Rok 2006

Obsah kroniky města Jablonce nad Nisou za rok 2006. Tištěná verze kroniky je veřejnosti přístupná ve Státním okresním archivu Jablonec nad Nisou a v Městské knihovně.

I. KAPITOLA - POČASÍ, PŘÍRODA

Počasí

→ strana 5-71

Příroda

→ strana 72-106

 • Životní prostředí, odpady, ovzduší → strana 72-75, 86, 87, 88
 • Ekologická výchova, ekoporadny, M.R.K.E.V, ORSEJ → strana 76, 77, 95-106
 • Ptáci, ptačí chřipka, veterinární správy, kašny, keře → strana 78
 • Stromy, Jablonecký strom roku, Chráněná krajinná oblast Jizerské hory → strana 79-84, 87, 89-106, 167
 • Zemědělství - struktura ploch osevů v Libereckém kraji/graf - zemědělské plochy se zmenšují → strana 85

Grafy, novinové články a jiné přílohy

 • Loni bylo v lednu daleko méně sněhu → 8
 • Leden byl štědrý na jasné dny → 12
 • Nejnižší teploty v grafu - Počty zásahů horské služby → 13
 • Technické služby celý týden odvážely sníh - Jablonecko zasypaly přívaly nového sněhu - Na silnice i koleje padaly laviny → 21, 22, 23
 • Spadl historický dům - V Jablonci se pod sněhem zřítila unikátní sto let stará autobusová vozovna → 24
 • Masa sněhu zasypala městský autobus - Sníh prorazil střechu haly v areálu LIAZ v Rýnovicích - U přehrad leží rekordní množství sněhu → 25
 • Kolabovala i veřejná doprava - Silničáři stáli před kalamitním stavem → 26
 • Zima vládne stále dál - Letošní Velikonoce budou patrně na sněhu → 32
 • Jablonecko bojuje se sněhem - V Jizerských horách zastaví vleky → 33
 • Sněhové závěje patrně zbrzdí jarní úklid města - Loňský březen byl na sníh bohatší, letos víc mrzne → 34
 • Na horách končí rekordní sezona - Jizerské hory stále ještě pokrývá sníh - Vodní hodnota sněhu je v horách stále vysoká, Ačkoli po ránu ještě mrzne, jaro už je tady - Včera odstartoval jarní úklid Jablonce → 38-40
 • Letošní červenec je výrazně teplejší a hlavně sušší - Graf maximální teploty - Vedro, ze kterého trochu mrazí → 51, 52
 • Grafy hladina řeky Jizery a maximální teploty, Letošní léto nabízí počasí plné extrémů, Letošní srpnové počasí je chladné a mokré →55, 56, 57
 • Letošní Babí léto přeje sluníčku → 60
 • Zimní údržba 2006-2007 v Jablonci n.N. → 70-71
 • Svoz odpadu brání sníh a lhostejní řidiči → 73
 • Jablonečané vyhodili hodně lednic → 74
 • Sebraný nebezpečný odpad v Jablonci / graf → 75
 • Jablonečanům chybí nádoby na tříděný odpad → 75
 • Projekt ORSEJ, regionální systém environmentálního vzdělávání → 77
 • Buky vyhrály na celé čáře → 84
 • Struktura ploch osevů v Libereckém kraji → 85
 • Zemědělské plochy se zmenšují, Emise základních znečišťujících látek do ovzduší/graf, V ovzduší létá méně škodlivého prachu → 86
 • Památné stromy Jablonecka → 89-90
 • Chráněná krajinná oblast Jizerské hory, Lidová architektura Jizerských hor, Celoroční ekologicko-výchovný program Jizerky za humny - Živočichové - Sborník z ukázek prací dětí → 95-106
 • Fotogalerie Jizerek → 174-5

