Rok 2009

Obsah kroniky města Jablonce nad Nisou za rok 2009. Tištěná verze kroniky je veřejnosti přístupná ve Státním okresním archivu Jablonec nad Nisou a v Městské knihovně.

I. kapitola - POČASÍ, PŘÍRODA

POČASÍ → strana 9-74, 215, 216

Novinové články, tiskové zprávy

 • Hasiči: Vichřice sílí, nechoďte ve - Kraj trápí extrémně suché jaro → 24
 • Nedostatek vláhy - Výkyvy teplot zatěžují lidi - Hygienici odebrali první vzorky vody na jablonecké přehradě - Hasiči v květnu zasahovali u více než stovky požárů → 26-28
 • Přehrada láká i přes nedostatky → 31
 • Průtrž mračen zaplavila jablonecké silnice → 34
 • Přívalové deště útočí → 36
 • Jabloneckem se prohnala bouřka, vyvracela stromy, lámala větve → 38
 • Nové dřevěné molo přilákalo plavce → 43
 • V Jablonci nad Nisou vyhlášeno kalamitní opatření 1. stupně → 50-51
 • Ptáky zaskočil příval sněhu, stěhovali se na Turnovsko → 52
 • Říjnová zima - Česko se probírá ze sněhové smrště - Boj se sněhovou kalamitou na železnici a v Jablonci - Jablonec nad Nisou vyhlásil kalamitní stav kvůli sněhu - Jablonec na kolenou: kalamita - Někteří ještě i včera nesvítili - Teplárna v Jablonci začala vytápět domácnosti - Padají stromy, jde o život - Počasí způsobilo škody za desítky milionů - Konec sněhové kalamity - Ze sněhu se radovali jen lyžaři - Kalamita slábne, stromy padají dál - Účet bude vysoký - Pro hasiče sněhová kalamita ještě neskončila - Jablonec mohl odvolat kalamitní stav→ 53-64
 • Odnést dřevo z lesa bez zaplacení, byť polámané, je krádež → 68
 • Kalamita stála město přes osm milionu → 98
 • FOTOGRAFIE: Předčasná a bohatá sněhová nadílka → 216

PŘÍRODA, ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, EKOLOGIE, ODPADY → strana 75-87, 175

 • novinové články, tiskové zprávy a jiné přílohy:
 • Uklidíme pláže, dohodli se lidé na Facebooku → strana 42
 • Integrovaný systém nakládání s odpady vznikal v Jablonci deset let → 75-77
 • Příroda Jablonecka: Až rozkvetou krokusy - Bezděčínské skály - Přírodní rezervace Jedlový důl - Lesy budou mít pro nás stále větší význam - Přírodní rezervace Prales Jizery - Vítězové soutěží Strom Jablonecka a Kvetoucí Jablonec - Památné stromy Jablonecka - → 78-86
 • Tip na výlet: Zvířetice , hrad s rozpůlenou věží - Z Rychnova do hodkovic nad Mohelkou - S Klíčem na Tolštejnské panství - Opevněná hranice v okolí Štěpánky - Kdo nechce skočit, může se jen rozhlédnout → 78-82
 • Letní téma o vodě - přehrada, sinice → 191-197, 270

PŘÍRODNÍ ÚKAZY, ZAJÍMAVOSTI

 • Největší úplněk roku → 13, 42
 • Mezinárodní rok astronomie 2009 - Jizerská oblast tmavé oblohy - Světelné znečištění - Co to je? → strana 87-89

II. kapitola - SPOLEČNOST

ÚVODEM → strana 90

LIDÉ

 • Miminka, porodnost, vítání občánků, statistika → strana 91, 112, 225, 244
 • Bezdomovci, integrace, azyl → strana 112, 276-277
 • Mladí autoři - literární soutěže → strana 113, 207, 214
 • Výročí: jubilanti, sňatky / zlatá svatba → strana 149, 225, 244
 • Svatby, obřady, statistika → strana 203
 • Statistika: obyvatelstvo - počty, úmrtí, cizinci → strana 90
 • Čestní občané → strana 215
 • Jablonečané se pokusí překonat rekord → 320

RODÁCI, OSOBNOSTI:

 • Josef Václav Scheybal - Kresby a akvarely z Jizerských hor, Podještědí a Pojizeří - kniha u příležitosti 80. výročí narození → strana 134-135
 • Pierre Christophe Schlevogt - Město poctilo významné osobnosti medailí Josefa Pfeiffera → strana 150, 215, 275, 311, 466, 467
 • Zdeněk Bradáč - kouzelník, světové rekordy → strana 174, 203-204
 • Jitka Rudolfová, režisérka z Jablonce → strana 222, 428, 431
 • Dieter Klein, muž se srdcem pro Jablonec → strana 240
 • Oldřich Palata: Kontakt s mladými lidmi je pro mě velkým obohacením→ 241
 • Architekt Karel Pelant: Jablonec má štěstí na krajinu→ strana 242
 • Vratislav Karel Polák - sochař, šperkař, designér a pedagog → strana 243
 • Jiří Dostál: Spolupráce s mincovnou mi přinesla krásná setkání→ strana 244
 • Marek Štryncl - Živé spojení se starou hudbou → strana 245
 • Viktor Vorlíček, 100. výročí umělcova narození → strana 311
 • Pamětní medaile za přínos kulturnímu rozvoji: Eva Tesařová → strana 396

VÝROČÍ * Baráčníci (60), Nisanka (45), ZŠ Arbesova (25), SPS Janáček (60)

→ strana 90, 226, 233, 241, 308, 393, 397, 483

AKCE, UDÁLOSTI PO MĚSÍCÍCH - JAK ŠEL ROK

 • LEDEN → strana 101-113
 • ÚNOR - → strana 114-120
 • BŘEZEN - → strana 121-135
 • DUBEN - → strana 136-147
 • KVĚTEN → strana 148-163
 • ČERVEN → strana 164-175
 • ČERVENEC-SRPEN → strana 176-197
 • ZÁŘÍ → strana 198-205
 • ŘÍJEN → strana 206-216
 • LISTOPAD → strana 217-223
 • PROSINEC - → strana 224-234
 • Evropský týden mobility → 271

KRIMINALITA, PETICE, Problémy, rizika + statistika

→ strana 90-94, 112, 113, 134, 135, 215,

Tisk. příloha: Dopady krize - přibývá krádeží → 93-94

 • CHARITA - občanské sdružení Compitum → strana 73, 278
 • NADACE Preciosa → strana 155-164

= - prof. inf. Věněk Šilhán, čestný předseda Správní rady Nadace Preciosa

- granty z výnosů nadačních příspěvků

 • Nadace nemocnice → strana 282

STÁTNÍ SVÁTKY, VÝROČÍ + pietní/vzpomínkové akty → strana 149, 223, 275

PAMÁTKA ZESNULÝCH → strana 222

MĚSTO

MĚSTSKÝ ÚŘAD

ÚVODEM

Jablonec versus Liberec, Facebook , statistika → strana 235-236

JABLONEC

 • Obec přátelská rodině, rodinná politika, komunitní plánování, Den rodiny, sociální služby → strana 233, 234, 237, 277, 280, 283, 284, 290-291
 • V proměnách času 1969-2009 → strana 238-239

BYTY, STAVBY, REKONSTRUKCE → strana 98, 113, 174, 204-205

 • DOLINA - petice proti zástavbě → strana 113
 • LÁZNĚ → strana 174
 • DOLNÍ NÁMĚSTÍ → strana 204-205

INFORMACE, PROPAGACE, TISKOVÉ ZPRÁVY, WEB

 • Kulturní a informační centrum → strana 134, 222, 279, 319, 321-323, 349
 • WEBOVÉ STRÁNKY - Městský web byl znovu úspěšný → strana 149
 • JABLONECKÝ MĚSÍČNÍK → strana 101, 114, 121, 136, 148, 164, 176, 198, 206, 217, 224-232, 314-323, 349

Finance:

 • ROZPOČET - struktura rozpočtu, příjmy, výdaje, přehled dle vybraných položek rozpočtové skladby, příspěvky města, investice (bydlení, doprava, infrastruktura, stavby města, příprava investic - projektové dokumentace, studie, volný čas, ostatní investice), dotace, pravidla hospodaření, komentáře, ohlasy → strana 246-266, 277, 278, 306, 334
 • RADA, ZASTUPITELSTVO městské, krajské → strana 266-275
 • PROGRAM regenerace městské památkové zóny, Městská památková zóna - střechy → strana 174, 249, 273, 318
 • EVROPSKÁ UNIE - projekty spolufinancované z fondů EU → strana 135, 199, 253, 307, 312, 320

