Muzeum

Muzeum skla a bižuterie v roce 2004

SOBOTA 11.9. - Muzeum skla a bižuterie pořádalo v rámci Dnů evropského dědictví 5. ročník Den památek. - Dny evropského dědictví se v Evropě začaly konat od roku 1991 pod záštitou rady Evropy a staly se akcí, která každoročně otevírala co nejvíce zajímavých a výjimečných architektonických, archeologických a sakrálních památek, muzeí, galerií, knihoven, technických památek a militarií, budov, objektů i dalších prostor, v niž je uchováno neuvěřitelně rozsáhlé množství sbírkových fondů a movitého kulturního dědictví. Hlavním garantem bylo Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska a partnery hlavního garanta bylo Ministerstvo kultury ČR a Ministerstvo pro místní rozvoj ČR. Národní téma bylo Hudba probouzí památky. U nás se Den památek uskutečnil opět v rámci projektu Jablonec 2004, tudíž za finanční podpory města Jablonce nad Nisou a zároveň i Libereckého kraje. Co program nabízel? Pro sportovně založené účastníky byly připraveny turistické trasy po rozhlednách Petřín, Bramberk, Královka, Slovanka a Horní Černá Studnice v délce dvanáct, dvacet a třicet kilometrů. Zpestřením denního putování byl zábavný kvíz, který po vyplnění sloužil jako volná vstupenka na jednu návštěvu do Galerie Belveder či Památníku sklářství na Kristiánově v Jizerských horách. Pro nejmenší byla připravena pohádková trasa na Petřín, kterou organizoval tradičně Dům dětí a mládeže Vikýř. Na cestě čekala účastníky řada pohádkových bytostí se soutěžemi, sladkou odměnou byl zmrzlinový pohár na Petříně. Úderem desáté hodiny se v Jablonci otevřely dveře historických budov. RADNICE přichystala pro návštěvníky výstavu kronik, výstup na radniční věž, prohlídku kanceláře starosty, zasedací a obřadní síně, výstavu maket rozhleden denního putování, výstavu Proměny našeho města. V podvečer zde bylo slavnostní zahájení Dne památek s vyhlášením soutěží, o niž bude řeč o kus níže. GALERIE: Galerie MY připravila besedu s Dr. Dieterem Kleinem, kokonínským rodákem žijícím ve Vídni a Mnichově, autorem výstavy Proměny města. Evropská metropole Vídeň ve 2. polovině 20. století. Galerie Belveder nabízela výstavu dokumentující probíhající rekonstrukci muzea. Poprvé byla otevřena Galerie N, kde byly k vidění obrazy Dany Pejchalové a hrálo jazzové trio Základní umělecké školy. MĚSTSKÉ DIVADLO zvalo návštěvníky do zákulisí zvukařské a osvětlovací kabiny. Večer zde zahrál dánský Královský orchestr. MĚSTSKÁ KNIHOVNA připravila vedle prohlídky budovy i promítání historických filmů o Jablonci. V pravidelných časech zahrála před knihovnou dechovka Jablonečanka, tančil folklórní soubor Šafrán. HOTELEM Zlatý Lev prováděli studenti Gymnázia U Balvanu, kteří oblékli dobové kostýmy. KOSTELY: Kostel Nejsvětějšího Srdce Páně připravil výstavu o historii kostela a ve večerních hodinách zval na varhanní koncert a komorní klarinetové trio ZUŠ. Kostel sv. Anny hostil ve večerních hodinách keramickou dílnu Katolické školy. Akce byla věnovaná vzpomínce na jabloneckou keramičku Evu Tesařovou. V kostele Dr. Farského večer hrála či přesněji pískala Jablonecká píšťalka. Soubory Zvoneček a Rolnička vystoupily naopak v kostele Sv. kříže, jehož prostředí vyzdobili žáci 2. základní školy. Jablonecká PŘEHRADA otevřela štolu. I zde byl o prohlídku velký zájem.

