Lidé

Lidé, charita, nadace, kauzy a kriminalita v roce 2004.

ÚTERÝ 1.1. - První miminko roku 2004 v Libereckém kraji se narodilo v jablonecké porodnici. Marek Veverka s mírami 3,05 kilogramů a 48 centimetrů přišel na svět v 01.10 hodin. Na Marka čekali doma v Tanvaldě už dva bráškové. Před devíti lety začal navštěvovat první miminko roku starosta města, před šesti lety k jeho dárkům novorozeněti přibyl zlatý dukát. Nejinak tomu bylo i letos. Po prvním miminku přišla další. Během roku se u nás narodilo celkem 793 dětí. Příznivé je, že začal klesat počet interrupcí. Rok 2004 překonal v počtu narozených dětí předcházející tři roky. Viz graf ´Počet narozených dětí v jablonecké nemocnici´. Komentáře v novinových titulcích: Lidí přibývá i díky přistěhovalcům - V Libereckém kraji se usadilo více obyvatel, než kolik se odstěhovalo - Roste porodnost - Začínají rodit silné ročníky žen - Husákovy děti míří do porodnic. Nové občánky měsíc po měsíci mapovala stejnojmenná rubrika radničního zpravodaje, která je přílohou této kapitoly. Na stránkách ze života města nechybí ani jubilanti starší sedmdesáti let. Připomenutí si určitě zaslouží dvě nejstarší občanky Jablonce - Božena Dvořáková a Antonie Maškové, které se dožily úctyhodných 102 let.

* Nových občánků sice přibylo, ale obyvatel celkově ubývalo. Poslední tři roky hodnotí graf zohledňující přirozený úbytek a stěhování.

* Jak jsme byli v roce 2004 snášenliví k ostatním národnostem? Jak vyplynulo z výzkumu pracovníků Akademie věd ČR, za sousedy by většina z nás nechtěla Romy, Araby či Ukrajince. Více o nepřijatelnosti národností jako sousedů v místě bydliště říká další graf.

ČTVRTEK 9.1. - Malíř Václav Pokorný oslavil své devadesátiny (9.1.1914 v Plzni) vernisáží svých obrazů, kreseb a grafik v Městské galerii My.

ČTVRTEK 11.3. - Divadlo patřilo opět rodákům. Na housle hráli dva Petrové Matějákové a jejich rodinný klan doplňovala Lenka a Věra. V programu zazněl Vivaldi - Koncert h moll, Dvořák - Koncert a moll, Šostakovič - Koncert č. 2, Suk - Čtyři kusy, Kreisler - Čínský Tamburin a Wieniawski - Polonéza D dur.

SOBOTA 15.5. - Ve věku třiasedmdesáti let odešel do novinářského nebe fotograf Jaroslav Poloprutský. Jeho záběry z nejrůznějších sportovních klání - atletikou počínaje, přes biatlon, hokej, fotbal až lyžováním konče - sledovali čtenáři na sportovních stranách regionálních novin více jak čtyřicet let.

PONDĚLÍ 17.5. - Již před časem se objevila ve výlohách obchodů tabla maturujících tříd, v uplynulých dnech dávali o sobě vědět studenti v různých převlecích při posledním zvoněním a dneškem počínaje začaly maturity. Mezi prvními absolventy byly studenti čtyř oborů Střední uměleckoprůmyslové školy.

ČTVRTEK 20.5. - Dům pro seniory v Novoveské ulici navštívily děti z Dětského domova. Svým kulturním vystoupením přišly dodatečně poblahopřát zdejším obyvatelkám k jejich svátku matek.

NEDĚLE 30.5. - Božena Dvořáková ze Mšena se dožila neuvěřitelných 102 let. Narozeniny oslavila v kruhu své početné rodiny. V předvečer ji přišel poblahopřát starosta Jablonce Jiří Čeřovský.

