Sociální služby

Aktuální zprávy

Aktuální články s tématikou zdravotnictví a sociálních služeb...

Komunitní plánování

Posláním komunitního plánování je zajišťování dostupnosti sociálních služeb. Jedná se o zjištění stavu poskytování sociálních služeb v dané lokalitě a zároveň potřeb, které nejsou naplněny.

Neziskové organizace

Adresář neziskových organizací z oblasti zdravotní a sociální působících v Jablonci n. N. a okolí.

Katalog sociálních služeb

Katalog poskytovatelů sociálních služeb a služeb navazujících.

Tichá linka

Pro neslyšící jsou v budově radnice (Mírové náměstí 3100/19) k dispozici tablety pro využití tzv. Tiché linky. Tablety jsou umístěny ve 3. patře dveře č. 317 a ve 4. patře dveře č. 436.

Euroklíč

Přehled míst, kde lze použít speciálně upravený klíč pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace k otevření veřejně přístupných sociálních zařízení (WC).

Sociálně–právní ochrana dětí

Ochrana práva dítěte na příznivý vývoj a řádnou výchovu. Ochrana oprávněných zájmů dítěte, včetně ochrany jeho jmění. Působení směřující k obnovení narušených funkcí rodiny.

Seniorská obálka - I.C.E. karta

Seniorská obálka pomáhá v situacích, kdy se člověk dostane do tísně, ohrožení zdraví nebo života a není schopen se záchranáři sám komunikovat.

Senior doprava ČČK

Oblastní spolek Českého červeného kříže Jablonec nad Nisou provozuje pro seniory dostupnou dopravu na dobu nezbytně nutnou v případech, kdy si nemohou zvolit jiný způsob přepravy, např. do zdravotnického zařízení, do obchodního zařízení, za účelem kultury, realizace piety.
load