Ekonomika

Doprava, průmysl, restaurace v Jablonci n. N. v prosinci 2002.

PRŮMYSL

Z VÝROČNÍ ZPRÁVY SVAZU VÝROBCŮ BIŽUTERIE - Ve složení členské základny nedošlo za rok 2002 ke změnám. Byl dokončen proces privatizace bižuterního průmyslu, a to u akciové společnosti Skleněná bižuterie. - Pokud jde o hospodaření svazu, skončilo ztrátou cca 400 tisíc korun, proto bude žádoucí v blízké budoucnosti najít další formy financování činnosti. - Kolektivní vyjednávání se podařilo uzavřít podpisem dodatku svazové kolektivní smlouvy s celkem příznivým výsledkem pro zaměstnavatele. Uspokojivě se rovněž podařilo dořešit předmět kolektivního vyjednávání, ale má bezprostřední souvislost s pracovněprávní problematikou. - Ve sporné záležitosti zadávání na subdodávky mezi bižuterními firmami se podařilo získat posouzení ministerstva financí, které potvrdilo oprávněnost stanovisek bižuterních firem oproti názorům finančního úřadu. Pokud jde o spolupráci s orgány na místní úrovni, byla nastolena velmi rozumná spolupráce s Úřadem práce Jablonec. - Byla aktualizována informace o současném právním stavu ohledně problematiky niklu u bižuterních výrobců. - Bylo pokračováno v činnosti gestora SKP, fakturace nákladů na jeho činnost byla hlavním zdrojem příjmu svazu. Naproti tomu nebyly vybírány členské příspěvky. - Svaz se také zabýval problematikou školství: 1. Prostřednictvím členství v pracovní skupině vytvořené krajskou podnikatelskou radou se zúčastnil oponentního řízení k dlouhodobé koncepci vzdělávání Libereckého kraje. 2. Pokračovalo se v činnosti poradních sborů SUPŠ. 3. Svaz inicioval uspořádání výstavy maturitních prací SUPŠ Libereckého kraje. 4. Podílel se na jednáních o projektu tzv. Euroškoly. 5. Podporoval zřízení katedry návrhářství technické univerzity Liberec v Jablonci a připravuje zajištění výuky zbožíznalectví na této katedře. - Z důvodu nezájmu členů nebyla organizována žádná společná účast členů na některé výstavnické akci. - Ze strany Evropské unie byl schválen projekt výstavby tzv. centra obchodní spolupráce, který bude realizován v horizontu tří let. Je velmi aktuální zpracování marketingové studie na využití tohoto objektu, kdy by byla uvítána též spolupráce svazu. S tím souvisí i otázka Jabloneckých podzimních slavností. Jejich komerční využití bylo minimální, a proto komerční prezentace budou řešeny v rámci jiných akcí.

DOPRAVA

PONDĚLÍ 16.12. - Po čtyřech měsících byla do provizorního provozu uvedena kruhová křižovatka U Zeleného stromu. Stavební úpravy zlepšily plynulost dopravy. Na jaře bude dokončen povrch vozovky a sadové úpravy.

RESTAURACE

ÚTERÝ 31.12. - Silvestrovskou oslavu nabídla řada restaurací i hotelů. Úderem devatenácté hodiny začalo party s živou hudbou a s menu o pěti chodech v Rehavitalu, kde činilo vstupné 990,- Kč. Hotel Merkur začínal ve stejný čas a za vstupné 1 450,- Kč bylo v nabídce silvestrovské menu, švédské stoly, diskotéka v baru plus kapely v hale i v kavárně. Hotel Petřín do vstupného 1 490 korun zahrnul vedle večeře s rautem také kulturní program včetně pánského a dámského striptýzu. Oslava na Petříně začala od deváté večerní a korunoval ji ohňostroj.

Vytvořeno 23.3.2005 15:39:32 | přečteno 1877x | Petr Vitvar