Obchod a služby

Cestovní ruch, doprava, služby, teplárenství v roce 2004.

CESTOVNÍ RUCH

DNY 18.-20.3. - V pořadí již 4. ročník veletrhu Euroregion Tour 2004 patřil k nejvýznamnějším akcím mapujícím cestovní ruch, turistické, sportovní a kulturní atraktivity jak naší krajiny, tak i přilehlých a vzdálených míst nejen České republiky. Výstaviště vytvořilo zázemí pro devět desítek českých i zahraničních vystavovatelů - z cestovních kanceláří, z měst i obcí, z mikroregionů i krajů, prezentovaly se hotely, penziony, sportovní i zábavná centra. Přílohou je vyhodnocení dotazníkové akce i katalog vystavovatelů s inzercí. Součástí kapitoly cestovního ruchu jsou grafy Co si obyvatelé Euroregionu Nisa koupí za průměrný plat ( Němci toho nakoupí nejvíce) a Cizinci v ubytovacích zařízeních a jejich průměrná délka pobytu v Libereckém kraji (věřte, nevěřte, nejdéle se zdrželi Japonci a Islanďané).

DOPRAVA

PŘELOM ROKU - Hodnocení zimní sezóny 2003 - 2004 z pohledu Technických služeb Jablonce: Koncem roku 2003 byl minimální spad sněhové vrstvy a vlastní zimní období začalo počátkem roku 2004. Sněhová vrstva dosahovala k 31.12. 2003 výšky 36,5 cm celkového spadu. Do konce zimního období napadlo celkem ještě dalších 256 cm sněhu. Celkový spad sněhu za měsíce listopad 2003 - duben 2004 byl 292,5 cm sněhu. První spad sněhu byl zaznamenán již 24. 10. 2003 se spadem 0,5 cm sněhové vrstvy. Pravidelné služby dispečinku zimní údržby byly zahájeny vzhledem k mírnému průběhu zimy dne 5.12. 2003 a ukončení činnosti bylo 31.3. 2004. Technické jednotky zimní údržby jsou uvedeny v následující tabulce:

Spad sněhu celkem

Chemický posyp

Inertní posyp

Odvoz sněhu

292,5 cm

1 277,6 tun

779,6 tun

1 600 fůr

Technický stav vozidel zimní údržby není dle našich představ. Poruchovost se vlivem stáří vozidel projevuje trvale. Opravy mechanizace zpomalují vlastní výkon, který má vliv na kvalitu údržby. Celkově byla prováděna zimní údržba ze strany TSMJ v požadované kvalitě, nebyly vlivem nekvalitní údržby zpožděné žádné autobusové linky, nebyly problémy v zásobování ani při zásahu lékařských pohotovostních služeb. Velká pozornost byla věnována autobusovým zastávkám a tato činnost byla ze strany pracovníků MHD vyhodnocena velmi kladně.

Podívejme se ještě na služby na komunikacích, byť jde o informace a čísla po předcházejícím zimním období 2002-2003: Během jarních měsíců byly práce na komunikacích soustředěny na poměrně rozsáhlé opravy. Byla provedena oprava žulové dlažby a vymývané dlažby v centru města. Zde dochází k trvalému najíždění těžkých vozidel zásobování a stavebních mechanizmů, přesahující tonáž stanovenou projektovou dokumentací a tím k poškozování kamenných dlažeb. Opravy se provádějí za běžného provozu, při nichž vykazuje podloží dlažeb nekvalitní materiály použité při vlastní stavbě I. etapy. Celkem bylo vyměněno cca 100 ks dlažby žulové o rozměru 60 x 40 cm, dále pak cca 80 ks vymývané dlažby ve slepeckých pásech. Tyto opravy vzhledem k závadám (nekvalitní podloží, nedostatečně dimenzovaná tloušťka dlažby vzhledem k zatížení) bude nutné provádět trvale, každoročně. Za rok 2003 se v Jablonci opravilo a zprovoznilo celkem 41 uličních vpustí, sloužící k odvodnění komunikací. Bylo opraveno celkem 37 propadlých částí ulic a chodníků. Během roku 2003 byla předlážděna a opravena řada úseků komunikací (žulová kamenná dlažba 10/10, kamenná štípaná mozaika 5/5) a to na ulicích Pasířská, Revoluční, Řetízková, Kamenná, Podhorská, Lidická a další drobné opravy. Opravy dalších částí komunikací směřovaly k vyvráceným a poškozeným kamenným a betonovým obrubníkům, a to jak po zimní údržbě, tak vlivem provozu. Pro opravy nezpevněných cest byl využit vyfrézovaný asfaltový obrus získaný při opravách komunikací, např. oprava ulice U Pískovny, podél bývalé pily z ul. Skřivánčí, Vrcholová, Pod Kynastem a různé pěší spojky. Bylo spotřebováno celkem 611 tun teplé obalované směsi a 20 tun studené balené směsi na výspravu povrchu komunikací. Na opravy výspravkovou soupravou bylo spotřebováno pak celkem 46,4 tun katebitu a 551,5 tun drtě. Druhy materiálů a vynaložené náklady zachycuje následující tabulka:

