Usnesení 13. 05. 2008

Usnesení z 3. mimořádné schůze Rady města Jablonce nad Nisou, konané dne 13. května 2008

Usnesení RM č. 90/2008

Revitalizace a dostavba centra města Jablonce nad Nisou

Rada města Jablonce nad Nisou po projednání předložené zprávy o „REVITALIZACI A DOSTAVBĚ CENTRA MĚSTA JABLONCE NAD NISOU“

s c h v a l u j e

1. zveřejnění záměru pronájmu

 • stavební parcely č. st. 99/2 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 642 m2,
 • stavební parcely č. st. 3945 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 64 m2,
 • pozemkové parcely č. 2352/22 - ostatní plocha, o výměře 73 m2,
 • pozemkové parcely č. 144/3 - zahrada, o výměře 129 m2,
 • pozemkové parcely č. 2851 - ostatní plocha, o výměře 1355 m2,
 • pozemkové parcely č. 2601 - ostatní plocha, o výměře 1452 m2,
 • pozemkové parcely č. 2816 - ostatní plocha, o výměře 380 m2,
 • pozemkové parcely č. 134 - ostatní plocha, o výměře 107 m2,
 • pozemkové parcely č. 142 - ostatní plocha, o výměře 2207 m2,
 • pozemkové parcely č. 2301/3 - ostatní plocha, o výměře 75 m2,
 • části pozemkové parcely č. 2301/1 - ostatní plocha,
 • části pozemkové parcely č. 2384/4 - ostatní plocha,
 • části pozemkové parcely č. 2304/1 - ostatní plocha,
 • části pozemkové parcely č. 2589 - ostatní plocha,
 • části pozemkové parcely č. 2352/21 - ostatní plocha,
 • části pozemkové parcely č. 2352/19 - ostatní plocha,

všechny v katastrálním území Jablonec nad Nisou.

Přesné určení pozemků zveřejňovaných k pronájmu je vyznačeno na mapovém snímku, který je vyvěšen společně s tímto zveřejněním.

2. zveřejnění záměru prodeje

 • stavební parcely č. 99/2 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 642 m2,
 • budovy bez č.p./č.ev. postavené na st.p.č. 99/2
 • stavební parcely č. 3945 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 64 m2,
 • pozemkové parcely č. 2352/22 - ostatní plocha, o výměře 73 m2,
 • pozemkové parcely č. 144/3 - zahrada, o výměře 129 m2,
 • pozemkové parcely č. 2851 - ostatní plocha, o výměře 1355 m2,
 • pozemkové parcely č. 2601 - ostatní plocha, o výměře 1452 m2,
 • pozemkové parcely č. 2816 - ostatní plocha, o výměře 380 m2,
 • pozemkové parcely č. 134 - ostatní plocha, o výměře 107 m2,
 • pozemkové parcely č. 2301/3 - ostatní plocha, o výměře 75 m2,
 • pozemkové parcely č. 142 - ostatní plocha, o výměře 2207 m2,
 • části pozemkové parcely č. 2301/1 - ostatní plocha, přesné určení zveřejňovaného pozemku je vyznačeno na mapovém snímku šrafovaně,

vše v katastrálním území Jablonec nad Nisou včetně jejich veškerých součástí a příslušenství, všechny zapsané v katastru nemovitostí vedeném u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, katastrální pracoviště Jablonec nad Nisou.

Mapový snímek s vyznačením všech pozemků je vyvěšen společně s tímto zveřejněním.

Ing. Otakar Kypta
místostarosta města

Mgr. Petr Tulpa
starosta města

Vytvořeno 28.5.2008 14:36:58 | přečteno 1983x | Petr Vitvar
load