ČTVRTEK 23.9. - Jablonec navštívil prezident republiky Václav Klaus. Historickou událost dokládá v kronice jeho vlastnoruční podpis:

*** P O D P I S

Václav Klaus k nám přijel v úloze prezidenta poprvé. Jeho návštěva byla pro město a jeho obyvatele událost milá a slavnostní. Byl zde sice především kvůli znovuotevření zrekonstruovaného Muzea skla a bižuterie, v rámci celodenního programu však navštívil Českou Mincovnu - tady vyrazili u příležitosti jeho návštěvy pamětní medaili, v divadle besedoval se studenty středních škol, na radnici se zastupiteli a podnikateli. Po tiskovce s novináři zahájil Jablonecké podzimní slavnosti a pak podal ruku pár Jablonečanům, kteří se k němu protlačili při autogramiádě. V novinách vyšla k jeho návštěvě série článků pod následujícími titulky: 23.9. Nové muzeum otevře dnes prezident Václav Klaus - Návštěva přinese mimořádná bezpečnostní opatření - Je návštěva prezidenta předvolební tah? - Návštěva, která potěší - Jako prezident přijede Klasu poprvé - V Jablonci bude besedovat se studenty, na Mírovém náměstí uspořádá autogramiádu - 24.9. Klause v Jablonci uvítali chlebem - Prezident otevřel muzeum, zahájil slavnosti a se studenty hovořil například i o marihuaně - Prezidenta potěšil kravatovník - Jablonecké muzeum otevřel prezident - 25.9. Prezident radnici poděkoval za připravený program - Jablonecké referendum se Václavu Klausovi nelíbí - 23.9. Mladá fronta Dnes, na straně C/3, otiskla v rubrice „Jak to vidí“ názor starosty Jiřího Čeřovského. Psáno pod titulkem Klaus tu už byl, ale ne jako prezident: Návštěva Václava Klause v Jablonci nad Nisou patří mezi významné události. Už jen proto, že je to po čtrnácti letech poprvé, kdy do našeho města zavítá prezident. Jistě, Václav Klaus už párkrát v Jablonci byl, jenže ještě coby premiér či předseda Občanské demokratické strany. Ve funkci hlavy státu je to jeho první návštěva. Já jsem moc rád, že přijal pozvání, aby otevřel opravené Muzeum skla a bižuterie a zahájil Jablonecké podzimní slavnosti. - O dva dny později na stejné straně byl v rubrice dopisů čtenářů příspěvek pod titulkem S Klausem zpátky do minulosti: Když jsem si přečetl článek na straně jedna v páteční liberecké příloze, myslel jsem si, že jsme znovu v hluboké minulosti. Tatíček Klaus přijel do Jablonce a všichni z toho šílí. Podrobně se každý čtenář dozvěděl, kde všude prezident byl, co tam řekl a dokonce i to, že ho místní přivítali chlebem. Chápu, že návštěva prezidenta není maličkost, proč mu ale věnovat tolik prostoru? Vždyť v Jablonci se děje určitě víc zajímavých věcí. Lubomír Hloušek, Jablonec. - Ocitovala jsem těchto pár řádků, protože dokreslují můj úmysl, jak návštěvu prezidenta zachytit do kroniky. Myslím, že není podstatné sem zaznamenat, co kde dostal darem či co, kdy a kde řekl. Za důležitější pokládám, co návštěva přinesla občanům, zda se dotkla či nedotkla (jako onoho pisatele) našich srdcí a mysli. Evidentní bylo, že lidé měli chuť si s ním popovídat a znát jeho názor. Osobní názor! To zaznělo několikrát stejně jako prosba - odpovězte upřímně! Bezprostřední atmosféra vládla v divadle při setkání se studenty. Na pódiu byla sice připravená miska plná písemných dotazů, ale došlo i na živé otázky z pléna. Mladí rozhodně netrpěli žádnými rozpaky a zakřiknutostí ze setkání s prezidentem a záběr jejich dotazů byl více než široký. - Škrobeněji - ve srovnání s divadlem a mládeží - působilo setkání s podnikateli a zastupiteli. S vážnou tváří a téměř všichni v černém uvítali prezidenta v obřadní síni radnice. Tady se diskutovalo samozřejmě především o financích, státním přerozdělování a mizivé podpoře drobných podnikatelů. I zde však byly ledy škrobenosti prolomeny při představování prezidenta Hospodářské komory Jaromíra Drábka. Vida, setkání dvou prezidentů v Jablonci! Pak přišlo setkání s občany na Mírovém náměstí. Ti odvážnější si prezidenta odchytli (doslova) již ve vestibulu radnice, další i přes nepřízeň počasí přišli do centra města. Zaplnili náměstí, aby pana prezidenta alespoň na vlastní oči viděli. Byli uspokojeni a bohatší o zážitek odkráčeli domů. Pár jich nejspíš mělo stejný názor jako onen čtenář a většině, která nepřišla, byla návštěva asi zcela lhostejná. Což ovšem není zase tak veliký objev až na to, že rozhodnutí jít či nejít, vidět či nevidět (šílet či nešílet, číst či nečíst novinové články o návštěvě prezidenta) bylo na svobodné vůli každého z nás.