Druh materiálu

Celkem v Kč

Katebit

384 849

Směs obalovaná ABJ teplá

959 346

Drť do výspravy, písek

200 518

Obrubníky silniční a chodníkové, mříže aj.

278 492

Opravy žulových dlažeb

630 773

Studená obalovaná směs

81 984

Pomocné práce

425 000

Režijní náklady

217 000

Mzdové náklady

660 000

Celkem

3 837 962

ČTVRTEK 1.4. - Začala rekonstrukce autobusového nádraží. Téměř dva milióny korun z městského rozpočtu padly na výměnu střešní krytiny, podpěrné sloupy a zámkovou dlažbu. Oprava si vysloužila kritiku některých zastupitelů i občanů, protože zhruba za pět let se má autobusák stěhovat. Nová dopravně urbanistická studie (v příloze kapitoly) počítala s jeho umístěním do prostoru vozovny u Remize. - V roce 2004 byl Jablonec vlastníkem 4906 ks akcií, tj. 6,79 akcií % ČSAD. Z toho důvodu nechyběl zástupce na červnové valné hromadě - příloha kapitoly. Jsme-li u valných hromad, naopak chyběl zástupce na zasedání SČE. Město Jablonec prodalo akcie SČE v roce 1999, ponechalo si pouhé tři kusy, tedy zanedbatelný podíl.

ČTVRTEK 26.8 - Po letech nejistoty a nedostatku peněz se dočkali silničáři nového cestmistrovství na okraji Jablonce. Areál v Rýnovicích dostal letos ze státní kasy finanční injekci ve výši třicet miliónů a vloni o pět více. Stavba byla zahájená v roce 2000, celkové náklady 83 milióny, státní dotace 11 miliónů, zbytek Liberecký krajský úřad. Do nového zázemí na ploše téměř jednoho hektaru byly postupně přesunuté dílny, kanceláře, garáže, stroje i sklady posypového materiálu (jen soli 430 tun) z centra města, z Mánesovy ulice a z Nové Vsi.

PONDĚLÍ 1.11. - Vybrané autobusové spoje městské hromadné dopravy začaly jezdit k základní škole v Arbesově ulici. - Na linkách číslo 4 a 6 skončil letní provoz. Součástí této kapitoly je graf mapující podíl cestujících MHD. Pro zajímavost, dopravci v době průzkumu přepravili 25 369 cestujících.

PONDĚLÍ 1.11. - Město Jablonec dokončilo nejrozsáhlejší opravu ulic soustředěnou do jedné lokality, v okolí bývalého kina Oka. Práce byly zahájené začátkem srpna, nový povrch dostaly vozovky i chodníky v ulicích Mlýnská, Svatopluka Čecha, Skelná a Vysoká. Vybudovány byly také nové vodovodní přípojky a na ulicích se objevilo nové vodorovné i svislé dopravní značení. Celá rekonstrukce stála městskou pokladnu devětadvacet miliónů korun (viz níže připojená tabulka). Opravy budou pokračovat v příštím roce. Samozřejmě to nebyly jediné opravy, v ulici Na Hutích v Jablonci se slavnostně otevírala nově zrekonstruovaná ulice, kde byla investorem stavby Krajská správa silnic Libereckého kraje. Naopak nové chodníky a přechody pro chodce zde vybudovalo město Jablonec. Méně slávy si vysloužila úplná uzavírka ulice Chelčického, původně plánovaná do poloviny října, se prodloužila do konce měsíce. Jednalo se o úsek od křižovatky s ulicí Jeronýmovou až k silnici I/14 (ulice Podhorská). Uzavírka souvisela se stavbou kruhového objezdu v Jabloneckých Pasekách

