Usnesení 31. 08. 2006

Usnesení z 10. schůze Rady města Jablonce nad Nisou konané dne 31. srpna 2006. (zkrácená verze pro vyvěšení)

Usnesení RM č. 116/2006

Kontrola plnění usnesení RM

Rada města Jablonce nad Nisou projednala předložený materiál ke kontrole plnění usnesení RM a zprávu

bere na vědomí

Usnesení RM č. 117/2006

Pronájem bytů

Rada města Jablonce nad Nisou po projednání předložené zprávy

A. bere na vědomí

návrhy na uzavření nájemních a ubytovacích smluv včetně prodlužování a ukončení nájemních a ubytovacích smluv k obecním bytům a návrhy na obsazení bytových jednotek určených k nájemnímu bydlení u bytů s finanční spoluúčastí, v období, kdy nejednala Rada města Jablonce nad Nisou, t.j. od 1. 7. do 31. 8. 2006, které schválil ing. Vladimír Zemín, ředitel odboru správy majetku MěÚ po předchozím projednání v poradě vedení Městského úřadu Jablonec nad Nisou:

1) návrh na uzavření nájemní smlouvy k tomuto obecnímu bytu:

1+1

Na Kopci 13/3057

A. P.,

trv. Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 1 rok

1+1

Prosečská 200

P. G.,

trv., Jablonec nad Nisou

2) prodloužení nájemních a ubytovacích smluv k těmto obecním bytům:

1+1

Na Kopci 9/3055

Sv. B.

trv., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 1 rok

1+1

Na Kopci 9/3055

M. G.,

trv., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 1 rok

1+1

Na Kopci 11/3056

J. H.,

trv., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 1 rok

1+1

Rybářská 8B/4604

K. K.,

trv., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 1 rok

1+1

Na Kopci 11/3056

B. S.,

trv., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 1 rok

1+1

Rybářská 8A/4604

G. Š.,

trv., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 2 roky

1+1

Na Kopci 11/3056

M.Z.,

trv., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 1 rok

0+1

F. L. Čelakovského

4/3676

P. J.,

trv. I, Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 2 roky

1+1

Řetízková 5/3051

A. R.,

trv., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 6 měsíců

1+1

F. L. Čelakovského

4/3676

MUDr. V. Š.,

trv., Jablonec n. N.

na dobu určitou 2 roky

1+1

Liberecká 148/2343

M. Š.,

trv. Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 6 měsíců

1+1

Na Kopci 11/3056

P. K.,

trv. Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 1 rok

0+1

Na Vršku 16/3763

M. G.,

trv., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 6 měsíců

0+1

Prosečská 176

B. J.,

trv., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 6 měsíců

1+1

Liberecká 146/2342

N. R.,

trv. Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 3 měsíce

0+1

Liberecká 146/2342

V. .

trv. Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 6 měsíců

1+1

Na Vršku 16/3763

I. Č.,

trv., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 6 měsíců

0+1

Prosečská 176

Be. D.,

trv., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 6 měsíců

0+1

Liberecká 146/2342

J. Gi.,

trv., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 6 měsíců

3) změnu v obsazení bytové jednotky určené k nájemnímu bydlení v lokalitě Horní Proseč:

b. j. č. 3

1+2

Široká 24/4798

M.V., nar. 1963,
trv., Praha
(býv. nájemce p. E. Křelinová)

b. j. č. 4

3+kk

Široká 16/4836

M. Ja., DiS., nar. 1980,
trv. Janov nad Nisou
(býv. nájemce p. L. Rangl)

B. schvaluje

1) návrh na uzavření nájemní smlouvy k tomuto obecnímu bytu:

1+3

Na Úbočí 21/4325

V. K.,

trv., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 1 rok

nájemné je stanoveno smluvní ve výši

0+1

Na Vršku 16/3763

5 000,00 Kč/měsíc/byt
R. V.
Trv., Jablonec n.N.
Na dobu určitou 6 měsíců

2) prodloužení nájemních a ubytovacích smluv k těmto obecním bytům:

