Symboly města

Znak města

Znak města
Modrý štít, v jehož patě je zelený travnatý pahorek, na něm vyrůstá přirozeně zbarvená jabloň s plody. Z kořenů stromu vyvěrá stříbrně zbarvený, v oblouku vpravo dolů tekoucí pramen. Na horním okraji ozdobné bronzové obruby spočívá stříbrná zděná koruna s pěti viditelnými stínkami.

Vlajka města

Vlajka města
Jablonec nad Nisou je historickým městem, můžeme tedy hovořit o „historickém praporu“, jehož vzhled vychází z dochovaných podob praporů a nové návrhy by byly asi těžko akceptovatelné.

Řetěz primátora města

Řetez primátora
Řetez nosí nejvyšší představitel města při slavnostních příležitostech. Autorem je ak. soch. Vladimír Komňacký. Městská insignie byla vyhotovena u příležitosti 140. výročí povýšení Jablonce na město.

Logo města

Logo města Jablonec nad Nisou
Logo Jablonec nad Nisou odráží vizuální ráz města, především tři dominantní stavby - věž kostela na Horním náměstí, věž budovy radnice a věž budovy staré radnice, současné knihovny. Zároveň vyjadřuje rozmanitost a svažitost terénu pro Jablonec typickou. Proto je tvořeno třemi řádky textu. Písmena "N" obsažená v jednotlivých slovech jsou zvýrazněna a symbolizují věž zakončenou třemi grafickými prvky, které znamenají opět ony tři dominatní stavby a zároveň reflektují vrcholovou partii radniční věže.

Pro meritis

Medaile PRO MERITIS - detail, foto: J. Jiroutek
Městská medaile za zásluhy o rozvoj města a jeho reprezentaci, za vynikající umělecká díla, vědeckou, kulturní a sociální činnost, obětavé nebo dlouhodobé výchovné a pedagogické působení, příkladné občanské činy i mimořádné osobní oběti ve prospěch města a jeho občanů.
load