II. KAPITOLA - SPOLEČNOST

Rok 2006 - Významná výročí

Oslavy v titulcích, organizátoři, kulturní/společenské/vzdělávací akce, logo, insignie, výstavy, literární múza, partnerská města, rodáci, účinkující, vyznamenání, proměny města, desítka dokončených staveb → strana 107-152, 163, 165, 166, 168, 173, 237, 371

Výročí 100 let

 • Petřín, přehrada, tramvaj → strana 120, 183, 330, 336, 357, 358-362

Příloha kroniky

 • Předání medailí, seznamy oceněných, dopis starosty, poděkování, → přílohastrana 3-24
 • Delegace partnerských a spřátelených měst, rodáci a folklórní soubory na Jabloneckých podzimních slavnostech → příloha strana 25-35

Lidé

 • Rodáci, statistika o počtu obyvatel, jubilanti, noví občánci, zemřelí, sňatky (svatby zlaté, diamantové, smaragdová), rozvody, stěhování → strana 121, 153-191, 278, 311-316
 • Bezdomovci → strana 188

Grafy, novinové články a jiné přílohy

 • V kraji přibývá lidí díky přistěhovalcům → 153
 • V okrese žije přes tři sta obyvatel bez vzdělání, Novákovi jasně vedou → 154
 • Počet kontaktů na Lince důvěry, Nejčastěji volají klienti s problémy ve vztazích, Linku kontaktovalo mnoho lidí → 155
 • Letos se narodilo víc kluků, Nemanželské děti nejsou vzácností → 157
 • Jablonečtí starostové → 168
 • Zdravotní péče o občany → 174
 • Asociace profesionálních fotografů, Evropská mezinárodní federace profesionálních fotografů → 174-5
 • Na Nový rok se narodily čtyři děti, Počet narozených v jablonecké porodnici → 176
 • Počty nehod, Rekord v počtu nehod nepadl → 199
 • Hlavní příčiny dopravních nehod, Nehodovost na Jablonecku klesla, Řidiči v ulicích Jablonce zpomalili → 200
 • Trestná činnost, Policisté doporučují zabezpečit byty, Chybějící policisté → 201
 • Loni bylo nejméně vražd za deset let → 202
 • Lidé na Jablonecku staví větší rodinné domky → 216
 • Spolek přátel města Jablonce → strana 113, 162
 • Charita, sbírky → strana 182, 185, 323
 • Nadace - Nadace Preciosa, Nadace nemocnice, Nadace Euronisa → strana 134, 167, 182, 325

Příloha kroniky

 • Nadace Preciosa, výroční zpráva za rok 2006 → strana 295-332
 • Kauzy, kriminalita, petice, havárie, problémy, nehody, rizika v titulcích → strana 170, 192-196, 204, 315, 400, 418
 • Svátky - státní svátky, pietní/vzpomínkové akty → strana 63, 187, 236

Politický a veřejný život

Městský úřad

 • Akce města: Vlajka pro Tibet, Evropský den bez aut, Městský ples, Trabant bez hranic, průzkumy, dotazníky, změny, novinky → strana 203, 204, 224, 225—230, 234, 235, 236, 237-238, 340, 341
 • Byty, bydlení, nemovitosti: nájmy, opravy, výstavba, prodej, Fond na zlepšení úrovně bydlení, obytný soubor Horní Proseč/ukončení výstavby, správci městského majetku/realitní kanceláře → strana 88, 160, 164, 209, 213-216, 219-224, 231, 237

Příloha kroniky

 • Fond na zlepšení úrovně bydlení → strana 219-224

Evropská unie → strana 271-272, 278, 373

 • Finanční podpora setkávání občanů → strana 121
 • SROP (Společný regionální operační program) → strana 134, 135, 136
 • Projekty města spolufinancované z fondů EU → 159, 279-281, 336, 413
 • Nadace EURONISA → strana 140, 167

Finance

 • Rozpočet (změny, závěrečný účet), střednědobý finanční výhled, kontokorent. úvěr, příspěvky organizacím, fond na reprezentaci → strana 189, 208-215, 217-218, 279-281, 310, 397, 413

