Usnesení 12. 10. 2006

Usnesení ze 3. mimořádné schůze Rady města Jablonce nad Nisou, konané dne 12. října 2006.

Usnesení RM č. 158/2006

Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo na rekonstrukci Dolního náměstí

Rada města Jablonce nad Nisou projednala předloženou zprávu o návrhu dodatku č.1 ke smlouvě o dílo ev.č.MěÚ 39-2006-OR/OPP a

A. schvaluje

dodatek č.1 ke smlouvě o dílo ev.č.MěÚ 39-2006-OR/OPP uzavřené mezi městem Jablonec nad Nisou a společností Stavby silnic a železnic a.s., závod Liberec na akci „rekonstrukce Dolního náměstí“.

B. pověřuje

1) RNDr.Jiřího Čeřovského, starostu města

2) Mgr.Petra Karáska, místostarostu města

podpisem dodatku č.1 ke smlouvě o dílo ev.č.MěÚ 39-2006-OR/OPP.

Mgr. Jiří Rudolf
místostarosta

RNDr. Jiří Čeřovský
starosta města

Vytvořeno 13.11.2006 10:45:09 | přečteno 2100x | Petr Vitvar
load