Zastavení č. 5: Památný buk - ulice V Aleji

V lidské společnosti bylo stromům odnepaměti přisouzeno významné místo. Význam stromů v naší krajině se odráží mimo jiné v zákoně o ochraně přírody a krajiny (114/1992 Sb.), podle kterého jsou stromy rostoucí mimo les (hospodaření v lesích se řídí vlastními zákony) chráněny před svévolným kácením.

Stromy významné z hlediska vzrůstu, estetického nebo historického hlediska mohou být navíc vyhlášeny jako památné, což jim poskytuje vysoký stupeň ochrany. Kromě ochrany před přímým poškozením jsou v jejich blízkosti zakázány i činnosti, které by mohly mít negativní vliv na jejich růst a zdravotní stav. Památným stromům je také věnována mimořádná péče.

V Jablonci nad Nisou a okolí je evidováno 14 památných stromů či skupin. Většinou se jedná o nejstarší a nejmohutnější stromy. Nejpočetněji jsou zastoupeny lípy.

V místě, na kterém se nacházíme se vyskytoval památný buk, který byl vyhlášen roku 2005. Z důvodu výrazně zhoršené provozní bezpečnosti však musela být v roce 2010 sejmuta ochrana a dřevina byla pokácena. Pro uchování zeleně ve městě a zajištění náhrady této významné dominanty zde byl vysazen nový buk Fagus sylvatica „Purpurea Pendula”.

Buk lesní (Fagus sylvatica) patří mezi naše nejkrásnější stromy. Na jaře prosvětlují stráně svěží zelenou, na podzim se můžeme v bukových lesích brodit závějemi zlatého listí. V přirozených podmínkách by byl buk naší nejrozšířenější dřevinou. Buky se dožívají stáří okolo 300 let. Vyznačují se hladkou šedou kůrou, dřevo má načervenalou barvu a používá se na výrobu nábytku nebo jako palivo. Bukvice jsou oblíbenou potravou zvěře. 

Fotogalerie - zastavení č. 5

Mapa

 

Ulice V Aleji

 
 
Vytvořeno 22.6.2006 12:43:56 - aktualizováno 14.7.2020 14:37:31 | přečteno 17228x | Petr Vitvar
load