Usnesení 21. 03. 2007

Usnesení z 2. mimořádné schůze Rady města Jablonce nad Nisou, konané dne 21. března 2007 v zasedací místnosti Nemocnice Jablonec nad Nisou, p.o.

Usnesení RM č. 70/2007

Nemocnice Jablonec nad Nisou, p.o. - ordinační hodiny akutní ambulantní péče

Rada města Jablonce nad Nisou po projednání předložené zprávy o stavu akutní ambulantní péče a

A) ruší

usnesení RM č. 52/2007 ze dne 15. března 2007 ve věci omezení rozsahu ordinačních hodin akutní ambulantní péče v Nemocnici Jablonec nad Nisou, p.o. dle předložené důvodové zprávy

B) neschvaluje

změnu ordinačních hodin akutní ambulantní péče v Nemocnici Jablonec nad Nisou, p.o. dle předložené důvodové zprávy

C) doporučuje

zastupitelstvu města schválit rozpočtovou změnu, a to příspěvek zřizovatele Nemocnici Jablonec nad Nisou, p.o. ve výši 500 tis. Kč z rozpočtové rezervy na provozování akutní ambulantní péče

D) ukládá

MUDr. Vítovi Němečkovi, řediteli Nemocnice Jablonec nad Nisou,

zpracovat do 31.12.2007 novou jednotnou koncepci zajištění akutní ambulantní péče, nízkoprahové emergency a ústavní pohotovostní služby

Usnesení RM č. 71/2007

Změna organizačního řádu

Rada města Jablonce nad Nisou projednala předložený materiál k problematice změny organizačního řádu MěÚ Jablonec na Nisou a

mění

své usnesení číslo 62/B/2007 ze dne 15. 3. 2007 tak, že toto usnesení nově zní

ruší

k 31. 5. 2007 tyto odbory Městského úřadu Jablonec nad Nisou

  • odbor správní
  • odbor vnitřních věcí
  • odbor humanitní
  • odbor sociálních věcí a zdravotnictví
  • odbor financí a majetku
  • odbor správy majetku
  • odbor stavební a životního prostředí
  • odbor rozvoje

JUDr. Ing. Lukáš Pleticha
místostarosta

Mgr. Petr Tulpa
starosta města

Vytvořeno 29.3.2007 12:35:49 | přečteno 2057x | Petr Vitvar
load