Společnost

Lidé, politický a společenský život, kriminalita, kauzy, péče o obyvatelstvo v únoru 2001.

LIDÉ

ČTVRTEK 1.2. - Dneškem počínaje až do 28.2. vystavuje dvacet obrazů krajiny a přírody v Malé galerii Tanvald jablonecký rodák, malíř-amatér, Zdeněk Vlasatý.
- U příležitosti dnešního slavnostního otevření zrekonstruované budovy Obchodní akademie a Hotelové školy v Turnově se veřejnosti poprvé představil štědrý sponzor a mecenáš Českého ráje Bohuslav Jan Horáček (4.12.1924). Během deseti let věnoval kraji Českého ráje půl miliardy korun. Pro nás je zajímavé, že je absolventem jabloneckého gymnázia. Píše o tom Deník Jablonecka dne 3.2. na straně 4 pod titulkem Bez štědrého mecenáše by si Turnov řadu akcí dovolit nemohl.

NEDĚLE 4.2. má významného jubilanta. Je jím Oldřich Kopal (1931), horolezecká špička, mimo jiné vedoucí juniorů. Deník Jablonecka v sobotu 3.2. na straně 19 o něm píše, že: Patří k osobnostem sportu Jablonecka. Je zde i smutná zpráva: Zemřel František Háček (nedožitých 86 let), který se zasloužil o rozvoj klasického lyžování. Byl desítky let sportovním zpravodajem a jeho značka -fh- byla mezi sportovci pojmem.

PONDĚLÍ 12.2. - 60 let slaví Zbyněk Budínský, tajemník atletického oddílu Liaz.
- Jsme-li u jubilantů, dodejme, že nejvíce lidí si v únoru připomíná sedmdesáté, pětasedmdesáté a osmdesáté narozeniny. 85 let slaví v únoru čtyři občané, 91, 93 a 94 roky mají vždy dva jubilanti. 95 let oslavila v únoru F. Švandová a 97 let I. Grunhutová.

STŘEDA 14.2. - Den svatého Valentina, svátek zamilovaných. Bar Rehavital zve na Valentýnskou party, kterou charakterizuje nabídka speciálních drinků spojená s losováním drobných cen. Před půlnocí hlavní losování o noc v hotelu zdarma, volné vstupenky do sauny a sladké dorty. Na závěr dražba slavnostního drinku, jak jinak než sytě rudého. Dražba začala na koruně a po strhující bitvě se dostala na částku 256 Kč. K vydražené cifře přidali příspěvky pracovníci Rehavitalu až do výše 5 250 Kč. Peníze putovaly na konto dětského oddělení jablonecké nemocnice.
- Farář církve Českobratrské evangelické v Jablonci Tomáš Matějovský na téma tohoto svátku říká: Osobně si myslím, že je to pouze uměle vytvořený svátek za účelem lepšího kšeftu. Církev se k němu nijak nehlásí. Lásku je sice potřeba v každém případě podporovat, ale v podobě bez tradic je to ryze komerční záležitost. Což dokazují výlohy překypující kýčovitým zbožím a nejrůznější akce. Deník Jablonecka ze dne 3.2. /číslo 29/ strana 6: Valentýnská hysterie lásky opět propuká aneb City je třeba projevovat stále, ne pouze v jeden den. A jsme-li v kapitole Lidé u církve, uveďme, že Deník Jablonecka již 6.2. informuje o tom, že Církev nabídne své prostory umělcům. Farář Tomáš Matějovský tentokrát slibuje: Ve vstupní místnosti fary bude galerie. - A ještě na jinou notu. Neznámý vtipálek si dnes zalaškoval se sochou na Mírovém náměstí, která symbolizuje obchod a průmysl a pochází z roku 1870. Stará špinavá taška v ruce kamenné ženy se pěkně vyjímala. Možná šlo o dárek ke svátku zamilovaných. Kdo ví?