Příloha kroniky

 • Rozpočet města Jablonec nad Nisou pro rok 2006 → strana 54-206
 • Střednědobý finanční výhled města na rok 2006-2010 → strana 208-214
 • Kontokorentní úvěr → strana 216-217
 • Kupní smlouva se Severočeskou vodárenskou společností a. s. → strana 226-233

Informace, propagace, reklama

 • Informační centrum, tisková mluvčí, tiskové zprávy, webové stránky → strana 78, 88, 160, 162, 164, 225, 231-233

Příloha kroniky

 • Výroční zpráva o svobodném přístupu k informacím → strana 36-45

Investice, rekonstrukce, stavby

 • Proměny města/Dokončené stavby → strana 131, 258
 • Památky, rekonstrukce, regenerace historického centra, Program městské památkové zóny, průmyslová zóna, opravy škol → strana 135, 137, 140, 173, 188, 204, 214-215, 235, 238, 271-272, 279-281, 370-375

Partnerství, oficiální návštěvy a pobyty, smlouvy

 • Partnerská a spřátelená města → strana 111, 121-122, 230-231, 340, 398
 • Velvyslanec ambasády Chorvatské republiky → strana 121
 • Návštěva prezidenta → strana 171-172, 184

Příloha kroniky

 • Delegace partnerských a spřátelených měst a rodáci na Jabloneckých podzimních slavnostech → příloha strana 25-28

Rada a zastupitelstvo

 • → strana 188-190, 211-212, 219-220, 239-240, 248, 249-250, 261-265, 273, 277, 278, 281, 310, 311, 397, 398, 406, 409, 410, 411, 412, 419-420

Starosta, zástupci, vedení, odbory, oddělení

 • → 66, 108-109, 138, 145, 156, 168, 169, 187, 203, 217, 230, 236, 237, 266-270, 278, 397

Novinové články

 • Kam kráčíš město? Jablonec jde dynamickým tempem vpřed → 138
 • Památka je zachráněna - Do kostela sv. Anny se opět vrátil život → 139
 • Historie svaté Anny a regenerace historického centra → 140
 • Kostel sv. Anny je opět chloubou → 141
 • Nejstarší jablonecký kostel získal nové vitráže → 142
 • Kostel svaté Anny v proměnách času→ 143
 • Křížový kámen, Nejstarší sklárna Jizerských hor Mšeno → 144
 • Kašnu vidím jako srdce náměstí, Názory odborníků na kašnu → 144
 • Jak se vám líbí nová moderní kašna na náměstí v centru Jablonce → 146
 • Dolní náměstí zdobí moderní kašna, Tekoucí voda uklidňuje, Kašna je moderní architektura → strana 147
 • Jablonec prostaví letos 439 miliónů - V Jablonci skončila oprava Dolního náměstí. Novou dominantou je jednoduchá žulová kašna, jíž tvoří dlouhý kvádr zasazený do svahu náměstí → 148
 • Nové náměstí láká zvědavce - Náročná rekonstrukce skončila. Na jablonecké Dolní náměstí se opět vrátil život → 149
 • Jablonec staví nové centrum - Jablonec má nové centrum - Jablonec: centrum za čtvrt miliardy → 150, 151, 152

Politika

Volby

 • Parlament ČR → strana 239-242, 259, 315
 • Zastupitelstvo → strana 211, 243-245, 251-258, 262-265
 • Senát → strana 243-247, 259-261, 265-266

