Usnesení 25. 05. 2006

Usnesení z 1. mimořádné schůze Rady města Jablonce nad Nisou konané dne 25. května 2006 v zasedací síni č. 203/II. poschodí budovy radnice.

Usnesení RM č. 84/2006

Pronájem nebytových prostor

Mimořádná Rada města Jablonce nad Nisou po projednání předložené zprávy o pronájmu nebytových prostor

schvaluje

pronájem nebytových prostor o celkové výměře 155,22 m2 v objektu E. Floriánové 1736/8, Jablonec nad Nisou pro FOKUS LIBEREC, o.s., Nezvalova 662, Liberec 15, IČ 46749411 za účelem provozu chráněné dílny, recepce s denním barem a kavárny pro zdravotně postižené pracovníky, na dobu určitou od 26. 5. 2006 do 28. 2. 2008. Výše ročního nájemného činí 55.879,- Kč, tj. 4.566,- Kč měsíčně.

Usnesení RM č. 85/2006

Zahraniční služební cesta starosty města

Rada města Jablonce nad Nisou projednala předloženou zprávu o zahraniční služební cestě starosty města do partnerského města Bautzen u příležitosti konání tradiční akce ve dnech 25.-26. května 2006 a

schvaluje

služební cestu do partnerského města Bautzen ve dnech 25.-26. května 2006, jakož i kapesné ve výši 40%.


Mgr. Jiří Rudolf
místostarosta

RNDr. Jiří Čeřovský
starosta města

Vytvořeno 2.6.2006 10:10:40 | přečteno 2174x | Petr Vitvar
load