ČTVRTEK 15.2. - Ojedinělou sérii hudebních koncertů připravilo Městské divadlo Jablonec za finanční podpory městského úřadu v rámci projektu Jablonec 2001. Jak napovídá název - Rodáci Jablonecka, společným jmenovatelem dvou dopoledních a tří celovečerních pořadů jsou protagonisté, kteří naše město proslavili v oblasti hudby mnohdy daleko za jeho hranicemi. Cyklus koncertů zahájil dnes večer Petr Matěják s Prague Spirit Quintetem. Nejmladším účinkujícím v přehlídce úspěšných hudebníků bude klavírista Roman Timoščuk, který vystupuje v rámci druhého koncertu zítra večer.

ČTVRTEK 22.2. - Den obětí zločinu (slaví se v Evropě - Evropský den oběti). K tomu jsem si „ftipně“ pošetřila zprávičku, která ovšem přesahuje hranice nejen okresu, ale i Evropy. Posuďte sami. Deník Jablonecka dne 2.2. /číslo 28/ strana 7 pod titulkem „Alkoholem posilněný host řádil v hotelu Merkur“ popisuje, kterak jablonecký podnikatel s americkým státním občanstvím způsobil výtržnost, a tak se musela obsluha podniku obrátit na strážníka městské policie. Ti odbornými hmaty muže zpacifikovali a posléze převezli na oddělení republikové policie. Aby toho nebylo málo, vykřikoval opilec cestou, že si koupí svědky a nakonec soud. Zdůrazňoval, že on je Američan a strážníci posluhovači zuboženého státu.

STŘEDA 28.2. - Čtrnáct občanů převzalo z rukou starosty Jiřího Čeřovského zlaté plakety Dr. Janského za čtyřicet bezplatných odběrů krve. Mezi dárci bylo sedm Jablonečáků. Seznam zlatých dárců dosáhl počtu 329 lidí. Český červený kříž v Jablonci eviduje v současné době na čtrnáct set dobrovolných dárců krve.

POLITICKÝ A VEŘEJNÝ ŽIVOT

MĚSTSKÝ ÚŘAD

PÁTEK 1.2. - Dneškem počínaje má město nového místostarostu Mgr. Jiřího Musila. Pod jeho přímým vlivem bude či vlastně už je oddělení školství, kultury a sportu, oddělení obecních bytů, sociální a zdravotní, informační centrum, oddělení architektury a územního plánování a oddělení investiční výstavby.

STŘEDA 7.2. - Deník Jablonecka dnes tvrdí: „Do opravy památek musí investovat hlavně město.“ Rekonstrukce a údržba památek v Jablonci bude letos navazovat na práce zahájené vloni. Kam s financemi se rozhodne na přelomu února a března. Jistých od státu je 470 tisíc korun. To ale nestačí, musí přidat město. Jablonecký měsíčník z února na straně 6 píše: „Příspěvky na kulturní památky - přes dva milióny korun na Program regenerace městské památkové zóny.“ Připomeňme: Městská památková zóna v Jablonci byla vyhlášena v listopadu 1992 a je vymezena centrem města, kde se soustředila většina peněžních ústavů, obchodů a kulturních zařízení. Zahrnuje 450 objektů, z nichž je řada chráněnou památkou. Cílem programu je v rámci koncepce rozvoje města regenerovat dochovanou zástavbu, obnovit někdejší krásu historických staveb a vrátit je současnému životu, a to vyzdvižením jejich slohové zdobnosti a jedinečnosti. Tvůrce programu regenerace tj. Městský úřad v Jablonci se snaží při jeho naplňování zapojit majitele nemovitostí v městské památkové zóně i všechny občany, kteří se zajímají o to, jakou tvář bude mít v budoucnu Jablonec. Začali jsme u financí. Jaká je skutečnost o pár týdnů později? Finanční dotace ze státního rozpočtu přidělená na letošek do „Programu regenerace městské památkové zóny“ je nižší oproti požadovaným dvěma miliónům korun. Březnové zastupitelstvo pak schválilo, že finanční dotace ze státního rozpočtu ve výši 470 tisíc a příspěvek z rozpočtu města ve výši 210 tisíc korun poputují na dokončení opravy kostela Dr. Farského, na rekonstrukci kostela Sv. Anny a nově započatou akcí bude rekonstrukce Lidické 7a. Ve hře financí hraje roli jednání o případné státní podpoře z projektu na záchranu architektonického dědictví. Připravena apelovat na Ministerstvo kultury ČR a pokusit se získat další finance je senátorka Soňa Paukrtová.

