřejnění záměru prodeje p.p.č. 309/1 o výměře 2801 m² v k.ú. Lukášov v souladu s územním plánem (plochy B1) za účelem výstavby dvou rodinných domů s tím, že vymezení jednotlivých stavebních pozemků bude provedeno geometrickým plánem ještě před vyhlášením výběrového řízení na prodej

29. zveřejnění záměru prodeje p.p.č. 894/8 o výměře 664 m² a části p.p.č. 894/6 o výměře cca 388 m² vše v k.ú. Jablonecké Paseky jako celku, v souladu s územním plánem (plochy BV) za účelem výstavby rodinného domu

30. zveřejnění záměru prodeje části p.p.č. 1052/1 o výměře cca 495 m² v k.ú. Mšeno n. N. v souladu s územním plánem (plochy B2) za účelem výstavby

31. zveřejnění záměru prodeje části p.p.č. 409/1 o výměře cca 1116 m² v k.ú. Kokonín v souladu s územním plánem (plochy B2) za účelem výstavby rodinného domu

32. zveřejnění záměru prodeje p.p.č. 491/1 o výměře 3280 m² a st.p.č. 121/1 o výměře 73 m² (zveřejnění po převodu od Pozemkového fondu ČR) vše v k.ú. Kokonín v souladu s územním plánem (plochy BV) za účelem výstavby dvou rodinných domů s tím, že vymezení jednotlivých stavebních pozemků bude provedeno geometrickým plánem ještě před vyhlášením výběrového řízení na prodej

33. zveřejnění záměru prodeje p.p.č. 608 o výměře 572 m² a p.p.č. 611/4 o výměře 43 m² vše v k.ú. Vrkoslavice jako celku, v souladu s územním plánem (plochy B2) za účelem výstavby rodinného domu

34. zveřejnění záměru prodeje části p.p.č. 1802/2 o výměře cca 1400 m² v k.ú. Jablonecké Paseky v souladu s územním plánem (plochy B2) za účelem výstavby rodinného domu

35. zveřejnění záměru prodeje p.p.č 558/4 o výměře 1349 m² a části p.p.č. 551/4 o výměře 42 m² a p.p.č. 551/2 o výměře 815 m² vše v k.ú. Kokonín v souladu s územním plánem (plochy B2)

36. zveřejnění záměru prodeje časti p.p.č. 771/1 o výměře cca 2000 m² v k.ú. Jablonec n. N. za účelem výstavby garážového domu

37. zveřejnění záměru prodeje časti p.p.č. 1283/1 o výměře cca 63 m² v k.ú. Mšeno n. N.

38. zveřejnění záměru prodeje časti p.p.č. 418/12 nově označené jako st.p.č. 6779 o výměře 3 m² v k.ú. Jablonec n. N. za účelem vypořádání pozemku pod garáží

39. zveřejnění záměru prodeje p.p.č. 1531/27 o výměře 715 m² v k.ú. Jablonec n. N.

40. zveřejnění záměru prodeje části p.p.č. 692 nově označené jako st.p.č. 692/2 o výměře 33 m² v k.ú. Rýnovice

41. zveřejnění záměru prodeje p.p.č. 2943 o výměře 11 m², p.p.č. 2944 o výměře 10 m² a st.p.č. 4687 o výměře 31 m² vše v k.ú. Jablonec n. N. za účelem vypořádání pozemku pod garáží

42. zveřejnění záměru prodeje p.p.č. 1792/1 o výměře 284 m² v k.ú. Jablonec n. N. za účelem zahrady

43. zveřejnění záměru prodeje a pronájmu části p.p.č. 666/1 o výměře cca 1300 m² v k.ú. Jablonec n. N.

44. zveřejnění záměru směny p.p.č. 36/4 o výměře 200 m² v k.ú. Kokonín
(ve vlastnictví města Jablonec n. N.)

45. zveřejnění záměru pronájmu části p.p.č. 636/1 o výměře 400 m² v k.ú. Jablonec n. N.

