Jablonecké ulice

Jména ulic a náměstí jsou v každé obci dobrým a zajímavým vodítkem při pohledu na národní a místní historii. Platí to i pro Jablonec nad Nisou, kde mají tyto názvy tradici zhruba 200 let. S prvními pojmenováními tohoto typu se setkáváme na nejstarších plánech obce, tehdy městyse, z první čtvrtiny 19. století. Z hlediska národnostního charakteru tehdejšího osídlení jde logicky o názvy německé.

Historické ortofoto mapy

Ikona - mapy historických ulicMapová aplikace s historickými fotografickými mapami z let 1938, 1953, 1977, 1998, 2002, 2004, 2005, 2007, 2009, 2010, 2014 a 2018. V aplikaci si můžete nechat zobrazit názvy ulic ve čtyřech historických obdobích: do roku 1918, 1919 - 1938, 1939 - 1945 a 1945 - 1989. Stačí zaškrtnout příslušnou volbu v pravém sloupci (Vrstvy). U jednotlivých ulic si dále můžete nechat zobrazit jejich historický vývoj (kliknutím na barevnou linii ulice). Vyhledat ulici můžete jak podle současného názvu, tak podle historického. Přehled historických názvů ulic v aplikaci byl zpracován ve spolupráci s autorem původní diplomové práce na toto téma Mgr. Ivo Šafaříkem.

Historický vývoj ulic v Jablonci nad Nisou

Podíváme-li se zpět do prvních dvou třetin 19. století, zjistíme, že první jablonecké ulice měly jména rázu čistě praktického, identifikačního.

Ulice Komenského, 1. pol. 20. století, obrázek se otevře v novém okněByly pojmenovány podle skutečných znaků:

  • podle celkového rázu: Lange Gasse (Dlouhá), Kurze Gasse (Krátká), Hoch-Strasse (Vysoká), Talstrasse (Údolní)
  • podle směru: Reichenberger Gasse (Liberecká), Morchensterner Gasse (Smržovská), Grünwalder Gasse (Mšenská)
  • podle staveb: Kirchgasse (Kostelní), Bethausgasse (U Modlitebny), Schulgasse (Školní)

Na konci 19. století se už objevují tzv. čestná jména oslavující významné osobnosti veřejného života. Byly to například Josef-Pfeiffer-Strasse, Emil-Müller-Gasse, Josefsstrassse, Josefsplatz, Goetheplatz, Mozartgasse aj.

Po roce 1918 jsou odstraněna pojmenování připomínající monarchii. Během 20. let byl takřka dokončen stavební vývoj města a na konci tohoto desetiletí jsou vytvořena i česká úřední jména ulic a náměstí, téměř ve všech případech byla utvořena jména synonymní ke jménům německým.

Léta okupace, přesněji řečeno začlenění do nacistické Velkoněmecké říše, byla ve znamení návratu k pouze německým jménům ulic a náměstí, vznikly názvy poplatné době.

Po porážce fašismu se přešlo zpět ke jménům z doby předmnichovské republiky s tou změnou, že již nebyla obnovena dvojjazyčnost. Na konci roku 1945 bylo přejmenováno 72 ulic. Většinou se jednalo o jména obsahující německá slova, např.: Wanderova, Schmidtova, K Brandlu, Ke Kynastu. Zbytek tvořily ulice, u nichž již neexistoval motiv pojmenování, např.: Lužická místo V Boudách, Hasičská místo Tržní, a ulice nově pojmenované podle významných osobností českého veřejného života nebo ulice připomínající svým jménem události 2. světové války.

Mšeno, obrázek se otevře v novém okněDalším důvodem pro změny bylo nastolení oslavných názvů spojených s totalitním politickým systémem po roce 1948 a dále období připojování okolních obcí k městu, kdy bylo třeba přejmenovat ulice se stejnými jmény. Posledním mezníkem ve vývoji pojmenování byl rok 1990, kdy byla nahrazena jména poplatná právě ukončenému politickému režimu.

Zásadním motivem pro vznik nových jmen je samozřejmě stavební vývoj obce. V Jablonci je z tohoto pohledu zásadní začátek 19. století po vyhlášení městysem, přelom 19. a 20. století, kdy vrcholí hospodářský vzestup spojený se stavebním boomem, a pak 60. až 80. léta 20. století charakteristická bytovou výstavbou sídlištního typu.

Cesta vývoje názvů ulic a náměstí v Jablonci nad Nisou je obzvlášť klikatá, protože ji vedle zmiňovaných obvyklých vlivů poznamenala i radikální změna národnostního složení obyvatelstva po 2. světové válce, kdy národnostní většinu německou nahradila národnostní většina česká. Tím je dáno i to, že jen zhruba polovina existujících pojmenování z roku 1945 si ponechala návaznost do současnosti. Tyto ulice jsou pojmenovány podle místa vzniku, nějaké budovy, své určité vlastnosti, svého směru, řemesla, výrobny, stromového porostu atd. Jedna jediná z těchto ulic má tzv. čestný název - ulice Dr. Randy. Nese název po doktoru Randovi, jabloneckém filantropovi žijícím v období přelomu 19. a 20. století. Zda jde o záměrnou kontinuitu zachovanou poválečnou jazykovou komisí, nebo přehlédnutím, je otevřenou otázkou. Zajímavým momentem je i opětovné použití jednoho čestného názvu z německého jazykového období v roce 1990 - Mozartova ulice. Název byl použit pro ulici v panelové zástavbě mšenského sídliště, původní Mozartgasse je dnešní Smetanova ulice v centru města.

Oba tyto názvy jsou důkazem toho, že existují trvalé lidské hodnoty, které nepodléhají znehodnocení v průběhu krkolomného historického a politického vývoje. Složitost 20. století nám osud pojmenování ulic a náměstí v Jablonci nad Nisou ukazuje opravdu velmi názorně.

Přejme nejen jabloneckým názvům ulic a náměstí, aby již jejich budoucnost byla stabilní a ve znamení neměnných hodnot tak, jak to naznačují dvě posledně uváděná jména.

Ivo Šafařík

Vytvořeno 3.1.2011 7:29:47 - aktualizováno 13.9.2018 13:26:12 | přečteno 27486x | Petr Vitvar
load