Investor:

Město Jablonec nad Nisou

Generální projektant:

Valbek,s.r.o. Liberec

Generální dodavatel:

STRABAG, a.s. Beroun, provozní jednotka Liberec

Hlavní subdodavatelé

Silnice Jičín a.s. - chodníky a vozovky
SaM Silnice a Mosty a.s., Česká Lípa - chodníky a vozovky
SaD,v.o.s. Jablonec nad Nisou - vodovod. přípojky, odvodnění, kanalizace
Viatex,s.r.o. Jablonec nad Nisou - dopravní značení

Termín zahájení:

2.8.2004

Termín dokončení:

30.10.2004

Celkové náklady:

29. mil Kč

Realizované úseky:

 • Ul. Mlýnská - úsek Pod Skalkou - Sv.Čecha a dále úsek V Luzích - Slunečná (zbývající část ulice Mlýnské se bude opravovat v roce 2005)
 • Ul.Sv.Čecha - úsek Krátká - Mlýnská
 • Ul.Skelná - úsek Mánesova - Mlýnská
 • Ul.Vysoká - úsek Mlýnská - Podzimní

Informace ke stavbě:

 • Chodníky jsou ze zámkové betonové dlažby, ve vjezdech barevně odlišené. Vybudovány byly bezbariérové sjezdy, reliéfní úprava dlažby pro slabozraké a nevidomé.
 • Vozovky mají nové živičné koberce z asfaltobetonu a jsou konstruovány pro nižší a střední zátěž, lemovány silničními betonovými obrubami.
 • Dopravní značení (vodorovné i svislé) je nově upraveno případně doplněno v souladu požadavky Dopravního inspektorátu Policie ČR.
 • Vodovodní přípojky se vyměňovaly dle požadavků Severočeských vodovodů a kanalizací,a.s. (materiál hrazen majitelem vodovodu).
 • Odvodnění vozovek je zajištěno drenáží, uličních vpustí s litinovými mřížemi.
 • Množství použité betonové dlažby: 5700 m2
 • Plocha nových vozovek pokrytá asfaltobetonem: 15394 m2
 • Rekonstrukce vodovodních přípojek: v délce 350 m

OBCHOD

SOBOTA 1.3. - Téměř zázrak! Po více než deseti letech chátrání začala konečně fungovat betonová stavba v centru mšenského sídliště. Zázemí s prodejní plochou tří a půl tisíce metrů zde našel obchodní dům firmy Kaufland Michael Sperl. Zaměstnal pětašedesát lidí. Dostavba budovy vyšla na čtvrt miliardy korun a zahrnovala stržení několika pater plus dokončení parkoviště. Na svém místě zůstaly pouze základy, podzemní část a jedno podlaží. Že však nešlo o poslední počin, co se výstavby obchodu týká, dokumentují novinové titulky z 19.7.: První hypermarket v okrese je blíže - Jablonec může mít hypermarket - Kraj neshledal vážnější důvody proti výstavbě.

SLUŽBY

SBĚRNÉ SUROVINY - K řadě služeb občanům patřily i sběrné dvory Severočeských sběrných surovin. Lidé je našli na adresách Želivského 3a, Svatopluka Čecha 11, v Nákladní ulici 24 a na překladišti Proseč. K dispozici byly i o prázdninách. Jen bylo třeba dát pozor na termíny dovolených, kdy byly výkupny uzavřené. Lidé si udržovali pořádek uvnitř i kolem svých domovů, o čistotu ve městě pečovali pracovníci technických služeb.