46. zveřejnění záměru pronajmout a následně prodat tyto nemovitosti :

a) budovu bez č.p./č.e., způsob využití stavba občanského vybavení, umístěnou na stavební parcele č. 99/2,

b) budovu bez č.p./č.e., nezapsanou v katastru nemovitostí, umístěnou na stavební parcele č. 3945,

c) budovu č.p. 2360, způsob využití stavba občanského vybavení, část obce Jablonec nad Nisou, umístěnou na stavební parcele č. 2377,

d) pozemkovou parcelu č. 2352/22 - ostatní plocha, o výměře 73 m²,

e) pozemkovou parcelu č. 144/3 - zahrada, o výměře 129 m²,

f) pozemkovou parcelu č. 2851 - ostatní plocha, o výměře 1355 m²,

g) pozemkovou parcelu č. 2601 - ostatní plocha, o výměře 1452 m²,

h) pozemkovou parcelu č. 2816 - ostatní plocha, o výměře 380 m²,

i) pozemkovou parcelu č. 134 - ostatní plocha, o výměře 107 m²,

j) stavební parcelu č. st. 99/2 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 642 m²,

k) stavební parcelu č. st. 3945 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 64 m²,

l) stavební parcelu č. st. 2377 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 773 m²,

m) pozemkovou parcelu č. 2301/3 - ostatní plocha, o výměře 75 m²,

n) část pozemkové parcely č. 2301/1 - ostatní plocha, vyznačena šrafováním na plánku, který je vyvěšen společně s tímto záměrem,

o) část pozemkové parcely č. 142 - ostatní plocha, vyznačena šrafováním na plánku, který je vyvěšen společně s tímto záměrem, včetně jejich veškerých součástí a příslušenství, všechny nacházející se v katastrálním území Jablonec nad Nisou, obec Jablonec nad Nisou, okres Jablonec nad Nisou, zapsané v katastru nemovitostí vedeném u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, katastrální pracoviště Jablonec nad Nisou.

Nájem a smlouva o smlouvě budoucí bude řešena u nemovitostí školy a tělocvičny až po vyřešení existence těchto budov v souladu se zájmy města.

B) mění

usnesení č. 225/2007/45 ze dne 22. 11. 2007 a to tak, že schvaluje zveřejnění záměru prodeje části p.p.č. 664/6 o výměře 2072 m² v k.ú. Kokonín za účelem výstavby jednoho rodinného domu.

Usnesení RM č. 53/2008

I. rozpočtová opatření

Rada města Jablonce nad Nisou po projednání předloženého materiálu

schvaluje

rozpočtová opatření uvedená v důvodové zprávě a upřesněná při jednání rady města včetně tabulkové části na str. 5. - 8. Zařazení dotace ve výši 620 tis. Kč do příjmů i výdajů odboru financí a majetku a tím i upravený rozpočet města Jablonec nad Nisou v celkovém objemu 1.185.882 tis. Kč

Usnesení RM č. 54/2008

Zpráva o činnosti Rady nemocnice Jablonec nad Nisou za 2. pololetí roku 2007

Rada města Jablonce nad Nisou po projednání předložené zprávy

bere na vědomí

Zprávu o činnosti Rady nemocnice Jablonec nad Nisou za 2. pololetí 2007

Usnesení RM č. 55/2008

Výpověď z nájmu bytu

Rada města Jablonce nad Nisou po projednání předložené důvodové zprávy o výpovědi z nájmu bytu

vypovídá

nájem bytu č. 37, o velikosti 1+1 s příslušenstvím, v objektu č.p. 4326 v ulici Na Úbočí 14, Jablonec nad Nisou, nájemci J. B., nar. .1932, trvale bytem Na Výšině 494, Dubí, a to z výpovědního důvodu dle ustanovení § 711 odst. 2 písm. b) občanského zákoníku, když nájemce hrubým způsobem porušil své povinnosti vyplývající z nájmu bytu tím, že řádně a včas nezaplatil nájemné včetně úhrady za plnění poskytovaná s užíváním předmětného bytu po dobu delší než tři měsíce. Nájem bytu skončí uplynutím tříměsíční výpovědní lhůty, která počne běžet prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď nájemci doručena. Nájemce - J. B. - je povinna předmětný byt vyklidit a vyklizený předat pronajímateli do 15 dnů po uplynutí výpovědní lhůty a po zajištění přístřeší.