PROMĚNY NAŠEHO MĚSTA - Do ankety zveřejněné v Jabloneckém měsíčníku se zapojilo 278 lidí, kteří poslali své odpovědi. 191 správných řešitelů bylo pozváno k losování cen, jež se uskutečnilo v rámci - již výše zmíněného, slavnostního večera ve vestibulu radnice. Výherci si odnášeli ceny věnované sponzory, což byl v prvé řadě digitální fotoaparát a dále například kniha Dobové fotografie Jablonecka, vstupenky do kina, čtvrtletní předplatné Deníku Jablonecka či fotoalbum. Na Den památek byli oceněni i autoři výtvarné soutěže „Historie, současnost a budoucnost jednoho místa v obraze“. Díla zaslalo devětadvacet autorů ve věku od pěti do 78 let, kteří splnili zadání: ztvárnit jedno místo z historické pohlednice - kostel Sv. Anny, Mírové náměstí nebo hráz jablonecké přehrady. Na většině prací autoři ztvárnili právě kostel Svaté Anny, zajímavostí bylo také netradiční pojetí jablonecké hráze na textilní nástěnné tapisérii. Všechna díla byla vystavena právě od 11. září do konce měsíce ve vestibulu radnice.

ČTVRTEK 23.9. - Slavnostní den! Po čtyřleté odmlce bylo otevřeno Muzeum skla a bižuterie. Stalo se tak v době, kdy překrásná secesní budova muzea slavila stoleté jubileum. Připomeňme, že rekonstrukce začala v říjnu 2000 a stála 80,5 miliónů korun. Od ledna roku 2003 se stalo zřizovatelem muzea Ministerstvo kultury ČR, které vzalo rekonstrukci za svou. Pro muzeum tím byl zároveň završen proces formálního potvrzení jeho celostátní působnosti. Vraťme se však ke změnám po rekonstrukci. Aby byla prohlídka muzea více o odpočinku a o pocitech, došlo k historickému rozdělení skla a bižuterie. I já jsme mohla s prvními návštěvníky upřímně obdivovat nové a samostatné expozice nazvané Kouzelný svět bižuterie a Čarovná zahrada skla. U příležitosti znovuotevření muzea vydala Česká Mincovna pamětní medaili, jejíž autorem návrhu byl akademický sochař Jan Lukeš z jablonecké Střední uměleckoprůmyslové školy. Námět medaile? Z jedné strany budova muzea, na druhé reliéf broušeného skla s nápisem a logem muzea. První kus získal prezident Václav Klaus, jenž byl přítomný otevření a zbývající řadu pěti stovek kusů emitovala mincovna den po otevření tj. v pátek 24.9. Stříbrný numismatický skvost měl váhu šestnáct gramů. - Ředitelka muzea Ing. Jaroslava Slabá při slavnostním zahájení uvedla: Dnes v nově zrekonstruované secesní budově Muzea skla a bižuterie slavíme 100. výročí svého založení, a zároveň představujeme to, s čím vstupujeme do druhého století své existence. Když jsme 30. října 1999 požádali Nadaci Open Society Fund o finanční příspěvky na projekty Oděv a jeho doplněk, 120 let Střední uměleckoprůmyslové školy a Den památek, předložili jsme také Strategii muzea na období od roku 2000 až 2004. Uvedli jsme v ní jakési Curriculum vitae muzea, popsali jsme naši představu, jak otevřít bránu muzea pro širokou veřejnost, poslání muzea, vizi muzea do budoucnosti, včetně rozvoje technického zázemí a vybavení muzea pro veřejnost. Potom pro nás začaly čtyři roky práce, jejíž výsledky dnes představujeme Vám a od pátku je představíme široké veřejnosti. Vraťme se ale nejprve do období před sto lety. Pro samotný vznik dnešního Muzea skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou jsou významná tři data: rok 1866, kdy vznikla myšlenka zřídit v Jablonci řemeslnickou školu a muzeum, 25. březen 1904, kdy bylo slavnostně otevřeno městské muzeum v nájemních prostorách Měšťanské školy a 21. říjen 1911, kdy Městské muzeum získalo budovu ve Školní ulici, kam přemístilo stálou expozici a depozitář. U vzniku muzea stál Muzejní spolek , který působil v oblasti hospodářské a kulturní. Snažil se o zlepšení životních podmínek místních obyvatel, zlepšení úrovně vzdělávání i kultury. Na popud starosty města Karla Rudolfa Fischera se konaly v Jablonci nad Nisou velké výstavy na podporu průmyslu, jejichž centrem se stalo i muzeum. V letech druhé světové války bylo muzeum zavřeno a roku 1949 Zákonem č. 279 O finančním