1+2

Rybářská 8A/4604

J. B.,

trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 2 roky

1+2

Rybářská 8B/4604

P. C.,

trv. . Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 2 roky

1+2

Rybářská 8B/4604

I. D.,

trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 2 roky

1+2

Rybářská 8A/4604

G. D.,

trv. . Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 2 roky

1+1

Rybářská 8B/4604

Mgr. M. D.,

trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 2 roky

1+2

Rybářská 8B/4604

M. D.,

trv. . Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 2 roky

1+2

Rybářská 8A/4604

M. E.,

trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 2 roky

1+2

Rybářská 8A/4604

L. E.,

trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 2 roky

1+2

Rybářská 8B/4604

O. F. a M. F.,

trv. . Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 2 roky

1+2

Rybářská 8A/4604

M. J.,

trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 2 roky

1+2

Rybářská 8B/4604

L.K.,

trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 2 roky

1+2

Rybářská 8B/4604

M. Kř.,

trv. . Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 2 roky

1+1

Rybářská 8A/4604

R. L.,

trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 2 roky

1+2

Rybářská 8A/4604

V. M.,

trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 2 roky

1+3

B. Němcové 4/3656

A. M.,

trv. . Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 2 roky

1+2

Rybářská 8B/4604

V. M.,

trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 2 roky

1+2

Rybářská 8B/4604

Ja. P.,

trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 2 roky

1+2

Rybářská 8A/4604

Le. R.,

trv. . Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 2 roky

1+2

Rybářská 8A/4604

V. S.,

trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 2 roky

1+1

Rybářská 8A/4604

R. Š.,

trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 2 roky

1+2

Rybářská 8B/4604

MUDr. Ja. T.,

trv. . Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 2 roky

1+1

Na Vršku 16/3763

H. K.,

trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 6 měsíců

1+3

Palackého 42/3767

O. J.,

trv. . Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 6 měsíců

1+4

Skřivánčí 12/1883

J. D.,

trv. . Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 6 měsíců

3) a) ukončení ubytovací smlouvy k ubytovací místnosti č. 15 v objektu Liberecká 148/2343 v Jablonci nad Nisou (ubytovaná Věra Bílá).

b) ukončení ubytovací smlouvy k ubytovací místnosti v objektu Liberecká 148/2343 v Jablonci nad Nisou (ubytovaný Jiří Hejda).

4) návrh na uzavření ubytovací smlouvy k tomuto obecnímu bytu:

0+1

Liberecká 146/2342

J. T.,

trv. ., Jablonec nad Nisou

na dobu určitou 6 měsíců

5) změnu v obsazení bytové jednotky určené k nájemnímu bydlení v lokalitě Mšeno, ul. F. L. Čelakovského:

b. j. č. 78, 1+kk

F. L.Čelakovského 4/3676

Ing. M. M., nar. . 1958,
trv. ., Jablonec nad Nisou
(býv. nájemce M. Zákorové)

Usnesení RM č. 118/2006

Pronájmy nebytových prostor

Rada města Jablonce nad Nisou po projednání předložené zprávy o pronájmu nebytových prostor

schvaluje

1) dodatek č. 2 k nájemní smlouvě č 351/98/OFaM/OMP ze dne 19. 8. 1998 uzavřené mezi městem Jablonec nad Nisou a Městským divadlem Jablonec nad Nisou, o.p.s., IČ 25035746, kterým se rozšíří předmět nájmu o objekt kostela Sv. Anny vč. st.p.č. 1 o výměře 1.032 m2, p.p.č. 1/2 o výměře 44 m2 a p.p.č. 17/4 o výměře 29 m2, vše v k.ú. Jablonec nad Nisou za podmínek daných smlouvou o bezúplatném převodu č. 407-2004-FaM/OMP ze dne 20. 8. 2004,

