Usnesení 30. 08. 2007

Usnesení ze 14. schůze Rady města Jablonce nad Nisou, konané dne 30. srpna 2007

Usnesení RM č. 172/2007

Kontrola plnění usnesení

Rada města Jablonce nad Nisou projednala předložený materiál ke kontrole plnění usnesení RM a zprávu

bere na vědomí

Usnesení RM č. 173/2007

Pronájem bytů

Rada města Jablonce nad Nisou po projednání předložené zprávy

A. potvrzuje

schvalování návrhů na uzavření nájemních a ubytovacích smluv včetně prodlužování a ukončení nájemních a ubytovacích smluv k obecním bytům, schvalováním návrhů na obsazení bytových jednotek určených k nájemnímu bydlení u bytů s finanční spoluúčastí, schvalováním dohod o výměně bytů a schvalováním úpravy nájemného ve smyslu zákona č. 107/2006 Sb. o jednostran-ném zvyšování nájemného z bytu, v období, kdy nejednala Rada města Jablonce nad Nisou, t.j. od 1. 7. do 30. 8. 2007, které ing. Vladimír Zemín, ředitel odboru správy majetku MěÚ, po předchozím projednání v poradě vedení Městského úřadu Jablonec nad Nisou.

1. schválil

a) prodloužení nájemních a ubytovacích smluv k těmto obecním bytům:

1+4

U Nisy 39/64

M. Š.,

trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 6 měsíců

1+1

Liberecká 146/2342

J. a V. B., trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 6 měsíců

1+1

Prosečská 200

P. G.,

trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 6 měsíců

0+1

Liberecká 148/2343

D. M.,

trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 6 měsíců

1+2

Smetanova 63/4291

I. N.,

trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 2 roky

1+1

Na Kopci 13/3057

A. P.,

trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 1 rok

1+1

Liberecká 148/2343

Š. Ú.,

trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 6 měsíců

1+1

Na Kopci 9/3055

S. B.,

trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 1 rok

1+1

Na Kopci 9/3055

M. G.,

trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 1 rok

1+1

Na Kopci 11/3056

J.H.,

trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 1 rok

1+1

Rybářská 8B/4604

K. K.,

trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 1 rok

1+1

Na Kopci 11/3056

B. S.,

Trv., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 1 rok

1+1

Na Kopci 11/3056

M. Z.,

trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 1 rok

1+1

Řetízková 5/3051

A. R.,

trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 6 měsíců

1+1

Liberecká 148/2343

M. Š.,

trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 6 měsíců

1+1

Na Kopci 9/3055

Z.O.,

trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 6 měsíců

1+1

Na Kopci 13/3057

M. L.,

trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 3 měsíce

0+1

Prosečská 176

B. J.i,

trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 6 měsíců

1+1

Liberecká 146/2342

N. R.,

trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 6 měsíců

1+2

B. Němcové 20/3665

MUDr. J. Fr.,

trv. B., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 2 roky

1+1

Na Vršku 16/3763

I.Č.,

trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 6 měsíců

1+1

Lípová 9/3521

M. M.,

trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 6 měsíců

0+1

Podhorská 16A/378

J. T.,

trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 6 měsíců

1+1

Na Vršku 10/3855

E. Z.,

trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 6 měsíců

1+1

Na Kopci 11/3056

P. K.,

trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 1 rok

b)změnu v obsazení bytových jednotek určených k nájemnímu bydlení
v lokalitě Horní Proseč:

b. j. č. 6

U Tenisu 17/4776

Z. M., nar. . 1943,
trv. ., Jablonec nad Nisou
(býv. nájemce p. Jaroslav Vojtěch)

b. j. č. 3

U Tenisu 17/4776

P. J., nar. .. 1969,
trv. ., Jablonec nad Nisou
(býv. nájemce p. Jaroslav Fořt)

c) změnu v obsazení bytové jednotky určené k nájemnímu bydlení v objektu Horská 8A/4663, Jablonec nad Nisou

b. j. č. 9,

1+2

Horská 8A/4663

Š. K., nar. . 1983
trv. ., Jablonec n. N.
(býv. nájemce p. Petr Jirschik)

d)návrh na uzavření nájemní smlouvy k těmto obecním bytům:

0+1

Lípová 9/3521

M. D.,

trv. ., Liberec

na dobu určitou 6 měsíců

0+1

Na Vršku 16/3763

J. J., zcela zbavenému způsobilosti k právním úkonům,

trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 6 měsíců

e) návrh na uzavření ubytovací smlouvy k ubytovací místnosti:

0+1

Střelecká 7/1638

T. H.,

trv. . Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 3 měsíce

f)ukončení ubytovací smlouvy k ubytovací místnosti č. 2, o velikosti 0+1 v objektu č. p. 2342, Liberecká 146 v Jablonci nad Nisou (ubytovaný Martin Rajnyš)

2. neschválil

návrh na obsazení bytové jednotky určené k nájemnímu bydlení v lokalitě Horní Proseč:

b. j. č. 11

Široká 22/4788

Ma. O., nar. .. 1972,
bytem ., Jablonec nad Nisou
(býv. nájemce p. Jan Havel)

3. vydal nesouhlas

s dohodou o výměně bytů mezi manž. V. a R. M., trvale bytem Rybářská 8B/4604, Jablonec nad Nisou a manž. Ji. a O. V., trvale bytem náměstí T. G. Masaryka 635, Smržovka

4. vydal souhlas

s dohodou o výměně bytů mezi společnými nájemci I. Š. a L. Š., trvale bytem Smetanova 63/4291, Jablonec nad Nisou a Š. O., trvale bytem Křišťálová 7/3322, Jablonec nad Nisou.“

B. schvaluje

1) prodloužení nájemních a ubytovacích smluv k těmto obecním bytům

1+3

Palackého 42/3767

O. J.,

trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 6 měsíců

1+4

Skřivánčí 12/1883

J. D.,

trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 6 měsíců

0+1

Na Vršku 16/3763

J. C.,

trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 6 měsíců

1+1

Liberecká 148/2343

M. G.,

trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 6 měsíců

0+1

Na Vršku 16/3763

P. G.,

trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 6 měsíců

0+1

Palackého 63/4423

M. Ch.,

trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 6 měsíců

1+2

Palackého 44/37689

I. J.,

trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 3 měsíce

1+3

Podhorská 129/90

J. M.,

trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 6 měsíců

1+2

Podhorská 64/562

Z. P.,

trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 6 měsíců

2+kk

Široká 8/4864

Z. R.,

trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 1 rok

1+2

Růžová 3a/2994

P.S.,

trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 6 měsíců

0+1

Na Vršku 16/3763

R. V.,

trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 6 měsíců

1+1

Na Kopci 13/3057

J. a S. M.

trv. Na Kopci 13

na dobu určitou do 31. 12. 2007

2) ukončení ubytovací smlouvy k ubytovací místnosti č. 5, o velikosti 0+1 v objektu Prosečská 176 v Jablonci nad Nisou (ubytovaná Bernarda Deňová)

3) změnu v obsazení bytových jednotek určených k nájemnímu bydlení v lokalitě Horní Proseč:

b. j. č. 12

Široká 10/4860

T. H., nar. .. 1978, trv. ., Jablonec nad Nisou
(býv. nájemce p. Radim Pražan)

b. j. č. 6

Široká 20/4790

Ja. H., nar. . 1982, trv. ., Loučeň
(býv. nájemce p. Jitka Grünfeldová)

b. j. č. 12

Široká 22/4788

Ing. J. K., nar. .. 1981, trv. ., Pardubice
(býv. nájemce ing. Pavel a Petra Šenkovi)

C. bere na vědomí

dopis ředitele o. p. s. Městské divadlo Jablonec nad Nisou Mgr. P. Žura, týkající se poskytnutí bytu v obecním zájmu a schvaluje řešení bytové záležitosti pana Martina Korce jako mimořádný případ podle čl. VI) Pravidel pronajímání obecních bytů ve městě Jablonci nad Nisou, a to bytem v obecním zájmu.