Grafy a jiné přílohy

 • Volby do PS 2002 → 240
 • Lidé na Jablonecku volili i neparlamentní strany * Strany s nejmenším počtem voličů * Výsledky voleb 2006 za okres Jablonec → 242
 • Počet kandidujících žen v zastupitelstvech obcí v okresech LK * Kdo podal přihlášky a kandidátky do říjnových voleb → 245, 260-261
 • Počty mandátů v jabloneckém zastupitelstvu dle výsledků voleb * Pozvánka na závěrečné posezené zastupitelů → 248
 • Zastupitelé města Jablonce pro volební období 2006-2010 → 249, 262-264
 • Jablonecký měsíčník - Starosta města Jablonce nad Nisou Mgr. Petr Tulpa: Věřím pořád v kladné vlastnosti člověka * Rozhovor s Petrem Vobořilem, místostarostou pro oblast sociálních věcí, školství, kultury a sportu * JUDr. Ing. Lukáš Pleticha, místostarosta pro oblast městských financí a majetku * Představuje se Ing. Otakar Kypta, místostarosta pro oblast rozvoje, oblast stavební a životního prostředí → 264-265
Senátorka → strana 146, 246, 247, 278, 286

Orgány státní moci, státní správa

Statistika, grafy

 • Český statistický úřad aj. → 8, 13, 86, 153, 154, 155, 157, 176, 178, 197, 199, 200, 201, 202, 216
 • Množství sněhu na přehradě Č. Nisa → 8
 • Horská služba - zásahy, nejnižší teploty → 21
 • Bedřichov, Černá Nisa - výška sněhu, teploty, hladina řek →39, 51, 55, 56, 60
 • Zemědělství - plochy osevů → 85
 • Emise → 86
 • Vývoj počtu obyvatel v LK →153
 • Nejčastější jména, vzdělání →154
 • Linka důvěry →155
 • Nemanželské děti v okresech LK →157
 • Počty narozených dětí v jablonecké porodnici → 176
 • Hasiči, zásahy → 197
 • Nehody, jejich příčiny a následky, trestná činnost, chybějící policisté, vraždy v severních Čechách → 199-202
 • Obytná a užitková plocha v dokončených rodinných domech → 216
 • Kapacita ubytovacích zařízení v kraji → 221
 • Počet tříd v základních školách v Libereckém kraji → 282
 • Úspěšnost při zkouškách CERMAT podle krajů, Celkové matematické dovednosti studentů ve zkoušce CERMAT dle krajů→ 283
 • Podíl žáků, studentů v denním studiu učících se cizí jazyk → 284

Úřady

 • Celní úřad, Úřad práce → viz 3. kapitola Ekonomika, trh práce
 • Krajský úřad → strana 76, 85, 232, 272-273
 • Finanční úřad → strana 213
 • Státní okresní archiv → strana 117, 113

Péče o obyvatelstvo

Neziskový sektor

Asociace

 • Asociace profesionálních fotografů + Evropská mezinárodní federace profesionálních fotografů → 174-5
 • Česká asociace sester → strana 176, 311

Azyl

 • Dům pro osamělé rodiče s dětmi, Dům Naděje → strana 159, 177

Stacionáře - Speciální MŠ, SENIA / denní centrum pro seniory, denní Centrum pro mentálně postižené a bezdomovce → strana 180-181

Mateřské centrum Světluška → strana 277

Domy pro seniory, domov důchodců → strana 160, 164, 178, 179, 182

Občanská sdružení zdravotně postižených:

 • Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených → strana 168, 181, 182
 • Centrum pro zdravotně postižené → strana 160, 162, 277
 • Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých, Tyflocentrum → 162
 • Píšťalka → strana 165

Zájmová sdružení - Junáci, skauti, Pionýr → strana 180

Svazy

 • Český svaz bojovníků za svobodu → strana 187
 • Český svaz žen → strana 161, 168, 177
 • Svaz diabetiků → strana 160
 • Svaz důchodců → strana 161, 162, 163, 179
 • Svaz neslyšících a nedoslýchavých → strana 160
 • Svaz tělesně postižených → strana 166

