Vodohospodářství

Vodohospodářství v roce 2004.

POVODÍ, VODA, VODOVODY

STŘEDA 7.4. byla uzavřena hráz přehrady. Podle vodohospodářů z Povodí Labe byla nutná oprava koruny hráze. Otvory uprostřed valu, jimiž má v případě potřeby protékat voda, byly staré a měly poškozenou betonovou klenbu. Záchranné práce mezi manipulačními věžemi oproti předpokladům dokonce neohrozily ani tradiční ohňostroj, který byl z hráze odpálen posledního dubna. Samotná rekonstrukce za 2,5 miliónů korun pak byla ukončena ve čtvrtek 15.7. s několikadenním předstihem oproti plánovanému termínu. Tím však není na přehradě vše hotovo, město s vodohospodáři začalo myslet na náročný projekt stoky, která by odvodem přebytečné vody do Nisy zabránila škodám v případě povodně.

ČTVRTEK 20.5. - Když neměla téci voda, byli občané předem informování od Severočeských vodovodů a kanalizací. Stejně jako tomu bylo v následujících případech: Rýnovice - v důsledku rekonstrukce kanalizace a vodovodu v ulici Želivského (mezi ulicemi U Pošty a Maxe Švabinského) bude ve dnech 8. a 9.července 2004 prováděno přepojení vodovodních řadů a vodovodních přípojek. V době přepojení bude omezena dodávka vody v ulicích: Želivského (od Maxe Švabinského po ulici Čs.Armády),Ladova (od Belgické po Čs.Armády, U Pošty).V době provádění přepojení nebude zajištěno náhradní zásobení. Žižkův vrch - v rámci rekonstrukce ulice Ještědská v úseku od ulice Puškinova po čp.62/2895 bude v průběhu měsíce července 2004 z důvodu výměny vodovodních přípojek a ovládacích šoupat omezena částečně na přechodnou dobu dodávka vody. Omezení se bude týkat ulic Ještědská ,Na Kopci , Puškinova , Skřivánčí. Děkujeme za pochopení při provádění uvedených prací. Straka Luděk,mistr vodovodní sítě v Jablonci. Odstávku vody jsem použila coby oslího můstku ke zprávě ze čtvrtka 20.5., kdy zastupitelstvo projednalo materiál o převodu majetku Města Jablonce do majetku akciové Severočeské vodárenské společnosti (SVS) Teplice. Jmenovitě šlo o vodohospodářské dílo vybudované v letech 1990 až 1993 v rámci akce „Kanalizační sběrač Jablonec - Liberec“. Důvodová zpráva zastupitelstva včetně návrhu smlouvy o další majetkové účasti i delegování zástupce na valnou hromadu SVS v příloze kapitoly.

Vytvořeno 27.7.2007 10:15:23 | přečteno 2144x | Petr Vitvar
load