Ronse (Belgie)

Ronse je město s 24 tisíci obyvateli ležící v severní částí Vlámských Arden. Nachází se ve vzdálenosti 39 km od Gentu, 60 km od Bruselu, 100 km od Antverp a téměř 900 km od Jablonce. Ronse leží na jazykové hranici, v místě střetu dvou národních kultur - Vlámů a Valonů. Hovoří se zde vlámsky a francouzsky (dorozumíte se však bez obtíží též německy). Město je zasazeno do údolí toku řek Scheldy a Dendry, obklopeném zalesněnými vršky a malebnou krajinou, proto bývá také často označováno za "Královnu Vlámských Arden".

Historie

Vznik města a jeho počátky jsou těžko definovatelné. Z velkého množství nálezů v okolí můžeme soudit, že tyto kopce obývala poměrně hustá pravěká společnost. V římské době byl kraj systematicky obděláván díky kvalitní zemědělské půdě. Tradice praví, že v roce 630 tu sv. Amand založil opatství, jehož centrem se stal kostel, zasvěcený svatému Petrovi. Zemědělství dalo podnět ke vzniku řemesel (vlnařství a soukenictví), jež později přinesla městu i četná privilégia, která zas přispěla k rozvoji průmyslu. Nejvíce se v oblasti dařilo odvětví textilnímu a město posléze proslulo zejména výrobou koberců. Není náhodou, že tkalcovský koncern Associated Weavers je dnes majitelem bývalého Bytexu v Liberci - Vratislavicích.

Památky a zajímavosti

Ronse - znak městaMěsto a okolí nabízí turistům četné historické památky. Jen málokteré město se může pyšnit takovou stavbou, jako je Krypta sv. Herma, která návštěvníkovi poskytne klid, architektonickou a duchovní krásu. Patří k nejvzácnějším historickým skvostům Belgie a rozprostírá se pod chórem a loděmi kostela Sv.Herma v Ronse. Krypta v sobě spojuje dvě rozdílné charakteristiky: čistou intimní atmosféru skromné románské krypty a rozsáhlé prostory stylu gotického, jaké můžeme obdivovat jen v obdobných kryptách v Anglii, Porýní a v Itálii. Její vznik se podle dochovaných pramenů datuje rokem 1089. Po celý středověk krypta přijímala zástupy poutníků, kteří přicházeli prosit patrona o vyléčení mentálních nemocí vlastních nebo svých blízkých.

Kostel sv. Herma byl důležitým střediskem náboženských poutí, neboť svatý Hermes byl patronem a léčitelem duševních chorob. Kostel je postaven ve stylu vrcholné gotiky. K vzácným památkám patří vyřezávané chórové lavice a pěvecký pult z roku 1685, jezdecká socha sv. Herma a zvonkohra ze 47 zvony. Zajímavostí je zepředu oltáře zazděný trám s lavicí a pouty, které sloužily ke spoutání nejvzpurnějších bláznů.

Budova radnice byla v letech 1950 - 1953 rekonstruována a byla jí navrácena podoba z počátku 19. století, kdy byla symbolem prosperity a bohatosti města. V interiéru je umístěna řada uměleckých děl místních, i světově proslulých malířů jako jsou Permeke a baron Opsomer.

Ronse, obrázek se otevře v novém okněFiertel. Tato důležitá náboženská ceremonie se koná vždy první neděli po Velikonocích a má skutečně dlouholetou tradici. Jde o procesí, jehož původ spadá až do středověku. Průvod nese ostatky svatého Herma na pouti kolem města. Tento okruh měří 32,6 km.

Pondělí bláznů. První pondělí po svátku Tří králů se koná karneval. Průvod tvoří několik bohatě zdobených vozů. Uprostřed průvodu pyšně trůní "Víkendový král a královna". Většina účastníků je oděna v zelonobílém kroji šaška, kterého tu nazývají „bommel“. Lidová veselice končí až v ranních hodinách následujícího dne.

Vlastivědné muzeum folkloru. Je instalováno ve starobylé budově, která byla kdysi po dlouhou dobu útočištěm kanovníků. Průčelí domu pochází ze 17. století a zbytek budovy ze století 18. Salónky Ludvíka XV. a XVI. se pyšní cenným nábytkem a hodnotnými sbírkovými předměty - hudebními nástroji a obrazy. Samostatná expozice je věnována tradičním řemeslům.

Textilní muzeum. Jeho historie je poměrně krátká. Vzniklo 19. dubna 1985 v budově bývalé textilní továrny. Disponuje velmi rozsáhlou sbírkou funkčních textilních strojů, na kterých je návštěvníkům demonstrována tradiční výroba regionu.

Starostou města Ronse je v současné době pan Luc Dupont.

Partnerství s Jabloncem

Družební dohoda mezi městy Jablonec nad Nisou a Ronse vznikla jako konkrétní příspěvek Závěrečného aktu Helsinské konference již v roce 1980. Kromě oficiálních kontaktů měst, které se postupně rozrůstají i do hospodářské a kulturní oblasti, byl od samého počátku spolupráce organizován výměnný pobyt dětí, kdy k nám přijížděli mladí Belgičané provozovat zimní sporty a české děti jezdily v létě za sluncem a mořem. Úzké partnerské vztahy navázaly některé střední školy obou měst, v kontaktu jsou i hospodářské a obchodní komory. Dalšími partnerskými městy Ronse jsou: Kleve (SRN), Sandwich (VB) a Msaken (Tunisko).

Základní informace

  • Země: Belgie
  • Poloha: 40 m. n. m.
  • Rozloha: 34 km2
  • Počet obyvatel: 24 tisíc
  • Vzdálenost od Jablonce: 850 km

Další informace

Vytvořeno 21.6.2004 17:53:28 - aktualizováno 17.1.2011 10:27:41 | přečteno 11769x | Petr Vitvar
load