Usnesení 26. 06. 2007

Usnesení ze 4. mimořádné schůze Rady města Jablonce nad Nisou, konané dne 26. června 2007

Usnesení RM č. 167/2007

Prodej bytů

Rada města Jablonce nad Nisou po projednání předložené zprávy o prodeji bytů

A) mění

usnesení č. 144/2007/B z 13. schůze RM, konané dne 21. 6. 2007, a to tak, že

B) schvaluje

podíl dalších nákladů za účelem výpočtu kupních cen bytových jednotek v objektech

Mechová 13/3605, Mechová 15/3604, Mechová 17/3603

  • b.j.č. 3604/15 26.399,90 Kč
  • b.j.č. 3604/16 7.212,70 Kč

Mechová 19/3602, Mechová 21/3601

  • b.j.č. 3602/2 5.654,70 Kč
  • b.j.č. 3602/13 6.988,90 Kč

Usnesení RM č. 168/2007

Bytová záležitost manželů Marcinových

Rada města Jablonce nad Nisou po projednání předložené zprávy

A. ruší

své usnesení č. 140/2007/A/4.a), kterým dne 21.6.2007 schválila ukončení nájemní smlouvy k bytové jednotce č. 16, o velikosti 1+1 v objektu č. p. 3057, Na Kopci 13 v Jablonci nad Nisou (nájemci T. a J. M.)

B. schvaluje

prodloužení nájemní smlouvy k tomuto obecnímu bytu:

1+1

Na Kopci 13/3057

T. a J. M.,

trv. .; ., Jablonec nad Nisou

Na dobu určitou 2 měsíce

Usnesení RM č. 169/2007

Nová železniční zastávka Jablonec nad Nisou centrum - návrh stanoviska města pro koordinátora projektu Regiotram Nisa

Rada města Jablonce nad Nisou po projednání předložené zprávy

A. schvaluje

stanovisko města Jablonce nad Nisou pro koordinátora Regiotramu Nisa požadující zpracování studie na vybudování železniční zastávky Jablonec nad Nisou - centrum v parametrech uvedených v důvodové zprávě

B. ukládá

Ing. Otakaru Kyptovi, místostarostovi města

se stanoviskem seznámit koordinátora projektu Regiotram Nisa

Usnesení RM č. 170/2007

Obnova alegorických postav na městském divadle

Rada města Jablonce nad Nisou po projednání předložené zprávy o obnově alegorických postav na městském divadle a informaci

bere na vědomí

Usnesení RM č. 171/2007

Dopis Ing. Wiedenové

Rada města Jablonce nad Nisou po projednání předloženého dopisu ve věci bezúplatného převodu pozemku a jeho obsah

bere na vědomí

Ing. Otakar Kypta
místostarosta

Mgr. Petr Tulpa
starosta města

Za správnost zkrácené verze: Eva Vanerová, Agenda RM a ZM MěÚ Jablonec n.N., tel.: 483 357 319

Vytvořeno 3.7.2007 8:42:49 | přečteno 2065x | Petr Vitvar
load