PONDĚLÍ 18.10. - Starosta města přijal zástupce svazu seniorů a partnerského města Budyšín. Předmětem jednání byla vzájemná spolupráce mezi oběma organizacemi a projekt Týden seniorů, který každoročně pořádá a finančně zajišťuje město Jablonec. Starosta Jiří Čeřovský: „Rádi bychom 5. ročník Týdne seniorů 2005 rozšířili o účast seniorů z partnerského města Budyšína. Proto jsme začátkem července tohoto roku předložili na Euroregionu Nisa v Liberci projektovou žádost na získání finančních prostředků z programu Phare. Na přelomu ledna a února příštího roku bychom měli obdržet rozhodnutí Reprezentace Evropské komise“.

ŘÍJEN - Devět tisíc eur čili přes čtvrt miliónů korun jako náhradu za průtahy v soudním jednání přiřkl Evropský soud pro lidská práva Josefu Havelkovi z Jablonce. Ten podal v lednu 1995 k okresnímu soudu žalobu (a ne jedinou), stanoviska se však nedočkal. Když využil všechny opravné prostředky, obrátil se na soud ve Štrasburku.

NEDĚLE 31.10. - Podzim vrcholil, blížily se dušičky. K rekapitulaci měsíce října patřilo i to, že policisté šetřili šest případů sebevražd.

STŘEDA 17.11. - Den boje za svobodu a demokracii uctila Základní katolická škola projektem přátelství. Dvanáct dívek tkalo dnem i nocí náramky z bavlnek a korálků. Část výrobků byla určená spřáteleným studentům z Chorvatska. - Gymnázium a Sportovní gymnázium připravilo k výročí tradiční akci, na které byli oceněni nejlepší reprezentanti uplynulého školního roku. - Patnácté výročí sametové revoluce si připomenuli zapálením svíčky a neoficiálním setkáním u vchodu radnice ti, kteří kdysi stáli u zrodu Občanského fóra. - Na státních budovách visely vlajky nacucané deštěm.

NEDĚLE 28.11. - Čestmír Šikola, čestný občan Jablonce nad Nisou, oslavil pětaosmdesátiny. K výročí mu poblahopřál i starosta města Jiří Čeřovský a tajemník Okresního výboru Českého svazu bojovníků za svobodu Zdeněk Neruda. Jako dárek dostal mimo jiné nově vydanou Knihu vojenských omylů, protože jde o téma, o které se stále živě zajímá. Plukovník ve výslužbě Čestmír Šikola se totiž účastnil bojů ve II. světové válce. Jako student nejprve zažil násilné uzavření vysokých škol v Praze 17. listopadu. Spolu se svými kolegy se pak bojoval ve Francii, a poté se mu s dalšími československými vojáky podařilo dostat do Anglie. Na jaře 1944 byl jako člen tříčlenné parašutistické diverzní skupiny Clay vysazen na území Protektorátu Čechy a Morava, odkud po několik měsíců posílal důležité zprávy.

ČTVRTEK 9.12. - Městská knihovna vyhlásila vítěze 4. ročníku literární soutěže. Mladí autoři psali na téma starého čínského přísloví ´Nechť tvá slova jsou hlasem tvého srdce´. Ve skupině 2.stupně základních škol, v kategorii poezie, zabodovala práce Terezy Saifrové:

Srdce správně ti napoví,
co říkat máš, nikdo jiný ti nepoví.

Mluv to, co srdce ti říká,
od pravdy se přece neutíká.

Buď upřímný, na lež si nesázej,
hlavně kvůli tomu tví přátelé odcházej.

Když zalžeš, možná se to dozví stejně,
pak o milost je budeš prosit beznadějně.

Lhát se nikdy nevyplácí,
na tom člověk jenom ztrácí.