2) dodatky k nájemním smlouvám č. 146/96/MPO ze dne 29. 5. 1996, č. 460/97/OFaM/MPO ze dne 13. 11. 1997, č. 488-2000-OF/OMP ze dne 8. 8. 2000 a č. 361/98/OFaM/MPO ze dne 20. 7. 1998 uzavřeným mezi městem Jablonec nad Nisou a Speciální školou, Jablonec nad Nisou, IČ 60254190, s platností od 1. 9. 2006,

3) ukončení nájemní smlouvy ze dne 15. 4. 2004 uzavřené mezi městem Jablonec nad Nisou a Občanským sdružením SENIOR, Ústí nad Labem, IČ 69411239 dohodou ke dni 30. 9. 2005,

4) žádost paní Jany Matoušové, Ještědská 170/81, Liberec 8 o stažení výpovědi z nájemní smlouvy č. 01/2006 ze dne 26. 1. 2006.

5) dodatek k nájemní smlouvě č. 586-2006-FaM/OMP uzavřené mezi Městem Jablonec nad Nisou a Reginou Tulachovou, Topolová 454, Rychnov u Jablonce nad Nisou, IČ 68295669 s tím, že se pronájem nebytového prostoru o výměře 63 m2 v objektu Mírové náměstí 3100/19, prodejna č. VI, za účelem zřízení prodejny bižuterie prodlužuje na dobu určitou, a to do 30. 9. 2006.

Usnesení RM č. 119/2006

Schvalování pronájmů nebytových prostor a pozemků
dle usnesení RM č. 100/2006/B/1

Rada města Jablonce nad Nisou po projednání předložené zprávy, vycházející u usnesení RM č. 100/2006/B/1, kterým Rada města svěřila odboru financí a majetku schvalování pronájmů nebytových prostor a pozemků v období, kdy nezasedá Rada města

bere na vědomí

informaci o rozhodnutích, které schválil ředitel odboru financí a majetku MěÚ po předchozím projednání v poradě vedení

1) zrušení stávajícího výběrového řízení na pronájem nebytových prostor v objektu Lidická 678/7, zveřejnění záměru pronájmu nebytových prostor jako celek, nájmu na dobu určitou od 1. 8. 2006 do 31. 10. 2006 pro stávající podnájemce a uskutečnění nového výběrového řízení s pronájmem od 1. 11. 2006

2) pronájem nebytového prostoru v objektu Mírové náměstí 3100/19 v Jablonci nad Nisou, prodejna č. VI o celkové výměře 63 m2 pro paní Reginu Tulachovou, trvale bytem Rychnov u Jablonce nad Nisou, Topolová 454 za účelem provozování prodejny bižuterie. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 měsíc, tj. do 31.8. 2006. Nájemné je stanoveno dohodou ve výši 14.800,- Kč/měsíc, záloha na energie a služby ve výši 2.120,- Kč/měsíc

3) změnu usnesení Rady města č. 86/2006/1 ze dne 8. 6. 2006 takto:

Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě č. 7-2005-FaM/OMP ze dne 30. 12. 2004 uzavřené mezi městem Jablonec nad Nisou a Eurocentrem Jablonec nad Nisou s.r.o., IČ 25412604, kterým se mění nepeněžní plnění nájemného ve výši 67.000,- Kč ročně na peněžní, a to s účinností od 1. 1. 2006

a dodatek č. 3 k nájemní smlouvě č. 52-2005-FaM/OMP ze dne 25. 3. 2005 uzavřené mezi městem Jablonec nad Nisou a Eurocentrem Jablonec nad Nisou s.r.o., IČ 25412604, kterým se doplňuje se povinnost nájemce umisťovat reklamní zařízení na předmět pronájmu pouze se souhlasem pronajímatele a po předchozím projednání s architektem stavby, a to s účinností od 1. 7. 2006.

4) změnu usnesení Rady města č.101/2006/A/3 ze dne 29.6.2006 takto:

schvaluje pronájem části p.p.č. 1591 v k.ú. Mšeno n.N. za účelem umístění stánku pro Davida Klece, bytem B.Němcové 3657/6, Jablonec n.N. , IČ: 401 81 545. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou tři měsíce. Nájemné ve výši 16.000,- Kč.

