Divadlo a kina

Městské divadlo a kina v roce 2004

DIVADLO

STŘEDA 10.3. - Městské divadlo bylo pořadatelem již IV. ročníku Rodáci Jablonecka. Cyklus koncertů interpretů vážné hudby patřil opět těm, jejichž rodištěm nebo působištěm bylo či je Jablonecko. První koncert Art Trio Bohemia představil Evu Šilarovou - klavír, Tomáše Vejvodu - housle, Vladana Kočího - violoncello. Druhý večer patřil „klanu“ jabloneckých houslistů Matějáků. Konkrétně to byli Petr Matěják,Petr Matěják junior,Lenka Matějáková aVěra Matějáková. Na programu A. Vivaldi - Koncert h moll, A. Dvořák - Koncert a moll, D. Šostakovič - Koncert č. 2, J. Suk - Čtyři kusy, F. Kreisler - Čínský Tamburin, H. Wieniawski - Polonéza D dur.

ÚTERÝ 23.3. - Diváci zažili přátelské setkání se Stellou Zázvorkouvou, oblíbenou herečkou, známou z mnoha filmových, divadelních a televizních rolí. Pořad s názvem Forbíny Stelly Zázvorkové uváděl Zdeněk Tulis. Zajímavostí bylo, že hostem se stala místní hudební skupina Jantar z Frýdštejna ze Soukromé hudební škola Zuzany a Dalibora Cidlinských. Hudební škola sídlila v Jablonci v Jiráskově ulici.

STŘEDA 12.5. - Sté výročí od úmrtí skladatele Antonína Dvořáka připomenul koncert pražského souboru Solisti di Praga. Zazněla nejen Dvořákova Serenáda pro smyčce.

ČTVRTEK 3.6. - Milovníci opery si před prázdninami přišli na své. Na programu byl kus o třech dějstvích Eugen Oněgin. Autor Petr Iljič Čajkovskij. Protože Eugen Oněgin patří k nejznámějším dílům světové operní literatury, je vcelku známo, že libreto napsal Čajkovskij podle stejnojmenného veršovaného románu A. S. Puškina. Seskupení lyrických obrazů, jejichž děj sleduje milostný příběh něžně zadumané statkářské dcery Taťany a velkoměstsky znuděného Oněgina, je mistrovským dílem, posvěceným genialitou obou ruských velikánů. Zajímavostí představení v Jablonci bylo, že za dirigentský pultík nastoupil David Agler - Opera Vencouver Kanada. Na jevišti pak stály další zámořské hvězdy společně se sólisty, sborem a orchestrem Městského divadla z Ústí nad Labem.

DNY 28.-31.10. - Divadlo bylo po druhé dějištěm celostátního tanečního dění. Již XVII. celostátní přehlídku scénického tance mládeže a dospělých Tanec, tanec 2004 pořádaly společně s divadlem - a z pověření Ministerstva kultury České republiky plus pod záštitou místostarosty města Jablonec - NIPOS-ARTAMA Praha, Taneční a pohybové studio Magdaléna Rychnov u Jablonce, Sdružení pro taneční a pohybové divadlo Praha a taneční studio GRADUS Jablonec. Realizováno za finančního přispění Krajského úřadu Libereckého kraje a MK ČR, a poskytnutého zázemí Městského divadla Jablonec. Tanec, tanec byla nejvýznamější akce neprofesionálního umění v oblasti scénického tance mládeže a dospělých v České republice. Zahrnoval zahajovací představení HAMU Praha - Moje první taneční, dva večery choreografií z jednotlivých postupových přehlídek, setkání pedagogů na tema Pohled k sousedům - slučující multimediální projekty, videodance, pohybové divadlo, kineziologie, lidové umění a současnost, tap dance - a řadu interpretačních seminářů zaměřených především na současnou techniku. Seminární pobyt, který přehlídka umožnila, byl určen všem zájemcům o současnou scénickou taneční tvorbu, tedy všem vedoucím zájmových skupin, choreografům a interpretům. Poslením jmenovaným patřily i semináře ve čtyřech samostatných prostorech. Setkání s pedagogy se uskutečňovala formou přednášek, dílen i praktického semináře.

PÁTEK 5.11. - Benefiční večer Nadace Archa Chantal. Mezi pozvanými významnými hosty byli i Livie Klausová, Václav Havel a další. Jeviště zaplnili Petr Rychlý, Chantal Poullain, Berušky i Davide Mattioli. Návštěvníci pořadu si mohli prohlédnout i tvorbu Jiřího Kojzara a přispět na další projekty nadace Archa Chantal.Součástí programu byla aukční vernisáž fotografií, obrazů, maleb a dřevěných plastik Jiřího Kojzara z Jablonce. Nadace v říjnu předala dokončenou ambulanci foniatrie v Praze na Žitné, v době návštěvy u nás měla rozpracované dětské oddělení v Pardubicích a plánovala interiérové zkrášlení Centra léčebné rehabilitace v Praze 4 a psychiatrického oddělení v Thomayerově nemocnici. Nebyla to první ani poslední benefice, která se konala v Městském divadle Jablonec, které fungovalo i v roce 2004 jako obecně prospěšná společnost. - Součástí psaní o divadle jsou: grafy průměrné návštěvnosti divadle v jednotlivých měsících (nejvíce lidí chodilo do divadla v dubnu), programy, pozvánky a výroční zpráva za rok 2004.

KINA

ČTVRTEK 11.11. - Zastupitelstvo odsouhlasilo zrušení Městské správy kin k 1.lednu 2005 s tím, že veškerá práva a povinnosti převezme Eurocentrum Jablonec. Dosud fungovala správa kin jako organizační složka města a byla přímo napojena na městský rozpočet, a to přes oddělení školství, kultury a sportu. V příloze kroniky materiál ze zastupitelstva o změně právní formy Městské správy kin, včetně harmonogramu realizace začlenění a zakladatelské listiny plus historie kin, současného stavu i rozpočtu.

Vytvořeno 27.7.2007 10:15:49 | přečteno 3292x | Petr Vitvar
load