hospodařením Národních výborů předáno státu. V tomtéž roku byl vyzván Viktor Vorlíček, profesor kreslení uměleckoprůmyslové školy v Jablonci nad Nisou, aby zřídil muzeum dějin sklářství a bižuterie. Za jeho vedení muzeum získalo vzorkovny bývalých jabloneckých exportérů a nakonec i bývalý exportní dům Zimmer & Schmidt , dnes hlavní secesní budovu v ulici U Muzea. Ve druhé polovině 50. let jablonecké muzeum ztratilo svou právní subjektivitu a stalo se pobočkou Národního technického muzea v Praze. Zabývalo se v té době zejména dokumentací sklářských technologií. V roce 1961 se zřizovatelem muzea stal Okresní národní výbor v Jablonci nad Nisou a do vedení muzea přišel PhDr. Stanislav Urban, jehož zástupcem byl JUDr. Václav Lukáš. Díky nim a celému kolektivu začala pro muzeum jedna z nejvýznamnější etap jeho vývoje. V té době se totiž Muzeum skla a bižuterie stalo specializovaným muzeem s celostátní působností v oboru bižuterie a oblastní působnosti v oboru skla. V roce 1964 zpřístupnilo muzeum Památník sklářství na Kristiánově. V poslední chalupě sklářské obce uprostřed Jizerských hor muzeum dosud představuje model obce se školou, hřbitovem a panským domem. Přírodovědnou expozici, která doplňuje pohled na Jizerskohorskou samotu, tam prezentuje Chráněná krajinná oblast Jizerské hory . Roku 1987 získalo muzeum pro depozitáře a galerijní účely jednu z nejstarších budov města, která si ale vyžádala celkovou rekonstrukci, Galerii Belveder. V současné době muzeum užívá tři budovy: hlavní secesní budovu /od roku 1949/, barokní budovu Galerie Belveder /od roku 1987/ a Památník sklářství na Kristiánově /od roku 1964/. V hlavní secesní budově v tematických výstavách muzeum představovalo základní obory své činnosti, tzn. sklo, bižuterii, šperky, mince a medaile, případně historii muzea. Výstavní činnost Galerie Belveder byla a je věnována prezentaci začínajících sklářských či šperkařských výtvarníků, regionální tvorbě fotografů, malířů, keramiků, ilustrátorů a dalších umělců a výstavám zaměřeným na historii města a regionu. V Památníku sklářství nadále připomínáme sklářskou obec v údolí Kristiánova a také faunu a flóru Jizerských hor.

Období náročné rekonstrukce hlavní budovy, kdy od 4. října 2000 byla částečně, a od roku 2001 zcela pro návštěvníky uzavřena, jsme využili k tomu, abychom připravili novou dispozici návštěvnické a provozní části muzea, nové stálé expozice skla a bižuterie, na základě vlastně zcela nové filosofie muzea. Prostory pro návštěvníky jsme umístili do třech pater budovy, v suterénních a podkrovních prostorách jsou umístěny depozitáře, knihovna, kanceláře a technické zázemí. Ve vstupním vestibulu návštěvnické části jste již určitě objevili recepci, prodejnu skla, bižuterie, publikací a upomínkových předmětů, dále kavárnu, kde je možné posedět, či sjednat si přátelskou či obchodní schůzku. Expozice Kouzelný svět bižuterie ve druhém návštěvnickém podlaží je spojena s historií Jablonce a Jablonecka, expozice skla Čarovná zahrada - české sklo sedmi století- se nachází v posledním návštěvnickém podlaží. Záleželo nám na tom, aby ani v období, kdy musela být hlavní budova muzea pro návštěvníky uzavřená, a měli jsme plné ruce práce s vyklízením budovy, expozic, stěhováním depozitářů a muzejního mobiliáře, veřejnost na naše muzeum nezapomněla. Pokračovali jsme ve výstavní činnosti v Galerii Belveder, v pořádání tradičních akcí jako je Mariánská sklářská pouť, Den památek, či výtvarných ateliérů pro děti, studenty i dospělé, vánočních či velikonočních programů atd. Specifikem našeho muzea je to, že se jeho činnost nemůže obejít bez spolupráce s výrobci skla a bižuterie, výtvarníky, designéry. Našimi partnery jsou proto např. Asociace sklářského a keramického průmyslu, Asociace umělců medailérů, Svaz výrobců bižuterie, Numismatická společnost. Muzeum chce být prestižním místem pro sklářské výtvarníky, šperkaře, bižuterní návrháře, medailéry. Muzeum se snaží také o to, aby plnilo nejen