Zastavení č. 3: Tyršovy sady

V roce 1879 byl založen jablonecký Okrašlovací spolek, který si za hlavní cíl stanovil založení městského parku. Snahy spolku se však nesetkaly s přílišným pochopením některých obyvatel, kteří poukazovali na zbytečné a neúčelné náklady.

Nakonec se však uvedenému spolku podařilo myšlenku uskutečnit. Díky příspěvku jablonecké městské spořitelny mohl spolek v roce 1884 vykoupit mokřinatý pozemek na levém břehu Nisy o rozloze 19.491 m². Plocha byla postupně upravována, byly vysazeny stromy a keře. Slavnostní otevření parku se uskutečnilo v neděli 9. července 1893. Během dalších let pak byly doplněny drobné plastiky a pamětní kameny. Znělcové „varhany“ se zde nacházejí dosud, byť na nepříliš důstojném místě.

Přirozený zdroj spodní vody byl využit k vybudování umělého okrasného jezírka, které bylo zakončeno nevelkou hrází s ozdobným zábradlím. Ve vodě rostly lekníny a vodní rostliny, v zimě se na zamrzlé hladině bruslilo. Nedaleko byl postaven gloriet pro pořádání venkovních koncertů.

Na jihozápadním nároží byl 11. října 1936 odhalen památník obětí 1. světové války. Autorem žulového sloupu a jeho okolí byl arch. Alfred Wenzel, plastiky vytvořil sochař Michel Brosik. Materiál pomníku byl vytěžen na Jizerce. Na zadní straně bylo připevněno několik tabulí s 863 jmény padlých či pohřešovaných Jablonečanů. Na vrchol pomníku bylo přivedeno plynové potrubí, takže při slavnostních příležitostech zde bývalo možné zažehnout oheň. Po 2. světové válce byly odstraněny desky se jmény i některé další detaily.

Koncem 70. let minulého století byl park rekonstruován, ale z dnešního pohledu postrádaly úpravy vkus i koncepci. Cesty byly vybetonovány a pokryty živičným povrchem, nešťastná byla oprava jezírka, které bylo rovněž vybetonováno. Neodbornými zásahy bylo dosaženo toho, že se v jezírku neudrží voda.

Zatím poslední údržba parku proběhla v roce 2001. Došlo při ní k doplnění zeleně a byl doplněn mobiliář. Řada z vysázených keřů byla bohužel zcizena.

Městský park, zvaný též Tyršovy sady, je již více než sto let vyhledávaným a příjemným místem odpočinku uprostřed rušného města.

Fotogalerie - zastavení č. 3

Mapa

 

Tyršovy sady

 

Tyršovy sady

 
 
Vytvořeno 21.6.2006 15:46:39 | přečteno 18970x | Petr Vitvar
load