Příloha k vyhlášce 2002/5

Závazné regulativy

Oddíly:
 1. Pravidla pro stavební činnost v MPZ
 2. Limity území
 3. Části území (bloků)
 4. Veřejně - prospěšné stavby

Odd. I. Pravidla pro stavební činnost v MPZ

Obsahující zpřísněný režim závazných regulativů na území MPZ.

V městské památkové zóně kromě povinností, které vyplývají ze zák. 20/1987 Sb. o státní památkové péči platí tyto zásady:

 1. Návrh. stavebních úprav většího rozsahu /přístavba, dostavba, nástavba/ bude předkládat Odboru rozvoje - oddělení architektury a ÚP při MěÚ Jablonec nad Nisou a Referátu kultury OkÚ Jablonec nad Nisou autorizovaný architekt
 2. Záměr bude zapracován do panoramatického pohledu ulice, min. sousedních objektů.
 1. Významné investiční záměry budou v odůvodněných případech /např.dostavba bloků/ podloženy urbanistickou studií, příp. modelem. Není-li tato studie pořizována orgánem územního plánování, bude její zadání před vlastním zpracováním studie odsouhlaseno orgánem územního plánování a památkové péče.
 2. Reklamní zařízení může být pro území městské památkové zóny instalováno pouze ve výjimečných případech - výjimku povoluje orgán památkové péče.

Památková peče

ze zákona 20/1987 Sb. o státní památkové péči

Nemovité kulturní památky zapsané v Ústředním seznamu kulturních památek mimo Městskou památkovou zónu

r.č. název

Jablonec n.Nis. k.ú.
 • 5453 Antala Staška - kompoziční huť
 • 5453/1 huť s tažírnou
 • 5453/2 správní a obytná
 • budova č.p. 561/2
 • 5214/1 - dům 2900/63
 • 5214/2 dtto - zahrada
 • 5215 Bezručova - dům 542/65
 • 4790 Křížová - dům 164/32
 • 5123/1 Liberecká dům 1077/22
 • 5123/2 dtto - zahrada
 • 5123/3 dtto - zahradní domek
 • 5199/1 Lovecká - dům 3094/41
 • 5199/2 dtto - zahrada
 • 5210 Mánesova - dům 1755/64
 • 4787 Mlýnská - dům 346/27
 • 4789/1 Opletalova - dům 3102
 • 4789/2 oplocení domu 3102
 • 5176/1 Opletalova - dům 2777/19
 • 5176/2 dtto - zahrada
 • 5177 Opletalova - dům 3089/41
 • 5178 Opletalova - dům 3016/43
 • 11/1 Palackého-vila 3111/26
 • 11/2 dtto - zahrada
 • 5114 Palackého - dům 2570/10
 • 5111 Palackého - dům 1785/12
 • 5112/1 Palackého - dům 2136/14
 • 5112/2 dtto - zahrada
 • 5113 Palackého - dům 1957/16
 • 5115 Palackého - dům 2640/24
 • 5516 5. května - dům 702
 • 5120 Pražská - dům 192/11
 • 5122 Pražská - dům 1528/18
 • 5209 Pod skalkou - dům 2026/13
 • 5211 Podzimní - dům 1243/23
 • 5212 Podzimní - dům 1674/54
 • 5213 Podzimní - dům 1673/56
 • 4788/1 Průběžná - dům s areálem 449/10
 • 4788/2 dtto - zahrada
 • 4788/3 dtto - oplocení
 • 4788/4 dtto - socha
 • 5198/1 Riegrova - dům 2573/3
 • 5198/2 dtto - zahrada
 • 5198/3 dtto zahradní domek
 • 5208 Rýnovická - dům 1815/19
 • 5204/1 Skalka - dům 1065/5
 • 5204/2 dtto - zahrada
 • 5204/3 dtto - skalní masiv
 • 24 Sokolí -socha sv. Jana Nepomuckého
 • 5166 V Nivách - dům 2245/7
 • 5168 dtto - dům 324/13
 • 5169 dtto - dům 2515/23
 • 5200 Vilová - dům 1600/2
 • 5201 dtto - dům 2057/4
 • 5202 dtto - dům 2237/6
 • 5203 dtto - dům 2241/11
 • 5754 Kaple P. Bezruče 2510
k.ú. Mšeno
 • 34 sousoší Piety
 • 4793 kaple
 • 5219 přehradní nádrž
 • 5219/1 gravitační hráz s korunním přelivem
 • 5219/2 výpustní věž 1
 • 5219/3 výpustní věž 2
 • 5219/4 výpustní domek 1
 • 5219/5 výpustní domek 2
 • 5219/6 vývěr s měrným jízkem
 • 5219/7 úprava Mšenského potoka s můstky
k.ú. Kokonín
 • 51 chalupa čp. 148
 • 5046 mačkárna skla u čp. 437
k.ú. Proseč nad Nisou
 • 88 kříž
k.ú. Rýnovice
 • 36 socha sv. Jana Nepomuckého
 • 37 kostel sv. Ducha s areálem
 • 37/1 kostel
 • 37/1 pohřební kaple
 • 37/3 hřbitov
 • 34/4 fara čp. 59
 • 4791 pietní místo obětí koncentr. tábora
 • 5444 dům čp. 24

Nemovité kulturní památky zapsané v Ústředním seznamu kulturních památek zahrnuté do Městské památkové zóny (MPZ)