Usnesení RM č. 120/2006

Pronájmy pozemků a liniová věcná břemena

Rada města Jablonce nad Nisou po projednání předložené zprávy o pronájmech pozemků a liniových věcných břemenech :

A. schvaluje

1) Pronájem části p.p.č. 2327/1 o výměře 3 m2 v k.ú. Jablonec n.N. za účelem umístění odpadové nádoby za cenu ve výši 4.500,- Kč/rok pro SBD LIAZ, Želivského 13, Jablonec n.N. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 1 měsíc.

2) Pronájem části p.p.č. 2293/2 o výměře 1 m2 v k.ú. Jablonec n.N. za účelem umístění odpadové nádoby za cenu ve výši 1.500,- Kč/rok pro ČSAD Jablonec nad Nisou, a.s., Pražská 14, Jablonec n.N., IČ: 445 69 793. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 1 měsíc.

3) Pronájem části p.p.č. 2557/1 o výměře 3 m2 v k.ú. Jablonec n.N. za účelem umístění odpadové nádoby za cenu ve výši 4.500,- Kč/rok pro spol. EXATHERM, s.r.o., Jugoslávská 11/30, 466 01, Jablonec n.N., IČ: 44569301. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 1 měsíc.

4) Pronájem části p.p.č. 2471/1 o výměře 1 m2 v k.ú. Jablonec n.N. za účelem umístění odpadové nádoby za cenu ve výši 1.500,- Kč/rok pro Adriana Romaňáka, ADRIA realitní a správní kancelář, Podzimní 20, Jablonec n.N. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 1 měsíc.

5) Pronájem části p.p.č. 2412/1 o výměře 1 m2 v k.ú. Jablonec n.N. za účelem umístění odpadové nádoby za cenu ve výši 1.500,- Kč/rok pro Adriana Romaňáka, ADRIA realitní a správní kancelář, Podzimní 20, Jablonec n.N. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 1 měsíc.

6) Pronájem části p.p.č. 2428/16 o výměře 2 m2 v k.ú. Jablonec n.N. za účelem umístění odpadové nádoby za cenu ve výši 3.000,- Kč/rok pro Adriana Romaňáka, ADRIA realitní a správní kancelář, Podzimní 20, Jablonec n.N. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 1 měsíc.

7) Pronájem části p.p.č. 2474/3 o výměře 1 m2 v k.ú. Jablonec n.N. za účelem umístění odpadové nádoby za cenu ve výši 1.500,- Kč/rok pro Adriana Romaňáka, ADRIA realitní a správní kancelář, Podzimní 20, Jablonec n.N. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 1 měsíc.

8) Pronájem části p.p.č. 2555 o výměře 1 m2 v k.ú. Jablonec n.N. za účelem umístění odpadové nádoby za cenu ve výši 1.500,- Kč/rok pro Adriana Romaňáka, ADRIA realitní a správní kancelář, Podzimní 20, Jablonec n.N. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 1 měsíc.

9) Pronájem části p.p.č. 2474/2 o výměře 1 m2 v k.ú. Jablonec n.N. za účelem umístění odpadové nádoby za cenu ve výši 1.500,- Kč/rok pro Adriana Romaňáka, ADRIA realitní a správní kancelář, Podzimní 20, Jablonec n.N. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 1 měsíc.

10) Pronájem části p.p.č. 2473/1 o výměře 1 m2 v k.ú. Jablonec n.N. za účelem umístění odpadové nádoby za cenu ve výši 1.500,- Kč/rok pro Adriana Romaňáka, ADRIA realitní a správní kancelář, Podzimní 20, Jablonec n.N. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 1 měsíc.

11) Pronájem části p.p.č. 2428/5 o výměře 1 m2 v k.ú. Jablonec n.N. za účelem umístění odpadové nádoby za cenu ve výši 1.500,- Kč/rok pro Adriana Romaňáka, ADRIA realitní a správní kancelář, Podzimní 20, Jablonec n.N. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 1 měsíc.