Drž se proto pravdy stále,
dobrou cestu ukáže ti dále.

Za svou pravdou vždy si stůj,
a následků nikdy nelituj.

Vždyť nakonec se ukáže,
že pravda více dokáže.

Ať tvá slova hlasem tvého srdce jsou,
dobrou pověst vždy ti přinesou.

Od začínajících autorů, měřících síly v soutěžích, pojďme ke zkušenému jabloneckému spisovateli, čerstvému nositeli Státní ceny za literaturu. Pavel Brycz (1968) získal ocenění od ministerstva kultury za svůj nejnovější román Patriarchátu dávno zašlá sláva (2004). Předcházela díla Hlava Upanišády (1993), Láska na konci světa (1997), Jsem Město (1998, o rok později Cena Jiřího Ortena), Miloval jsem Teklu a jiné povídky (2000), Sloni mlčí (2002) plus pohádky a písňové texty. V poslední knize chtěl literát vytvořit legendu dvacátého století své ukrajinsko-německo-české rodiny.

PÁTEK 24.12. - Antonie Mašková, druhá nejstarší obyvatelka Jablonce, oslavila své 102. narozeniny přesně o Štědrém dnu. Vánoce strávila doma stejně jako většina ostatních lidí. Viz graf rozlišující prožití Vánoc doma s nejbližší rodinou (75,7% lidí), doma s rodinou a příbuznými 18,8%), u příbuzných (2,7%), na chatě (1%), u přátel (0,7%), v restauraci (0,4%), placený pobyt v ČR(0,2%), zahraničí - teplé kraje (0,2%), zahraničí - jiné země (0,1%).

CHARITA

PÁTEK 4.1. - Stejně jako v celé republice začaly i Jabloncem chodit skupinky Tří králů, které pod záštitou České katolické charity pořádají Tříkrálovou sbírku. Část finančního výtěžků zůstala stejně jako vloni v místě, kde byla získána. U nás peníze měly podpořit Azylový dům Naděje v Jablonci, Azylový domov pro matky s dětmi v tísni v Liberci a nově pro jablonecký Hospic. Aktuálně pak na obnovu Iránu postiženého zemětřesením. Přípravu sbírky zajišťovali organizačně ve městě věřící z jablonecké farnosti, dále skauti ze střediska Watakí a studenti z Gymnázia Dr. Randy. Vybralo se celkem 21 840 korun. - ♫ 6.1. Zjevení Páně (svátek Tří králů).

ÚTERÝ 30.3. - Do veřejné sbírky na opravu kostela sv. Anny věnovali občané Jablonce 385 tisíc korun. Rekonstrukce se odhadovala na dvacet miliónů korun, město se snažilo získat dotaci z Evropské unie, přesněji ze Společného regionálního operačního programu, v rámci kterého bylo možné dotovat regeneraci a revitalizaci vybraných měst.

ČTVRTEK 12.6. - Desetitisícové město Litovel zažilo na vlastní kůži sice vzácný, ale především bezcitný atmosférický úkaz. Ničivé tornádo! Přehnalo se tam ve středu 11.6. a způsobilo škodu za sto miliónů korun, lidé byli v šoku, naštěstí nikdo nebyl zraněn. Technickou i humanitární pomoc nabídla z Jablonce radnice i prostí občané. Mezi prvními z organizací se ozval Český červený kříž a občanské sdružení Adra.

ČTVRTEK 9.12. - Zastupitelé na předvánočním zasedání otevřeli svá srdce a městskou pokladnu charitě. Schválili finanční pomoc ve výši 100 000 Kč slovenskému městu Vysoké Tatry, na opravu škod způsobených listopadovým orkánem. Dále odsouhlasili pětadvacetitisícový příspěvek Sjednocené organizaci nevidomých a slabozrakých Jablonec, a to z výtěžku ze vstupného 10. plesu města Jablonec.

NADACE

NADACE PRECIOSA oslavila v roce 2004 deset let své bohulibé činnosti. Zakladatel nadace - akciová společnost Preciosa, věnoval na její činnost sto dvacet miliónů korun, a tak není divu, že v povědomí lidí jsou zapsaní jako štědří a zároveň spravedliví dárci. Výroční zpráva Nadace Preciosa za rok 2004 je umístěna v příloze kroniky. Součástí je dále výročka Nadace nemocnice v Jablonci a Bulletin Nadace Euronisa. Jak vnímají charitativní akce prostí občané, kolik a na co jsou ochotni přispět, to už hodnotí v této kapitole graf označený ´Skupiny, na které lidé nejvíce přispívají´.