MPZ - chráněné území podle vyhlášky MK 476/1997

r.č. název

 • 5180 Anenská - dům 988/3
 • 5179/1 Anenská - dům 1488/ 5
 • 5179/2 Anenská - dům 1488/5a
 • 5179/3 Anenská - dům 1072/7
 • 5163 Budovatelů dům 1861/7
 • 5164 dtto - dům 430/11
 • 5170 Fügnerova 2092/3
 • 5171 Fügnerova 1054/5
 • 31 Husova - dům 1560/2
 • 5181/1 dtto - dům 1444/3
 • 1581/2 dtto - zahrada
 • 5182 Husova - dům 1773/4
 • 5183 dtto - dům 1774/6
 • 5184 Husova - dům 1775/8
 • 5185 Husova - dům 1776/10
 • 5154 Jehlářská - dům 2315/11
 • 5205 dtto - dům 2282/13
 • 5207 dtto - dům 520/14
 • 5186 Jiráskova - dům 2047/7
 • 5187 dtto - dům 952/10
 • 4786 Jugoslávská - dům 30/11a,b
 • 5161 Kamenná - dům 404/4
 • 5159 dtto - dům 2174/7
 • 5160 dtto - dům 402/11
 • 5101 Komenského - dům 407/l
 • 5585 dtto - dům 485/2
 • 5586 dtto - dům 493/3
 • 5587 dtto - dům 24/4
 • 5588 dtto - dům 568/5
 • 5102 dtto - dům 446/6
 • 5589 dtto - dům 23/7
 • 5590 dtto - dům 992/9
 • 5206 dtto - dům 595/11
 • 5103 dtto - dům 543/16
 • 5104 dtto - dům 802/17
 • 5193 Smetanova - dům 1954/10a
 • 5196 Smetanova - dům 723/13
 • 5194 dtto - dům 2189/15
 • 5195 dtto - dům 2190/15a
 • 5197 dtto - dům 858/19
 • 5172 Soukenná - dům 916/8
 • 5173 dtto - dům 984/9
 • 5174 Soukenná - dům 1588/15
 • 5045 U muzea - dům 398/4
 • 5217 U zel. stromu - dům 191/1
 • 5218 U zel. stromu - dům 910/2
 • 5110 28. října - dům 424/10
 • 5106/1 28. října - dům 1969/22
 • 5106/2 dtto -zahrada
 • 5106/3 dtto - oplocení
 • 5107/1 28. října - dům 1970/24
 • 5107/2 dtto - zahrada
 • 5107/3 dtto - oplocení
 • 5108/1 28. října - dům 1859/29
 • 5108/2 dtto - zahrada
 • 5108/3 dtto - oplocení
 • 5109/1 28. října - dům 1895/32
 • 5109/2 dtto - zahrada
 • 5105/1 28. října - dům 2001/35
 • 5105/2 dtto - zahrada
 • 5216 Anenské nám.2/2
 • 32 kostel sv. Anny s areálem
 • 32/l kostel sv. Anny
 • 32/2 smírčí kříž
 • 32/3 socha P.M. Karlovské
 • 3529 Dolní nám. - dům 600/1
 • 3528 dtto - dům 679/5
 • 3527 dtto - dům 642/9
 • 29 dtto - dům 643/8
 • 5162 Horní náměstí - dům 800/1
 • 30/1 Kostel Nejsv. Srdce Páně
 • 30/2 fara 1056/12
 • 5129 Mírové náměstí - dům 408/3
 • 5134/1 dtto - dům 494
 • 5134/2 dtto - dům 495 (483)
 • 5130 dtto - dům 492/11
 • 5132 dtto - dům 490/12
 • 5131 dtto - dům 626/13
 • 5133 dtto - dům 489/15
 • 28 Mírové náměstí 3100/19
 • 25 Mírové náměstí - aleg. socha Průmyslu
 • 4785 Kostelní l/6
 • 5192 dtto 19/1
 • 89 soubor soch Getsemanská zahrada u fary
 • 89/1 modlící se Kristus
 • 89/2 sv. Jan Evangelista
 • 89/3 sv. Jakub
 • 89/4 sv. Petr
 • 89/5 anděl s kalichem
 • 89/6 anděl na sloupku I.
 • 89/7 anděl na sloupku II.
 • 89/8 klasicistní sloupek I.
 • 89/9 klasicistní sloupek II.
 • 5118 Korejská - dům 1971/17
 • 5116/1 dtto - dům 1999/24
 • 5116/2 dtto - zahrada
 • 5116/3 dtto - oplocení
 • 5125 Liberecká - dům 1237/1
 • 5117/1 dtto - dům 32/2
 • 5117/2 Liberecká - opěrná zeď
 • 5126 dtto - dům 804/3
 • 5127/1 dtto - dům 902/6
 • 5127/2 dtto - zahrada
 • 5127/3 dtto - oplocení
 • 5293/1 dtto - dům 593/8
 • 5293/2 dtto - zahrada s altánem
 • 5124 dtto - dům 2167/18
 • 5128/1 dtto - dům 801/20
 • 5128/2 dtto - hospodářský objekt
 • 27 Městské divadlo 1900
 • 5100 Lidická - dům 405/3
 • 5581 dtto - dům 406/4
 • 5567 dtto - dům 653/6
 • 5568 dtto - dům 678/7
 • 5569 dtto - dům 1576/7a
 • 5570 dtto - dům 620/8
 • 5571 dtto - dům 1534/9
 • 5572 dtto - dům 1503/11
 • 5573 dtto - dům 924/12
 • 5574 dtto - dům 1564/13
 • 5575 dtto - dům 1904/14
 • 5576 dtto - dům 1510/15
 • 5577 dtto - dům 1787/16
 • 5578 dtto - dům 1206/17
 • 5579 dtto - dům 2090/18
 • 5580 dtto - dům 2017/20
 • 5584 dtto - dům 1555/22
 • 5582 dtto - dům 1777/24
 • 5583 dtto - dům 1365/26
 • 5165 Lipová - dům 1787/16
 • 5158 Máchová - dům 1174/24a
 • 5188 Mlýnská - dům 1812/2
 • 5191 dtto - dům 1811/4
 • 5189 dtto - dům 366/6
 • 5190 dtto - dům 1596/6a
 • 5167 V Nivách - dům 977/10
 • 5175/1 Opletalova - dům 961/1
 • 5175/2 dtto - zahrada
 • 5175/3 dtto - oplocení
 • 26 Podhorská - dům 805/37
 • 4954 dtto - pam. revol. bojů děl. třídy
 • 5459 dtto - kostel + fara církve Husitské 528/11
 • 5138 dtto - dům 434/6
 • 5139 Podhorská - dům 571/12
 • 5135 dtto - dům 377/20
 • 5136 dtto - dům 1800/20a
 • 5137 dtto - dům 376/21
 • 5140 dtto - dům 375/23
 • 5141 dtto - dům 2126/25a
 • 5142 dtto - dům 1731/32
 • 5145 dtto - dům 2500/47
 • 5146 dtto - dům 1236/48
 • 5147 dtto - dům 752/50
 • 5148 dtto - dům 348/54
 • 5149 dtto - dům 717/58
 • 5150 dtto - dům 704/59
 • 5151 dtto - dům 662/60
 • 5144 dtto - dům 1232/65
 • 5143 dtto - dům 2400/66
 • 5152 Poštovní - dům 2055/2
 • 5153 dtto - dům 2033/5
 • 5155 dtto - dům 2428/8
 • 5156 dtto - dům 25/9
 • 5119 Pražská - dům 1462/8
 • 5121 dtto - dům 1420/12
 • 5157/1 Generála Mrázka - dům 16/28
 • 5157/2 dtto - zahrada
 • 5157/3 dtto - oplocení

Odd. II. Limity území

vyplývající ze současně platných předpisů.

Doplňující závazné regulativy části území /bloků/

Ochrana přírody:

 • část řešeného území se nachází v CHKO Jizerské hory, která náleží podle zákona 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny do zvlášť chráněných území přírody
 • významné krajinné prvky ze zákona 114/1992 Sb. lesy, vodní plochy, údolní nivy
 • přírodní památka Lukášov spadá do kategorie zvláště chráněných území - lokalita šafránu Heuffelova
 • registrované významné krajinné prvky
 • památné stromy
 • územní systém ekologické stability, lokální, regionální a nadregionální

Ochrana ložisek nerostů

 • na území města se nevyskytují

Památková ochrana objektů

 • Památkově chráněné objekty podle zákona 20/87 Sb. jsou uvedeny v odd. I. - Pravidla pro stavební činnost v MPZ.

Ochranná pásma technických zařízení - podle zák. 458/2000 Sb.

Elektrovody - nová zařízení

 • vrchní vedení 35 kV - 7 m od krajního vodiče
 • vrchní vedení VN ll0 kV - 12 m od krajního vodiče
 • trafostanice 20 m
Elektrovody - již realizovaná zařízení
 • vrchní vedení 35 kV - l0 m od krajního vodiče
 • vrchní vedení ll0 kV - 15 m od krajního vodiče
 • trafostanice 30 m
Plynovody mimo zastavěné území
 • plynovody NTL a STL do DN 200 - 4 m na obě strany
 • " - - " DN 200 - DN 500 - 8 m na obě strany
 • " - - " DN 500 - 12 m na obě strany
 • plynovody v zastavěném území NTL a STL - l m na obě strany
 • technologické objekty - VTL RS ochranné pásmo 4 m, bezpečnostní pásmo 10 m
 • plynovody VTL do DN 100
  • DN 250 - bezpečnostní pásmo 15 m
  • DN 100 - DN 250 - bezpečnostní pásmo 20 m
  • nad DN 250 - bezpečnostní pásmo 40 m
Doprava
 • ochranné pásmo silnice I. třídy - 50 m od osy mimo zastavěné území obce
  • II. třídy - 15 m - " -
  • III. třídy - 15 m - " -
 • ochranné pásmo železnice - 60 m od osy krajní koleje
Hygienická ochranná pásma
 • ochranná pásma výrobních závodů
 • PHO vodních zdrojů /zakreslena ve výkrese B 13 - Organizace území/
Hranice současně zastavěného území
 • vymezuje souvisle zastavěné území pro vyhodnocení záboru ZPF
 • /zakreslena ve výkrese B1 - komplexní urbanistický návrh, B 12 - ZPF, PUPFL a výkrese B 13 - Organizace území/

Odd. III. Části území - bloky

1) Ú V O D - vysvětlení pojmů

V textu "Části území" /bloků/ jsou v první části uvedeny:

 • A. části území nezastavitelné
 • B. části území zastavitelné
Pro každou část území jsou uvedeny závazné regulativy v tomto pořadí:
 • Lokální limity
 • Charakteristika území
 • Přípustné využití území, činnosti a stavby
 • Nepřípustné využití území, činnosti a stavby
 • Podmíněně přípustné využití území, činnosti a stavby
Lokální limity
 • stupeň zastavění pozemku - IZP /index zastavěné plochy/ maximální procento zastavění vyjádřené procentně
 • podlažnost - Podl. limity maximální podlažnosti
 • smíšení funkcí limity min. procentního poměru základní určující funkce k ostatním funkcím
Charakteristika území
 • Zde je uvedena hlavní, rozhodující činnost území, případně více činností.
Přípustné využití, činnosti a stavby
 • Zde je uveden výčet jednotlivých činností, využití, vybavení území. Je snahou volit formulace, které jsou uváděny v právních předpisech.
Nepřípustné využití území, činnosti a stavby
 • Zde je uveden výčet činností, které jsou v rozporu s funkcí hlavní.
Podmíněně přípustné využití území, činnost a stavby
 • Zde je uveden výčet činností, které jsou přípustné pouze za podmínky souhlasu podle zvláštních předpisů.
Ve výkrese B13 - Organizace území byly zvoleny kódy podle těchto zásad:
 1. jsou používána maximálně 2 písmena
 2. první písmeno se snaží vyjádřit hlavní funkci
 3. u technické a dopravní vybavenosti je použito l písmeno
 4. při obdobné funkci při změně regulativů je index tvořen kombinací písmena a čísla

Rozčlenění na "Části území" se týká ploch nezastavitelných a zastavitelných.