D. bere na vědomí

dopis ředitele o. p. s. Plavecký bazén Jablonec nad Nisou p. M. Musulise týkající se poskytnutí bytu v obecním zájmu a schvaluje řešení bytové záležitosti paní Evy Lacinové jako mimořádný případ podle čl. VI) Pravidel pronajímání obecních bytů ve městě Jablonci nad Nisou, a to bytem v obecním zájmu.

Usnesení RM č. 174/2007

Dopisy občanů

Rada města Jablonce nad Nisou projednala předložený materiál týkající se dopisů občanů a

A. bere na vědomí

 1. dopis Vratislava Liperta, ., Jablonec nad Nisou
 2. dopis Evžena Čermáka, ., Příchovice
 3. dopis Marie Hanákové, ., Jablonec nad Nisou
 4. dopis Jiřího Mečíře, ., Jablonec nad Nisou
 5. dopisy Ireny Böhmové, ., Jablonec nad Nisou
 6. dopis Ministerstva vnitra, odboru azylové a migrační politiky
 7. dopis Antonína Zajíce, ., Jablonec nad Nisou
 8. dopis Martiny Dimmerové, ., Jablonec nad Nisou
 9. dopis Moniky Trdlové, ., Jablonec nad Nisou
 10. Zdeňka Drlíka, ., Jablonec nad Nisou s vyjádřením DSÚ MěÚ
 11. Alice Urbanové, ., Jablonec nad Nisou

B. neschvaluje

1. prodej bytové jednotky č. 3418/16 v objektu Liberecká 50 v Jablonci nad Nisou panu Vratislavu Lipertovi dle jeho návrhu.

2. paní Marii Hanákové pronájem obecního bytu č. 12, o velikosti 1+3 v objektu B. Němcové 4/3656 v Jablonci nad Nisou a doporučuje paní Marii Hanákové řešit svou bytovou situaci výměnou obecního bytu, příp. po odkoupení bytu jeho prodejem a následnou koupí jiného bytu.

3. prominutí dluhu - poplatku z prodlení Martine Dimmerové, nar. ..1975, trvale bytem ., Jablonec nad Nisou.

C. nepromíjí

panu Evženu Čermákovi, ., Příchovice náklady na odtah vozidla LBL 89-15

D. neuděluje

1. panu Jiřímu Mečířovi výjimku z Pravidel pronajímání obecních bytů ve městě Jablonci nad Nisou na poskytnutí obecního bytu ve městě Jablonci nad Nisou

2. slečně Monice Trdlové výjimku z Pravidel pronajímání obecních bytů ve městě Jablonci nad Nisou na možnost účastnit se výběrových řízení na pronájem obecních bytů.

3. paní Alici Urbanové výjimku z Pravidel pronajímání obecních bytů ve městě Jablonci nad Nisou na možnost účastnit se výběrových řízení na pronájem obecních bytů a doporučuje paní Alici Urbanové obrátit se s požadavkem na pronájem bytu na svého zaměstnavatele

4. paní Lucii Mikšové výjimku z Pravidel pronajímání obecních bytů ve městě Jablonci nad Nisou na možnost účastnit se výběrových řízení na pronájem obecních bytů.

E. ukládá

Bc. Ondřeji Fričovi, řediteli odboru financí a majetku

odpovědět po prošetření na stížnost pí Böhmové

F. schvaluje

nabídnutí bytu 1+3 Liberecká 158/1917 MV ČR pro účely azylové a migrační politiky státu

Usnesení RM č. 175/2007

Změna správy bytového fondu II

Rada města Jablonce nad Nisou po projednání předložené důvodové zprávy o změně správy bytové fondu

A. schvaluje

správu bytového fondu města od 1. ledna 2008 formou smluvního vztahu s dvěma subjekty, vzešlými z výběrového řízení organizovaného podle zákona o veřejných zakázkách

B. ukládá

JUDr. Ing. Lukáši Pletichovi, místostarostovi města,

zajistit realizaci této nové správy bytového fondu od 1.ledna 2008

Usnesení RM č. 176/2007

Pronájmy nebytových prostor

Rada města Jablonce nad Nisou po projednání předložené zprávy

o pronájmu nebytových prostor:

A. mění

usnesení č. 100/2006/A/1 z 9. schůze rady města konané dne 29. 6. 2006, a to tak, že schvaluje uzavření dodatku k nájemní smlouvě č. 151/95/MPO ze dne 10. 8. 1995 s organizační jednotkou sdružením Junák - svaz skautů a skautek ČR, okres Jablonec nad Nisou se sídlem Mechová 3, PSČ 466 04, Jablonec nad Nisou, IČ 60252880.