STAROSTA, MÍSTOSTAROSTOVÉ, RADA, ZASTUPITELSTVO

- články, úvodníky, jednání, rozhodnutí, atd. → strana 7, 235, 266-275, 278, 462

Novinové články, tiskové zprávy a jiné přílohy

 • Starosta Petr Tulpa: Ohlédnutí za uplynulým rokem - Přeji všem dobrý rok → 101 -102
 • Lisabonská smlouva, krok k demokratičtější Evropě - Komentáře, názory: Lisabonskou smlouvu je třeba schválit → strana 103-104
 • „Na Hromnice o hodinu více“ a „Únor bílý, pole sílí“ → strana 114
 • Březnové tradice blízké i vzdálené → strana 121
 • Petr Vobořil, mistostarosta: Od dubna s vámi u ´kulatého´stolu - O romských Velikonocích a mezinárodním dnu → strana 136,137
 • Petr Tulpa, starosta: Vážebí spoluobčané... - Oslava květnových výročí → strana 148
 • Lukáš Pleticha, místostarosta: Červen - měsíc významných událostí → strana 165
 • Jiří Nesvadba, tajemník: Občan a jeho město - Blíží se volby do Evropského parlamentu - Jak jsme v Jablonci volili europoslance → strana 166-167
 • Oddělení sociálních dávek se rozdělí - Datové schránky zavedeme později → strana 167
 • Petr Vobořil, místostarosta: Léto budiž pochváleno → strana 176
 • Čas dovolených a odpočinku - Blízko Jablonce roste nová rozhledna - Po stopách Zázračných pramenů. Letní soutěž s jabloneckým muzeem→ strana 177-178
 • Petr Tulpa, starosta: Začal nový školní rok→ strana 198
 • Otakar Kypta, místostarosta: Ve městě vládne čilý stavební ruch → strana 206
 • Petr Vobořil, místostarosta: Listopad není jen měsícem spadaného listí → strana 217
 • Lukáš Pleticha, místostarosta: Vánoční nadílka - pro každého něco → strana 224
 • Starosta bude opět nabízet svařák na náměstí → strana 225
 • Organizace budou mít snadnější podmínky pro získávání peněz - Města budou šetřit, čekají je škrty v rozpočtu - Krize drtí rozpočty měst v kraji - Každý Liberečan dluží 22 tisíc - Představitelé města ignorují krizi - S krizí město asi nepočítalo? - Jablonec má problém, v rozpočtu chybí 90 miliónů → 247-252
 • Rozpočet města - Úvodní slovo místostarosty Lukáše Pletichy → 254
 • Setkání s občany → 267, 270
 • Jesle: Chybí vám opravdu? - Konkrétní projekt s rozpočtem v prosinci → 269, 275

STÁTNÍ ÚŘADY

 • Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových → strana 112
 • Státní okresní archiv → strana 223

ZAHRANIČÍ, PartneRSKÉ VZTAHY, SPOLUPRÁCE, DOHODY, PROJEKTY, NÁVŠTĚVY→ strana 302-308

partnerská a spřátelená města

 • NĚMECKO: BAUTZEN/BUDYŠÍN, ZWICKAU, KAUFBEUREN → strana 225, 302, 303-306, 308, 312
 • BELGIE: RONSE, ITÁLIE: MARSCIANO → strana 304
 • POLSKO: JELENIA GORA/JELENÍ HORA → 245, 303,

Novinové články, pozvánky, plakáty a jiné přílohy

 • Navštivte jarní Budyšín, Tourtec Jelení Hora 2009, Budyšín-vánoční → 149, 306
 • Mezinárodní visegrádský fond → 302
 • Podepsání dohody s Kaufbeuren nestojí nic v cestě → 303
 • Mezinárodní seminář: Památková péče bez hranic → 307
 • Výstava: Vliv vídeňské architektury na starý Jablonec → 308

POLITIKA →strana 166-167, 194-196, 223, 297-301

 • volby do Evropského parlamentu / výsledky → strana 166-167, 298-299
 • senátorka → strana 194-196, 297
 • Občanské fórum - Sametový Jablonec → strana 223
 • pád vlády/ohlasy, opozice/zpravodaj, radikálové/nacionalisté, činnost, akce atd.