TECHNICKÉ SLUŽBY - V souladu s transformačním záměrem z roku 2001 rozhodli ve čtvrtek 15.4. zastupitelé, že příspěvková organizace Technické služby Jablonec vstoupí do příštího roku jako společnost s ručením omezeným. Dosud organizace vykonávala služby na základě zřizovací listiny ve prospěch Města Jablonce. Vedení společnosti kladně hodnotilo: Zvýšila se spolupráce v oblasti zadávání akcí nad rámec běžné činnosti oproti roku 2002, a to díky pravidelným poradám ředitelů a místostarosty města. Cílem je zvýšit činnost v oblasti spolupráce s odborem životního prostředí v oblasti údržby zeleně, likvidaci černých skládek a stavebních oprav drobných staveb. Úspěšně pokračovala spolupráce v přejímce rekonstrukcí komunikací, kde jsme od roku 2003 účastníkem přejímacích řízení v návaznosti na další činnost správce komunikací. - V průběhu roku 2004 byla učiněna řada administrativních i právních úkonů vedoucím k transformaci. Dne 17.6. zastupitelstvo schválilo převod činností a majetku, 11.11.2004 byla projednána změna zakladatelské listiny. Oba dokumenty jsou v příloze kroniky. Jak viděl výhled a cílové úkoly ředitel služeb Milan Nožička: Je předpoklad, že se v roce 2004 dořeší přeměna příspěvkové organizace na obchodní společnost. V případě zahájení činnosti TSJ, s.r.o., předpokládáme změnu ve spolupráci s Městem Jablonec nad Nisou, a to v oblasti uzavření dlouhodobých smluvních vztahů, včetně rozšíření činností např. v oblasti spolupráce s odborem životního prostředí, ale i s odborem správy majetku. V případě schválení zastupitelstvem bude další vývoj firmy postupovat dle nových podmínek, stanovených v podnikatelském záměru a následných dalších aktivitách jak pro Město Jablonec n.N., tak pro cizí právnické, či fyzické subjekty. Cílové úkoly pro rok 2004: Zajištění zimní údržby dle plánu. Provedení oprav povrchů komunikací v rozsahu cca 3,5 mil. Kč dle harmonogramu oprav místních komunikací. Provedení obnovy vodorovného dopravního značení, všech přechodů pro chodce na území města Jablonce n.N. bude zajištěno k termínu 1.5. 2004., včetně zajištění reklamací plastových nástřiků přechodů firmy SaM Česká Lípa - termín do 30.5. 2004. Provedení obnovy vodorovného značení značně frekventovaných přechodů pro chodce v blízkosti všech typů škol před zahájením nového školního roku - bude zajištěno v termínu k 1.9. 2004. Zajištění kompletního jarního úklidu města po zimním období do 6.6. 2004, včetně prořezů náletových dřevin podél komunikací a dřevin snižujících intenzitu veřejného osvětlení. Dosažení tržeb od objednatelů mimo město ve výši minimálně 6%. Zajištění instalace a provozu 9 ks nových parkovacích automatů dle nařízení 3/2003 „Režim dopravy ve městě“, s termínem zahájení provozu květen 2004. Na základě schválení nákupu nové techniky pro odtahovou službu zajistit trvalý provoz nového vozidla na úseku nucených odtahů v Jablonci n.N., Janově n.N. a Bedřichově a to dle smluvních vztahů a rozšířit působnost v oblasti havarijních odtahů pro cizí subjekty. Dokončit v roce 2004 rekultivaci čela skládky v Lukášově v návaznosti na demoliční práce související s vybudováním nové kruhové křižovatky v Jabloneckých Pasekách a bulváru 5. května. Dle smlouvy o dílo s Městem Jablonec n.N. zajistit nákup a dovoz sáčků, doplňování zásobníků, vyvážení a likvidace obsahu košů pro psí exkrementy, včetně údržby a opravy košů v roce 2004. V roce 2004 převzít do správy veškeré vybudované cyklostezky na území Jablonce n.N. včetně značení, zpracovat harmonogram pravidelné údržby těchto komunikací v majetku Města. V neposlední řadě pak zajištění převodu činností z organizace příspěvkové na obchodní v souladu s harmonogramem schváleným zastupitelstvem města. Podívejme se nyní na některé oblasti spravované TS:

Čištění kanalizačních vpustí bylo průběžně po jarního úklidu u osmi stovek vpustí.

Dopravní značení - Středisko dopravního značení bylo rozděleno na dva úseky - na úsek svislého dopravního značení a vodorovného dopravního značení. Na úseku svislého dopravního značení byly prováděny kontroly technického stavu značení formou místního šetření za účasti Policie ČR a útvaru DSÚ-MěÚ, dále pak pracovníky TSJ. Bylo vyměněno cca 600 ks vadných dopravních značek za nové z celkového počtu cca 10 000 ks. Výměny dopravního značení budou nadále pokračovat postupně. Na výměnu svislého dopravního značení, včetně oprav byla vynaložena částka za spotřebovaný materiál 720 000 Kč. Vodorovné dopravní značení bylo prováděno dle harmonogramu a zaměřeno především na včasné stříkání přechodů pro chodce se zaměřením na školská zařízení a v souvislosti s rekonstrukcí bulváru 5. května. Dále byly uplatněny reklamace u firmy SaM Česká Lípa v oblasti plastových nástřiků přechodů. Bylo spotřebováno celkem 2,5 t silniční barvy a 400 litrů ředidla. Celková vynaložená částka 348 000 Kč.