2.) PŘEHLED KÓDŮ ÚZEMÍ
 1. Části území nezastavitelné

  PŘÍRODNÍ ÚZEMÍ

  Plochy bez kódu ve výkresu

  1. KL - lesní plochy PUPFL
  2. KZ - doplňující krajinná a izolační zeleň
  3. KH - zemědělské plochy stabilizované, intenzivně obhospodařované
  4. KP - zemědělské plochy stabilizované, neintenzivně obhospodařované
  5. KV - vodní plochy

  Plochy zvláštního významu s kódem

  1. UR - přírodní ochrana, plochy významné lokální, regionální a nadregionální ÚSES
  2. UL - přírodní ochrana, plochy lokálních koridorů, izolační zeleň, podpůrné prvky

  SPECIFICKÉ ÚZEMÍ

  1. PK - parky, lesoparky, urnové háje, nevyužívané hřbitovy
  2. PH - hřbitovy využívané
  3. PS - parky se sportovním zařízením
  4. PL - izolační zeleň, veřejná zeleň, zahrady
 2. Části území zastavitelné

  PLOCHY PRO BYDLENÍ

  rodinné domy (dále jen RD)
  1. BV - plochy pro RD venkovského charakteru, rekreační bydlení
  2. B1 - plochy pro RD městského typu - IZP 18%, Podl. 2,5
  3. B2 - - " - IZP 25%, Podl. 2,5
  4. B3 - - " - IZP 35%, Podl. 4
  bytové domy
  1. Dl - bydlení v bytových domech - IZP 30%, Podl. 4,5
  2. D2 - - " - IZP 40%, Podl. do 6
  3. D3 - - " - IZP 20%, Podl. do 13
  smíšené bydlení s jinou funkcí
  1. S1 - smíšené bydlení
  2. S2 - smíšené bydlení v centru, čtvrťové, lokální centrum, území podél tras
  3. S3 - smíšené bydlení v centru, MPZ

  SPECIFICKÁ ÚZEMÍ

  1. AV - armáda, vězeňství
  2. OV - občanské vybavení polyfunkční /hotely, kultura, divadlo a pod./
  3. OZ - monofukční OV - nemocnice, zdravotnictví
  4. OS - - " - - školy základní
  5. OG - - " - - školy střední, gymnazia
  6. OA - - " - - státní správa, administrativa
  7. OO - - " - - velkoplošné obchodní plochy
  8. OK - - " - - areál výstaviště
  9. SZ - sportovní stadiony - kryté
  10. SN - sportovní hřiště, přírodní stadiony
  11. SJ - sjezdovky
  12. SP - pláže
  13. SA - areál zdraví
  14. ZD - zahradnictví
  15. ZR - kolonie zahrádek
  VÝROBNÍ PLOCHY
  1. VP - průmyslové areály střední
  2. VD - lehká drobná výroba, výrobní služby, skladové areály
  3. VZ - zemědělské areály, výrobně - obslužné plochy
  TECHNICKÉ VYBAVENÍ
  1. C - technické vybavení obecně z toho určené jiným kódem
  2. H - požární zbrojnice
  3. V - odpadní vody, zásobování vodou
  4. B - plynové hospodářství
  5. E - elektrická energie
  6. T - zásobování teplem
  7. O - zařízení na zpracování odpadů
  DOPRAVNÍ PLOCHY
  1. D - dopravní plochy obecně
  2. Z - železnice, integrovaná doprava
  3. M - MHD, technické zázemí, vozovny, terminály
  4. S - PHM, čerpací stanice s prodejem, myčky
  5. G - garáže hromadné, podzemní
  6. P - hlídané parkoviště na terénu
  7. - komunikační síť - vybraná komunikační síť
3.) PODROBNÝ POPIS
 1. Části území nezastavitelné

  PŘÍRODNÍ ÚZEMÍ

  1. KL - Lesní plochy PUPFL

   Plochy bez kódu ve výkresu vyznačené tmavě zelenou barvou.

   Charakteristika území

   Plochy lesů zvláštního určení z části imisní, z části v překryvu s vodohospodářskou funkcí. Část území slouží k pořádání sportovních akcí - běžecké tratě Břízky. Jedná se o území nezastavitelné.

   Plochy biocenter a biokoridorů lokálních, regionálních a nadregionálních:

   • zvýšená ekologická stabilita ve srovnání s okolím
   • příznivé působení na okolní ekologicky méně stabilní plochy

   Přípustné využití území, činnosti a stavby

   • sportovní činnost, běžecké tratě, hospodaření na PUPFL. Sportovní činnost nesmí ohrozit hlavní funkci

   Nepřípustné využití území, činnosti a stavby

   • všechny činnosti, které narušují tuto funkci
   • veškerá stavební činnost kromě liniových vedení inženýrské infrastruktury

   Podmíněně přípustné využití území, činnosti a stavby

   • účelové dočasné stavby pro pořádání sportovních akcí za podmínky souhlasu vlastníka lesa (zákon č. 289/1995 Sb. o lesích - lesní zákon)
  2. 2. KZ - Doplňující krajinná a izolační zeleň

   Plochy bez kódu ve výkresu vyznačené tmavě zelenou barvou.

   Charakteristika území

   Území s nelesními dřevinnými porosty - remízy, liniové a doprovodné porosty, slouží rovněž jako ochrana. Funkce krajinotvorná, estetická, ekologická.

   Přípustné využití území, činnosti a stavby

   Rekreace bez nároku na stavby (pěší turistika, cykloturistika, atd. ).

   Nepřípustné využití území, činnosti a stavby

   • všechny činnosti, které narušují tuto funkci
   • veškerá stavební činnost kromě liniových vedení inženýrských sítí za podmínky, že jejich trasy budou respektovat hlavní funkci
  3. KH - Zemědělské plochy stabilizované, intenzivně zemědělsky obhospodařované

   Plochy bez kódu ve výkresu vyznačené tmavě zelenou barvou.

   Charakteristika území

   Intenzivně obhospodařovaná zemědělská půda - pole.

   Přípustné využití území, činnosti a stavby

   • liniová vedení tras technické infrastruktury v souladu se schválenou koncepcí
   • hospodaření způsobem, který nebude znečišťovat půdu škodlivými látkami, ohrožujícími zdraví nebo život lidí a existenci živých organismů

   Nepřípustné využití území, činnosti a stavby

   • nepřípustná veškerá stavební činnost
  4. KP - Zemědělské plochy stabilizované, neintenzivně obhospodařované /louky, pastviny/

   Plochy bez kódu ve výkresu vyznačené tmavě zelenou barvou.

   Charakteristika území

   Území je neintenzivně obhospodařovanou ekologickou půdou, plní ekologicko-stabilizační funkci, napomáhá zajišťovat relativně nerušený vývoj přírodních společenstev, plní významnou funkci pro zachování vodního režimu.

   Přípustné využití území, činnosti a stavby

   • liniová vedení tras technické infrastruktury v souladu se schválenou koncepcí
   • hospodaření způsobem, který nebude znečišťovat půdu škodlivými látkami, ohrožujícími zdraví nebo život lidí a existenci živých organismů

   Nepřípustné využití území, činnosti a stavby

   • nepřípustná veškerá stavební činnost
  5. KV - Vodní plochy

   Plochy bez kódu ve výkresu vyznačené tmavě zelenou barvou.

   Charakteristika území

   Území vodních nádrží - přehrada, rybníky, plnící ekologicky - stabilizační, rekreační, estetické a hospodářské funkce. Jedná se o území nezastavitelná.

   Přípustné využití území, činnosti a stavby

   • vodohospodářské stavby a zařízení
   • sportovní a rekreační činnost

   Nepřípustné využití území, činnosti a stavby

   • nepřípustné všechny činnosti, které nesouvisejí s hlavní funkcí
  6. UR - Přírodní ochrana - plochy nadregionálních, regionálních a lokálních systémů ekologické stability

   Charakteristika území

   V území jsou vymezena nadregionální, regionální a lokální biocentra, biokoridory - systém ÚSES, který je vzájemně propojeným souborem přirozených i pozměněných, avšak přírodě blízkých ekosystémů. Část území, která je zásadně významná pro stabilitu krajiny. Tyto systémy se schvalují v závazné části územně plánovací dokumentace.