KAUZY, KRIMINALITA, PROBLÉMY, NEHODY, RIZIKA

ČTVRTEK 10.6. se stal osudným pro čtrnáctiletého psa, kterého k smrti utýrali dva opilci. V říjnu se případ dostal před okresní soud, který po projednání vynesl druhý nejvyšší trest, jaký byl v ČR za týrání zvířat vyřčen. Na osm měsíců poslal do vězení sedmačtyřicetiletého Josefa Lokwnze. O rok starší a méně brutální komplic Jiří Puturek vyvázl jen s třicetiměsíční podmínkou. Inu, do kapitoly o společenském dění patří žel i události nepříjemné. Stejně jako v předchozích ročnících je mapuji v dalších řádcích prostřednictvím novinových titulků. Rozhodně nejsou všechny, vlastně jich je pouhý zlomek. I to však stačí.

V TITULCÍCH NOVIN - 2.1. V holobytech se popraly desítky lidí - Němečtí turisté přišli o lyže - 3.1. Jablonec prudce zdražuje parkování - Ceny rostou až trojnásobně, v centru už navíc řidiči nikde nezaparkují zadarmo - Řidiči: Město z nás tahá peníze - 5.1. Kolony turistů ucpaly Jablonec - Fronta automobilů německých lyžařů jedoucích z hor se táhla od Tanvaldu až k Liberci - Zloděj vykrádal kasičky v kostelech - Opilý řidič nezvládl mokrou silnici - 13.1. Chůze sněhovou břečkou dá zabrat - Před drogami většina rodičů zavírá oči - Nemocnice povolaly dobrovolníky - Na první pomocníky si pacienti i personál musí zvyknout, někteří jim zatím nedůvěřují - Radní včera odvolali ředitele nemocnice - 14.1. Bude ředitel Jakeš jediný? - Radnice z kraje roku zeštíhlila řady - Lupiči dveří opět řádili v Jablonci - Na neplatiče poslal Jablonec vymahače - Profesionálové už začínají vybírat dluhy na nájemném - 15.1. Automobil zmizel i se snowboardem - Čtveřice zlodějů dveří byla dopadena policií - Padající sníh ohrožuje chodce - Zloděj překazil radovánky lyžařů - 17.1. Policie dopadla zloděje automobilů - Krádež vozu skrýval falešnými značkami - Sněhová nadílka zaměstnává silničáře - V Jablonci jsou děti v bezpečí - Jablonec musí státu vrátit čtyři milióny - Město zaplatí za zdržení při stavbě domů - Psi v horách ohrožují lyžaře i děti - Mezi sáňkujícími se prohánějí velká zvířata bez vodítek a náhubků - Ochránci zvířat souhlasí s lyžaři - 2.2. Oteplení sundávalo sníh a rampouchy ze střech - Jablonec opraví koryto Nisy - Lapka odcizil naftu za tisíce korun - Motor uhasili hasiči za několik minut - 3.2. Nachlazených lidí ubývá, chřipka je ale na ústupu - Celní úřad v Jablonci končí - Na obnovu vozového parku chybí peníze - Kvůli zimě si děti zatím nemají kde hrát - Stát nutí desítky lidí ukončit svoji živnost - 4.2. Anonym hrozil bombou třem bankám v okrese - Výrobci jabloneckého zboží čekají na vyjádření úřadů - Chirurgii hledají spíše lyžaři - Dál než za pokladnu už zloděj nedošel - 5.2. Auto někdo úmyslně podpálil - Muž s ukradeným zbožím ochrance drogerie neunikl - Proč majitelé domů ohrožují chodce? - Vyhozené peníze? Jablonec opraví nádraží a pak ho přestěhuje jinam - Policisté chytili vykradače budek - 6.2. Úředníci budou muset za pochybení zaplatí - V Pasekách by se už neměly tvořit zácpy - 9.2. Obce: Chceme pryč od Turnova - Několik vesnic usiluje o své přeřazení zpět pod úřady v Jablonci nad Nisou - Kvůli kolonám řídili dopravu policisté - Jablonec strážníkům koupí radar i kameru - Město nebude letos mít na nové parky peníze - Radnice loni dostala desítky