Církve

Církve v roce 2004

PÁTEK 16.1. - Litoměřický biskup římskokatolické církve Thdr. Josef Koukl udělil svátost biřmování v rýnovické věznici dvěma odsouzeným.

STŘEDA 28.4. - Vikář litoměřického biskupství se dohodl s představiteli města na bezplatném převodu římskokatolického kostela sv. Anny. Začala se připravovat darovací smlouva o převodu této nejstarší památky ve městě. Uvažovalo se, že kostel by mohl sloužit k pořádání kulturních a společenských akcí. Předcházet ovšem musela rekonstrukce. Za kolik? Do zatím nevyužitého a chátrajícího svatostánku bude prý zapotřebí zhruba dvacetimiliónová finanční injekce. Město se snažilo získat dotaci z Evropské unie, přesněji ze Společného regionálního operačního programu, v rámci kterého je možné dotovat regeneraci a revitalizaci vybraných měst. Vedle toho přispívali i občané a firmy. Veřejná sbírka na rekonstrukci kostela sv. Anny pokračovala i v letošním roce, měla trvat do 31.12.2004. Lidé posílali své příspěvky buď na zvláštní účet nebo peníze složili v hotovosti v informačním středisku v přízemí radnice. Ke konci listopadu 2004 bylo na zvláštním účtu sbírky celkem 413 743 Kč. Mezi největší dárce patřily jablonecké firmy ASTRA a TRW Lubas Autobrzdy Lubas Varity. K 31.12.2004 činil celkový vklad na zvláštním účetu sbírky 463 618 Kč, včetně obsahu pokladny, která stála v informačním středisku. Když obsah pokladny spočítaly pracovnice úřadu na konci roku, dosáhl výše 23 083,50 Kč. Tuto částku také úřad vložil na účet sbírky. Konání veřejné sbírky na opravu kostela sv. Anny nakonec prodloužilo město Jablonec až do 15.12.2006.

PROSINEC - Ve skleněných vitrínách ve druhém patře radnice si lidé mohli prohlédnout figurky keramického betléma, které vytvořili v září návštěvníci kostela sv. Anny při Dni památek. Celou akci již po čtvrté organizovala Základní katolická škola Jablonec, která také potom nechala figurky vypálit a oglazurovat od keramika Nováka. První figurky - tehdy ještě z moduritu - lidé vyráběli již v roce 2000. Škola potom začala spolupracovat se známou jabloneckou keramičkou Evou Tesařovou, která každý rok pomáhala. Figurky se začaly dělat z keramické hlíny a škola je opatruje již od výročí Milénia. Ty poslední - z letošního a loňského roku - byly k vidění až do Vánoc na radnici. Pak je čekalo opět uložení ve škole, kde se také postupně buduje pozadí pro celý Betlém. - Výtvarnice Eva Tesařová bohužel letos v červnu zemřela. Figurky z hlíny, vyráběné lidmi v kostele sv. Anny, byly však také jejím nápadem, a tak se letos při Dni památek v kostele uskutečnila malá vzpomínka. Tvůrci z katolické školy doufali, že po dokončení rekonstrukce sv. Anny bude možné figurky v opraveném kostele vystavit.

SOUČÁSTÍ této kapitoly a hesla církve jsou dále:

  • graf Podíl věřících v jednotlivých krajích ČR (náš je spíše oblastí bezvěrců),
  • pozvánky na adventní koncerty, vánoční bohoslužby a akce v kostelech,
  • Starokatolická církev - kostel a činnost Farní obce,
  • Novinové články s titulky: Věžní zvon dostal nové srdce - Na Ludmilu děti nezapomněly - Andělíčci se vrátili do Mšena - Vojenský kaplan bude vyprávět o misích - Věřící v Jablonci dostanou brzy praktický dárek - Kostelem zněla zpívaná bohoslužba.
Vytvořeno 27.7.2007 10:16:28 | přečteno 1856x | Petr Vitvar
load