   Přípustné využití území, činnosti a stavby

   • údržba a ochrana chráněných prvků přírody
   • údržba a ochrana chráněných kulturních památek
   • údržba technických liniových zařízení

   Nepřípustné využití území, činnosti a stavby

   • veškerá stavební činnost v biocentrech

   Podmíněně přípustné využití území, činnosti a stavby

   • průchod tras technické infrastruktury včetně dopravy biokoridory za podmínky zajištění průchodnosti biokoridoru jiným způsobem.
  7. UL - Přírodní ochrana , plochy lokálních systémů ekologické stability, biokoridory, doprovodná zeleň

   Charakteristika území

   Plochy lokálních systémů ekologické stability mimo ÚSES, plochy doprovodné zeleně podél komunikací.

   Přípustné využití území, činnosti a stavby

   • údržba a ochrana chráněných prvků přírody
   • údržba a ochrana chráněných kulturních památek
   • údržba technických liniových zařízení

   Nepřípustné využití území, činnosti a stavby

   • nepřípustná veškerá stavební činnost

   Podmíněně přípustné využití území, činnosti a stavby

   • průchod tras technické infrastruktury včetně dopravy

   SPECIFICKÁ ÚZEMÍ

   8. PK - Parky, lesoparky, hřbitovy, urnové háje, hřbitovy nevyužívané

   • Lokální limity
   • IZP 5 %
   • Podl. - 1

   Charakteristika území

   Hlavní činností území je rekreace ve veřejném prostoru, utvářeném udržovanou zelení, v parcích se zahradnickou úpravou, v lesoparcích s kultivovanou přírodní úpravou stromových porostů. Nevyužívané hřbitovy mají charakter parku. Lesopark je přechodovým územím z ploch urbanizovaných do volné přírody.

   Přípustné využití území, činnosti a stavby

   • účelové stavby pro provoz parku
   • plochy udržované zeleně
   • plochy pro sport a rekreaci

   Nepřípustné využití činnosti a stavby

   • veškeré činnosti nesouvisející s charakteristikou území
   • 9. PH - Hřbitovy využívané, urnové háje

   • Lokální limity
   • IZP 10 %
   • Podl. - 1

   Charakteristika území

   Území slouží ke specifické funkci, vyplývající z názvu , obřadní síň.

   Přípustné využití území, činnosti a stavby

   • hrobky, hroby, rozptylová loučka
   • obřadní síň
   • bydlení správce

   Nepřípustné využití území, činnosti a stavby

   • veškerá činnost a využití nesouvisející s danou funkcí

   10. PS - Parky se sportovním zařízením

   • Lokální limity
   • IZP 15 %
   • Podl. - 1

   Charakteristika území

   Hlavní činností území je rekreace a sport v území parkově upravovaném.

   Přípustné využití území, činnosti a stavby

   • účelové stavby pro provoz parků
   • plochy hřišť, sportovní plochy
   • odstavování vozidel na vyhrazeném pozemku

   Nepřípustné využití území, činnosti a stavby

   • veškeré činnosti nesouvisející s charakteristikou území

   11. PL - Izolační zeleň, veřejná zeleň, zahrady

   Charakteristika území

   Území v zastavěné části města slouží jako ochrana před negativními vlivy území s rozdílnými funkcemi, zeleň ve vnitroblocích a zahradách bez zahrádkářských chatek. Významná estetická funkce. Zeleň mimo pozemky obytných objektů možno využít k rekreaci ve veřejném prostoru bez nároku na stavby.

   Přípustné využití území, činnosti a stavby

   • plochy pro rekreaci
   • nutná odborná údržba zeleně

   Nepřípustné využití území, činnosti a stavby

   • nepřípustná veškerá stavební činnost

   Podmíněně přípustné využití území, činnosti a stavby

   • průchod tras technické infrastruktury v souladu s koncepcí
  8. Části území zastavitelné

   PLOCHY PRO BYDLENÍ

   12. BV - Plochy pro rodinné domy venkovského typu, rekreační bydlení

   • Lokální limity
   • IZP 15%
   • Podl. - l,5

   Smíšení funkcí

   • 50 % bydlení
   • 50 % zemědělská malovýroba

   Charakteristika území

   Území slouží pro bydlení venkovského charakteru s velikostí pozemků, které umožňují pěstitelskou a chovatelskou činnost nad rámec samozásobitelských potřeb. Dočasné ubytování, podnikatelská činnost poskytující služby obyvatelstvu nenarušující bydlení nad obvyklou míru.

   Přípustné využití území, činnosti a stavby

   • zemědělská činnost nebo chovatelství ve vlastních účelových stavbách (nesmí negativně ovlivňovat sousední obytné budovy )
   • rekreační bydlení v objektech charakteru rodinného domu, chalup
   • občanská vybavenost pro lokální potřebu (zdravotnictví , kulturu, školství a pod.)
   • odstavování vozidel na vyhraženém pozemku

   Nepřípustné využití území, činnosti a stavby

   • průmyslová výroba hromadného velkosériového charakteru
   • stavba rekreačních a zahrádkářských chat
   • zemědělská velkovýroba

   13. Bl - Plochy pro rodinné domy městského typu

   • Lokální limity
   • IZP l8 %
   • Podl. - 2,5

   Smíšení funkcí v bloku a na pozemcích vlastníka

   • 60 % bydlení
   • 40 % ostatní funkce

   Charakteristika území

   Území slouží pro bydlení v rodinných domech městského charakteru s vysokými nároky na kvalitu prostředí. Budovy v zahradách, které slouží zejména k okrasným účelům s podílem samozásobitelské pěstitelské činnosti.

   Přípustné využití území, činnosti a stavby

   • podnikatelská činnost je provozována v rodinném domě (nesmí negativně ovlivnit pozemek a sousední obytnou stavbu)
   • občanská vybavenost (obchod, kultura, církevní stavby, školství, služby a pod.) slouží převážně lokálním potřebám
   • odstavování vozidel zákazníků na vyhrazeném pozemku
   • odstavování a garážování vozidel obyvatel je zajištěno na vlastním pozemku

   Nepřípustné využití území , činnosti a stavby

   • výrobní, průmyslová a skladovací činnost s účelovými stavbami
   • podnikatelská činnost, která hlukem, prachem a exhalacemi negativně ovlivňuje pozemek a obytnou stavbu souseda

   14. B2 - Plochy pro rodinné domy městského typu

   • Lokální limity
   • IZP 25 %
   • Podl. - 2,5

   smíšení funkcí v bloku a na pozemcích vlastníka

   • 60 % bydlení
   • 40 % ostatní funkce

   Charakteristika území

   Území slouží pro bydlení v rodinných domech městského charakteru s vysokými nároky na kvalitu prostředí. Budovy v zahradách, které slouží zejména k okrasným účelům s podílem samozásobitelské pěstitelské činnosti.

   Přípustné využití území, činnosti a stavby

   • podnikatelská činnost je provozována v rodinném domě (nesmí negativně ovlivnit pozemek a sousední obytnou stavbu)
   • občanská vybavenost (obchod, kultura, církevní stavby, školství, služby a pod.) slouží převážně lokálním potřebám
   • odstavování vozidel zákazníků na vyhrazeném pozemku
   • odstavování a garážování vozidel obyvatel je zajištěno na vlastním pozemku

   Nepřípustné využití území , činnosti a stavby

   • výrobní, průmyslová a skladovací činnost s účelovými stavbami
   • podnikatelská činnost, která hlukem, prachem a exhalacemi negativně ovlivňuje pozemek a obytnou stavbu souseda

   Doplnění závazných regulativů:
   1. Na pozemku p.p.č. 717/5 v k.ú. Proseč nad Nisou se připouští výstavba zahradního domku

   15. B3 - Plochy pro rodinné domy městského typu

   • Lokální limity
   • IZP 35 %
   • Podl. - 4

   smíšení funkcí v bloku a na pozemcích vlastníka

   • 70 % bydlení
   • 30 % ostatní funkce

   Charakteristika území

   Území slouží převážně pro bydlení v rodinných domech městského charakteru s vysokými nároky na kvalitu prostředí. Jsou zde zastoupeny i nájemní obytné domy s vyhrazenými pozemky pro potřeby uživatelů bytů.