12) Pronájem části p.p.č. 235/1 o výměře 1 m2 v k.ú. Jablonec n.N. za účelem umístění odpadové nádoby za cenu ve výši 1.500,- Kč/rok pro REKU realitní kancelář, Dlouhá 6, Jablonec n.N. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 1 měsíc.

13) Pronájem části p.p.č. 2165/7 o výměře 1 m2 v k.ú. Jablonec n.N. za účelem umístění odpadové nádoby za cenu ve výši 1.500,- Kč/rok pro REKU realitní kancelář, Dlouhá 6, Jablonec n.N. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 1 měsíc.

14) Pronájem části p.p.č. 745/3 o výměře 3 m2 v k.ú. Jablonec n.N. za účelem umístění odpadové nádoby za cenu ve výši 4.500,- Kč/rok pro REWU realitní kancelář, Korejská 31, Jablonec n.N. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 1 měsíc.

15) Pronájem části p.p.č. 745/3 o výměře 3 m2 v k.ú. Jablonec n.N. za účelem umístění odpadové nádoby za cenu ve výši 4.500,- Kč/rok pro Bytové družstvo VRŠEK, Na Vršku 14/3826, Jablonec n.N. IČ: 25 46 69 68. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 1 měsíc.

16) Uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě č. 46-2003-OF/OMP ze dne 27.1. 2003 uzavřené s Pavlem Krejčím, Podhorská 69, Jablonec n.N. a to tak, že rozšiřuje předmět nájmu o pronájem části p.p.č. 1436/2, GN označené jako p.p.č. 1436/4 o výměře 27 m2 k.ú. Jablonec n.N. za účelem parkování a skladování techniky firmy. Nájemné stanoví ve výši 50,- Kč/m2/rok. Ostatní podmínky nájemní smlouvy zůstávají nezměněny.

17) Ukončení nájemní smlouvy č. 223-2003-OF/OMP ze dne 28.4. 2003 na pronájem p.p.č. 1093/2 v k.ú. Jablonec n.N. o výměře 12 m2 za účelem pozemku pod garáží, která je uzavřena s Miroslavou Benešovou, bytem Podhorská 65 dohodou, ke dni 31.8.2006

18) Pronájem p.p.č. 1093/2 v k.ú. Jablonec n.N. o výměře 12 m2 za účelem pozemku pod garáží pro Karla Hlavatého, bytem Podhorská 65, Jablonec n.N. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou tři měsíce. Nájemné stanoví ve výši 35,- Kč/m2/rok.

19) Pronájem p.p.č. 877/3 o výměře 292 m2, 877/4 o výměře 11 m2, p.p.č. 877/5 o výměře 109 m2 v k.ú. Rýnovice za účelem pozemku k podnikání pro Pavlínu Pilařovou, bytem Čelakovského 1752, Hořice v Podkrkonoší. Nájemní smlouvu uzavřít na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou tři měsíce. Nájemné stanovit ve výši 50,- Kč/m2/rok.

20) Pronájem p.p.č. 2077/1 o výměře 2084 m2, p.p.č. 2078/1 o výměře 1424 m2, p.p.č. 2081 o výměře 1087 m2, p.p.č. 2080/19 o výměře 103 m2, p.p.č. 2082/2 o výměře 280 m2, p.p.č. 2054/2 o výměře 619 m2 vše v k.ú. Jablonec n. N. za účelem výstavby polyfunkčního domu pro společnost Luxembourg Invest s.r.o., IČ 27277836, se sídlem Husova 678, Liberec 1. Nájemní smlouvu uzavřít na dobu určitou s tím, že o vydání územního rozhodnutí bude zažádáno do 30. 9. 2006, o vydání stavebního povolení do 31. 3. 2007 a o vydání kolaudačního rozhodnutí bude zažádáno do 31. 9. 2009. Nájemné bude po dobu příprav stanoveno ve výši 35,- Kč/m2/rok a po dobu prokazatelné výstavby ve výši 1,--Kč/m2/rok.