SOCIÁLNÍ SLUŽBY - PÉČE O OBYVATELSTVO

AZYL, INTEGRACE → strana 276-277, 280, 281, 284, 292, 464, 466-467, 468

 • Integrační program
 • občanské sdružení Naděje, Dům Naděje
 • Komunitní centrum pro národnostní menšiny v Zeleném údolí
 • Kruháč, nízkoprahové zařízení pro děti a mládež
 • Z minulosti jabloneckých Romů
CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB → strana 277, 279, 280, 281, 288, 290-291 o Spolkový dům, terénní pečovatelská služba a další nabídka sociálních služeb o Týden sociálních služeb - Jablonec partnerem unikátního projektu
 • Den otevřených dveří u poskytovatelů sociálních služeb
ASOCIACE, SVAZY, OBČANSKÁ SDRUŽENÍ, SPOLKY, CENTRA o Centrum pro zdravotně postižené, Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR - Klub jablonec, Diana - sdružení rodičů a přátel zdravotně postižených → strana 174, 277, 278, 294, 295, 465 o Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých (SONS) → strana 99, 289 o občanské sdružení Fokus → strana 277 o Mateřské centrum Jablíčko → strana 229, 277, 296, 484, 485 o Rodinné centrum Magnet → strana 227 o BERUŠKA, studio → strana 229, 484, 485 Český svaz žen → strana 240, 245, 285, 286 SENIOŘI o Mezinárodní den seniorů → 199 o projekt Stáří bez rizik → 95 o Svaz důchodců ČR → 240, 241, 245, 465 o Občanské sdružení SeniA → strana 277 o Kluby důchodců, Domy s pečovatelskou službou (domy s byty zvláštního určení), Domov důchodců → strana 278, 290-291, 293 o Nabídka sociálních služeb pro seniory → strana 282, 286

POMOC, PREVENCE

ČESKÝ ČERVENÝ KŘÍŽ

dárci krve (Zlatý kříž ČČK), první pomoc → strana 147, 277, 287,465

HASIČI, požáry - statistika → strana 92-93 PORADNA PRO RODIČE A DĚTI - CESTA → strana 96

POLICIE → strana 95-100, 104, 119, 134, 215, 300-301

 • Městská policie, ´okrskáři´, Strážník roku, Police ČR
 • Integrovaný záchranný systém
 • Programy prevence - kriminality, sociálně patologických jevů u dětí a mládeže

Novinové články a jiné přílohy

 • Novinky u městské policie: Každý strážník musí být minimálně středoškolák - Obecní policie má větší pravomoci - V Jablonci mohou nyní přesněji zjistit obsah alkoholu v krvi → 104 * Trochu statistiky k zamyšlení - Policie ČR radí a informuje - Okrskáři už mají mobilní telefony - Šest služeben městské police už pracuje → 96-99
 • Změny týkající se příspěvku na péči → 320

VĚZNICE → strana 134

ŠKOLSTVÍ

AKCE ŠKOL

 • Dny otevřených dveří, olympiády, Den Země →strana 113, 147, 149, 225, 314
 • Kraj předal ocenění nejlepším učitelům →strana 149 * Ekologická výchova→ 175 * ZŠ Arbesova - ples k 25. výročí → 308 * Zlatý Ámos → 310 * Výtvarná soutěž: Jablonecké děti malují pro skřítka Pastelku → 316 * AMOS, výstava a veletrh vzdělávání- katalog vystavovatelů → 325-332

MATEŘSKÉ ŠKOLY →strana 175, 306-307, 316, 317, 319, 339

ZÁKLADNÍ ŠKOLY → strana 225, 308-309, 314, 321, 322, 465

STŘEDNÍ ŠKOLY, UČILIŠTĚ → strana 147, 309-312, 324, 325-332

VYSOKÉ ŠKOLY →strana 313

OSTATNÍ ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ:

 • Dům dětí a mládeže → strana 113, 228, 333
 • Základní umělecká škola → 146, 228, 394-395, 396, 463-464
NOVINOVÉ ČLÁNKY, PŘÍLOHY, LETÁKY:
 • Přijďte se podívat do škol - Žáci ZŠ Arbesova mapují proměny obcí → 314
 • Většina jabloneckých školek má nové herní vybavení → 317
 • Co vás zajímá o mateřských školách → 318
 • Bývalá pasecká škola poslouží jako školka → 319
 • ZŠ Žižkův vrch po rekonstrukci: Pasířská se ukáže v plném lesku → 320
 • ZŠ v Pivovarské: Smysluplně, zajímavě, tvořivě → 321
 • ZŠ Rýnovice: Jsme školou rodinného typu → 322
 • ZŠ Arbesova: Nejsme jenom sportovka → 323
 • Úplně novou skladbu složil sbormistr Tomáš Pospíšil z jabloneckého sboru Iuventus, gaude! kvůli vystoupení před papežem Benediktem XVI - Dětský sbor požádali organizátoři návštěvy hlavy katolické církve, aby zazpíval při jeho zastávce v kostele Panny Marie Vítězné na Malé straně v Praze → strana 463-464

