Společnost

Lidé, politický a společenský život, kriminalita, kauzy, péče o obyvatelstvo v září 2003.

LIDÉ

20.7. - 16.8. - Autorkou následujících řádků je Zdeňka Číčová, účastnice VIII. ročníku Mezinárodní letní vědecké školy ISSSH Heidelberg (Internatilonal Summer Science School Heidelberg): Ráda bych začala poděkováním Městskému úřadu v Jablonci nad Nisou stejně jako v Bautzenu a Heidelbergu, a také všem, kteří letní školu organizovali a starali se o nás v průběhu celého pobytu v Heidelbergu. Letní škola je pořádána městem Heidelberg - krásným historickým městečkem obklopeným nádhernou krajinou s vinicemi a lesy, na jeho univerzitě s dlouhou tradicí a vědeckých institutech každý rok pro přibližně 20 studentů. Účastníci se musí zajímat o biologii a chemii, umět dobře anglicky a také musí mít úspěšně složenou maturitní zkoušku. Kromě toho musejí pocházet z jednoho z partnerských měst Heidelbergu jako je Kumamoto v Japonsku, Montpelier ve Francii, Rehovot v Izraeli, Cambridge v Anglii, Simferopol v Ukrajině či Bautzen (Budyšín) v Německu. Přestože Jablonec nepatří mezi partnerská města Heidelbergu, měla jsem možnost účastnit se, a to díky tomu, že Jablonec je partnerským městem Bautzenu. Ten totiž nabídnul jedno ze svých míst pro studenta právě z Jablonce.

Program ISSSH je velmi pečlivě připraven. Od pondělí do pátku po celé tři týdny studenti pracují a studují v laboratořích na různých institutech podle okruhu svých zájmů, například na Německém institutu pro výzkum rakoviny, v Centru pro biochemii, na Institutu pro lidskou genetiku či pro farmacii, zoologii atd. Poslední týden tráví studenti na workshopu v Evropské molekulární biologické laboratoři. Na víkendy jsou připraveny exkurze a výlety do okolí například poznávací cesta po městě Heidelberg, výlet do historického městečka Speyer, výlet parníkem po řece Neckar do Neckarsteinachu, exkurze do Lugwigshafenu do známé chemičky BASF či výlet na zámek Schwetzigen atd

Já jsem pracovala a studovala na Institutu molekulární biologie heidelbergské univerzity. Jsem velmi šťastná, že jsem měla takovouto možnost, protože jsem naučila mnoho nových a velmi zajímavých věcí. Musím podotknout, že to bylo pro mne poprvé, kdy jsem pracovala v laboratoři a ještě ke všemu v tak perfektně vybavené zařízeními potřebnými pro moderní metody výzkumu a vědecké práce, takže jsem se naučila mnoho praktických dovedností, které jistě v budoucnu využiji. Nejprve jsem se musela samozřejmě naučit základní věci jako sterilní pipetování, poté jsem mohla pod vedením tamějších pracovníků provádět složitější experimenty jako je například PCR reakce založená na práci s DNA, při níž lze zjistit komu daná DNA patří, a jež je v současné době využívána v medicíně a kriminalistice. Ke každému experimentu jsem vypracovávala protokoly a studovala teorii. Nesmím zapomenout zmínit, že všichni lidé se kterými jsem se v laboratoři setkala, byli velmi milí, nesmírně ochotní, přátelští a kdykoliv jsem měla nějaký dotaz, vše mi trpělivě vysvětlili. Tato zkušenost pro mne znamená další a silnou motivaci zajímat se o vědu více a více.Co se týkalo programu o víkendech, mohu vyjádřit pouze slova chvály, neboť vše bylo perfektně zorganizované a zajímavé, s kolegy z ostatních zemí jsme zažili spoustu legrace a kromě toho jsem alespoň trochu poznala jiné kultury - Japonska a Izraele.