B. m ě n í

usnesení č. 56/2006/A3 ze dne 30.3. 2006 a to tak, že p.p.č. 414/11 bude vypuštěna a nahrazena p.p.č. 414/16 v k.ú. Jablonec n.N. Ostatní podmínky smlouvy o smlouvě budoucí zůstávají nezměněny.

Usnesení RM č. 121/2006

Zveřejňování záměru majetkoprávních úkonů

Rada města Jablonce nad Nisou po projednání předložené zprávy o zveřejňování záměru majetkoprávních úkonů

schvaluje

1) zveřejnění záměru pronájmu p.p.č. 2089/2 o výměře 808 m2, 2085/4 o výměře 147 m2, 2092/6 o výměře 104 m2, 2092/7 o výměře 142 m2, 2092/8 o výměře 137 m2, 2092/1 o výměře 668 m2 a 2089/3 o výměře 195 m2 a na stavebních parcelách č. 517 o výměře 257 m2, 2490 o výměře 441 m2 a 3674 o výměře 205 m2 v I.etapě, na pozemkových parcelách č. 2085/1 o výměře 728 m2 a 2083/1 o výměře 1205 m2 vše v k.ú. Jablonec n.N. celkem k zastavění 971 m2 za účelem výstavby bytových domů

2) zveřejnění záměru prodeje volné bytové jednotky č. 3715/11 v objektu Liberecká 49/3715 o velikosti 1+0, celková výměra 28,1 m2, 2. nadzemní podlaží a spoluvlastnického podílu o velikosti 281/26194 na společných částech domu a stavební parcele č. 1175, vše v k. ú. Jablonec nad Nisou obálkovou metodou.

3) zveřejnění záměru prodeje volné bytové jednotky č. 3395/2 v objektu Budovatelů 8/3395 o velikosti 1+0, celková výměra 21,9 m2, 2. nadzemní podlaží a spoluvlastnického podílu o velikosti 219/30612 na společných částech domu a stavební parcele č. 4417/1, vše v k. ú. Jablonec nad Nisou obálkovou metodou.

4) zveřejnění záměru pronájmu nebytového prostoru o výměře 105,37 m2 v objektu Dlouhá 1376/25a, Jablonec nad Nisou.

5) záměr zveřejnění pronájmu p.p.č. 537/33 v k.ú. Proseč n. N. za účelem vybudování sítí

6) zrušení záměru zveřejnění pronájmu nebytového prostoru o výměře 113,14 m2 v objektu Lidická 1534/9

Usnesení RM č. 122/2006

Možnosti jednostranného zvýšení nájemného z bytu

Rada města Jablonce nad Nisou po projednání předložené zprávy

A. bere na vědomí

doplnění informací o možnosti jednostranného zvyšování nájemného z bytu dle zákona č. 107/2006 Sb.

B. s c h v a l u j e

jednostranné zvýšení nájemného dle zákona č. 107/2006 Sb. v obecních bytech ve výši maximálního přírůstku měsíčního nájemného stanoveného pro každou konkrétní hodnotu aktuálního nájemného za 1 m2 podlahové plochy ve vztahu k odpovídající cílové hodnotě měsíčního nájemného za 1 m2 podlahové plochy dle Sdělení Ministerstva pro místní rozvoj ČR č. 333/2006 Sb., a to od 1 února 2007.

Usnesení RM č. 123/2006

Závěrečná zpráva o realizaci protidrogové politiky v Jablonci n.N. v roce 2005

a Strategie protidrogové politiky Města Jablonec nad Nisou na rok 2006

Rada města Jablonce nad Nisou po projednání předloženého materiálu

A. bere na vědomí

Závěrečnou zprávu o realizaci protidrogové politiky v Jablonci nad Nisou v roce 2005 a

B. schvaluje

Strategii protidrogové politiky Města Jablonec nad Nisou na rok 2006.