ZDRAVOTNICTVÍ

AKCE pro odborníky i veřejnost → strana 337-339, 347

 • Odborné konference, školení
 • Den otevřených dveří
 • Těšíme se na miminko
 • Cesty ke zdraví
 • Dárci krve
 • Den zdravotníků
 • Koncerty, výstavy
 • Zdravotní klaun
 • Aukce výtvarných prací
 • Jablonecký lékařský triatlon
 • Den zdravotníků

NEMOCNICE → strana 320, 334-351

 • ekonomika, finance, rozpočet: příspěvky - město, kraj, EU, Regionální operační program regionu soudržnosti Severovýchod
 • přístrojové investice (magnetická rezonance a jiné)
 • regulační poplatky
 • pohotovosti

DÁRCI KRVE, DOBROVOLNÍCI → strana 339-340

PORODNOST

 • Miminka, porodnost, vítání občánků, statistika → strana 91, 112, 225, 244

NEMOCNOST - chřipky, epidemie → strana 112, 119, 340

TISK ZPRÁVY, NOVINOVÉ ČLÁNKY A JINÉ PŘÍLOHY:

 • Ambulance paliativní péče zve → strana 225
 • Město schválilo nemocnici rozpočet → strana 334
 • Regulační poplatky v jablonecké nemocnici zůstávají, nemocnice není krajským zařízením → strana 336
 • Dobrovolníky stále přijímají - Pro zaplnění prázdných chvil dlouhodobě nemocných se rozhodlo deset lidí → strana 339-340
 • Magnetickou rezonanci přivezou do nemocnice začátkem dubna - Do jablonecké nemocnice přivezli magnetickou rezonanci - Provoz magnetické rezonance zahájen → strana 341-346
 • Zdravotní klauni dnes také při otevření magnetické rezonance → strana 347
 • Jablonec má magnetickou rezonanci → strana 349
 • Program. plakáty: Den otevřených dveří, Vánoční koncert v jablonecké nemocnici → strana 350, 351

III. kapitola - EKONOMIKA

NOVINOVÉ ČLÁNKY A JINÉ PŘÍLOHY:

 • Inzeráty, reklama strana 231-232
 • Průmysl v Jablonci neumírá strana 354
 • Co je na prodej - Historie bižuterie v Jablonci strana 355
 • Falešné rodinné stříbro - Proč vznikla megalomanská Jablonex Group - Areál na prodej - Světoznámá značka na prodej - Značka Jablonex je na prodej strana 357-360
 • Reakce na krizi: Někdo spoří, jiný kupuje zlato - Kupují mince a medaile místo suvenýrů strana 363-364
 • Unikátní ražbu z platiny spustili v Jablonci - Z Jablonce: Klaus i Obama → 367-368
 • Místo Jabloně největší obchod - Největší nákupní palác v centru Jablonce nad Nisou vyroste do roku 2012. Nabídne 100 prodejen - Další poloprázdný palác?strana 379
 • Katalog firem a podnikatelů pro oblast Liberec a Jablonec strana 380-392

PRŮMYSL

Slovo úvodem → strana 352

BIŽUTERNÍ

 • JABLONEX GROUP → strana 146, 214, 275, 353-362
 • ČESKÁ MINCOVNA, medaile, mince → strana 222, 362-368
 • PRECIOSA → strana 155-164 , 215, 361

AUTOMOBILOVÝ, STROJÍRENSKÝ → strana 358

OBCHOD A SLUŽBY

CENY (v obchodech, nákupních centrech, supermarketech)

potraviny, drogerie, květiny, byty → strana 369-377, 379

RESTAURACE → strana 374

DOPRAVA → strana 97, 98, 120, 150, 271, 282, 317

 • ČSAD, Městská hromadná doprava, autobusy, železnice, IDOL (integrovaný dopravní systém), změny autobusových zastávek, čipové karty Opuscard, stavby - okružní křižovatky, stavby silnic
 • Železnice oslaví stopadesáté narozeniny → strana 150
 • Nová silnice získala cenu - Přeložka mezi Libercem a Jabloncem je Českou dopravní stavbou roku → strana 352, 378