Mechanizace a doprava - Středisko mechanizace a dopravy zahrnovalo:

 1. Středisko dopravy, jenž zabezpečovalo provozuschopnou techniku pro provádění všech činností firmy. Celkově lze hovořit o zastaralé technice s jednotlivými modernějšími stroji pro zimní údržbu. Jednalo se o 2 chemické sypače LIAZ EPOKE a KOBIT, dále pak o Multricar 26 a v roce 2003 nově zakoupené vozidlo Multicar Fumo.
  Vozidlo JN 90-29 MTSP 25 (chemický sypač) byl nejstarší vozidlo z nákladních vozidel v TSMJ a tomu odpovídal technický stav a zvýšená poruchovost, a to především nástavbového motoru sypače. Vozidlo bylo již určeno k vyřazení a přesto se s ním pracovalo z nutnosti rozšíření chemických průtahových obvodů. Traktory řady Zetor 8145 byly v sezóně 2003-2004 opravovány a vzhledem k jejich stáří se v zimní údržbě poruchovost snížila. Vozidla typu Muli Reform, které se používají pro letní i zimní provoz a jsou tedy extrémně namáhána, se jevila jako vysoce poruchová. Problémem byl dovoz náhradních dílů z Rakouska a špatná servisní síť v České republice. Tato tři vozidla měla společnost v úmyslu nahradit postupně novými vozidly LADOG. Byla sice dovážena z Německa, avšak výhodou těchto vozidel je kompletní servis, který zajišťuje trvale firma KOBIT v Jičíně. Ostatní vozidla byla většinou stará deset let a více používaná, čili jejich provoz byl vázán vysokými náklady na opravy. Samosběr IFA KM 2103 vyžadoval generálku. Samosběr LIAZ MUT byl kompletně opraven v roce 2003 a poté používán v denním provozu. Vozidla AVIE 31 JN 90-97, JN 93-15, JN 90-28 byla průběžně opravovaná a tudíž provozuschopná. LIAZ HR 3001 JN 70-73 byl i přes svou zchátralost neustále využíván k drobnějším převozům v místním provozu. Vozidlo, které bylo určeno pro provádění vodorovného dopravního značení, vykazovalo značnou poruchovost - řízení, řazení, pojezdová převodovka a spojkové ústrojí, toto bylo ponecháno jako záložní a do provozu byl uveden nový stříkací stroj Titan Powerliner 6000.
 2. Středisko autodílna a mycí rampa zajišťovaly opravy a mytí vlastních a v případě zájmu cizích vozidel.
 3. Středisko odtahová služba mělo na starosti nucené odtahy pro Město Jablonec. Jeho provoz byl zahájen k 1.2. 2003 a do konce roku bylo provedeno 289 dokončených odtahů a 65 nedokončených, vše v celkové finanční částce za 390 000 Kč. Odtahy byly realizované starým vozidlem AVIA. Plánovalo se z důvodů modernizace pro odtahové služby zajistit nové vozidlo např. typu MAN, DAF nebo IVECO s hydraulickou rukou a vyvažovacím křížem.

Náklady na materiál, včetně PHM

4.478.701,-- Kč

Z toho PHM :

Spotřeba nafty (122.570 litrů/18,90 Kč)

2.317.803,-- Kč

Spotřeba benzinu (16.280 litrů/23,9 Kč)

389.092,-- Kč

Městské lázně respektive objekt, který těmto účelům kdysi sloužil, poskytoval ještě v roce 2003 některé služby. Konkrétně zde byl provoz manikúry a pedikúry. Po ukončení byl objekt lázní předán do správy realitní kanceláři REWA.

Parkovací automaty - na základě příkazní smlouvy s Městem Jablonec byl zajištěn provoz parkovacích automatů rozmístěných ve středu města. Jednalo se o 12 automatů. Náklady na provoz byly TSJ na základě faktury městem hrazeny. Tržby pak čtvrtletně městu převáděny na účet.