svou vzdělávací a výchovnou roli, ale bylo příjemným a přátelským místem setkávání, trávení volného času, které tomu, kdo chce, přinese možnost vzdělávání, vlastní tvorby anebo jen prožitky z kontaktu s krásnými věcmi. Největší obavy při realizaci zmíněné strategie z roku 1999 jsme měli ze zajištění jistého technického komfortu, jak pro návštěvníky, tak i pro zaměstnance a činnosti muzea. Chtěli jsme to všechno zajistit, ale spíše jsme to pokládali za pouhé přání. Vždyť technická úroveň našeho muzea byla doslova žalostná, vstupní schodiště, vodoinstalace, kanalizace, elektroinstalace byly v havarijním stavu. To bylo potřeba změnit, ale my jsme si také přáli vybudovat výtah pro handicapované návštěvníky, změnit vestibul, pokladním pultem měla být recepce vstřícně otevřená k návštěvníkovi. Přáli jsme si, bychom návštěvníkovi mohli poskytnout základní uživatelské pohodlí. Že se to téměř vše podařilo, pokládáme stále za malý zázrak. A to jsme ještě nad rámec naší strategie muzeum zabezpečili signalizační technikou, kamerovým systémem, vypracovali jednotný vizuální styl muzea, multifunkční ateliér v 1. nadzemním podlaží, který bude sloužit nejen jako výtvarný ateliér, ale také jako přednáškový či konferenční sál. Najde se samozřejmě i pár věcí, na které zatím nezbyl čas ani peníze, za všechny uvádíme např. úpravu parkových prostor, která nás ještě čeká. V průběhu rekonstrukce hlavní budovy došlo také - v rámci reformy veřejné správy - k významné změně zřizovatele muzea. Po zrušení okresního úřadu v Jablonci nad Nisou se zřizovatelem muzea stalo od 1.1.2003 Ministerstvo kultury ČR, které převzalo všechny závazky k probíhající rekonstrukci. Byl tím ale také završen proces, v němž jablonecké muzeum, dokumentující jeden z fenoménů průmyslu a obchodu v českých zemích, dospělo po sto letech i k formálnímu potvrzení toho, že je muzeem s nadregionální, celostátní působností, byť, samozřejmě, nikdy nepřestane čerpat především ze severočeské sklářské oblasti. Děkujeme všem, kteří nám pomohli realizovat naše sny, Ministerstvu kultury ČR a zejména ministru kultury panu Pavlu Dostálovi, na kterého v těchto dnech všichni zvláště myslíme, Ministerstvu financí, Krajskému úřadu v Liberci, Městskému úřadu v Jablonci nad Nisou za finanční příspěvky na námi pořádané akce, na restaurování sbírkových předmětů, příspěvek na dnešní slavnostní zahájení další etapy muzea, projektantům z Ateliéru 4, architektu Taušovi a hlavnímu inženýrovi projektu Šmídovi z Ateliéru 4, dodavatelům stavby, firmě Instal, s.r.o. Jablonec nad Nisou, která realizovala 1. etapu rekonstrukce, firmě BAK, a.s. Trutnov za stavbu 2. a 3. etapy, za projektové řešení vestibulu firmě BOD Praha, za inženýrskou činnost firmě Developer CZ, s.r.o. Liberec, za architektonický návrh a řešení a dodávku multifunkčního ateliéru, vestibulu a expozic architektům Michalu Hlaváčkovi, Pavle Hlaváčkové, Daliboru Hlaváčkovi z Ateliéru Hlaváček α Partner, s.r.o. Praha. Děkujeme ak. sochaři Jiřímu Dostálovi, Ondřejovi Dostálovi, Marcele Poloprutské za návrh jednotného vizuálního stylu. Děkujeme Preciose za finanční příspěvek na expozici bižuterních kamenů, za svítidla ve vestibulu, firmě AAA, firmě Ornela, a.s., Crystalex, a.s., firmě Moser, a.s za akvizice sbírek, České Mincovně za ražbu plaket ke 100. výročí založení muzea, Městské policii za výtvarný ateliér a všem ostatním. Děkujeme všem soukromým dárcům, kteří přinesli do expozic nové exponáty. Některé z nich jsme zakomponovali do expozice, další zhlédnete na výstavě Přírůstky do sbírek. Výstavu zahájíme v Galerii Belveder 4. listopadu, potrvá do ledna dalšího roku. Nyní už zbývá jen popřát našim návštěvníkům, aby se jim expozice líbily, abyste se dobře bavili, aby i v dalších dnech Vás provázel příjemný pocit z návštěvy znovuotevřeného Muzea skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou - a přáli si se k nám znovu vrátit.

Vytvořeno 27.7.2007 10:16:09 | přečteno 3564x | Petr Vitvar
load