O projektu

, autor: archiv Metrostav

Po extrémních povodních v letech 1997, 1998, 2000, 2002 a 2006 byla vypracována „Strategie ochrany před povodněmi pro území České republiky" a zahájeny „Programy prevence před povodněmi“.

Dokumentace Programu 129 120 - „Podpora prevence před povodněmi II. etapa“ - byla zpracována Ministerstvem zemědělství pro období 2007 - 2012 a schválena Usnesením vlády č. 1304 ze dne 15. 11. 2006. Toto opatření si klade za cíl minimalizovat vznik povodňových škod. Jde například o odbahnění rybníků či budování protipovodňových štol.

Plánované náklady na tento program dosahují celkově 11,5 miliard Kč. Zdroje financování tvoří jednak prostředky ze státního rozpočtu v předpokládané výši 4 mld. Kč a jednak úvěr poskytnutý České republice Evropskou investiční bankou v předpokládané výši 7 miliard korun. Na nákladech se rovněž podílejí vlastními zdroji jednotliví investoři v předpokládané výši 550 mil. Kč.

Žádost o vybudování protipovodňové štoly v Jablonci nad Nisou iniciovanou tehdejším místostarostou Mgr. Petrem Karáskem vyhodnotili nezávislí experti z Českého vysokého učení technického v Praze. Skupina tvořená zástupci ministerstva financí, zemědělství a životního prostředí vybrala z doporučených projektů ty, které budou realizovány za peníze poskytnuté z Evropské banky. Jablonecká štola byla mezi nimi.

Celkové náklady na vybudování protipovodňové štoly v Jablonci nad Nisou byly vyčísleny na 434.185.000 Kč. Povodí Labe s. p. se na této částce podílí 25.237.000 Kč.

Statutární město Jablonec nad Nisou na sebe vzalo úlohu zprostředkovatele informací mezi investorem (Povodí Labe, s.p.), zhotovitelem (konsorcium firem Metrostav a.s. a SYNER, s.r.o.) a občany Jablonce.

Další informace

Vytvořeno 1.8.2012 14:40:28 | přečteno 6143x | Petr Vitvar