   Přípustné využití území, činnosti a stavby

   • obytné domy s vyhrazenými pozemky pro potřeby obyvatel
   • obytné budovy sociálního charakteru
   • podnikatelská činnost je provozována v objektu bydlení, příp. účelovém objektu, na pozemku objektu bydlení nesmí negativně ovlivnit funkci bydlení ve vlastním a v sousedním objektu bydlení
   • občanská vybavenost (obchod, kultura, církevní stavby, školství, služby)
   • odstavování vozidel zákazníků na vyhrazeném pozemku

   Nepřípustné využití území, činnosti a stavby

   • výrobní, průmyslová a skladovací činnost, která hlukem, prachem, exhalacemi a dopravní intenzitou narušuje sousední obytné objekty

   16. D1 - Bydlení v bytových domech

   • Lokální limity
   • IZP 30 %
   • Podl. do 4,5

   Smíšení funkcí v bloku a na pozemcích vlastníka

   • 75 % bydlení
   • 25 % ostatní

   Charakteristika území

   Hlavní činností území je bydlení v bytových domech v převážné míře s pozemky vyhrazenými pro potřeby obyvatel, poskytují úplný, dobrý standart kvalitního bydlení přímo v místě

   Přípustné využití území, činnosti a stavby

   • odstavování vozidel na vyhrazeném pozemku
   • podnikatelská činnost nesmí negativně ovlivňovat sousední byty (lze připustit např. provozování služeb krejčovských, administrativních) pouze ve vlastním objektu bydlení
   • občanská vybavenost (zdravotnictví, kultura, školství atd.)
   • bydlení sociálního charakteru ( domy s pečovatelskou službou, penziony apod.)
   • stánky pro drobný prodej

   Nepřípustné využití území, činnosti a stavby

   • podnikatelská, výrobní a skladovací činnost v samostatných účelových stavbách
   • samozásobitelská chovatelská činnost

   Podmíněně přípustné využití území, činnosti a stavby

   • bydlení v rodinných domech

   17. D2 - Bydlení v bytových domech

   • Lokální limity
   • IZP 40 %
   • Podl. do 6

   Smíšení funkcí v bloku a na pozemcích vlastníka

   • 75 % bydlení
   • 25 % ostatní

   Charakteristika území

   Hlavní činností území je bydlení v bytových domech na sídlištích v domech bez vymezených pozemků, sloužících pouze pro potřeby uživatelů domů s občanskou vybaveností lokálního charakteru.

   Přípustné využití území, činnosti a stavby

   • odstavování vozidel na vyhrazeném pozemku
   • podnikatelská činnost nesmí negativně ovlivňovat sousední byty (lze připustit např. provozování služeb krejčovských, administrativních) pouze ve vlastním objektu bydlení
   • občanská vybavenost (zdravotnictví, kultura, školství atd.)
   • bydlení sociálního charakteru ( domy s pečovatelskou službou, penziony apod.)
   • stánky pro drobný prodej

   Nepřípustné využití území, činnosti a stavby

   • podnikatelská, výrobní a skladovací činnost v samostatných účelových stavbách
   • samozásobitelská chovatelská činnost

   Podmíněně přípustné využití území, činnosti a stavby

   • bydlení v rodinných domech

   18. D3 - Bydlení v bytových domech

   • Lokální limity
   • IZP 20%
   • Podl. do 13

   Smíšení funkcí v bloku a na pozemcích vlastníka

   • 75 % bydlení
   • 25 % ostatní

   Charakteristika území

   Hlavní činností území je bydlení ve vícepodlažních objektech na sídlišti bez vymezených pozemků sloužících pouze pro potřeby uživatelů domů s občanskou vybaveností lokálního charakteru

   Přípustné využití území, činnosti a stavby

   • odstavování vozidel na vyhrazeném pozemku
   • podnikatelská činnost nesmí negativně ovlivňovat sousední byty (lze připustit např. provozování služeb krejčovských, administrativních) pouze ve vlastním objektu bydlení
   • občanská vybavenost (zdravotnictví, kultura, školství atd.)
   • bydlení sociálního charakteru ( domy s pečovatelskou službou, penziony apod.)
   • stánky pro drobný prodej

   Nepřípustné využití území, činnosti a stavby

   • podnikatelská, výrobní a skladovací činnost v samostatných účelových stavbách
   • samozásobitelská chovatelská činnost

   19. S l - Smíšené bydlení

   • Lokální limity
   • IZP 60%
   • Podl. - 2,5

   Smíšení funkcí v bloku a na pozemcích vlastníka

   • min. 55 % bydlení
   • 45 % ostatní funkce

   Charakteristika území

   Území slouží k bydlení s vysokým podílem ostatních aktivit umístěných buď v parteru objektů nebo ve vlastních účelových stavbách na pozemku hlavního objektu. Objekty v převážné míře ve vlastnictví osob, využívajících budovy k bydlení a podnikatelským aktivitám.

   Přípustné využití území, činnosti a stavby

   • bydlení v rodinných domech
   • bydlení v nízkopodlažních bytových domech
   • občanská vybavenost lokálního významu v parterech objektů
   • drobná řemeslná a výrobní činnost, která hlukem, prachem, exhalacemi nebude negativně ovlivňovat bydlení ve vlastním objektu a v sousedních objektech
   • ubytovací služby za předpokladu zajištění parkování na vyhrazeném pozemku
   • stravovací služby se zajištěným parkováním

   Nepřípustné využití území, činnosti a stavby

   • výrobní činnost, která hlukem, prachem a exhalacemi obtěžuje sousední stavby a pozemky

   Doplnění závazných regulativů

   1. Na pozemcích p.č. 670, 671, 666/1,2,3 a st.p. 672, 666/4 v k.ú. Rýnovice se připouští výstavba zahrádkářské chaty

   20. S 2 - Smíšené bydlení v centru, liniová území podél tras komunikací

   • Lokální limity
   • IZP 50 %
   • Podl. - 4 max.
   • 2 min.

   Smíšení funkcí v bloku a na pozemcích vlastníka

   • min. 55 % bydlení
   • 45 % ostatní funkce

   Charakteristika území

   Území slouží rovnoměrně k bydlení a podnikatelské činnosti s funkcí lokálního a čtvrťového centra v liniích podél komunikací. Podnikatelská činnost je zaměřena na obchod a služby. Při nové zástavbě jsou uplatňovány vysoké požadavky na architektonické řešení objektu.

   Přípustné využití území, činnosti a stavby

   • středně podlažní objekty pro podnikatelskou činnost
   • bydlení v bytových domech s partery využitými pro obchod, služby
   • občanská vybavenost lokálního i celoměstského charakteru (školství, kultura, církevní účely apod.)
   • odstavování vozidel na vyhrazených plochách
   • administrativa , správa

   Nepřípustné využití území, činnosti a stavby

   • stavba rodinného domu
   • výrobně podnikatelská činnost vyžadující nároky na dopravní obsluhu a zatěžující území dopravou
   • výrobně průmyslová a skladovací činnost s vlastními účelovými stavbami
   • samozásobitelská chovatelská činnost

   Podmínečně přípustné využití území, činnosti a stavby:
   - výstavba rodinného domu v kategorii B1 - B3 a to na základě posouzení konkrétní situace

   21. S3 - Smíšené bydlení v centru, městská památková zóna (MPZ)

   • Lokální limity
   • IZP 75 %
   • Podl. - 6 max.
   • 2 min.
   Smíšení funkcí v bloku a na pozemcích vlastníka
   • 30 % bydlení
   • 70 % ostatní funkce

   Charakteristika území

   Centrální část města ve vyhlášené městské památkové zóně. Území slouží celoměstské občanské vybavenosti, obchodní činnosti, administrativě, státní správě. Území slouží i bydlení. Při veškeré činnosti je nutno respektovat omezení vyplývající z umístění v MPZ.

   Přípustné využití území, činnosti a stavby

   • středně podlažní objekty pro podnikatelskou činnost
   • bydlení v bytových domech s partery využitými pro obchod, služby
   • občanská vybavenost lokálního i celoměstského charakteru (školství, kultura, církevní účely)
   • administrativa , správa
   • odstavování vozidel na pozemku na vyhrazených plochách v podzemních stáních a v hromadných i nadzemních garážích vlastníka. Vyžaduje se normové minimální zastoupení počtu stání u nových objektů, u stávajících rekonstrukcí je možno tento požadavek redukovat na polovinu. Tento požadavek může investor zajistit i pronájmem či spoluinvesticí na jiných pozemcích v rámci MPZ, např. na parcelách vymezených ÚP pro hromadné garáže.

   Nepřípustné využití území, činnosti a stavby

   • stavba rodinného domu
   • výrobní průmyslová a skladovací činnost s vlastními účelovými stavbami
   • samozásobitelská chovatelská činnost

   SPECIFICKÁ ÚZEMÍ

   22. AV - Armáda, vězeňství

   • Lokální limity
   • IZP 80 %
   • Podl. - 5

   Charakteristika území

   Území slouží vězeňství s účelovými stavbami, které zajišťují provoz areálu. Stavby pro výrobu.

   Nepřípustné využití území činnosti a stavby

   • veškeré činnosti nesouvisející s činností uvedenou v charakteristice

   23. OV - Občanské vybavení polyfunkční / hotely, kultura, divadlo apod./

   • Lokální limity
   • IZP 60 %
   • Podl. - 5

   Charakteristika území

   Hlavní činností je občanská vybavenost celoměstského významu - kulturní zařízení (divadla, kina), restaurace, obchody, banky, pojišťovny, knihovny, muzea, archivy, hotely, ubytovny, církevní stavby apod. včetně provozních zařízení, která zajišťují provoz a služby uživatelům s plochami pro odstavování vozidel uživatelů.

