Životní prostředí

Aktuální zprávy

Aktuální články s tématikou životního prostředí...

Odpady

Informace o odpadech, jejich třídění, likvidaci a recyklaci. PET lahve, ostatní plasty, papír, sklo, nápojový karton, kovy, textil. Informace o nakládání s odpady pro občany i povinnosti pro podnikatele.

Životní situace

Návody, jak co zařídit na úřadě z hlediska životního prostředí.

Stromy

Přehled významných stromů ve městě a památných stromů na Jablonecku. Informace o správném řezu stromů...

Ovzduší

Přehled závazných stanovisek ke znečišťování ovzduší. Zásady správného vytápění, které omezí znečištění ovzduší. Informace o možnostech čerpání dotací na nové zdroje vytápění. Přehled o kvalitě ovzduší v okolí....

Jablonecké parky

Počátky historie parků lze v Jablonci n. N. poměrně dobře od roku 1843 dokumentovat. Jablonec n. N. míval přízvisko zahradní město.

Dětská hřiště

Rozmístění dětských hřišť pro věkovou kategorii 3 - 15 let v Jablonci nad Nisou.

Lavičky a odpadkové koše

Mapová aplikace, ve které najdete rozmístění laviček, odpadkových košů na směsný komunální odpad nebo psí exkrementy, případně nejblíže umístěná dětská hřiště či pískoviště a další objekty městského mobiliáře.

Veřejná ohniště

Vybrané lokality ve vlastnictví města, která lze využít jako veřejná ohniště.
load