Mapy

, autor: archiv MMJN

Mapové projekty města

Plán města

Obecná mapa města s vyhledáváním ulic

Územní plán města

Územní plán města Jablonec nad Nisou. Upozornění: Tištěné nebo elektronické výpisy pořízené prostřednictvím mapového serveru mají pouze informativní charakter a nejsou právně závazné.

Územní plány obcí

Územní plány obcí ve správním obvodu Jablonce nad Nisou

Územně analytické podklady

Územně analytické podklady pro správní obvod obce s rozšířenou působností Jablonec nad Nisou

Jablonecké ulice

Historický vývoj ulic na fotografických mapách z let 1938, 1953, 1977, 1998, 2002, 2004, 2005 a 2007.

Odpadové hospodářství města

Informace o možnostech třídění odpadu v Jablonci nad Nisou. Mapa stanovišť kontejnerů pro tříděný odpad v blízkosti vašeho bydliště, svozové trasy pro svoz komunálního odpadu, odpadkové koše.

Památné stromy

Přehled památných stromů na Jablonecku

Kácení dřevin v zastavěném území

Mapa zastavěného území, kde je potřeba povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les.

Dětská hřiště

Rozmístění dětských hřišť pro věkovou kategorii 3 - 15 let v Jablonci nad Nisou

Lavičky a odpadkové koše

Mapová aplikace, ve které najdete rozmístění laviček, odpadkových košů na směsný komunální odpad nebo psí exkrementy, případně nejblíže umístěná dětská hřiště či pískoviště.

Hnízdění rorýse obecného

Mapování výskytu rorýse obecného (Apus apus) na jabloneckých sídlištích

Okrskáři

Kontaktní osoby městské policie pro jednotlivé okrsky města. Vyznačení okrsků na mapě.

Záplavová území

Rozsah záplavových území na vodních tocích v Jablonci nad Nisou - Lužické Nise, Bílé Nise a Mšenském potoku.

Placená parkovací stání

Placená parkovací místa na území města s parkovacími automaty.

Volební okrsky

Mapová aplikace zobrazuje volební okrsky a umístění komisí

Vnitřní turistický okruh

Mapa 6,5 km dlouhé turistické trasy Jabloncem nad Nisou, která spojuje zajímavá místa ve městě.

Osadní výbory

Vymezení hranic působnosti osadních výborů a základní sídelní jednotky s počty členů výboru

Mapa hřbitovů

Mapa zobrazuje jablonecké hřbitovy s vyznačením hrobových míst. Vyhledávat lze podle jména pohřbeného, nájemce hrobu nebo podle čísla hrobového místa.

Vytvořeno 16.9.2009 16:08:52 - aktualizováno 2.6.2020 9:04:09 | přečteno 132937x | Petr Vitvar
load