Usnesení RM č. 124/2006

Nemocnice Jablonec nad Nisou, p.o. - transformace na veřejné neziskové ústavní zdravotnické zařízení

Rada města Jablonce nad Nisou projednala předloženou zprávu o transformaci nemocnice na veřejné neziskové ústavní zdravotnické zařízení a

A. bere na vědomí:

zprávu o transformaci nemocnice na veřejné neziskové ústavní zdravotnické zařízení

B. pověřuje:

s účinností od 28.11.2006 MUDr. Víta Němečka, stávajícího ředitele Nemocnice Jablonec nad Nisou, p.o., výkonem působnosti statutárního orgánu Nemocnice Jablonec nad Nisou v.n.ú.z.z. dle § 7 odst. 5 zákona č. 245/2006

Usnesení RM č. 125/2006

Vznik Komunitního centra pro národnostní menšiny a pronájem bytu v objektu Zelené údolí 3/3820

Rada města Jablonce nad Nisou projednala předložený materiál o vzniku Komunitního centra pro národnostní menšiny a pronájmu bytu v objektu Zelené údolí 3/3820 a

A. schvaluje

1) záměr zřídit v objektu Zelené údolí 3/3820 Komunitní centrum pro národnostní menšiny

2) udělení výjimky z Pravidel pronajímání obecních bytů ve městě Jablonci nad Nisou na obsazení bytové jednotky č. 1 o velikosti 1+4 v objektu Zelené údolí 3/3820 v Jablonci nad Nisou

3) návrh na uzavření nájemní smlouvy k tomuto obecnímu bytu:

1+4 Zelené údolí 3/3820 Ladislavu Cinovi, trv. Na Šumavě 6, Jablonec n.N.

na dobu určitou po dobu výkonu práce terénního sociálního pracovníka v lokalitě Zelené údolí, dle důvodové zprávy nájemné je stanoveno smluvní ve výši 500,- Kč/měsíc/byt

B. ukládá

Mgr. Tomáši Mackovi, řediteli odboru SVZ

zpracovat podrobnou náplň činnosti Komunitního centra pro národnostní menšiny včetně termínu zahájení jeho činnosti a rozboru předpokládaného dopadu činnosti Komunitního centra pro národnostní menšiny na rozpočet města.

Materiál předložit na nejbližší jednání RM.

Usnesení RM č. 126/2006

Smlouvy o dílo na zhotovení stavby „ Rekonstrukce dopravního uzlu - Ovocný trh v Jablonci nad Nisou“ a „Rekonstrukce lehkoatletické haly v Jablonci nad Nisou

Rada města Jablonce nad Nisou po projednání zprávy o smlouvách o dílo na „ Rekonstrukci dopravního uzlu - Ovocný trh v Jablonci nad Nisou“ a „Rekonstrukci lehkoatletické haly v Jablonci nad Nisou“

A. schvaluje

Smlouvy o dílo mezi městem Jablonec nad Nisou a fy Stavby silnic a železnic a.s. Praha (Rekonstrukce dopravního uzlu - Ovocný trh) a firmou BAK a.s. Trutnov (Rekonstrukce lehkoatletické haly).

B. pověřuje

RNDr. Jiřího Čeřovského, starostu města

a Mgr. Petra Karáska, místostarostu města

uzavřít smlouvy o dílo podle bodu A. s uvedenými firmami

C. ukládá

Mgr. Petru Karáskovi, místostarostovi města

zajistit financování dokončení stavby rekonstrukce dopravního uzlu - Ovocný trh - Jablonec nad Nisou pro rok 2007 .

Usnesení RM č. 127/2006

Změna organizačního řádu

Rada města Jablonce nad Nisou projednala předložený materiál k problematice změny organizačního řádu MěÚ

A. stanovuje

počet zaměstnanců zařazených do MěÚ z dosavadních 245 nově číslem 246

B. schvaluje

změnu organizačního řádu MěÚ Jablonec nad Nisou dle obsahu důvodové zprávy

Usnesení RM č. 128/2006

1. Projekt „Jablonec nad Nisou 2006“- přerozdělení příspěvků

Rada města Jablonce nad Nisou projednala předložený materiál a po projednání

schvaluje

přerozdělení příspěvků projektu „Jablonec nad Nisou 2006“ dle důvodové zprávy

Usnesení RM č. 129/2006

Jablonecké podzimní slavnosti - návštěva rodáků

Rada města Jablonce nad Nisou projednala předložený materiál o návštěvě rodáků v rámci Jabloneckých podzimních slavností a

schvaluje

účast jabloneckých rodáků a přátel z partnerských měst na letošních Jabloneckých podzimních slavnostech ve dnech 21.-23. září 2006.