STŘEDA 14.2. - Do 3. ročníku celostátní soutěže Zlatý erb o nejlepší webovou prezentaci se přihlásil i Jablonec. O měsíc později - v březnu, jsou už známé výsledky. Mezi 64 soutěžícími získal Jablonec dvanácté místo ve své kategorii. Druhou soutěží, ve které se stránky našeho města snažily uspět, byla Zlatá zmije. Jablonec se umístil v kategorii státní správy na 2. místě spolu se stránkami ministerstva vnitra.

ÚTERÝ 20.2. - Odpor více než čtyř stovek lidí, kteří sepsali petici proti vybudování přestupního terminálu pro autobusy MHD byl úspěšný. Dnes se sešlo na pět desítek autorů petice se starostou Jiřím Čeřovským a jeho zástupcem Jiřím Musilem, kteří jim nabídli jiné řešení. Terminál nebude u lázní, ale na autobusovém nádraží. Původně nespokojení občané dali najevo spokojenost skandovaným potleskem.

ČTVRTEK 22.2. - Rada města začala své třetí zasedání ve čtrnáct hodin. Projednala řadu věcí, mimo jiné přijala usnesení číslo 39/2001, kde mne pověřila funkcí kronikářky města Jablonce.
- Hejtman Libereckého kraje Pavel Pavlík se sešel na jablonecké radnici s představiteli našeho města. Řeč se točila hlavně kolem nadcházejícího zániku okresního úřadu a přechodu jeho kompetencí a povinností na městský úřad. Týdeník Svět Jablonecka /28.2./ strana 2: „V přechodu povinností jsou velké nejasnosti.“ V doprovodu jabloneckého místostarosty Jiřího Musila zavítal hejtman také na výstavu Jablonec ve třetím tisíciletí, kde si prohlédl expozici tvořenou projekty vzešlými z urbanistické soutěže na přestavbu výstaviště a pracemi studentů Fakulty architektury Technické univerzity Liberec.
- Výstava s názvem Město Jablonec nad Nisou ve III. tisíciletí je počínaje dneškem k vidění až do soboty v pavilonu A jabloneckého Výstaviště. Určena je jak odborníkům, tak veřejnosti. Cílem je ukázat všem zájemcům prvky městského mobiliáře.
- Václav Vít, ředitel odboru rozvoje Městského úřadu v Jablonci: „S výměnou mobiliáře města, kam spadají například lavičky, veřejné osvětlení nebo odpadkové koše, se počítá ve druhé polovině roku. Městská rada posoudí výsledky veřejné ankety, která byla realizována v rámci výstavy.“
- Svět Jablonecka z 21.2. na straně 2 o výstavě píše: „Jaká bude podoba města v novém tisíciletí?“ Jablonecký měsíčník věnuje akci prostor v únorovém vydání na straně 14: „Pozvánka na výstavu Město Jablonec ve třetím tisíciletí - soutěžní návrhy, řešení centra a obchodní spolupráce Euroregionu Nisa v areálu jabloneckého Výstaviště a jeho okolí.“

PONDĚLÍ 26.2. - V souvislosti s novelou zákoníku práce upravila radnice úřední hodiny, a to v pondělí a ve středu od 8.00-11.30 a od 12.30-17.00 hodin.

ORGÁNY STÁTNÍ MOCI, STÁTNÍ SPRÁVA

OKRESNÍ ÚŘAD
ČTVRTEK 1.2.
- Ing. Bohdan Dvořák skončil coby přednosta Okresního úřadu Jablonec a přešel do funkce ředitele Krajského úřadu v Liberci. Z toho vyplynula nutnost výběrového řízení na post přednosty Okresního úřadu v Jablonci. Přeskočme pár týdnů a prozraďme již nyní, že s účinností od 1. července byl jmenován Ministrem vnitra ČR do čela Okresního úřadu v Jablonci JUDr. Milan Císař, kterého již dříve z funkce vedoucího kanceláře přednosty jmenoval Ing. Dvořák svým zástupcem.