   Přípustné využití území, činnosti a stavby

   • bydlení - pouze ve stávajících stavbách formou změny v užívání objektu
   • podnikatelská činnost zaměřená na služby, drobná bižuterní výroba apod., která nesmí negativně ovlivnit funkci bydlení v okolních objektech, bydlení správce, majitele
   • zdravotnické služby, areál s účelovými stavbami pro hospitalizaci nemocných
   • školství obecně s účelovými stavbami a provozním zařízením pro potřeby areálu, příp. bydlení správce
   • státní správa a administrativa s vyhrazenými plochami pro odstavování vozidel

   Nepřípustné využití území činnosti a stavby

   • veškeré činnosti nesouvisející s činností uvedenou v charakteristice

   24. OZ - Občanské vybavení monofunkční / nemocnice, zdravotnictví/

   • IZP 50 %
   • Podl. - 6
   • 100 % využití pro danou funkci

   Charakteristika území

   Monofunkční území, jehož hlavní činností jsou zdravotnické služby, areál s účelovými stavbami pro hospitalizaci nemocných, provoz areálu a služby pro pacienty, odstavování vozidel na vyhrazeném pozemku.

   Nepřípustné využití území činnosti a stavby

   • veškeré činnosti nesouvisející s činností uvedenou v charakteristice

   25. OS - Školy základní

   • Lokální limity
   • IZP 60 %
   • Podl. - 4
   • 100 % využití pro danou funkci

   Charakteristika území

   Monofunkční území sloužící základnímu školství s účelovými stavbami a provozním zařízením pro potřeby areálu, příp. bydlením správce.

   Nepřípustné využití území činnosti a stavby

   • veškeré činnosti nesouvisející s činností uvedenou v charakteristice

   26. OG - Školy střední, gymnázia

   • Lokální limity
   • IZP 70 %
   • Podl. - 6
   • 100 % využití pro danou funkci

   Charakteristika území

   Monofunkční území sloužící střednímu školství s účelovými stavbami a provozním zařízením pro potřeby areálu, příp. bydlením správce

   Nepřípustné využití území činnosti a stavby

   • veškeré činnosti nesouvisející s činností uvedenou v charakteristice

   27. OA - Státní správa, administrativa

   • Lokální limity
   • IZP 80 %
   • Podl. - 8
   • 100 % využití pro danou funkci

   Charakteristika území

   Hlavní činností území je státní správa a administrativa s vyhrazenými plochami pro odstavování vozidel.

   Nepřípustné využití území činnosti a stavby

   • zejména veškeré činnosti nesouvisející s činností uvedenou v charakteristice
   • výrobní, průmyslová a skladovací činnost

   28. OO - Velkoplošné obchodní plochy

   • Lokální limity
   • IZP 90%
   • Podl. - 3
   • 100 % využití pro danou funkci

   Charakteristika území

   OO - obchodní plochy místního charakteru

   Hlavní činností území je obchodní činnost v účelových stavbách s prodejní plochou do 2 000 m2 s vyhrazenými odstavnými plochami pro parkování vozidel zákazníků a služby zákazníkům.

   Lokalizace:

   • Plus - ul. Ivana Olbrachta - k.ú. Mšeno
   • Penny - ul. Palackého - k.ú. Mšeno
   • plocha za Penny - ul. Palackého - k.ú. Mšeno
   • Albert - ul. Liberecká - k.ú. Jablonec nad Nisou

   OO - obchodní plochy nadmístního charakteru

   Hlavní činností území je obchodní činnost v účelových stavbách s prodejní plochou nad 2 000 m2 s vyhrazenými odstavnými plochami pro parkování vozidel zákazníků a služby zákazníkům.

   Lokalizace:

   • Obchodní centrum U Kostela - k.ú. Mšeno nad Nisou
   • EDEKA - ul. U Přehrady - k.ú. Jablonec nad Nisou
   • rozvojová plocha v ul. Belgické - k.ú. Rýnovice
   • přestavbová plocha v ul. Havlíčkově - k.ú. Jablonec nad Nisou

   Nepřípustné využití území činnosti a stavby

   • veškeré činnosti nesouvisející s činností uvedenou v charakteristice
   • výrobní, průmyslová činnost a skladovací

   29. OK - Areál výstaviště, letní scéna

   • Lokální limity
   • IZP 50 %
   • Podl. - 4
   • 100 % využití pro danou funkci

   Charakteristika území

   Hlavní činností území je výstavnictví, kultura, veřejné stravování s účelovými stavbami a prostory - uzavřený areál s letní scénou. Veřejná WC.

   Nepřípustné využití území, činnosti a stavby

   • veškeré činnosti nesouvisející s činností uvedenou v charakteristice
   • výrobní, průmyslová a skladovací činnost

   30. S Z - Sportovní stadiony - kryté

   • Lokální limity
   • IZP 70 %
   • Podl. - 3
   • 100 % využití pro danou funkci

   Charakteristika území

   Hlavní činností území je sport s účelovými stavbami, tribunami, hřišti, restauračním zařízením, ubytovacími službami pro sportovce a návštěvníky apod.

   Přípustné využití území, činnosti a stavby

   • odstavování vozidel na vyhrazeném pozemku, podzemní halové garáže
   • plochy pro sport
   • bydlení správce nebo majitele účelových zařízení
   • podnikatelská činnost související nebo slučitelná se sportovní funkcí

   Nepřípustné využití území, činnosti a stavby

   • veškeré činnosti nesouvisející s činností uvedenou v charakteristice
   • zejména výrobní, průmyslová a skladovací činnost

   Podmíněně přípustné využití území, činnosti a stavby

   • používání střelných zbraní v objektech vybavených protihlukovým opatřením

   31. SN - Sportovní hřiště, přírodní stadiony

   • Lokální limity
   • IZP 5 %
   • Podl. - 1

   Charakteristika území

   Hlavní činností území je sport a rekreace.

   Přípustné využití území, činnosti a stavby

   • odstavování vozidel na vyhrazeném pozemku
   • stavby pro uskladnění nářadí, klubovny
   • plochy pro sport
   • používání střelných zbraní ráže 5,6 - 9,0 mm

   Nepřípustné využití území, činnosti a stavby

   • veškeré činnosti nesouvisející s činností uvedenou v charakteristice
   • používání střelných zbraní vyšší ráže než 9,0

   32. SJ - Sjezdovky

   • Lokální limity
   • IZP 5 %
   • Podl. - 1

   Charakteristika území

   Hlavní činností území je sport a rekreace.

   Přípustné využití území, činností a stavby

   • sjezdové tratě
   • odstavování vozidel na vyhrazeném pozemku
   • vleky
   • účelové stavby, sloužící pro sport a rekreaci (občerstvení, klubovny, WC, první pomoc atd.)
   • podnikatelská činnost zaměřená na služby pro rekreaci a sport (půjčovna, opravna lyží)

   Nepřípustné využití území činností a stavby

   • veškeré činnosti nesouvisející s činností uvedenou v charakteristice
   • stavby penzionů

   33. SP - Pláže

   • Lokální limity
   • IZP 5 %
   • Podl. - l

   Charakteristika území

   Hlavní činností je rekreace u vodních ploch.

   Přípustné využití území, činnosti a stavby

   • odstavování vozidel na vyhrazeném pozemku
   • plochy pro sport a rekreaci
   • účelové stavby pro hlavní činnost (kabiny, občerstvovací stánky, sluneční lázně apod.)
   • veřejná WC

   Nepřípustné využití území činnosti a stavby

   • veškeré činnosti nesouvisející s činností uvedenou v charakteristice
   • stavby rodinných domů
   • stavby penzionů
   • stavby rekreačních a zahrádkářských chat

   34. SA - Areál zdraví

   • Lokální limity
   • IZP 5 %
   • Podl. - 1

   Charakteristika území

   Hlavní činností území je rekreace a sport.

   Přípustné využití území, činnosti a stavby

   • plochy pro sport a rekreaci
   • drobné účelové stavby pro ukládání nářadí
   • klubovny
   • bydlení správce zařízení

   Nepřípustné využití území, činnosti a stavby

   • stavby rodinných domů
   • výrobní a skladovací činnost

   35. ZD - Zahradnictví

   • Lokální limity
   • IZP 20 %
   • Podl. - 1

   Charakteristika území

   Hlavní činností území je pěstitelská činnost na volných plochách, ve sklenících apod.

