Bautzen (Budyšín, SRN)

Historické město a správní centrum Horní Lužice na řece Sprévě. Při příjezdu do Budyšína jsou již z dálky viditelné siluety Peterského dómu a městských věží, které ve spojení se zčásti zachovalými středověkými městskými hradbami tvoří nezaměnitelnou siluetu historického jádra města, někdy pro svou podobu také nazýváné "Saským Norimberkem".

Historie

Původně sídlo slovanského kmene Milčanů. Od 10. století se na tomto území střetávaly zájmy saské, polské a české. První zachované písemné zmínky o Budyšíně spadají do roku 1002. Součástí zemí Koruny české byl Budyšín do roku 1634, jako středisko národa Lužických Srbů. Roku 1813 porazil u Budyšína Napoleon rusko-pruskou armádu.

Jako národností a kulturní centrum lužických Srbů je Budyšín městem jedinečným. Jeho původní název Budissin byl teprve v roce 1868 změněn v německé transkripci na Bautzen. Přesto jsou i v současnosti zachovány dvojjazyčné názvy ulic.

Batzen - znakPamátky a zajímavosti

Budyšínské Staré město je přístupné pouze pěšky. Na jeho klidnou prohlídku si musíte vyhradit dvě až tři hodiny. Přirozeným centrem města je náměstí s historickými budovami Peterského dómu a starobylé radnice. Určitou raritou je městská věž zvaná Reichenturm. Tato "šikmá věž", pocházející z roku 1490 je dnes o 1,44 metrů vychýlena od svislé osy. V letech 1953 - 1954 byly proto podniknuty rozsáhlé sanační práce, vedoucí ke zpevnění základů stavby. Věž je přístupná veřejnosti a při prudších nárazech větru je její výkyv patrný.

V posledních letech panuje v celém městě čilý stavební ruch. Většina historicky cenných budov, jež vznikly převážně po velkém požáru města v roce 1709 ve stylu tzv. saského pozdního baroka, dnes znovu rozkvétá do původní krásy. Totéž lze konstatovat i v případě historické budovy radnice, která byla po několika požárech do dnešní podoby přestavěna v letech 1729 - 1732 stavitelem Johannem Christophem Naumannem. Mezi radnicí a dómem se rozprostírá staré náměstí, původně masný trh. Dnešní centrální náměstí vzniklo až v pozdějších letech před předním průčelím radnice.

Bautzen, obrázek se otevře v novém okněVelmi zajímavou historii má již zmíněný Peterský dóm, jehož vnitřní prostory jsou rozděleny již od roku 1583 simultánně na dvě modlitebny. Východní část dómu slouží od té doby výhradně římsko-katolické církvi, zatímco západní část patří evangelicko-luteránské církvi. Obě části dómu byly od sebe až do roku 1851 odděleny 4,5 metrů vysokou mříží, jejíž části jsou dodnes uchovány v městském muzeu. Několik metrů od dómu najdeme impozantní budovu biskupství, která byla až do roku 1980 správním sídlem Míšenského biskupa. Perlou celého objektu je pak církevní pokladnice, jejíž prostory jsou veřejnosti přístupné pouze po předchozím objednání u kustoda objektu.

Technickou turistickou atrakcí města je stará vodárenská věž, pocházející z 15. století. Věž byla vybavena důmyslným zařízením na přečerpání říčních vod do výše položených městských částí. Tato věž dnes slouží jako galerie a technické muzeum. Impozantně působí budyšínský hrad Ortenburg, který je mekkou zejména maďarských turistů. Když v roce 1469 převzal politickou moc nad Horní Lužicí za českého krále Jířího z Poděbrad maďarský král Matyáš Korvín, nechal v letech 1483 - 1486 přestavět 500 let starou původní hraniční pevnost na nedobytný hrad, který má však dnes podobu renesančního zámku. Hrad se později stal sídlem saského hejtmana a je dodnes majetkem Svobodné země Sasko.

Město Budyšín každoročně láká mnoho zahraničních turistů, a proto není divu, že se rok od roku zvyšuje jeho turistický komfort. Vyrostlo nebo bylo rekonstruováno několik hotelů, vznikla řada útulných hospůdek a restaurací, v provozu jsou muzea a další kulturní lákadla, k nimž patří také v nedaleké obci Kleinwelka vzniklý Dinosauří kamenný park, impozantní bludiště a park miniatur.

Podpis deklarace 3. 10. 1998, obrázek se otevře v novém okně

Partnerství s Jabloncem

Budyšín je naším partnerským městem od 22. května 1993, kdy tak vyvrcholila naše snaha o konkrétní přeshraniční spolupráci měst sídlících na území Euroregionu Nisa. Snahou obou partnerů je zapojení občanů měst, a zejména mládeže, do širokého spektra kulturních, sportovních a společenských aktivit, úzce spolupracovat i v oblasti hospodářské a správní. Proto byla také mezi starosty obou měst dne 3. října 1998 v rámci oslav pětiletého trvání partnerství podepsána deklarace o posílení partnerských vztahů mezi oběma městy.

Základní informace o městě

  • Země: Spolková republika Německo (Sasko)
  • Poloha: 163 - 268 m. n. m.
  • Rozloha: 66 km2
  • Počet obyvatel: 41 tisíc
  • Vzdálenost od Jablonce: 55 km

Další informace

Vytvořeno 21.6.2004 15:59:12 - aktualizováno 17.1.2011 10:11:56 | přečteno 18261x | Petr Vitvar
load