Přenosné lavičky - Po skončení jarního úklidu ve středu města bylo instalováno 35 ks přenosných laviček. Níže činnost provozovny v hodinách:

1.

Jarní úklid

7 750

2.

Strojní čištění vozovek

3 080

3.

Ruční čištění města

8 900

4.

Mytí vozovek ve středu města (noční směna krop.vozu)

2 830

5.

Odvoz ostatního odpadu, odvoz odpadků. košů ze zastávek a čištění zastávek MHD

2 470

6.

Odvoz odpadků. košů na psí exkrementy a odpadků. košů

3 040

7.

Čištění kanalizačních vpustí, instalace přenos.laviček

1 750

Odpadkové koše - Počet odpadkových košů ve středu města byl v letním období 76 ks a v zimním osmatřicet kusů.

Počet odpadkových košů v zastávkách MHD

32 + 24 pevných ks

Počet košů na psí exkrementy

86 ks

Pro rok 2003 byla uzavřena smlouva s Městem Jablonec n.N. o nákupu, doplňování sáčků, provádění oprav a montáži nových košů ve výši 250 000 Kč. Tato částka však se jevila při spotřebě občany jako nedostatečná. Předpoklad pro rok 2004 vycházel z částky 350 000 Kč, tak aby byla pokryta alespoň spotřeba sáčků a ještě mohly být provedeny drobné opravy košů.

Tržnice - byly provozovány 2 tržnice, a to v Jugoslávské a Lipanské ulici. Tržnice v Jugoslávské ul. byla využívaná na prodej ovoce a zeleniny od drobných pěstitelů. Trhy v Jugoslávské se konaly pravidelně vždy v úterý, pátek a sobotu. Tržnice v Lipanské ul. byla dočasně po dobu budování bulváru 5. května umístěna na Horní náměstí, s omezenou kapacitou prodeje. Trhy probíhaly v pravidelných čtvrtečních intervalech. Trhy z Horního náměstí byly přemístěny otevřením bulváru 5. května zpět do Lipanské ulice. Tržby činily celkem 235 760 Kč, náklady 131 317 Kč.

Veřejné osvětlení - Technické služby měly ve správě 6279 ks svítidel na 6048 stožárech, které byly napájeny ze stovky rozvaděčů. Činnosti v roce 2003:

 • Přejímaní investičních akcí, rekonstrukce ulic I. etapa Podzimní, Mlýnská, Pasecká, část ul. Sv.Čecha, V Luzích, Zlatá, Vysoká, Na Šumavě. II. etapa ulice Dlouhá a Pivovarská v celkové částce 5 mil. Kč.
 • V oblasti neinvestiční činnosti byly provedeny akce: osvětlení hřbitova Kokonín, doplnění ulice Větrná, v Proseči ul. Horní (aut. zastávka) a úprava v Prosečské.
 • V oblasti běžné údržby byly nasvětleny přechody v Rýnovické a Na Roli systémem zebra, dále pak byly instalovány světelné dopravní značky A12 - děti v počtu osmi kusů ks dle požadavků dopravců.
 • Do správy byly převzaty dva nové poptávkové přechody - Vrkoslavice, Jablonecké Paseky. Dále 36 ks stožárů veřejného osvětlení bývalého areálu LIAZ, včetně elektroměrné soustavy. Z důvodů značné zchátralosti byla provedena výměna vlastních svítidel a některé části elektrovýzbroje.
 • Další činnost směřovala k opravám poruch - opravy svítidel, opravy kabelových tras, údržba spodního zařízení (elektrovýzbroje, kabelové hlavy, ochranné pospojování patic), údržba rozvaděčů a rozvodných skříní, údržba regulátorů napětí. Bylo natřeno 336 stožárů, zajištěny opravy a údržba světelné signalizace, prořezy v blízkosti vrchních sítí a svítidel, vytyčování kabelových tras pro širokou veřejnost.

Celková spotřeba elektrické energie v TSMJ za rok 2003

2.438.257 kWh

Celkové náklady za spotřebu elektr. energie bez záloh na jističe

3.267.265,-- Kč

Celkový příkon výbojkových svítidel

680.160 W

Průměrný příkon na jedno svítidlo

108 W

WC - Veřejné záchodky byly celoročně provozovány na autobusovém nádraží, v Jugoslávské ulici, Tyršův park a Horní náměstí. WC Lipanská bylo pro havarijní technický stav se souhlasem městského úřadu uzavřeno od 1.9.2001. Provozování veřejných WC bylo a je značně neekonomické. Při porovnání příjmů ve výši 150 tis. Kč (tržby) a nákladů 1 030 tis. Kč vychází roční ztráta 880 tis. Kč. Pro letní sezónu byly pro veřejnost zdarma provozovány všechny buňky WC okolo jablonecké přehrady, včetně nových vícemístných WC a zděné budovy WC. Celkový počet WC byl osm.