V ostatních bodech zůstává usnesení nezměněno.

B. doplňuje

usnesení č. 145/2007/B z 13. schůze rady města konané dne 21. 6. 2007, a to tak, že se k částce 438 818,- Kč připočte DPH ve výši 19 %.

V ostatních bodech zůstává usnesení nezměněno.

Usnesení RM č. 177/2007

Nemocnice Jablonec nad Nisou, p.o.- zubní pohotovost, žádost o navýšení investiční dotace, vnitřní předpis

Rada města Jablonce nad Nisou po projednání předložené zprávy:

bere na vědomí

1. informaci o postupu nemocnice při zajišťování zubní pohotovosti

2. informaci o žádosti nemocnice o rozpočtovou změnu - navýšení investiční
dotace pro Nemocnici Jablonec nad Nisou, p.o. o 5 000 tis. Kč.

3. informaci o vydání vnitřního mzdového předpisu Nemocnice Jablonec nad Nisou p.o. k 1. 1. 2008 v souladu s § 6 odst. 2 nař. vlády 564/2006 Sb.

Usnesení RM č. 178/2007

Mezinárodní trienále Jablonec 2008

Rada města Jablonce nad Nisou po projednání předložené zprávy

A. bere na vědomí

informativní zprávu o přípravě Mezinárodního trienále Jablonec 2008

B. doporučuje

Zastupitelstvu města Jablonce nad Nisou

podpořit projekt Mezinárodní trienále Jablonec 2008, přičemž výše finanční podpory bude stanovena v závislosti na výši získaných finančních prostředků z grantů EU a Ministerstva kultury ČR

Usnesení RM č. 179/2007

III. Rozpočtová opatření

Rada města Jablonce nad Nisou po projednání předloženého materiálu

schvaluje

rozpočtová opatření uvedená v důvodové zprávě včetně tabulkové části na str. 2. - 8. Zařazení dotace ve výši 1.011 tis. Kč do příjmů i výdajů odboru financí a majetku a tím i upravený rozpočet města Jablonec nad Nisou v celkovém objemu 1.180.296 tis. Kč

Usnesení RM č. 180/2007

Přidělení dotace z rozpočtu Libereckého kraje určené pro Nemocnici Jablonec nad Nisou, p.o. na zvýšené provozní náklady nemocnice na ošetřování pacientů pod vlivem alkoholu a zajištění akutní ústavní pohotovostní služby pro oblast Jablonecka ve II. pololetí 2007

Rada města Jablonce nad Nisou po projednání předloženého materiálu

bere na vědomi

přidělení dotace z rozpočtu Libereckého kraje určené pro Nemocnici Jablonec nad Nisou, p.o. na zvýšené provozní náklady nemocnice na ošetřování pacientů pod vlivem alkoholu a zajištění akutní ústavní pohotovostní služby pro oblast Jablonecka ve II. pololetí 2007 dle důvodové zprávy.

Usnesení RM č. 181/2007

Změny (dodatky) veřejnoprávních smluv

Rada města Jablonce nad Nisou projednala předložený materiál k problematice veřejnoprávních smluv a

schvaluje

změny veřejnoprávních smluv s městem Lučany nad Nisou a obcí Josefův Důl, uzavřených pro výkon přenesené působnosti ve věci správních řízení o zrušení údaje o místu trvalého pobytu ve správních obvodech těchto obcí, v podobě přijetí jejich Dodatků č.1 za účelem snížení úhrady nákladů na částku 1.000,- Kč za jednotlivé správní řízení - dle důvodové zprávy a ve znění návrhů dodatků smluv uvedených v příloze této zprávy