Pro shrnutí. Bylo mi velkým potěšením účastnit se letní školy, jsem velmi vděčná za takovouto příležitost, protože jsem se naučila mnoho nových věcí, získala nové zkušenosti, procvičila si angličtinu a němčinu, potkala nové přátele a také navázala důležité kontakty. Musím přiznat, že jsem se měla tak krásně, že se mi vůbec nechtělo zpět domů.

MĚSTSKÝ ÚŘAD

ČTVRTEK 4.9. - Zastupitelstvo nepotěšilo především rodiče a žáky 1. základní školy v ulici E. Floriánové. Nepomohly protesty, padlo definitivní rozhodnutí o zrušení školy. „Pro“ zvedlo ruku devatenáct ze sedmadvaceti přítomných zastupitelů. Zrušení pocítilo 420 žáků. Návrh změny byl do konce září předložen ke schválení kraji. - Zastupitelé dále schválili přijetí finančního daru ve výši 10 000 korun. Nadace Preciosa je věnovala na nákup permanentních vstupenek do Fitness studia pro strážníky městské policie. Cílem bylo zajistit a zvýšit jejich fyzickou kondici.

SOBOTA 13.9. - Den památek připomenul i 70. výročí radnice. U této příležitosti byla ve vstupních prostorách odhalena pamětní deska s reliéfem architekta Karla Wintera.

PÁTEK 27.9. - Kapely, taneční soubory i masky strašidel zpestřily Jablonecké podzimní slavnosti. Na dva dny zaplnily střed města hudba, zpěv, tanec a dobrá nálada. Jabloncem si v rámci oslav připomenul 195 let povýšení obce na městys. Přijely delegace z partnerských měst ze Zwickau, Marsciana a Bautzenu.

V divadle byla podepsána deklarace o upevnění partnerských vztahů mezi Jabloncem a Bautzenem (Budyšínem). Za připomínku určitě stály nejzajímavější společné akce za uplynulých 10 let. Tady jsou:

Rok 1993 - 22. května byla uzavřena smlouva, kterou za město Bautzen podepsal starosta Christian Schramm, za město Jablonec tehdejší starosta Mgr. Jiří Musil.

Rok 1994 - V červnu se konaly poprvé v Bautzenu Sportovní hry mládeže partnerských měst. Z Jablonce byly vypraveny dva autobusy sportovců-juniorů na všech pět soutěžních disciplín (atletika, volejbal, fotbal, stolní tenis, kuželky). Tentýž rok se v Jablonci s obrovským úspěchem poprvé uskutečnil Mezinárodní ekologický seminář mládeže partnerských měst.

Rok 1995 - 14. ledna byl slavnostní akt povýšení města Bautzen na vyšší územně správní celek a slavnostní inaugurace tehdejšího starosty Christiana Schramma na primátora. - Město Bautzen poskytlo jablonecké porodnici sponzorský dar v podobě inkubátoru v hodnotě cca 330 000 Kč.

Rok 1996 - Starosta Jiří Čeřovský přišel s nápadem na výměnné pobyty dětí do rodin na tzv.“handl“.

Rok 1997 - První děti z Jablonce vyjely na „handl“ do budyšínských rodin.

Rok 1998 - Starosta Jablonce navrhl uspořádat soutěž Partnerské město ve fotografii očima studentů.

Rok 1999 - V květnu byl Městským úřadem v Jablonci poprvé uskutečněn výlet pro občany města na slavnosti Budyšínského jara. - Město Bautzen nabídlo, že jedno ze tří míst na Mezinárodní letní vědecké škole v Heidelbergu (Heidelberg je partnerským městem Budyšína) věnuje nadanému studentu - maturantovi z Jablonce. Této jedinečné příležitosti využilo dosud pět jabloneckých studentů. Jedna z účastnit o svých dojmech píše i na stránkách této kroniky (viz kapitola lidé).

Rok 2000 - výměnný pobyt novinářů obou měst (květen v Budyšíně, září v Jablonci).