Závěrečná finanční rekapitulace

Výdaje

Rozpočet

Skutečnost

Materiál

13.792.356,14

Voda

262.092,30

Pára

92.167,00

Plyn

332.925,80

Elektrická energie

4.115.237,60

Opravy a údržby

2.021.527,11

Cestovné, repre

12.960,90

Ostatní služby

6.441.826,39

Mzdy

15.487.456,00

Soc. pojištění

3.988.766,00

Zdrav. Pojištění

1.312.550,00

Ostatní

631.605,20

Ostatní náklady

1.595.464,40

Odpisy

6.403.660,02

Celkem

47.000.000

56.490.594,86

Investice

Dotace MÚ

Skutečnost

Veřejné osvětlení

5.000.000,00

5.000.002,40

TH správa

366.557,52

Ostatní

821.435,00

Ostatní ( FKSP )

3.850,00

Celkem

5.000.000,--

6.191.844,92

Rozpis zařazených investic

Fa 172 VO Jabl. Paseky - PD

61.416,60

70 VO Mšeno - Břízky

305.340,00

431 VO Pod Kynastem

146.564,30

277 VO Podzimní

2.730.000,00

1144 VO Břízky

307.492,50

1522 VO Podzimní

714.189,00

1523 VO Dlouhá

735.000,00

Součet

5.000.002,40

D 6091 počítačová síť

201.879,12

D 6182 telef. ústředna

97.184,40

D 6195 docházkový systém

67.494,00

Součet

366.557,52

D 6142 vibrační pěch

42.700,00

D 6151 přídav. zař. znač. stroj

4.570,00

D 6196 značkovací stroj Titan

359.900,00

D 6163 Š Octavia Combi

315.108,50

D 6183 el. stahování oken

14.000,00

D 6197 elektrocentrála GEKO

68.808,00

D 6199 střešní nosič taž. zařízení

16.348,50

Součet

821.435,00

D 6141 mikrovln. trouba (FKSP)

3.850,00

Součet celkem

6.191.844,92

Bezúpl. převod z MÚ

D 6194 sloupy VO areál Liaz

329.516,00

Nákup Lázně a převod na MÚ

D 6172 přípojka sítě NN

18.840,00

D 6175 pilíř přípojky

14.952,00

Celkem 2003 zařazeno

6.555.152,92

Příjmy

Skutečnost

WC

150.170,00

Lázně

68.853,00

Tržnice

235.760,00

Komun. a dopr. značení

812.870,90

Parkovací automaty

456,00

Mechanizace

104.631,70

Čištění města

777.235,93

Skládka Lukášov

807.940,00

Veřejné osvětlení

738.193,54

Správa

5.162,00

Odtahová služba a mycí rampa

390.377,50

Zimní údržba

45.756,95

Recyklační dvůr

680,00

Náhodné příjmy a ostatní

1.110.632,79

Celkem

5.248.720,32

Rekapitulace

Příspěvek od MÚ

47.000.000,00

2.734.000,00

Parkovací automaty

200.986,00

Účelová dotace ÚP

9.380,00

Nájemné z bytu

49.944.366,00

Příjmy skutečnost

5.248.720,32

Celkem

55.193.086,32

Náklady skutečnost

56.490.594,86

Ztráta

1.297.508,54

TEPLÁRENSTVÍ

ÚTERÝ 7.9. - Konala se mimořádná valná hromada akciové společnosti Jablonecká teplárenská realitní. Město v roce 2004 bylo vlastníkem 103 kusů akcií, jeho obchodní podíl činil 34,22%. V příloze kapitoly jsou články a grafy: Správce tepla v Jablonci měl výnos tři miliardy - Předpokládaný vývoj cen JTR - Teplárna zveřejnila podnikatelský záměr - Teplárny začaly dodávat teplo - Nejčastější je ústřední topení.

Vytvořeno 27.7.2007 10:15:16 | přečteno 3173x | Petr Vitvar
load