STŘEDA 14.2. - Referát dopravy a silničního hospodářství Okresního úřadu v Jablonci začíná vydávat nové řidičské průkazy. Přednost v prvních dnech mají absolventi autoškol, kteří vlastní provizorní potvrzení. Nový zákon číslo 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích sice nařizuje výměnu i starších řidičských průkazů, ale řidiči na to mají podle data vydání dva až pět let. V okrese bude vyměněno 50 tisíc řidičáků.

POLITICI

ČTVRTEK 8.2. - Po třídenním zasedání parlamentního rozpočtového výboru věnovali poslanci jeden den také Jablonecku. V našem městě navštívili akciovou společnost Bižuterie Česká Mincovna a společnost s r.o. Jablotron.

PONDĚLÍ 19.2. - Senátorka za Jablonecko a Semilsko Mgr. Soňa Paukrtová dnes poprvé otevřela svoji kancelář v Jablonci nad Nisou. Nachází se v Podhorské ulici číslo 4 v prvním patře. Samozřejmě kancelář, v „době úřední“ pak i senátorka. Bez objednání ji mohou občané navštívit vždy v pondělí mezi patnáctou a sedmnáctou hodinou. Je možno se objednat i na jinou dobu.

POLITICKÉ STRANY A HNUTÍ

ÚTERÝ 5.2. - Deník Jablonecka na straně 9 v rubrice „Politické strany“ informuje o poslaneckých hodinách Libora Ježka (ODS). Kancelář v Máchově ulici v Jablonci.

SOBOTA 17.2. - Dva podnikatelé, Petr Poborský a Radek Haltuf, se utkali o místo předsedy místní organizace jablonecké Demokratické regionální strany. Zvítězil Haltuf, místopředsedy jsou Petr Poborský a Jaroslav Vlach.

PÉČE O OBYVATELSTVO

NEZISKOVÝ SEKTOR

ČTVRTEK 1. 2. - Deník Jablonecka na straně 1 pod titulkem „Nové denní centrum startuje aneb Azylový dům - otevřena noclehárna, provoz zahájí poradna.“ O dva dny později na stranách 7 a 9 - Krajská rada zdravotně postižených vyzývá zainteresované organizace, aby se co nejdříve přihlásily. Ze dne 7.2. je informace pro zdravotně postižené o akcích i agendě invalidního pojištění.
- Do provozu se podařilo uvést novou poradnu v Domu Naděje v Jablonci. Ta má za cíl posloužit veřejnosti, například při řešení sociálních, ale i občanských problémů. Zájemci sem mohou zajít každý čtvrtek.

SOBOTA 3.2. - Soukromá obecná škola v Rybářské ulici v Jablonci poskytla své prostory k prvnímu diskusnímu fóru konanému v rámci akce „30 dní pro neziskový sektor.“ Pořádalo občanské sdružení Svítání Jablonec a Reprok Liberec, besedovalo se hlavně o hiporehabilitaci.

STŘEDA 7.2. - Otázka Deníku Jablonecka /číslo32/ pro Hanu Ronešovou, ředitelku oblastního spolku Českého červeného kříže v Jablonci, míří do černého: „Projevili lidé zájem přispět na katastrofu při zemětřesení v Indii?“
- Ve stejném čísle novin najdeme i materiál o tom, jak vedení Dětského domova v Jablonci získalo tři starší počítače, přičemž jeden darovala soukromá firma. Do chodu je uvedl voják, který je v domovech na civilní službě. Novinkou je i kuchyňka, o kterou projevily děti veliký zájem.