   Přípustné využití území, činnosti a stavby

   • účelové stavby pro provoz zahradnictví
   • pěstební plochy

   Nepřípustné využití území, činnosti a stavby

   • veškeré činnosti nesouvisející s hlavní činností
   • stavba rodinného domu
   • výrobní skladovací a průmyslová činnost

   36. ZR - Kolonie zahrádek

   • Lokální limity
   • IZP 20 %
   • Podl. - 1,5

   Charakteristika území

   Území slouží pěstitelské samozásobitelské činnosti.

   Přípustné využití území, činnosti a stavby

   • plochy pro pěstitelkou činnost
   • stavby zahrádkářských chat
   • účelová stavba společného zařízení - WC, klubovna
   • odstavování vozidel na vyhrazených plochách
   • v přestavbových územích podle komplexního urbanistického návrhu stavba rodinného domu

   Nepřípustné využití území, činnosti a stavby

   • stavba rekreačních chat a domků
   • stavba rodinného domu mimo přestavbové území
   • stavba garáží
   • podnikatelská činnost s vlastními účelovými stavbami

   VÝROBNÍ PLOCHY

   37. VP - Průmyslové areály střední

   • Lokální limity
   • IZP 80 %
   • Podl. - 4

   Monofunkční využití pro daný účel 100 %

   Charakteristika území

   Hlavní činností území je průmyslová výroba s provozními účelovými stavbami (sklady, administrativa, jídelny, bufety, zdravotní střediska apod.).

   Přípustné využití území,činnosti a stavby

   • výrobní, průmyslová a skladovací činnost s vlastními účelovými stavbami nesmí negativně ovlivňovat hlukem, prachem, exhalacemi území za hranicí PHO
   • související účelové stavby pro zajištění potřeb zaměstnanců
   • odstavování vozidel na vyhrazeném pozemku

   Nepřípustné využití území činností a stavby

   • bydlení všeobecně
   • dočasné ubytování a pod.
   • veškerá stavební činnost a využití, které nejsou v souladu s danou funkcí

   38. VD - Lehká drobná výroba, výrobní a nevýrobní služby, skladové a prodejní areály

   • Lokální limity
   • IZP 80 %
   • Podl. - 3

   Charakteristika území

   Hlavní činností území je podnikatelská činnost - drobná výroba a služby, které nelze umístit v obytných územích, ve smíšených územích pro negativní vliv na okolí ( hluk, prach, nadměrná intenzita dopravy apod.).

   Přípustné využití území, činnosti a stavby

   • provozní účelové stavby pro drobnou výrobu, služby, skladování a pod.
   • prodejní sklady
   • autoservisy, opravárenská činnost
   • garáže pro vozový park
   • služební byty
   • bydlení podnikatelů po posouzení podle konkrétní situace z hlediska hygieny a životního prostředí
   • bydlení ve stávajících stavbách

   Nepřípustné využití území činnosti a stavby

   • stavba rodinného domu
   • stavby bytových domů
   • všechny další činnosti, které by byly ovlivněny hlavní funkcí

   Doplnění závazných regulativů:
   1. Na pozemku pčk. 266/5 v k.ú. Rýnovice se připouští výstavba penzionu

   39. VZ - Zemědělské areály, živočišná výroba, velkofarmy, rybářství

   • Lokální limity
   • IZP 60 %
   • Podl. - 4

   Charakteristika území

   Hlavní činností území je zemědělská výroba se soustředěním zemědělských účelových staveb. Lze i po ukončení činnosti zemědělské výroby transformovat areál na výrobně obslužné území. Součástí ploch jsou plochy velkofarem a rybářství.

   Přípustné využití území, činnosti a stavby

   • podnikatelská činnost s vlastními účelovými stavbami v případě zemědělské činnosti nesmí ovlivňovat budovy a území za hranicemi PHO, je-li vymezeno
   • odstavování vozidel na vlastním pozemku
   • bydlení správce nebo majitele účelových staveb
   • Nepřípustné využití území, činnosti a stavby

   • všechny další činnosti, které nejsou v souladu s danou funkcí

   TECHNICKÉ VYBAVENÍ

   40. C -Technické vybavení obecně

   • Lokální limity
   • IZP l00 %
   • Podl. - 2

   Charakteristika území

   Území slouží technické obsluze území všeobecně.

   41. H - Požární zbrojnice, ochrana
   • Lokální limity
   • IZP 100 %
   • Podl. - 3
   • 100 % využití pro danou funkci

   Charakteristika území

   Plocha monofunkční, slouží pro požární ochranu s účelovými stavbami, zajišťujícími provoz.

   Nepřípustné využití území, činnosti a stavby

   • veškerá činnost nesloužící činnosti, uvedené v charakteristice

   42. V - Odpadní vody, zásobování vodou

   • Lokální limity
   • Podl. - 3
   • 100 % využití pro danou funkci

   Charakteristika území

   • Území slouží pro účelové stavby a zařízení pro zajištění provozu vodovodní a kanalizační sítě s kompletním vybavením pro tento účel.

   Nepřípustné využití území, činnosti a stavby

   • veškerá činnost nesloužící činnosti, uvedené v charakteristice

   43. B - Plynové hospodářství

   • Lokální limity
   • Podl. - 3
   • 100 % využití pro danou funkci

   Charakteristika území

   Území slouží pro účelové stavby a zařízení pro zajištění provozu plynové sítě s kompletním vybavením pro tento účel, stavby regulačních stanic, obvodové služebny, příp. se služebními byty.

   Nepřípustné využití území, činnosti a stavby

   • veškerá činnost nesloužící činnosti, uvedené v charakteristice

   44. E - Elektrická energie

   • Lokální limity
   • Podl. - 3
   • 100 % využití pro danou funkci

   Charakteristika území

   Území slouží pro účelové stavby a zařízení pro zajištění provozu a přenosu elektrorozvodné sítě s komplexním vybavením pro tento účel - obvodové služebny, trafostanice, rozvodny

   Nepřípustné využití území, činnosti a stavby

   • veškerá činnost nesloužící činnosti, uvedené v charakteristice

   45. T - Zásobování teplem

   • Lokální limity
   • Podl. - 3
   • 100 % využití pro danou funkci

   Charakteristika území

   Území slouží pro výrobu a přenos tepelné energie - výtopny, výměníkové stanice s účelovými provozními objekty pro zajištění provozu tepelného hospodářství.

   Nepřípustné využití území, činnosti a stavby

   • veškerá činnost nesloužící činnosti, uvedené v charakteristice

   46. O - Zařízení na zpracování odpadů

   • Lokální limity
   • Podl. - 3

   Charakteristika území

   Území slouží zařízením technické obsluhy území pro zpracování odpadů, údržbu komunikací a veřejného osvětlení s účelovými stavbami. Od ploch pro bydlení budou pracovní aktivity odděleny účinným pásem ochranné zeleně. Podmínky účinnosti určí svým stanoviskem dotčený správní úřad ochrany životního prostředí.

   Nepřípustné využití území činnosti a stavby

   • veškeré činnosti nesloužící činnosti uvedené v charakteristice
   • podnikatelská výrobně - skladovací činnost

   DOPRAVNÍ PLOCHY

   47. D - dopravní plochy obecně

   • Lokální limity
   • IZP 90%
   • Podl. - max. 6
   • zeleň - 10% plochy pozemku

   Charakteristika území

   Hlavní činností je dopravní vybavení.

   Přípustné využití území, činnosti a stavby

   • provozně účelové objekty
   • účelové stavby pro uložení a čerpání pohonných hmot
   • účelové objekty a zařízení pro služby uživatelům
   • odstavování vozidel na vyhrazeném pozemku
   • odstavné plochy pro autobusy, dopravní terminály
   • nástupní ostrůvky, čekárny
   • 10% plochy pozemků ozeleněno
   • služební byty

   Nepřípustné využití území, činnosti a stavby

   • veškeré stavby a činnosti, které nesouvisejí s danou funkcí

   48. Z - Železnice, integrovaná doprava

   • Lokální limity
   • IZP 100 %
   • Podl. - 4
   • 100 % využití pro danou funkci

   Charakteristika území

   Hlavní činností území je veřejná železniční doprava, příp. integrovaná s tramvajovou dopravou s účelovými stavbami sloužícími železničnímu provozu, službám pro cestující a pod.

   Přípustné využití území, činnosti a stavby

   • provozní účelové objekty pro železniční, případně tramvajovou dopravu
   • účelové objekty a zařízení pro služby uživatelům
   • služební byty
   • odstavování vozidel na vyhrazeném pozemku

   Nepřípustné využití území, činnosti a stavby

   • veškeré stavby a činnosti, které nesouvisejí s danou funkcí

   49. M - Hromadná doprava, technické zázemí, vozovny, terminály

   • Lokální limity
   • IZP 100 %
   • Podl. - 4
   • 100 % využití pro danou funkci

   Charakteristika území

   Území slouží účelovým stavbám pro hromadnou autobusovou dopravu s využitím pro provoz a služby uživatelům.