Pomoc, prevence

 • Infocentrum - Mapa Jizerských hor pro vozíčkáře → 232
 • Centrum prevence alkoholové závislosti Poradna pro manželství a rodinu pedagogicko psychologická poradna věznice → strana 275, 276
 • Český červený kříž → strana 164, 274, 277
 • Hasiči: Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje, Sbor dobrovolných hasičů, Proseč/výročí → strana 197, 198, 205, 206, 279
 • Komunitní centrum → strana 167, 276
 • Policie: Městská policie, Police ČR, Integrovaný záchranný systém → strana 196, 198, 199-204, 207, 252
 • Spolkový dům → strana 177, 273-277

Školství

Grafy a novinové články

 • Počet tříd v základních školách v Libereckém kraji, Základních škol v kraji ubývá, Žáci v kraji byli v češtině úspěšní → 282
 • Úspěšnost při zkouškách CERMAT podle krajů, Celkové matematické dovednosti studentů ve zkoušce CERMAT dle krajů, Matematika dělá žákům problémy → 283
 • Nejméně se vyučuje italština Podíl žáků, studentů v denním studiu učících se cizí jazyk, Mladí sbírají petiční podpisy → 284
 • Kraj chystá superškolu - Areál pro 1500 žáků by měl stát půl miliardy - Střední školy se proti rušení bouří →284

Přílohy kroniky

 • Leták Soutěž pro mladé výtvarníky → 286
 • Katalog vystavovatelů: EUROREGION AMOS 2006, 8. ročník výstavy a veletrhu celoživotního vzdělávání → 287-309
 • Obecně závazná vyhláška o školských obvodech
 • Zřizovací listiny MŠ, ZŠ → strana 238-250

Mateřské školy → strana 237, 279

Střední školy, učiliště - Střední průmyslová škola strojnická, Střední uměleckoprůmyslová škola a Vyšší škola, Sportovní gymnázium Dr. Randy, Gymnázium U Balvanu, Vyšší odborná škola mezinárodního obchodu a Obchodní akademie, Soukromá obchodní akademie (SOAPA), Střední odborná škola a Střední odborné učiliště obchodní, Střední škola řemesel a služeb, soukromé jazykové školy → strana 110, 116, 135, 144, 182, 231, 278, 284, 285, 287-307, 363

Základní školy

 • Základní katolická škola, ZŠ Liberecká 31/šedesátiletá (zvláštní, pomocná, speciální, praktická) - 278 → strana 159, 164, 182, 231, 278, 280-284

Ostatní školská zařízení

 • Dům dětí a mládeže → strana 76, 77, 275, 393
 • Základní umělecká škola → strana 281, 363

Zdravotnictví

Nemocnice

 • Novinky / služby (sociální, dobrovolníci), přístroje
 • Oddělení včetně porodnice, pohotovost → 156, 169, 176, 183, 310-329
 • Příloha - Nemocnice, výroční zpráva 2006 → strana 251-291
 • Den zdravotníků + Florence Nightingalová, průkopnice moderního ošetřovatelství → strana 311, 312-314
 • Nemocniční ulice (změna názvu) → strana 311
 • Lékařský triatlon → strana 315
 • Besedy, kulturní akce (kaple) → strana 315, 316
 • Onkologie, obezita, osteoporóza, oddělení - ortopedie a ostatní, oslavy → strana 317-321
 • Porodnice → strana 322-323
 • Přístroje → strana 323-324, 329
 • Nadace nemocnice → strana 325
 • Tisková mluvčí, webové stránky → strana 325, 329
Grafy a novinové články
 • Nemocných bylo méně než vloni, Vývoj pracovní neschopnosti - srovnání 1.pololetí roku 2005 a 2006, Nejvíce nemocí z povolání trápí občany Českolipska, Počet hlášených nemocí z povolání → 326
 • Na svátky výrazně ubylo marodů, Nemocnost v přepočtu na 100 tisíc obyvatel v 51. a 52. týdnu, Onemocnění salmonelou v kraji stoupá → 327
 • Bývalou porodnici tíží starý dluh, Většina praktických lékařů z Jablonce vyrazí do Prahy, Názor představenstva okresního sdružení ČLK v Jablonci → 328