Usnesení RM č. 130/2006

Podněty komisí

Rada města Jablonce nad Nisou projednala předložené materiály a

A. souhlasí

s realizací vybudování a oplocení kolem objektu DPS B. Němcové 54 a Palackého 65

B. schvaluje

rozpočtové opatření uvedené v důvodové zprávě včetně tabulkové části na str. 2.- 4. - přesun finančních prostředků mezi kapitolami 3000 - odbor sociálních věcí a 6000 - odbor správy majetku bez vlivu na celkový objem rozpočtu města Jablonec nad Nisou, který činí 1.310.248 tis. Kč

C. bere na vědomí

žádost o mimořádné finanční příspěvky (dotaci) pro SK Břízky Jablonec nad Nisou a pro TJ HC Jablonec

Usnesení RM č. 131/2006

Dopisy občanů

Rada města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál týkající se dopisů občanů a

A. bere jej na vědomí
- dopis paní Aleny Kučerové, 28. října 42, Jablonec nad Nisou

- dopis paní Milušky Šůmové, Skřivánčí 57, Jablonec nad Nisou

- dopis paní Jarmily Hochsteigerové, PRRS pro nevidomé a slabozraké

- dopis paní Zuzany Šafařové, Na Vršku 16, Jablonec nad Nisou

- dopis TJ Jezdecký oddíl NISA, Jezdecká 5, Jablonec n.N.

B. neschvaluje

prominutí dluhu - poplatku z prodlení Aleně Kučerové, nar. 1948, bytem 28.října 3593/42, Jablonec nad Nisou ve výši 7.980 Kč z titulu včas nesplacených částek nájemného včetně záloh za služby spojené s užíváním bytu č.2, o velikosti 1+2 s příslušenstvím v objektu 28.října 3593/42 v Jablonci nad Nisou.

C. schvaluje

a) dohodu o společném nájmu bytu č. 15, o velikosti 1+1 v objektu č. p. 3054, Řetízková 11 v Jablonci nad Nisou mezi paní Ludmilou Krupkovou, trv. bytem Řetízková 11, Jablonec nad Nisou a paní Miluškou Šůmovou, trv. bytem Skřivánčí 57, Jablonec nad Nisou a současně schvaluje dodatek k nájemní smlouvě k bytu č. 15 o velikosti 1+1 v objektu 3054, Řetízkova 11 v Jablonci nad Nisou tak, že společným nájemcem se stává Miluška Šůmová, trv. bytem Skřivánčí 57, Jablonec nad Nisou.

b) záměr pronajmout paní Zuzaně Šafářové jiný menší obecní byt s tím, že byt stávající následně vyklidí a vrátí Městu.

c) záměr pronajmout panu Luďkovi Bečvářovi, trv. bytem Jezdecká 5, Jablonec nad Nisou obecní byt o velikosti 1+1, a to dle Pravidel pronajímání obecních bytů ve městě Jablonci nad Nisou.

d) záměr pronajmout paní Jarmile Hochsteigerové menší obecní byt

Usnesení RM č. 132/2006

Informativní zpráva o činnosti volených představitelů města od posledního jednání RM

Rada města Jablonce nad Nisou projednala předložené zprávy o činnosti volených představitelů města od posledního jednání rady města a tyto informace

bere na vědomí.

Mgr. Jiří Rudolf
místostarosta

RNDr. Jiří Čeřovský
starosta města

Vytvořeno 27.9.2006 13:57:15 | přečteno 2946x | Petr Vitvar
load