TEPLÁRENSTVÍ zásobování, Jablonecká teplárenská společnost → 283

VODOHOSPODÁŘSTVÍ

voda, přehrada (sinice), vodní záchranáři → strana 97, 197

PODNIKÁNÍ

JABLOTRON → strana 214

TRH PRÁCE, ÚŘAD PRÁCE → strana 99, 146, 158-163, 214, 272

 • Nezaměstnanost, propouštění (+viz Jablonex) → 214, 352-362
 • K finanční a hospodářské krizi → strana 158-163
 • Veřejná služba, veřejně prospěšné práce, Co dělat bez zaměstnání a příjmů - pomoc v hmotné nouzi → strana 272, 274

IV. kapitola - KULTURA

AKCE

 • plesy, maškarní, festivaly, vernisáže, výstavy, pozvánky, výročí
 • Velikonoční trhy
 • Jablonecké podzimní slavnosti
 • Den památek
 • Mezinárodní festival komorní hudby
 • Vánoční trhy
 • Kalendář akcí → strana 145-146, 199, 204, 215, 223, 226, 230, 231, 233-234, 240-243, 245, 275, 394, 405, 459-461, 462

NOVINOVÉ ČLÁNKY, POZVÁNKY, PLAKÁTY A JINÉ PŘÍLOHY:

 • Vánoce s Nisankou - Janáčkovci v Mozartově Salzburgu strana 393
 • Ples ZUŠ - Společným dechm - Putování s Markem polem - Naším krajem Eva Tesařová tvořila pro potěšení lidí - Vánoční pohoda strana 394-396
 • Program výročního koncertu k 60. výročí založení smíšeného pěveckého sboru Janáček - Profily sbormistrů: Olga Fröhlichová, Pavel Žur, Tomáš Pospíšil strana 397
 • Nisanka oslavy 45 let strana 398
 • Dům česko-německého porozumění v Rýnovicích: Mezinárodní seminář - Památková péče bez hranic - výstava Vliv vídeňské architektury na starý Jablonecstrana 399-400
 • Ukázky programů - Městské divadlo, Eurocentrumstrana 419, 420-425
 • Fotoklub Nekras získal první místo → strana 424
 • Sametový Jablonec - Svoboda není samozřejmost strana 424-425
 • Kino radnice zve diváky na další přímé přenosy opery - Přenosy z newyorské metropolitní opery střídají v kině Radnice projekce z Londýna - Jak se líbí divákům nový český film Zoufalci, který natočila jablonecká režisérka Jitka Rudolfová a který se zčásti přímo v Jablonci odehrává? V digitalizaci je budoucnost kinematografie strana 426-429
 • Jitka Rudolfová, režisérka filmu Zoufalci: Dělám stále znovu staré chybystrana 431
 • Metropolitní opera - program sezony 2009-2010 strana 432, 433
 • A ještě trochu swingu před Silvestrem - Tančíme s orchestrem Rudy Janovskéhostrana 434
 • Jaro v jabloneckých zákoutích - autorské čtení: Ivan Klíma, Markéta Dočekalová, Jiří Vydra - Městská knihovna: nabídka strana 451-455
 • Otcové města Jablonce - 5. salon Asociace umělců medailérů - Šamani a čarodějové v Africe, Americe a na Sibiři - Zázračné prameny strana 456-457
 • Před 75 lety zemřel Karl Richard Fischer - Učitel, regionální hisotrik, zakladatel místního muzea, starosta města a jeden z hlavních tvůrců podoby Jablonecka na počátku 20. stoletístrana 458

KULTURNÍ ZAŘÍZENÍ A SUBJEKTY

DIVADLO (+výroční zpráva) → strana 120, 223, 226, 401, 403-406, 410-419, 489

KOSTEL SV. ANNY → strana 227, 402, 407-409

EUROCENTRUM → strana 275, 420-425

Galerie - Městská galerie MY, Univerzitní galerie N, Belveder → 119, 456,469

KINA → strana 426-433 o Filmový klub, pozvánky → 119, 226 o Metropolitní opera → 426, 432, 433 o Radnice (přenos divadla z Londýna) → 175, 427 o Zoufalci - film z Jablonce → 222, 428-429, 431 o 3D technologie, digitalizace → 275, 429, 430