III. KAPITOLA - EKONOMIKA

Grafy a novinové články

 • Průměrné ceny pohonných motorových hmot k 15.1. podle krajů, Nafta je v kraji za vyšší cenu - Průměrné ceny benzínu a nafty → 346
 • Ceny nafty klesají, benzín zdražuje - Ceny bytů v Jablonci stoupají - Zlevnilo oblečení i vozy - Růst regulovaných cen → 347
 • Míra nezaměstnanosti na Jablonecku - Kvalifikovaní dělníci jsou v kurzu - Absolventů bez práce stále ubývá → 348
 • Lidí bez práce v dubnu opět ubylo - Řady nezaměstnaných se opět ztenčily → 349
 • Situace na trhu práce je příznivá → 350
 • Nezaměstnanost zvýšili učitelé - Lidí bez práce opět mírně přibylo → 351
 • Nezaměstnaných je méně - Bez práce je hodně kuchařů → 352
 • Přibyli muži bez práce - Ženy si lépe hledají práci → 353
 • Meziroční srovnání nezaměstnanosti v LK - Průběh zimy snižuje nezaměstnanost → 354
 • Příznivá zima dala lidem práci - Většina je v průměru - Počty zaevidovaných na Úřadu práce Jablonec ke konci roku 2006 → 355
 • Kolik stojí stromky a kapři - Za vánočního kapra dají lidé kolem sedmdesáti korun za kilogram, smrček stojí dvě stě korun → 356
 • Sto let Petřína - Poradna spotřebitele → 357
 • Petřín v noci zazářil, ohňostroj připomněl stoleté výročí - Nocleh návštěvníci často vyhledávají v penzionech - Počet přenocovaných hostů v hromadných ubytovacích zařízeních → 358
 • Dominanta Jablonce - Petřín - slaví sto let → 359
 • Úctyhodné stoleté jubileum → 360
 • Původně měla chránit jen před povodní - Přehrada v Jablonci: 100 let → 361, 362

Peněžnictví

 • Banky → strana 230
 • Pojišťovny → strana 293

Průmysl

 • Bižuterní, sklářství → strana 134, 135, 331
 • Strojírenství → strana 134, 165, 331-332

Obchod a služby

Cestovní ruch - ubytování, zahraniční turisté → strana 221, 336

Česká obchodní inspekce → strana 274

Doprava - autobusy ČSAD, MHD, jízdní řády, trasy, tramvaje (výročí), chodníky, přechody pro chodce, silnice (přejmenování), parkování, platby, Krajská správa silnic LK, dopravní značky, objížďky → strana 18, 22-26, 145, 159, 189, 237, 252, 259, 330, 332-345

Hotely

 • Petřín/100 let → strana 120, 183, 330, 336, 357, 358, 359, 360
 • Penziony, ubytování → strana 221, 358

Obchod a ceny → strana 221, 346, 347, 356

Restaurace, herny, výherní hrací automaty → strana 190-191

Služby

 • Pohřební služba, hřbitovy → strana 187
 • Technické služby Jablonce → strana 18, 21, 337
 • Teplárenství, Jablonecká teplárenská a realitní → strana 344-345

Příloha kroniky

 • Reklama, inzerce → 215, 218
 • Propagační materiál Cestovní kancelář R. Kunc → 234-237
 • Jablonecký podnikatelský zpravodaj, Okresní hospodářská komora → 292-294

Vodohospodářství

Povodí, voda, vodovody

 • Přehrada - 100 let → strana 120, 330, 361-362
 • Povodí Labe → strana 8, 39, 51, 55, 56, 57, 60
 • Severočeské vodovody a kanalizace → strana 337, 338, 339

Příloha kroniky

 • Kupní smlouva se Severočeskou vodárenskou společností a. s. → strana 226-233

Trh práce

 • Podnikání, Úřad práce → strana 348-355

Příloha kroniky

 • Úřad práce → strana 330-331

 • Nový český Bigmobil je venku, Jablotron představil nový model obřího mobilu - Mobil z Jablonce: nový model → strana 332-333
 • Soare se stále více prosazuje kvalitními víny - Dům vína - Od 1. 12. je otevřena největší vinotéka v kraji! Kde? V Jablonci - Milovníci vína si užijí → strana 334-336