stížností, ale jen dvě petice - Mozkem dvojice zlodějů aut byl podle policie muž - Auto kradli muži z Jablonecka - Policie dopadla dva muže, kteří ukradli v Krkonoších auta za více než 7,5 milionu korun - 10.2. Jablonec sebral cyklobusům peníze, jízdné zdraží - Železničáři kvůli sněhu zkrátili vlaky - 18.2. Jablonec: Hlaste nám sousedova psa - Právník Sokol říká, že výzva je nemorální a navádí k udavačství - 21.2. Mé ANO „udavačům“ - 25.2. Šestidenní stále dluží miliony - Město Jablonec se stále soudí o internetovou adresu - Za hospic bojuje petice aneb Senátorka Paukrtová chce v Jablonci vyvolat místní referendum - Anonym hrozil otrávením vody, police zatím mlčí - Reforma veřejné správy přinesla opačný efekt - Drobní podnikatelé si zoufají - Cestování za korunu je už pouhou minulostí - Nezletilý chlapec láká z lidí peníze za pohledy - Řidiči značku často ani neregistrují - Za znečištění Nisy nikdo pykat nebude - 26.2. U silnic opět hlídkovali policisté - Strojvůdcům došla trpělivost, vlaky nepojedou - Zrušením civilní služby zmizí levná síla - Na víkendový provoz galerie nejsou peníze - Vývozcům konec celnice nevoní - Průzkum zmapuje vytíženost městské dopravy - 27.2. Lidé jsou zoufalí ze psích výkalů - Naděje žádá o pomoc podnikatele i nadace - Mnoho řidičů podcenilo sníh a led na silnici - Jablonecký Arx musí změnit podobu - 1.3. Nehoda si vyžádala tři zraněné - Strážníci mají v úmyslu pořídit speciální radar - Město se rozhodlo zatočit s neplatiči - 4.3. Jablonečtí podnikatelé se obávají o osud celnice - Exportéři mají strach ze zbytečného dojíždění do Liberce - Nevšímaví sousedi ulehčili zloději práci - Řidič po nehodě nadýchal více než tři promile - Hodiny na kostele mají pořád pomýlený čas -5.3. Šéf celníků podezřívá kolegy ze strašení - V základní škole už zase řádila straka - Policisté pátrají po řidiči, který ujel z místa nehody - Úředníci ukázali hotelu záda - Nezájem může stát i lidský život - 10.3. Policisté si v tomto roce posvítí na řidiče - Hasiči zasahovali nejvíce u havárií - Tísňové volání na policii končí už přímo v Jablonci - Šéf celníků místní nepřesvědčil - Muž přes dva roky neplatil výživné - Špatné prostředí odrazuje od podnikání - Macek: Ministerstvo nemá zájem, aby vznikl další hospic - Nehodu zavinili oba účastníci - S opilými bezdomovci si město neví rady - 18.3. Řidič vypil tři sklenky piva a pak narazil do stromu - Policie žádá o pomoc při pátrání po dvou osobách - 24.3. Úklidové firmy vyrazily sbírat tuny odpadků - Lupič benzinu si počínal surově - Na letní gumy je ještě brzy - 26.3. Řidiči zvládli sníh docela dobře - Sníh znovu padal i v údolí - Vítr vyvracel stromy - Přepadená důchodkyně se křikem ubránila lupičům - Zloděj ze sklepů kradl jídlo a pití - 13.4. Na Proseč bude jezdit daleko více autobusů - Kolonám v Pasekách bude brzy odzvoněno - Štola má město chránit před vodou - Evropský fond zacílil na nezaměstnané - 16.4. TJ Liaz dostane příspěvek až po zaplacení - 19.4. Na Proseči není kde parkovat - Zatoulaní pejsci i kočičky hledají své původní i nové majitele - Očekávané omlazení populace nepřišlo - Černobílé dny upozorní na hluchoslepé občany - Letadla vyrazila bojovat se vzteklinou - Na Liberecku a Jablonecku očkují veterináři lišky každý rok - 24.4. Demolice výstaviště