Usnesení 05. 04. 2007

Usnesení ze 3. mimořádné schůze Rady města Jablonce nad Nisou, konané dne 5. dubna 2007

Usnesení RM č. 88/2007

Projednání koeficientu a podílu nákladů pro výpočet ceny bytových jednotek

Rada města Jablonce nad Nisou po projednání koeficientu a podílu nákladů za účelem výpočtu kupních cen bytových jednotek

A) s c h v a l u j e

1. koeficient ve výši 1,2 a podíl nákladů za účelem výpočtu kupních cen bytových jednotek B. Němcové 2/3655, B. Němcové 4/3656 ve výši 1.013.684,- Kč, tj. 453,- Kč/m2

2. koeficient ve výši 1,2 a podíl nákladů za účelem výpočtu kupních cen bytových jednotek B. Němcové 6/3657 ve výši 506.842,- Kč, tj. 453,- Kč/m2

3. koeficient ve výši 1,2 a podíl nákladů za účelem výpočtu kupních cen bytových jednotek B. Němcové 8/3658, B. Němcové 10/3659 ve výši 1.013.684,- Kč, tj. 453,- Kč/m2

4. koeficient ve výši 1,2 a podíl nákladů za účelem výpočtu kupních cen bytových jednotek B. Němcové 16/3663, B. Němcové 18/3664 ve výši 218.160,- Kč, tj. 108,- Kč/m2

5. koeficient ve výši 1,2 a podíl nákladů za účelem výpočtu kupních cen bytových jednotek B. Němcové 20/3665, B. Němcové 22/3666 ve výši 218.160,- Kč, tj. 108,- Kč/m2

6. koeficient ve výši 1,2 a podíl nákladů za účelem výpočtu kupních cen bytových jednotek v objektu Mechová 13/3605, Mechová 15/3604,Mechová 17/3603 ve výši 854.385,- Kč, tj. 229,- Kč/m2

7. koeficient ve výši 1,2 a podíl nákladů za účelem výpočtu kupních cen bytových jednotek v objektu Mechová 19/3602, Mechová 21/3601 ve výši 569.590,- Kč, tj. 229,- Kč/m2

B) u k l á d á

Bc. Ondřeji Fričovi, řediteli odboru financí a majetku, předložit na první radě města v listopadu 2007 zprávu o stavu účtu a počtu zájemců o odkoupení bytových jednotek ve výše uvedený objektech.

Petr Vobořil
místostarosta

Mgr. Petr Tulpa
starosta města

Vytvořeno 17.4.2007 10:51:43 | přečteno 2000x | Petr Vitvar
load