IV. KAPITOLA - KULTURA

Kulturní akce

 • Akce, pozvánky, programy, plakáty → strana 107-131, 132-133, 140, 167, 179, 186, 379-393
 • Anketa - kultura ve městě → strana 366-367
 • Evropské dny kulturního dědictví, Den památek → strana 368
Grafy a novinové články
 • Jak se vám líbí prostory, které nahradily výstaviště? → 374
 • Počet návštěvníků letního kina v Jablonci - Letní kino zažilo nejlepší sezonu za deset let - Na Rafťáky přišly do kina stovky lidí → 376-377
 • Počet návštěvníků městského divadla - Diváky zajímaly muzikály → 377
 • Nové výstaviště stálo 110 milionů - V Jablonci včera otevřeli Eurocentrum → 378
 • Nové možnosti pro kulturu a cestovní ruch v centru - Centrum obchodní spolupráce - otevřeno → 386-387
 • Dopis od ředitele divadla na kulturní akci → 391

Příloha kroniky

Ukázky programů, plakátů, kulturních nabídek z Eurocentra, projekt Jablonec 2007 - pěvecký sbor ZUŠ - Letní příloha Jabloneckého měsíčníku - Jablonecké podzimní slavnosti + ohlédnutí - IX. Mezinárodní festival komorní hudby - Městské divadlo: festival scénického tance Podzimní fantazie - celostátní přehlídka Tanec, tanec - pam pam bum, taneční noviny - Co přeji svému městu, 9.ročník výstavy výtvarných prací žáků a studentů - společenský večer s písničkami orchestru Rudy Janovského - 8. Mistrovství ČR v Country tancích - Mažoreťácké show DDM Vikýř → strana 337-339, 391-439

Kulturní zařízení a subjekty

 • Divadlo → strana 66, 140, 311, 363, 364, 369-370, 377, 390-392
 • Kostel sv. Anny → strana 370
 • Centrum obchodní spolupráce, Eurocentrum Jablonec → strana 107-131, 163, 288, 322, 363, 364, 365, 371-375, 378, 385-389

Příloha kroniky

 • Závěrečná zpráva pro zastupitele → strana 340-341
 • Plakáty, programy apod. → strana 338, 339, 348, 349,
 • Katalog vystavovatelů, výstavy: V přírodě, Jak žijeme, Architektura kolem nás → 342-349

Galerie

 • Belveder → strana 109, 114, 364
 • Městská galerie MY → strana 114, 117, 163, 169, 364
 • Nová galerie → strana 363
 • Oblastní galerie Liberec → strana 363
Kina → strana 113, 364, 376, 377

Knihovna → strana 88, 158, 160, 162, 163, 364

Příloha kroniky

 • Výroční zpráva za rok 2006 → strana 380-390

Muzea

 • Muzeum skla a bižuterie → strana 109, 113-115, 123, 125, 161, 167, 169, 363, 364

Příloha kroniky

 • Výroční zpráva za rok 2006 → strana 350-379
Kluby, kapely, sbory, soubory
 • Kluby → strana 364, 376
 • Iuventus, gaude!, Skřivánek (20 let), Rolnička, Vrabčáci (15 let) → strana 110-112, 158, 159, 231, 363, 364, 376
 • Soubory, taneční kluby, Jablonecká píšťalka → strana 110-112, 162, 163, 168, 364

Církve

 • Římskokatolická, Starokatolická (+Communio/křesťansko-psychologická poradna, Artedílna), Českobratrská evangelická (+terénní pečovatelská služba pro seniory), Česká katolická charita, Základní katolická škola → strana 134, 158, 161, 394-396
Novinové články
 • Děkana provázela láska do poslední chvíle → 394
 • Odešel děkan Antonín Bratršovský - Vyměnil pozemský život za věčné království → 395
 • Starokatolický kostel: Novou bránu nelze přehlédnout → 395

