Mikroregion Jizerské hory

Mikroregion Jizerské hory je dobrovolný svazek obcí se sídlem v Jablonci nad Nisou. Členy svazku jsou obce Bedřichov, Jablonec nad Nisou, Janov nad Nisou, Lučany na Nisou, Nová Ves nad Nisou, Pulečný, Rychnov nad Nisou, Smržovka, Rádlo, Dalešice a Maršovice.

Důvod a způsob založení

Mikroregion Jizerské hory je dobrovolný svazek obcí se sídlem v Jablonci nad Nisou. Byl založen k 29. 9. 1999 v souladu s ustanovením § 20 f až 20 j občanského zákoníku – z.č. 40/1994 sb., a to za účelem zmnožení sil a prostředků při prosazování záměrů přesahujících svým rozsahem a významem každou účastnickou obec. Z důvodu přijetí nového zákona o obcích č. 128/2000 Sb. byly stanovy svazku obcí novelizovány k 17. 6. 2003. Svazek je právnickou osobou, která nabývá právní způsobilosti zápisem do registru právnických osob, vedeného u Krajského úřadu Libereckého kraje. Na počátku bylo osm zakládajících obcí Bedřichov, Jablonec nad Nisou, Janov nad Nisou, Lučany na Nisou, Nová Ves nad Nisou, Pulečný, Rychnov nad Nisou a Smržovka. V roce 2012 se ke svazku připojila obec Rádlo a v roce 2013 obce Dalešice a Maršovice.

Předmět činnosti svazku

a) Předmětem činnosti svazku obcí je:

 • Všeobecná ochrana životního prostředí v zájmovém území.
 • Společný postup při dosahování ekologické stability zájmového území a jeho trvalé obyvatelnosti.
 • Koordinace významných investičních akcí v zájmovém území.
 • Koordinace obecních územních plánů a územní plánování v regionálním měřítku.
 • Slaďování zájmů a činností místních samospráv a společné ovlivňování výkonu státní správy v zájmovém území.
 • Vytváření, zmnožování a správa společného majetku svazku obcí.
 • Zastupování členů svazku obcí při jednání o společných věcech s třetími osobami (orgány státní správy, obchodními partnery, kontrolními orgány apod.).
 • Zajišťování a vedení předepsané písemné, výkresové, technické a jiné agendy jednotlivých společných akcí.
 • Propagace svazku obcí a jeho zájmového území.

b) Za předmět činnosti svazku obcí se považují i takové akce a aktivity, které se z objektivních důvodů netýkají všech členských obcí. V takovém případě je povinností svazku obcí dbát, aby jejich výsledky korespondovaly se zájmy svazku obcí jako celku. Pro naznačené akce a aktivity jmenuje shromáždění starostů odpovědné osoby, vybaví je podpisovým právem a pověří je koordinací a účetním a dokladovým zabezpečením těchto akcí a aktivit.

c) Svazek obcí je oprávněn zakládat samostatně nebo s dalšími účastníky podnikatelské a nepodnikatelské subjekty podle platných právních norem.

Organizační struktura

 • Předseda: Ing. Miroslav Šikola, starosta obce Rádlo
 • Místopředseda: RNDr. Jiří Čeřovský, primátor města Jablonec nad Nisou
 • Tajemnice: Mgr. Iveta Habadová, MBA, vedoucí oddělení dotací Magistrátu města Jablonec n. N.
 • Účetní: Ing. Helena Kočová, odbor ekonomiky Magistrátu města Jablonec n. N.

Kontaktní spojení

 • Mírové náměstí 19, 467 51 Jablonec nad Nisou
 • ID datové schránky: 3677687

Bankovní spojení pro všechny v úvahu připadající platby

 • účet č. 27-1649400257/0100, vedený u Komerční banky, a.s. (příjmový účet, slouží po všechny platby),
 • účet č. 94-3912451/0710, vedený u ČNB (účet založen na základě novely zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, a o změně některých souvisejících zákonů tento účet slouží VÝHRADNĚ pro dotace a přijaté návratné finanční výpomoci ze státního rozpočtu, státních fondu a Národního fondu

IČO

70693544

Dokumenty

Rozpočet

Výroční zprávy

Zápisy z jednání

2023

2022

2021

2020

2018-2019

Vytvořeno 11.3.2022 10:29:16 | přečteno 638x | Petr Vitvar
load