začne během měsíce června - Na vyhřívané hřiště chybí městu peníze - Rozvodovost spíše stoupla - Řidič podcenil příčný práh a spustila se destrukce - Rychlí zásah kola nezachránil - Dětem dluží desetitisíce - Svatý Jiří přinese opět ochlazení a přeháňky - Řidič nepomohl, navíc ztropil skandál - 29.4. Dívku zavlečenou do lesa pomohl najít vrtulník - Unesenou dívku nalezl v lese policejní vrtulník - Petr Karásek kandiduje na Ropáka roku - V jabloneckých ulicích začal boj s dírami - Dětí se loni rodilo zpravidla méně - Bruslaři na silnicích riskují - Za oblečení nedali ani korunu - Záhadou zůstalo oznámení občana na policii - 30.4. Policisté chytili zloděje na místě činu - 12.5. Strážníci chytili bezdomovce při krádeži - 13.5. Na sídlišti zmizelo další horské kolo - 15.5. V policejní síti uvízl i opilý řidič - Odpadky budou od pololetí dražší - Zloděj vyloupil stánky u přehrady - Důchodce naletěl dvojici mužů - 17.5. Rodiny nejvíce platí za potraviny - Klíšťata číhají na louce, ale i v parku - Podvodníci okradli důvěřivého důchodce - Zloději vykradli stánky u přehrady - V Jablonci vládne marihuana - Z nelegálních drog mají lidé v městě v oblibě i extázi, mezi legálními drogami vede alkohol - 18.5. Dobrý skutek připravil důchodce o dva tisíce - Nejméně stonají podnikatelé - Cykloturistům počasí zatím příliš nepřeje - Lípa ve Mšeně hrozí zřícením - 22.5. Rozevírají se nůžky v příjmech - Výkopové práce se dotknou pěších - 24.5. Zastupitelé se postavili proti rozhodnutí kraje - 3.6. Zloděj v Jablonci okrádá spící lidi - 10.6. Ve sledovaných lokalitách se snížila trestná činnost - Práci se daří sehnat lépe mužům než ženám - 11.6. Pomoc Litovli nabízejí i lidé z Jablonecka - Peníze ze sbírky pomůžou postiženým a opuštěným - Obavy ze zrušení celního úřadu se nepotvrdily - Po jabloneckém bulváru už zase jezdí auta - Policejní kamera bodovala - Úřad práce dotuje místa pro ohrožené skupiny - 12.6. Za ubití psa hrozí agresorovi rok vězení - Pomoc pobourané Litovli nabídl také Jablonec - Řidič přehlédl astru - Strážníci chytili vykradače aut - Muž utloukl psa o kámen a hodil ho do popelnice - Ženu i jejího psa postříkali kluci barvou - 21.6. Azylový dům dostal peníze a přežije - Azylovému domu Naděje dala radnice 176 tisíc korun, díky kterým zařízení může fungovat do konce roku. - 24.6. Zloděje v Jablonci teď honí i černí šerifové - kriminalita v problémových oblastech klesla o třetinu - Z Jablonce zmizí nesmyslné značky - 26.6. Kufřík přes noc změnil majitele - 9.7. Masožravé želvy v přehradě lidi vyděsily - 10.7. Bouře ničila domy v kraji, řádil i kulový blesk - 12.7. Policejní akce nenašla žádné popíjející nezletilce - Najít v létě brigádu není jednoduché - Jablonečtí hasiči vyjeli v červnu k deseti nehodám - 13.7. Ochránkyně střeží bezpečí zbylých zvířat v domě - Stodola byla ráno prázdná - Nezaměstnaných mírně ubylo - Nepopulární Kryštof opět číhá na našich silnicích - 14.7. Auto bez řidiče skončilo v potoce - Zloděj odvezl ze stodoly malotraktor - Práci nemají prodavači ani kvalifikovaní dělníci - Většina řidičů si dává pozor - V lesích nejsou jenom houby - Pyly spláchl vydatný déšť - Oklamal prodavačku ve stánku - 15.7. Do vězení se pokoušeli pašovat droby - Odsouzení získají domácí obuv jen prostřednictvím věznice -