   Přípustné využití území, činnosti a stavby

   • odstavné plochy pro autobusy, dopravní terminály
   • nástupní ostrůvky, čekárny
   • provozně účelové objekty, sloužící autobusové dopravě
   • služební byty
   • účelové objekty pro služby uživatelům
   • odstavování vozidel

   Nepřípustné využití území, činnosti a stavby

   • veškerá stavební činnost a využití území, která neslouží hlavní funkci

   50. S - Čerpací stanice, OHM, LPG

   • Lokální limity
   • IZP 100 %
   • Podl. - 1

   Charakteristika území

   Území slouží k prodeji pohonných hmot se službami motoristům.

   Přípustné využití území, činnosti a stavby

   • účelové stavby pro uložení a čerpání pohonných hmot
   • služby uživatelům - prodejny, myčky, WC atd.

   Nepřípustné využití území, činnosti a stavby

   • veškerá stavební činnost a využití území které neslouží k dané funkci

   51. G - Garáže hromadné - podzemní, nadzemní

   • Lokální limity
   • IZP 100 %
   • Podl. - min. 2 až max. 6

   Charakteristika území

   Území slouží pro hromadné kapacitní garážování osobních vozidel se službami pro uživatele.

   Přípustné využití území, činnosti a stavby

   • účelové stavby krytých stání s provozním zařízením pro tento účel
   • služby pro uživatele garáží

   Nepřípustné využití území, činnosti a stavby

   • veškerá stavební činnost a využití území, které neslouží hlavní funkci

   52. P - Parkoviště na terénu

   • Lokální limity
   • IZP 90 %
   • Podl. - 0
   • zeleň 10% pozemku

   Charakteristika území

   Kapacitní záchytné parkoviště s nezbytnými službami.

   Přípustné využití území, činnosti a stavby

   • parkovací plochy
   • účelové drobné stavby pro služby zákazníkům
   • 10 % pozemků ozeleněno

   Nepřípustné využití území, činnosti a stavby

   • veškerá stavební činnost a využití území, které neslouží dané funkci

   53. Komunikační síť - vybraná komunikační síť

   Plochy bez kódu ve výkrese B 13 - Organizace území vyznačeny:

   komunikační síť - světle šedou barvou, vybraná komunikační síť - žlutou barvou

   Charakteristika území (či ploch)

   Plochy veřejných komunikací, nezastavitelné jinou funkcí, než je dopravní liniová stavba.

   Základní komunikační skelet - nadřazené komunikace

   Trasy komunikací nadměstského významu s čistě dopravní funkcí, převádějící rozhodující zátěže automobilové dopravy transitní, cílové a mezistátní.

   • sběrné komunikace funkční třídy B l a silnice I. třídy

   Základní komunikační skelet - hlavní komunikace

   Trasy komunikací celoměstského významu s dominující dopravní funkcí, které převádějí významné zátěže automobilové dopravy cílové a vnitroměstské - sběrné komunikace funkční tř. B l a B 2, silnice II. a III. třídy a vybraná uliční síť.

   Základní komunikační skelet - doplňkové komunikace

   Trasy ostatních dopravně-významných motoristických komunikací, převážně lokálního významu se smíšenou funkcí dopravní a obslužnou - funkční třída C, silnice III. tř. a vybraná uliční síť.

   Přípustné využití území, činnosti a stavby

   • trasy inženýrských sítí

Odd. IV. VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY

Ve smyslu § 108, odst. 3 stavebního zákona lze za stavby veřejného zájmu považovat stavby určené pro veřejně - prospěšné služby, pro technické vybavení území, pro ochranu životního prostředí (stavby pro zneškodňování odpadů, pro zásobování vodou, odvodnění odpadních vod a jejich čištění, pro veřejnou dopravu, pro veřejné školství, pro veřejnou správu apod.

V Jablonci nad Nisou se jedná jmenovitě o tyto stavby, příp. pozemky :

 • l. trasa propojení ulic Budovatelů - U Balvanu a terminál HD u lázní
 • 2. trasa propojení ulic Mlýnská - Pod Baštou
 • 3. trasa severní tangenty, křížení ulic Palackého - U Přehrady
 • 4. trasa Velkého bulváru s přilehlými pozemky
 • 5. vypuštěna
 • 6. stavba silnice I/65 na katastru města včetně tunelů
 • 7. vypuštěna
 • 8. stavba zastávky HD Jablonec město
 • 9. stavba kruhové křižovatky Tovární - Želivského
 • 10. stavba nového komunikačního skeletu na východním břehu přehrady
 • 11. městská skládka sněhu včetně vybudování skladu inertního materiálu na částech pozemků p.p.č. 815 a 816/2 v k.ú. Rýnovice
 • 12. vypuštěna
 • 13. trasy cyklistických stezek
 • 14. stavba nástupní magistrály ze sportovního areálu Břízky do Jizerských hor
 • 15. záchytná parkoviště a hromadné podzemní garáže v městské památkové zóně
 • 16. záchytné parkoviště Janovská - Ostrý roh
 • 17. III. stavba vodovodu Bedřichov
 • 18. třídírna, , likvidace TDO - lokalita Nová Osada
 • 19. stavba inženýrských sítí pro lokalitu Proseč
 • 20. pěší spojka mezi areálem nemocnice a tramvajovou zastávkou " Nemocnice"
 • 21. stavba kanalizace
 • 22. účelové stavby primérní horkovodní sítě - ul. Na Čihadlech
 • 23. areál tělocvičny ZŠ u přehrady
 • 24. veřejné parkovací a garážové plochy - Areál Komplet
 • 25. vypuštěna
 • 26. stavba městských bytů v lokalitě Proseč
 • 27. účelové stavby pro rekreaci, volný čas a sport u východního břehu přehrady - parky, lesoparky
 • 28. stavby městského muzea - Horní náměstí
 • 29. stavba kulturně - společenského centra
 • 30. přístavba základní umělecké školy v Mlýnské ul.
 • 31. stavba účelových sportovních staveb u koupaliště Novoveská
 • 32. vypuštěna
 • 33. stavba přístupové komunikace k hotelu Praha
 • 34. vypuštěna
 • 35. stavba kanalizace z obce Lučany - napojení na kanalizační systém města
 • 36. stavba kanalizace v ulicích Chelčického, Tichá, Průběžná ( odvedení splaškových vod mimo přehradu Mšeno)
 • 37. stavba kanalizace v lokalitě Břízky na centrální kanalizační systém města
 • 38. stavba dopravního koridoru Západní tangenty
 • 39. stavba inženýrských sítí pro lokality Stará Lípa , Lučanská
 • 40. stavba horkovodního centrálního systému
 • 41. stavba objektu pro střední školství
 • 42. stavba parkoviště Belgická
 • 43. stavba veřejného prostoru Petřín - park, lesopark
 • 44. stavba kanalizace z obce Nová Ves - napojení na kanalizační systém města
 • 46. propojení ul. U Muzea - Jiráskova
 • 47. stavby vodojemů Proseč
 • 49. propojení Parkoviště u Srnčího dolu a ul. Turnovské
 • 50. výstavba transformovny Jablonec - jih (Dolina)
 • 51. hasičská zbrojnice Mšeno
 • 52. okružní křižovatka U Kapličky
 • 53. okružní křižovatka „Ostrý roh“
 • 54. okružní křižovatka Jablonecké Paseky
 • 56. trasování horkovodu centrem města
 • 57. Proseč n.N. - přístupová komunikace Nad Školkou
 • 58. severní tangenta v úseku od křižovatky Palackého - Pod Přehradou po křižovatku Chelčického - Podhorská
 • 60. vnitroareálové parkoviště nemocnice
 • 61. okružní křižovatka Pražská - Turnovská
 • 62. obratiště autobusů MHD v Arbesově ulici
 • 63. levobřežní komunikace se smíšeným provozem (pojízdný chodník) od ulice Mostecké po ulici Kamennou (mimo úsek na p.p.č. 2053/1,5,6,10 a st.p.č. 1167)
 • 64. pravobřežní místní obslužná komunikace od ulice Kamenné po okružní křižovatku Mostecká“
 • 65.napojovací komunikace Terminálu HD Pražská přes Revoluční ulici do okružní křižovatky „U Zeleného stromu“
 • 66. zastávka na železniční trati - Terminál Pražská (projekt Regiotram)
 • 67. místní úprava trafostanice T475 - 5. května“
Vytvořeno 28.2.2005 9:37:39 - aktualizováno 13.12.2006 15:15:32 | přečteno 8552x | Petr Vitvar
load