Usnesení 13. 12. 2007

Usnesení z 5. mimořádné schůze Rady města Jablonce nad Nisou, konané dne 13. prosince 2007

Usnesení RM č. 263/2007

Zahraniční služební cesta starosty města

Rada města Jablonce nad Nisou projednala předloženou zprávu o zahraniční služební cestě starosty města do polského města Jelenia Góra u příležitosti podepsání Dohody o partnerství dne 19. prosince 2007 a

schvaluje

cestu starosty města do polského města Jelenia Góra dne 19.12.2007 za účelem podepsání Dohody o partnerství obou měst.

Usnesení RM č. 264/2007

Liniové věcné břemeno

Rada města Jablonce nad Nisou po projednání předložené zprávy o liniovém věcném břemeni

schvaluje

uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene v p.p.č 2500/38, 2500/4 v k.ú. Jablonec n.N. za účelem umístění středotlaké přípojky plynu (ul. Revoluční) pro spol. SČP Net, s.r.o., Klíšská 940, Ústí nad Labem, IČ: 272 955 67 jednorázovou úhradu stanoví dle ceníku jednorázových úhrad za zřízení věcného břemene. Věcné břemeno se zřizuje na dobu určitou po dobu tří let od podpisu smlouvy.

Usnesení RM č. 265/2007

Návštěva delegace z vietnamské provincie

Rada města Jablonce nad Nisou projednala zprávu z Krajského úřadu Libereckého kraje o návštěvě delegace z vietnamské provincie Ha Tinh, která bude ve dnech 7.- 9. 1. 2008 v našem kraji a

souhlasí

s navrženým termínem návštěvy vietnamské delegace v Jablonci nad Nisou dne 9. 1. 2008

Usnesení RM č. 266/2007

Rezignace člena rady města

Rada města Jablonce nad Nisou vyslechla zprávu o rezignaci na funkci člena rady města od Ing. Václava Čížka k 31. 12. 2007 ze zdravotních důvodů a

bere ji na vědomí.

JUDr. Ing. Lukáš Pleticha
místostarosta

Mgr. Petr Tulpa
starosta města

Vytvořeno 8.1.2008 15:03:17 | přečteno 2139x | Petr Vitvar
load