Projekty

Projekty města

Investiční stavby

Investiční projekty z rozpočtu města

Dotace ČR

Projekty realizované s finanční spoluúčastí z českých zdrojů.

Projekty INTERREG

Projekty v rámci programů INTERREG pro spolupráci mezi regiony Evropské unie.

ITI - Integrované územní investice

Integrovaná strategie představuje dokument obsahující potřeby, problémy, přednosti, vize, cíle a opatření celé aglomerace. Liberecko-jablonecká aglomerace zahrnuje statutární města Liberec a Jablonec nad Nisou a 45 okolních obcí.

IPRÚ Liberec – Jablonec nad Nisou

Integrovaný plán rozvoje území uplatňovaný v programovém období Evropské unie 2014–2020.

Individuální projekty IROP

Individuální projekty v rámci Integrovaného regionálního operačního programu (IROP).

Projekty OPŽP 2014-2020

Projekty spolufinancované Evropskou unií – Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí 2014-2020.

IPRM

Integrovaný plán rozvoje města Jablonec nad Nisou - zóna Žižkův Vrch a okolí.

Revitalizace školních hřišť

Revitalizace hřišť 27 mateřských škol na území Libereckého kraje, přičemž 15 z nich se nachází v Jablonci nad Nisou.

Místní Agenda 21

Zlepšení strategického řízení a plánování udržitelného rozvoje v Jablonci nad Nisou

Participativní rozpočet

Participativní rozpočet umožňuje, aby se občané zapojili do rozhodování o rozvoji své obce

Evropská investiční banka

Projekty realizované s finanční dotací z Evropské investiční banky (EIB) proběhly v Jablonci nad Nisou v letech 2005–2007
load