Výstaviště

Výstaviště v roce 2004

ČTVRTEK 1.1. - Výstaviště coby společnost s ručením omezeným a s názvem Eurocentrum (dost dlouhou chvíli jsme si na nové označení zvykali, tak i v kronice ještě jednou a naposledy pod původním názvem) zahájilo útlumový program a začalo se připravovat na mohutnou přestavbu. Šlo o největší investici roku (náklady viz tisková zpráva), s podporou kraje a hlavně z programu Phare. Výsledkem by měl být víceúčelový areál s nově postaveným Centrem obchodní spolupráce Euroregionu Nisa. Název Výstaviště zůstal zatím jako označení místa konání akcí tak, jak ho znali občané i návštěvníci Jablonce.

ČTVRTEK 22.4. - Skončilo výběrové řízení na dodavatele stavby Eurocentra. Vítěz z devíti zúčastněných byl zveřejněn veřejnosti až v červenci - po podpisu smlouvy - zvítězila společnost Skanska CZ. Harmonogram stavby? Od 1. července 2004 do konce listopadu 2005. Do června se vyklízelo a pak nastala demolice. Již 15.6. začaly práce na stavbě. Firma Skanska nejprve oplotila staveniště, které částečně zasahovalo do Jiráskovy ulice. Práce pokračovaly přeložkami inženýrských sítí a demolicemi určených budov.

PONDĚLÍ 28.6. - V zasedací síni radnice se konalo jednání s občany a firmami z okolí stavby. Setkání bylo spíše informativního charakteru, nikdo proti stavbě neprotestoval. Kulturní dění na Výstavišti skončilo v dubnu. Na určitou dobu byla od června omezena činnost Klubu na Rampě. Provozovatelé a příznivci klubu se stáhli do „ilegality“ a v činnosti pokračovali v nejrůznějších prostorách, které si pronajali.

Městaký úřad Jablonec nad Nisou, tisková zpráva z 15. 6. 2004:

ÚTERÝ 15.6. - Město Jablonec nad Nisou podepsalo společně s vítěznou firmou, Ministerstvem pro místní rozvoj České republiky a Reprezentací Evropské komise v ČR, smlouvu na výstavbu Centra obchodní spolupráce, které vznikne v areálu bývalého výstaviště v Jablonci nad Nisou. Stavba je financována z projektu Phare CBC. Vítěznou firmou se ve výběrovém řízení stala společnost SKANSKA, která předložila finančně nejvýhodnější nabídku. S pracemi přímo na místě se začne v červenci, ještě předtím ale proběhne informační schůzka pro všechny občany a firmy z blízkého okolí stavby.

Financování:

  • cena stavby na základě výběrového řízení: 109.679.762 Kč (celková cena včetně DPH a povinné rezervy ve výši 10%)
  • podíl EU: 74% z ceny díla bez DPH, maximálně 2,25 mil. EUR
  • podíl města: 26%, tedy 26.516.738 Kč *
  • podíl Libereckého kraje: 2 mil. Kč

Harmonogram stavby:

červenec - září 2004

příprava stavby, demolice pavilonu B a vily Jiráskova 9, výkopové práce

září 2004-březen 2005

hrubá stavba

duben - listopad 2005

dokončení stavby včetně venkovních úprav

Další informace:

Práce začnou na začátku července přeložkami inženýrských sítí v Jiráskově ulici a v dolní části náměstí Dr. Farského (před vstupem do areálu Eurocentra).

Příjezd na stavbu bude ulicí Jungmannovou. Jiráskova ulice bude podélně rozdělena na dvě části. Část přilehlá k dnešnímu pavilonu B bude sloužit jako zařízení staveniště a bude oplocena. Druhá část, široká 4 metry, bude sloužit jako veřejná komunikace a bude jednosměrně průjezdná od nám. Dr. Farského směrem na autobusové nádraží.

Součástí této kapitoly a hesla Výstaviště jsou novinové články pod titulky: 18.3. Jablonec se loučí s Výstavištěm - Po veletrhu cestovního ruchu, který v Jablonci začíná dnes, známý pavilon zbourají - Výstaviště zbourají už v květnu - Jablonecké výstaviště se změnilo v hromadu suti - 7.10. Ve středu města se začalo rodit nové Eurocentrum - Politikové požehnali Eurocentrum.

Dále jsou přílohou materiály ze zastupitelstva:

  • 2.9.2004 Centrum obchodní spolupráce - informace,
  • 7.10.2004 Centrum obchodní spolupráce - pavilon A a okolí, ukázka propagačních letáků s programem.
Vytvořeno 27.7.2007 10:16:15 | přečteno 3920x | Petr Vitvar
load