Usnesení RM č. 56/2008

Správa bytového fondu

Rada města Jablonce nad Nisou projednala předložený materiál o správě bytového fondu a tuto zprávu

A) schvaluje

budoucí správu bytového fondu a městských nemovitostí prostřednictvím nové obchodní společnosti, která bude založena a plně vlastněna městem

B) ukládá

JUDr. Ing. Lukáši Pletichovi, místostarostovi města,

připravit založení nové obchodní společnosti za účelem správy městských nemovitostí v souladu s bodem III/C důvodové zprávy.

Usnesení RM č. 57/2008

Harmonogram projednání nové metodiky prodeje bytů

Rada města Jablonce nad Nisou projednala předložený materiál o harmonogramu projednání nové metodiky prodeje bytů a

A) schvaluje

prodej objektů v kategoriích A,B,C

1. do 31.12.2008 dle stávající platné metodiky

2. od 1. 1. 2009 dle nové metodiky schválené ZM

B) ukládá

JUDr.Ing. Lukáši Pletichovi, místostarostovi města,

připravit novou metodiku prodeje a předložit ji do Výboru pro hospodaření s majetkem města v červnu a zastupitelstvu města v září 2008

Usnesení RM č. 58/2008

Pronájem vodohospodářských děl SVS a.s.

Rada města Jablonce nad Nisou po projednání předložené zprávy o pronájmech vodohospodářských děl

schvaluje

pronájem

1. kanalizace v ulici V Úvoze (380 m)

2. kanalizace v ulici Široká (188 m)

3. kanalizace v ulici Pomněnková (84 m)

4. kanalizace v ulici U Staré Lípy (154 m)

5. kanalizace v ulicích Na Domovině, Horní, Zlatá Ulička až po napojení na sběrač (1674m)

6. vodovod v ulici V Úvoze (398 m)

7. vodovod v ulici Široká (284 m)

8. vodovod v ulici Na Domovině, Horní a Zlatá Ulička (1438 m)

9. kanalizace na Farského náměstí a v ulici Jiráskova (59 m)

10. kanalizace v ulici U Muzea (61 m)

11. vodovod v ulici Dvorská I.etapa (propojení Dolní náměstí - Lidická - Dvorská - 63 m)

12. vodovod v ulici K Rybárně (253 m)

13. vodovod v ulicích Podskalí a Podzimní (333 m)

14. vodovod na Farského náměstí a v ulicích Jiráskova a U Muzea (107 m)

15. vodovod v ulici Nad Školkou (427 m)

16. vodovod v ulici Průběžná (156 m)

17. vodovod v ulici Za Hrází (440 m)

18. kanalizace okolí Eurocentra (75 m)

19. vodovod a vodojem Proseč (1055 m + odpad z vodojemu a kabeláž, mimo čerpací stanici a vodojem)

20. vodovod pro bytový dům 03 v OS Horní Proseč (547 m)

21. vodovod pro bytové domy typu 01 a 02 v OS Horní Proseč (370 m)

22. kanalizace pro bytový dům 03 v OS Horní Proseč (402 m)

23. kanalizace pro bytové domy typu 01 a 02 v OS Horní Proseč (303 m)

24. vodovod v ulici Soukenná (6 m)

25. vodovod v ulici Dvorská (34 m)

26. kanalizace v ulici Dvorská (134 m)

27. kanalizace na Dolním náměstí (47 m)

Severočeské vodárenské společnosti a.s., Přítkovská 1689, Teplice za účelem řádného provozování uvedených vodohospodářských děl. Nájemní smlouvy budou uzavřeny na dobu pěti let od ode účinnosti jednotlivých nájemních smluv s tím, že platnost nájemních smluv zaniká též přechodem vlastnictví pronajatého majetku z pronajímatele na nájemce. Za pronájem každého vodohospodářského díla se stanoví symbolické nájemné ve výši 1,- Kč/rok.

Usnesení RM č. 59/2008

Smlouva o dílo „Zateplení ZŠ Pasířská“

Rada města Jablonce nad Nisou po projednání předložené zprávy o návrhu smlouvy o dílo na akci „Zateplení ZŠ Pasířská v Jablonci nad Nisou“

bere na vědomí

informaci o přípravě smlouvy

Usnesení RM č. 60/2008

Změna organizačního řádu MěÚ

Rada města Jablonce nad Nisou projednala předložený materiál k změně organizačního řádu MěÚ a

schvaluje

změnu Organizačního řádu MěÚ Jablonec nad Nisou s účinností od 1. 4. 2008 a jeho přílohu číslo 2

