Partnerská města

Historie a současnost partnerství Jablonce s dalšími městy.

Partnerství měst a obcí v evropském měřítku má více než padesátiletou tradici. Zahájilo ji partnerství měst a regionů mezi Francií a Německem po 2. světové válce a bylo chápáno jako jeden z prostředků ke zmírňování napětí mezi bývalými válečnými protivníky.

V Československu bylo v letech minulých navazování kontaktů přednostně orientováno na země tehdejšího socialistického tábora. Každému městu bylo v rámci bývalého Svazu československo-sovětského přátelství přiděleno nějaké město. Tak Jablonec nad Nisou získal na počátku 70. let své družební město Sobinka.

Značného pokroku a rozvoje v otázce meziměstských kontaktů došlo na Konferenci o bezpečnosti a spolupráci v Evropě, konané v r. 1975 v Helsinkách za přítomnosti zástupců 33 evropských států, USA a Kanady. Jejich setkání bylo stvrzeno Závěrečným dokumentem. Ten obsahoval, mimo jiné, i spolupráci v humanitárních a jiných oblastech. A právě tato oblast byla významným impulsem pro rozšiřování spolupráce v oblasti kultury a vzdělávání, kontaktů a informací. Po roce 1989 nastala zcela nová situace v navazování a rozvoji partnerských vztahů mezi bývalými východními a západními zeměmi.

V současné době má město Jablonec nad Nisou zahraniční partnerské vztahy s městy Bautzen (SRN), Zwickau (SRN), Ronse (Belgie), Marsciano (Italie), Jelenia Góra (Polsko), Kaufbeuren (SRN) a Beihai (Čína).

Nejstarší partnerský vztah je s městem Zwickau, od roku 1971. Nejintenzivnější spolupráce je s městy Bautzen a Jelenia Góra, což je dáno především blízkostí obou měst. Nejvíce zajímavé z hlediska historie je partnerství s Kaufbeuren. To navázalo na již několikaleté kontakty, jež po roce 1990 vznikly mezi gymnáziem Dr. Randy a Jakoba Bruckera nebo Střední uměleckoprůmyslové školy a vyšší odborné školy Jablonec nad Nisou s německou Staatliche Berufsfachschule für Glass und Smuck Kaufbeuren - Neugablonz. Tuto městskou čtvrť založili po 2. světové válce lidé vysídlení právě z Jablonce a okolí, kteří zde dokázali rozvinout typicky jablonecký průmysl - výrobu bižuterie.

S městem Ronse je spolupráce datována od roku 1980 a její počátky byly odvozeny od výměnných pobytů občanů obou měst organizovaných tehdejším státním podnikem LIAZ. Nejmladším partnerským městem Jablonce je jihočínská Beihai. K podpisu smlouvy došlo v srpnu 2011, iniciátorem této smlouvy byla Okresní hospodářká komora.

Bautzen (Budyšín, SRN)

Historické město a správní centrum Horní Lužice na řece Sprévě. Při příjezdu do Budyšína jsou již z dálky viditelné siluety Peterského dómu a městských věží, které ve spojení se zčásti zachovalými středověkými městskými hradbami tvoří nezaměnitelnou siluetu historického jádra města, někdy pro svou podobu také nazýváné "Saským Norimberkem".

21.6.2004 15:59:12 - aktualizováno 17.1.2011 10:11:56 | přečteno 17956x | Petr Vitvar | Celý článek
 

Beihai (Čína)

, autor: archiv MMJN

Město Beihai leží na jihu Čínské lidové republiky, oblast Guangxi. Nejpoužívanějším jazykem je kantonština, užívání mandarínštiny je v menšině.

17.7.2012 13:46:30 | přečteno 3792x | Petr Vitvar | Celý článek
 

Jelenia Góra (Polsko)

Jelenia Góra (Jelení Hora) je největším městem v polské části Euroregionu Nisa. Nachází se v Dolnoslezském vojvodství na soutoku řek Bobr a Kamienna, v rozlehlé kotlině obklopené horskými masivy Krkonoš, Rudawy Janovické, Gór Kaczawskich a Jizerských hor.

30.6.2008 8:06:51 - aktualizováno 17.1.2011 11:29:51 | přečteno 21110x | Petr Vitvar | Celý článek
 

Kaufbeuren (SRN)

Čtyřicetitisícové město se nachází ve spolkové zemi Bavorsko a naleznete ho asi hodinu cesty po dálnici na západ od Mnichova. K zajímavostem města patří třeba středověké opevnění a Fünfknopfturm (věž s pěti makovicemi), klášter sv. Crescentie či relativně nová čtvrť Neugablonz. Za pěkného počasí se vám Alpy zdají být za humny. A opravdu, do alpského předhůří k pohádkovému zámku Neuschwanstein, je to z Kaufbeuren pouhých 35 km.

3.3.2010 15:52:12 - aktualizováno 17.1.2011 13:47:23 | přečteno 8381x | Petr Vitvar | Celý článek
 

Marsciano (Itálie)

Městečko Marsciano leží v oblasti střední Itálie v samém srdci italského kraje Umbrie. Má kolem 17 tisíc obyvatel a rozlohu 161 km2. Je obklopeno městy zvučných jmen - na západě je to Orvieto, na východě Assisi, stotisícová Perugia na severu a Todi na jihu.

21.6.2004 18:12:16 - aktualizováno 17.1.2011 11:19:47 | přečteno 11277x | Petr Vitvar | Celý článek
 

Ronse (Belgie)

Ronse je město s 24 tisíci obyvateli ležící v severní částí Vlámských Arden. Nachází se ve vzdálenosti 39 km od Gentu, 60 km od Bruselu, 100 km od Antverp a téměř 900 km od Jablonce. Ronse leží na jazykové hranici, v místě střetu dvou národních kultur - Vlámů a Valonů. Hovoří se zde vlámsky a francouzsky (dorozumíte se však bez obtíží též německy). Město je zasazeno do údolí toku řek Scheldy a Dendry, obklopeném zalesněnými vršky a malebnou krajinou, proto bývá také často označováno za "Královnu Vlámských Arden".

21.6.2004 17:53:28 - aktualizováno 17.1.2011 10:27:41 | přečteno 11709x | Petr Vitvar | Celý článek
 

Zwickau (SRN)

Statutární město s bohatou historickou a průmyslovou tradicí, ležící na úpatí Krušných hor. S rozlohou 102 km2 je Zwickau čtvrtým největším městem Svobodné spolkové země Sasko a zároveň i hospodářským a kulturním centrem západního Saska. Průmyslové tradice města jsou nerozlučně spjaty s těžbou hnědého uhlí, které se tu těžilo více než 100 let až do roku 1978, a s automobilovým průmyslem (např. značky Horch, Audi, Trabant či Volkswagen).

10.6.2004 14:25:11 - aktualizováno 17.1.2011 9:54:27 | přečteno 14525x | Petr Vitvar | Celý článek
 
Vytvořeno 10.6.2004 14:20:01 | přečteno 15263x | Petr Vitvar
load