Vlajka města

, autor: archiv MMJN

Jablonec nad Nisou je historickým městem, můžeme tedy hovořit o „historickém praporu“, jehož vzhled vychází z dochovaných podob praporů a nové návrhy by byly asi těžko akceptovatelné.

Otázka existence původního městského praporu z doby na počátku 20. století, resp. jeho závazné podoby, ale není dodnes spolehlivě rozřešena. Je známo, že městské zastupitelstvo na svém jednání dne 21. února 1906 uložilo městské radě požádat císařskou kancelář o vydání příslušného znakového privilegia města, schválení jabloneckých heraldických barev (zelená – stříbrná – zelená), doplnění názvu města o určující přídomek „nad Nisou“ a praporu. První tři z těchto požadavků byly městu během roku 1906 splněny, což je archivně doložitelné. Souhlas nadřízených úřadů s určitou konkrétní podobou praporu znám není.

V současnosti jsou známy pouze tři dochované historické jablonecké prapory. Svým provedením jsou zařaditelné nejspíš do období mezi oběma světovými válkami. Jeden je uložen v muzeu v Kaufbeuren - Neugablonz, druhý je součástí sbírek Spolku přátel města Jablonec nad Nisou a třetí vlastní Státní okresní archiv.

List tvoří vodorovné pruhy, zelený, bílý, zelený. Uprostřed listu je městský znak. Poměr šířky k délce je 2:3.

Vytvořeno 17.10.2013 13:53:26 | přečteno 4049x | Petr Vitvar
load