Rok 2001 - Fotoworkshop mladých fotografů z jabloneckých středních škol v Budyšíně a budyšínských umělců v Jablonci. V září se pak konala výstava jejich prací s názvem „Partnerská města očima mladých fotografů“ v Městském divadle v Jablonci a v prosinci výstava prací všech zúčastněných v Budyšíně. - První společná akce amatérských cyklistů z Jablonce, Budyšína a Jelenie Gory založila novou tradicí každoročních setkání.

Rok 2002 - Město Budyšín oslavilo tisícileté výročí své existence. Jablonec uspořádal několik tematických zájezdů do Budyšína (květen, září), po celý rok byly v Jabloneckém měsíčníku pravidelně zveřejňovány nejzajímavější akce v Budyšíně, od května do září byla ve vestibulu radnice instalována výstava o partnerských městech, se zvláštním důrazem na Budyšín. Městu Budyšín byl slavnostně předán dar Města Jablonec k tomuto výročí - reprezentativní lustr vyrobený v Preciose. Ve slavnostním průvodů v září reprezentovali Jablonec mažoretky Jablonecká jablíčka z Domu dětí a mládeže Vikýř, dechová hudba Jablonečanka, folklorní soubor Šafrán a studenti Gymnázia a Sportovního gymnázia Dr. Randy v kostýmech tradičních postaviček z českých pohádek.

Rok 2003 - Kapela Erna Band z Jablonce, tvořená převážně absolventy jablonecké Základní umělecké školy, okouzlila účastníky slavností Budyšínského jara svou jazzovou a swingovou hudbou.

Tolik stručně, určitě by se dalo napsat mnohem více. Třeba o intenzivní spolupráci spolků přátel obou měst, některých základních škol či pěveckých a tanečních souborů.