Usnesení RM č. 61/2008

Změny ve složení komisí RM

Rada Města Jablonce nad Nisou po projednání předložené zprávy

odvolává

1. z Kulturní komise

Lukáše Brože

2. z Komise humanitní péče

Andreu Faltusovou

3. z Komise pro výchovu a vzdělávání

Ilonu Jarošovou

Usnesení RM č. 62/2008

Jmenování nových členů Správní a Dozorčí rady Městského divadla v Jablonci nad Nisou

Rada města Jablonce nad Nisou projednala předloženou zprávu a

A) bere na vědomí

ukončení mandátu členů Správní rady Městského divadla Jablonec nad Nisou o.p.s. pana Ing. Vladimíra Veselého, pana Jaroslava Zemana, paní Mgr. Vlasty Veverkové, a ukončení mandátu člena dozorčí rady JUDr. Vojtěcha Krupky k datu 14. dubna 2008.

B) jmenuje

1. do správní rady Městského divadla Jablonec nad Nisou, o.p.s. od 15. dubna 2008 pro funkční období tříleté :

JUDr. Vojtěcha Krupku

Marka Pietra

Mgr. Soňu Paukrtovou

2. do dozorčí rady Městského divadla Jablonec nad Nisou, o.p.s.od 15. dubna 2008 pro funkční období tříleté :

Jaroslava Zemana

C) schvaluje

nový tříletý mandát Ing. Petra Svobody ve Správní radě Městského divadla Jablonec nad Nisou, o.p.s. od 15. dubna 2008 pro funkční období tříleté.

Usnesení RM č. 63/2008

Podněty komisí

Rada města Jablonce nad Nisou projednala předložené podněty dopravní komise č. 1,2,3,4/2008, komise pro sport a tělovýchovu č. 26/2007, komise pro realizaci programu regenerace MPZ č. 1/2008, výboru pro hospodaření s majetkem města a

A) bere na vědomí

1. podnět dopravní komise č. 1, 2, 3, 4/2008

2. podnět komise pro sport a tělovýchovu č. 26/2007

3. podnět komise pro realizaci programu regenerace MPZ č. 1/2008

B) souhlasí

s bezúplatným poskytnutím stadionu Střelnice na akci „Sport bez předsudků“

C) ukládá

1. Ing. Otakaru Kyptovi, místostarostovi města,

zahájit pořízení změny Územního plánu města Jablonce nad Nisou ve smyslu stabilizace autobusového nádraží ve stávající lokalitě.

2. Ing. Renatě Vítové, ředitelce odboru financí a majetku,

projednat s vlastníkem p.p.č. 380/1 v k.ú. Jablonec nad Nisou, tj. Českými drahami, a.s., nábř. Ludvíka Svobody 1222/12, Praha výkup, popř. pronájem této nemovitosti.

D) nesouhlasí

s výkupem objektu č.p. 2031 a 2032 Jablonec nad Nisou (Schlaraffie) a zadáním podnětu k prohlášení tohoto objektu kulturní památkou.

Usnesení RM č. 64/2008

Informativní zprávy o činnosti volených politiků města

Rada města Jablonce nad Nisou projednala předložené zprávy o činnosti volených politiků města a

bere je na vědomí

Usnesení RM č. 65/2008

Valorizace mezd a platů ředitelů příspěvkových organizací a jednatelů společností s ručením omezeným

Rada města Jablonce nad Nisou po projednání předložené zprávy:

schvaluje

s účinností od 1. 3. 2008 valorizaci mezd a platů ředitelů příspěvkových organizací a jednatelů společností s ručením omezeným dle důvodové zprávy

Usnesení RM č. 66/2008

Ředitel městské policie

Rada města Jablonce nad Nisou projednala otázku postavení ředitele městské policie a

A) vyslovuje

důvěru současnému řediteli městské policie Ing. Pavlu Onodimu a

B) potvrzuje

jeho setrvání ve funkci ředitele městské policie v Jablonci nad Nisou.

JUDr.Ing. Lukáš Pleticha
místostarosta

Mgr. Petr Tulpa
starosta města

Za správnost zkrácené verze: Eva Vanerová, agenda RM a ZM, tel. 483 357 319

Vytvořeno 2.4.2008 13:59:44 | přečteno 2275x | Petr Vitvar
load