Usnesení RM č. 182/2007

Smlouvy o výpůjčce

Rada města Jablonce nad Nisou projednala předložený materiál k uzavření smluvního vztahu (věcně nezměněný a časově navazující na předchozí smlouvy) o výpůjčce majetku po bývalém OkÚ Jablonec nad Nisou od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových a

schvaluje

uzavření výpůjčky na:

a) nebytové prostory v objektu Komenského č. p. 22/8 (KÚ Jablonec n. N., zapsaný na LV 60000), přilehlé parkoviště na p. č. 2774 (KÚ Jablonec n. N., zapsané na LV 60000) a movitých věcí umístěných v objektu Komenského č.p. 22/8 (viz příloha č. 1), od 1. 1. 2007 do doby realizace tohoto majetku, nejdéle však do 30. 6. 2008

b) nebytové prostory v objektech Anenská č.p. 394/5 (KÚ Jablonec n. N., zapsaný na LV 60000), Anenská č. p. 1488/5a (KÚ Jablonec n. N., zapsaný na LV 60000) a Anenská č. p. 1072/7 (KÚ Jablonec n. N., zapsaný na LV 60000) a movitých věcí umístěných v uvedených objektech (viz příloha č. 2), od 1. 10. 2007 do doby realizace tohoto majetku, nejdéle však do 30. 6. 2008

Usnesení RM č. 183/2007

Komunitní plánování - koordinátor komunitního plánu rozvoje sociálních služeb

Rada města Jablonce nad Nisou po projednání předložené zprávy

A. bere na vědomí

1) informaci o komunitním plánování sociálních služeb v Jablonci nad Nisou

2) rezignaci paní Jany Rajchové na funkci koordinátora komunitního plánování

B. souhlasí

s návrhem Krajské koordinační struktury pro plánování rozvoje sociálních služeb
v Libereckém kraji

C. schvaluje

způsob zajištění komunitního plánování sociálních služeb dle důvodové zprávy

D. stanovuje

počet zaměstnanců zařazených do MěÚ Jablonec nad Nisou z dosavadních 258 nově na 259

Usnesení RM č. 184/2007

Smlouva-odpadové hospodářství (SKS s.r.o.)

Rada města Jablonce nad Nisou po projednání předložené zprávy o návrhu smlouvy mezi městem a Severočeskými komunálními službami, spol. s r.o., která řeší sběr, odvoz, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu v Jablonci n.N.,

A. souhlasí

s novým zněním výše uvedené smlouvy

B. ukládá

Mgr. Petru Tulpovi, starostovi města,

podepsat smlouvu mezi městem Jablonec n.N. a SKS spol. s r.o.

Usnesení RM č. 185/2007

Integrovaný plán rozvoje města - aktuální stav (informativní zpráva)

Rada města Jablonce nad Nisou projednala informativní zprávu o průběhu realizace Integrovaného plánu rozvoje města a

bere ji na vědomí

Usnesení RM č. 186/2007

Rekonstrukce lehkoatletické haly - úprava úhlu klopení zatáček

Rada města Jablonce nad Nisou po projednání předložené zprávy o úhlu klopení zatáček běžeckého oválu v lehkoatletické hale v areálu Střelnice v Jablonci nad Nisou a

neschvaluje

změnu projektovaného sklonu zatáček (11,7º) na sklon požadovaný atletickým klubem (15º).

Usnesení RM č. 187/2007

Informativní zprávy volených představitelů města

Rada města Jablonce nad Nisou projednala předložené zprávy o činnosti starosty města a místostarostů a

bere je na vědomí

Usnesení RM č. 188/2007

Změna v komisi

Rada města Jablonce nad Nisou po vyslechnutí návrhu

jmenuje

do komise prevence kriminality pana Petra Böhma

JUDr.Ing. Lukáš Pleticha
místostarosta

Mgr. Petr Tulpa
starosta města

Za správnost zkrácené verze: Eva Vanerová, agenda RM a ZM, MěÚ Jablonec n.N.

Vytvořeno 6.9.2007 10:34:18 | přečteno 2582x | Petr Vitvar
load