KNIHOVNA (+ výroční zpráva) → strana 207, 214, 279, 282, 319, 321, 322, 323, 349, 435-455

MUZEUM skla a bižuterie → strana 113, 178, 227, 456-458

KLUBY, KAPELY, SBORY, SOUBORY

KLUBY Na Rampě, Filmový klub, Eppl club → strana 119, 228, 435

SBORY PĚVECKÉ → strana 146, 149, 222, 233, 278, 284, 394

 • Iuventus, gaude!
 • Vrabčáci, Vrabčata
 • Zvoneček, Rolnička, Fialenky, Písklata, Skřivánek
 • SPS Janáček (60.výročí)strana 393, 397, 488

SOUBORY taneční, divadelní → strana 69, 226, 233 Nisanka (45.výročí)strana 393, 398, 486, 487

CÍRKEV → strana 69, 137, 203, 229, 280, 463-468

 • Velikonoční bohoslužby → strana 137
 • Církevní Vánoce v Jablonci→ strana 229
 • Diakonie Českobratrské církve evangelické - Nové nizkoprahové zařízení pro děti a mládež - Klub pro mladé Kruháč → strana 280, 464, 468
 • Úplně novou skladbu složil sbormistr Tomáš Pospíšil z jabloneckého sboru Iuventus, gaude! kvůli vystoupení před papežem Benediktem XVI - Dětský sbor požádali organizátoři návštěvy hlavy katolické církve, aby zazpíval při jeho zastávce v kostele Panny Marie Vítězné na Malé straně v Praze → strana 463-464
 • Karel Koláček: kněz starokatolické farnosti → strana 465
 • Městská medaile Josefa Pfeiffera: duchovnímu českobratrské církve evangelické Richardu Firbasovi,→ strana 466, 467

V. kapitola - SPORT

ÚVODEM → strana 469-470

UDÁLOSTI ROKU → strana 145, 223

 • Sokolský den
 • Otcové města Jablonce - Zrození sportovní tradice

PROGRAMY, NOVINOVÉ ČLÁNKY a jiné přílohy:

 • Novoroční výstup na Černou Studnici - Lyžařský závod lesníků - Veselá vánoční klauniáda - Pomerančový mítink - Nedělní fitnesstraining - Novoroční cvičení - Zimní triatlon - Jablonecká perlička - Velikonoční hala - a další nabídka sportovních programů → 230, 483-491
 • Sport je náš - motto Global Games 2009 → 470
 • Sto jedenáct let jablonecké sokolovny → 470
 • Starosta přijal Báru Špotákovou - Barbora Špotáková: Ideální je, když vás netlačí čas - Turnov vítá esa atletiky - Daňkův memoriál ozdobí souboj nejlepších diskařů světa i oštěpařka Špotáková s→ 471, 472
 • Seženu miliony, slíbil Pelta - Kolik stojí fotbal? → 477
 • Šest přesných ran na Střelnici - Fotbalisté Jablonce smetli doma v posledním kole ligy Zlín 6:0 a prodrali se na pátou příčku tabulky → 478
 • Dálkového běžkaře Řezáče lákají olympijské hry - Sudová po příletu z Japonska... - Řezáč: Na Vasův běh jezdí opravdu ti nejlepší → 479-480
 • Místo travnaté mokřiny lákavá sportoviště pro všechny → 482

Aerobik, auto rallye, baseball, basketbal, box, cyklistika, hokej, florbal, gymnastika, házená horská kola, judo, karate, kick box, volejbal, plavání, přespolní běh, stolní tenis, střelba, šachy, tenis, triatlon, turistika aj. v nabídce sportovních programů → 483-491

atletika → strana 145, 230, 469, 471

basketbal → strana 230

biatlon → strana 472

fotbal → strana 230, 475-478

kulečník → strana 230

lyžování → strana 120, 145, 230, 479-480

 • Mistrovství světa v klasickém lyžování Liberec 2009

odbíjená → strana 230

ORGANIZÁTOŘI SPORTOVNÍCH AKCÍ

Tělovýchovné jednoty, Corny městská hala, Corny atletická hala, SKP Maják, Plavecký bazén a další → strana 223, 230, 469, 470, 481

Vytvořeno 28.3.2011 10:07:58 - aktualizováno 28.3.2011 10:12:18 | přečteno 3922x | Petr Vitvar
load