V. KAPITOLA - SPORT

strana 397-425

 • Jak šel rok → strana 397-400
 • Fond na reprezentaci, příspěvky sportovcům → strana 397, 398
 • ZOH Turín, jarní slavnosti Budyšín → strana 397, 398, 403
 • Spor o hotely Sport → strana 399
 • Jablonečák, sportovní příměstský tábor → strana 399-400
 • Petice proti hřišti → strana 400
 • Novinové titulky → strana 403-406, 409, 410

Novinové články, grafy

 • Jablonecko je lyžařské, fotbalové a atletické/Počet členů ČSTV na tisíc obyvatel → 415
 • Město sportu - Jablonec si označení zaslouží - Čtvrtina obyvatel je sportovně zaregistrovaná - Ke sportovištím patří i cyklostezky - V regionu se narodily sportovní osobnosti → 415
 • Jezdectví je moderní, ale náročný koníček/Počty koní v Libereckém kraji → 417
 • Nové hřiště ve Mšeně vznikne i proti vůli obyvatel - Obyvatele Čelakovského... - Materiál pro zastupitele: Rozšíření sportovního areálu pro mládež Mšeno → 418-420
 • Atleti TJ Liaz Jablonec zvolili nový výbor - Post předsedy oddílu obhájil a maximální počet hlasů získal Pavel Procházka - Valná hromada TJ Liaz zvolila nový výbor → 421
 • Kynologický klub Cerberus - Jablonec, Lukášov → 422
 • Zapomenutý park se stal arboretem - Vyhlídkový turistický okruh umožňuje lidem i seznámení s původními dřevinami místní oblasti - → 423
 • Lyžařské sportovní akce 2006 - Přejezdy Jizerských hor → 424-425

Anketa - nejnavštěvovanější sportoviště a sportovní zařízení - návštěvnost, výhrady sportovní aktivity a zájmy obyvatel Jablonce → strana 401-402

Disciplíny

 • Aerobik → strana 403
 • Automobilismus → strana 403
 • Atletická hala → strana 400, 403, 406-408, 415
 • Basketbal → strana 403
 • Box → strana 403
 • Cyklistika - akce partnerských měst → strana 398, 403
 • Fotbal - Střelnice / nová tribuna, FK Jiskra Mšeno (60 let), MS, finance → strana 397, 399, 400, 403-404, 409-410, 415, 418-420
 • Házená → strana 404
 • Hokej → strana 405
 • Jezdectví → strana 417
 • Judo → strana 405
 • Karate → strana 405
 • Lyžování - Jizerská padesátka, titulky → strana 397, 405, 415, 424-425
 • Nohejbal → strana 405
 • Stolní tenis → strana 405
 • Šachy → strana 405
 • Tenis → strana 405
 • Triatlon → strana 405
 • Turistika → strana
 • Volejbal → strana 405
 • Turistika, turistický okruh → strana 413, 423

Tělovýchovné jednoty a kluby

→ strana 405

 • TJ LIAZ → strana 399, 421
 • TJ Sokol → strana 163

Sportovní zařízení a organizace

 • Plavecký bazén → strana 410-411
 • Střelnice, zimní stadion → strana 397, 399, 411-412, 414
 • Městská hala → strana 164, 400

Novinové titulky uvedené v kronice jsou čerpané především z Deníku Jablonecka a Mladé fronty Dnes. Grafy - Deník Jablonecka/Český statistický úřad.

Díky všem, kteří svými podklady do kroniky přispěli. Upřímně děkuji všem, kteří mne při tvorbě kroniky podporovali.

Jiřina Polanská
kronikářka

Vytvořeno 11.1.2011 10:03:30 | přečteno 3596x | Petr Vitvar
load