21.7. Smrt psa zůstává stále bez jasné odpovědi - Než zazvoní musí být školy opraveny - Alergikům začne opět boj s dráždivým pelyňkem - Holubí populace letos města příliš neobtěžuje - Jablonec ochrání povodňová štola - 22.7. V horku by měly podstatně více pít děti i těhotné - Pes může v autě zkolabovat - 10.8. Mšenský potok se na čas změnil v páchnoucí stoku - Překupníci nemají žádnou šanci - Obávaní agresoři míří do Jablonce - Bez práce jsou také učitelé - Koše pro pejskaře nejen hoří, ale i mizí - Nechat kolo ve voze se nevyplatilo - 14.8. Páchnoucí látka vytekla z plaveckého bazénu - Řidič havaroval a z místa nehody raději utekl - Přehrada je stále ke koupání - Poněkud nazelenalá přehrada mnohé návštěvníky od koupání nenahrazuje - O bezpečnost se prý nepečuje - Zítřejší fotbal omezí provoz - Omezení dodávky pitné vody - V centru chodil podivín s obnaženým přirozením - 16.8. Kvůli dopravní nehodě nejely hodinu tramvaje - 23.9. Na sídlišti jsou všude psí výkaly - 25.9. Narkoman na policii vyskočil ze 3. patra - Muž se chtěl vyhnout výslechu, skončil ale v nemocnici - Řidiči se v lese srazili - Ukradená soška stála pětatřicet tisíc - Odcizené boty chtěl student zpeněžit - Zloděj vyloupil telefonní automat - Řidič nezvládl zatáčku - Fandy hlídají psovodi i těžkooděnci - Nový autobus doplatil na cizí chybu - 27.9. Mladík při výslechu vyskočil z okna - Jízdné ve městě podraží, část seniorů ale ušetří - 1.11. Jablonečtí policisté pochytali gang kuplířů - 2.11. Zabouchnuté dveře nejsou pro zloděje překážkou - Policie odhalila zloděje kol - Zloděj šplhal do školy po hromosvodu - 3.11. Žena objevila v lese torzo mrtvého muže - Od ledničky vyhořelo celé patro rodinného domku - Popelnice není možné pojistit - Chlapec se vrátil domů k rodičům - 4.11. Zrušená zubní pohotovost chybí hlavně seniorům - 5.11. Policistům se podařilo lapit mladoboleslavskou straku - Silničáři testují novou směs pro zimní výspravu - Řidiči zaplavili pneuservisy - Hydraulická ruka čile řádí - Zloděj ukradl u stánku časopisy - Bez novin do rána nevydržel - Nedostatek slunce způsobuje deprese - Anonym vyhnal děti - 11.11. Plameny zničily střechu nad mačkárnou perlí - Požár ve sklářské firmě napáchal škodu za milión - Zemědělci v kraji vyrábí nejméně masa v republice - Ceny služeb jsou letos vyšší - Před obchodem vykradli auto - Srna vběhla řidičce pod kola - 12.11. Zima doléhá na lidi bez domova - Hledá se svědek krádeže - 13.11. Policisté hledají svědka krádeže - Porodnost v kaji se zvyšuje - Kraj navrhuje odebrání psů majitelce - Notebook si odnesl bez zaplacení - Divočák se vrhl pod kola renaultu - Pandemie chřipky zatím nehrozí - 16.11. Kapsář úřadoval v textilu - Nemocnici hlídá bezpečnostní služba - Lupič okradl mladé sportovce - Ani alarm neochránil notebook - 18.11. I dopravní značky mohou někdy skončit v koši - Na výměnu pneu čekali týden - Evropský soud přiznal statisíce odškodného - Ve velkém zatím chřipka neútočí - Na silnici vyhasl další lidský život - Za zneužití pravomoci soud vyměřil muži tříletý trest - Ochránci: V Jablonci týrají holuby - Ekologové protestují proti způsobu odchytu a zabíjení holubů, považují to za týrání - 19.11. Zloděj z Nymburka si už videokameru neodnesl - Rozbil výlohu krámu a odnesl alkohol - Policisté chytili vykradače chat - Soud trestal úředníka za zpronevěru - Přívalové deště zvedají hladiny řek - 21.12. Než naložila vánoční nákup, přišla o kabelku s telefonem - V Jablonci zdraží městská doprava - O vánočních svátcích dojde k omezení spojů MHD - Na vánoční zvyky se pomalu zapomíná.
Vytvořeno 27.7.2007 10:14:35 | přečteno 2754x | Petr Vitvar
load