KRIMINALITA, KAUZY, PROBLÉMY, NEHODY, RIZIKA

V TITULCÍCH NOVIN - 1.9. Rodiče školáků si v Jablonci nad Nisou vynutili semafory - Jablonecký hospic pravděpodobně přijde o státní miliony - 2.9. Jablonec se zbaví zápachu čističky - Zlevnění na dráze cestující přivítali - Klid na Mírovém náměstí nevyhovuje každému - Policie vyšetřuje, proč se mladý muž zastřelil - 3.9. Rada města náhle odvolala ředitele společnosti Sport - Tropickému létu je už nejspíš odzvoněno - Zanedbat letní údržbu sjezdovek se nevyplácí - 4.9. Ředitel sportovišť podle radních porušil kázeň - Stadion se prodraží - Jablonečané se nejvíc bojí v centru města - Školní tělocvična zpustla a je v havarijním stavu - Lidé z Horské se bojí bulváru - Radnice bude chtít opět peníze pro ISDE - Kdo a proč vykopal jámu? - Průzkum mapoval spokojenost Jablonečanů - Počty pracovníků poradny snižuje nedostatek dětí - Ztracený kalich je znovu na světě - 5.9. Zastupitelé rozhodli o osudu školy v ulici E. Horákové - Namísto zbourání se barabizna rozrůstá - Název místního stadionu se stále nedaří prodat - Rozbolel vás zub? Nikdo vám nepomůže! - 6.9. Senátorka Paukrtová se obává, že peníze na hospic nebudou - Jablonec odmítne další herny - Zóna bez automatů zmohutní - Zastupitelé svoje dlaně pro ISDE opět neotevřeli - Konec nadějí: dluhy po Šestidenní nikdo nezaplatí - Ve „Floriánce“ zavládl smutek - Policie hledá dívku, která utekla z domova - 8.9. Jablonec zruší velkou základní školu v centru - 9.9. Počet nezaměstnaných na Jablonecku poklesl - Nudu děti zahánějí telefonováním - Hasiče šokoval tragický odchod jejich kolegy - Město trvá na vyvlastnění domu v ulici 5. května - 10.9. Javor napadla dřevokazná houba - Radnice si najala vymahače - Jaký bude další osud zchátralého domu - Nezaměstnanost Jablonecka patří mezi nejnižší v kraji - 11.9. Zubařů bude brzy jako šafránu - Řidič havaroval na mokré vozovce - Se sinicemi si nevědí rady ani největší odborníci - Vodohospodáři likvidují loňské škody - Řidič nepomohl lidem, které zranil - Zloději vykradli obchod s mobilními telefony - Kraj zastavil přestavbu porodnice - Kraj zastavil spornou přestavbu porodnice - V Jablonci místo ní plánují nový domov důchodců - Jablonecké vyhlídky: sinicím se neubráníme - 12.9. Svědci na místě zločinu nechtěně zničili stopy - Podnapilých řidičů stále přibývá - Azylový dům vyhledává více mladých lidí - 13.9. Cestáři: Obchvat Jablonce je drahý - Po kruhovém objezdu jel řidič v protisměru - Nezaměstnanost v okrese Jablonec letos kolísá - Lupiče neodhalil ani policejní pes - Dětská olympiáda je v troskách - Onemocnění ohrožuje mládež - 15.9. Zloděj ze sklepa sebral i lyžařskou výbavu - 16.9. Mladík rozbil čelní sklo vlaku nejspíš z nudy - Městu se iniciativa školy nelíbí - Šofér přenechal řízení svého vozidla alkoholu - Zapomeňte na bulvár, ulice 5. května jím nebude - Poptávka po vepřovém převyšuje nabídku - 17.9. Kapsář v autobuse okradl cestující - Inspektoři ve spalovně měřili snižování emisí - 18.9. Žena chtěla obelhat leasingovou společnost - Prodavačka dobrovolně propustila zloděje - Lepší je nemocem předcházet - Panenka z výlohy byla prostě neodolatelná - 19.9. Z chalupy zmizely i vrtáky a hoblíky - Děti Země vyzývají: Auta nechte doma - 20.9. Neplatičům nájemného už vypnuli televizi - Po verdiktu zastupitelstva je další volba na rodičích - 22.9. Místní obchodníci pocítili vliv zahraničních důchodců - Návštěva nemocného se řidiči prodražila - Lepší je stíhat majitele psů než zakázat plemeno - Řidič srazil chodce na přechodu - 23.9. Kraj musel vrátit dotaci na poničené památky - Sinice se zatím nevzdávají - Za páchnoucí čističku dostane město milióny - Z přehrady v Jablonci mizí voda, čeká ji vyčištění - Auto zaparkované u nemocnice zmizelo - 24.9. Kontroverzní plastika se uhnízdí v Jablonci - Řidiče čekají v Jablonci další potíže - 25.9. V nemocnici brzy začnou pomáhat dobrovolníci - Zimní olympiáda se nakonec uskuteční - Jablonec má nejstarší ženichy - Dva největší dodavatelé tepla v našem regionu zatím zdražování nechystají - 26.9. Strážníci vyfotili při činu zloděje stromů - Jablonec se hypermarketu nedočkal - Jablonec se slibovaného hypermarketu nedočkal - Stavitelé se přesto plánů na stavbu obchodního domu nevzdávají - Opilec si lehl pod auto, řidič nemohl odjet - Radon už odhalují desítky lidí - Počasí nepřeje alergikům - Ještě není jasné, zda se údržba vejde do rozpočtu - 27.9. Lídr jabloneckých lidovců znechucen odchází - Policie bojuje s nekázní řidičů - Policisté už chytili šest záškoláků - 29.9. Kamera vyhledá ukradená auta - Třetina lidí žádá o obecní byt - 30.9. Senátorka zná recept na odstranění sinic - Plavání dětí? Chudí nemají šanci.

Vytvořeno 15.5.2006 14:18:11 | přečteno 1823x | Petr Vitvar