SOBOTA 17.2. - První dopis na moji adresu, který nesl označení kronikářka města, dorazil 1. února s pozvánkou na společenské odpoledne Sekce Downův syndrom. V rámci projektu Jablonec 2001 se konalo 17.2. odpoledne na Petříně. Senátorka Soňa Paukrtová a místostarosta Jiří Musil se zde stali kmotry knížky Pavla Boldiše „Šťastnou cestu aneb Bratrství a přátelství z jiného světa.“ Knížku s předmluvou profesora Zdeňka Matějčka podepisoval při autogramiádě mladý autor mnoha zájemcům. „Je to nádherný pocit, vidět, jak je knížka přijímána s kladným ohlasem,“ přiznal se mi Pavel Boldiš. V knížečce - útlé rozsahem, ale veliké obsahem a silným poselstvím - mimo jiné píše: „Mít bratra s Downovým syndromem se může zdát mnohým jako přítěž, jako kámen, který tě táhne dolů ke dnu. Pokud jde o jeho možnosti z hlediska normálního života - mají částečně pravdu, ale nevidí druhou stranu mince. Totiž pokud jde o život citový, jsme naopak my jemu přítěží…“ A co mne osobně z knížky oslovilo? „…Dobře si mne prohlédněte. Jsem Milan a mám Downův syndrom. Mnohý z vás by prostě řekl, že jsem blbej, ale mýlil by se. Já totiž moc dobře vím, co je každý z vás zač. Já totiž vidím do vašeho srdce.“
- Sobota 17. 2. končí. Poupata z dopoledního konkurzu na Miss Poupě ČR v domě dětí Vikýř ji provoněla mládím, slunce zahřálo svými paprsky a ke všemu dobrému přispěli lidé se srdcem na pravém místě.

STŘEDA 21.2. - V rámci každoroční kampaně 30 dní pro neziskový sektor se tentokrát v Jablonci budou sdružení zabývat především problematikou financování. Město Jablonec ve spolupráci s místní knihovnou připravilo akce, v nichž budou informovat neziskové skupiny, jak lze získat peněžní podporu i jinak než zaběhnutými formami od sponzorů či z pokladny města. Dnes od šestnácti hodin se sešli zástupci neziskových organizací v audiovizuálním středisku knihovny na setkání se Zuzanou Ježkovou z Informačního centra nadací v Praze, která vedle financování referovala také o postavení neziskových organizací po vstupu ČR do Evropské unie.

ÚTERÝ 27.2. - Pominula hrozba, že zanikne Český svaz chovatelů papoušků a ptactva v Jablonci, který opravou plaveckého bazénu přišel o zázemí. Organizace se domluvila s městem a získala náhradní místo k provozování činnosti v podobě výměníku ve Vysoké ulici, kde za užívání platí symbolický nájem.

POMOC, PREVENCE

ČTVRTEK 1.2. - Na sedmé straně přináší Deník Jablonecka pod titulkem „Hospodský rámus se nekoná, zábava tentokrát zvítězila“ reportáž o sporu lidí, kterým vadí údajný hluk z restaurace Techtle Mechtle. Čtyřikrát pozvali hygieniky Okresní hygienické stanice Jablonec, ti však nic nenaměřili.
- Na osmé straně téhož vydání jsou citovány způsoby přenosu infekce HIV krevní cestou a podrobnosti výměnného programu Preventivního a krizového centra Arx.
- Deník dále píše: „Preventivní prohlídky mají časem zlepšit zdraví Romů aneb Mnohé rodiny nevyužívají pojišťovnou hrazené kontroly.“

POLICIE
ČTVRTEK 1.2.
- Deník Jablonecka /číslo 27/ na straně 7 konstatuje, že městští strážníci řešili vloni přes dvanáct tisíc přestupků. Bezmála devět tisíc z nich zjistili z vlastní iniciativy. O kousek dál - na straně 8, opět k ochráncům zákona: „Pomoc v tísni aneb městská policie funguje na Jablonecku na třech místech.“

SOBOTA 3.2. - O věcech nekalých píše deník na titulní straně. Uvádí, že telefonní automaty často ničí vandalové, v mnoha případech jde o děti. Řadu případů odhaluje kamerový systém městské policie. Na šesté straně čteme, kterak sedmnáctiletý mladík připravil o 1 600 Kč jiného hosta restaurace. Poberta je stíhán pro trestný čin krádeže.

ÚTERÝ 6.2. - Deník Jablonecka zaznamenává: „Podnapilý muž komplikoval život prodejcům knih. - Další opilci ve směnárně v Lidické ulici a zloděj aut v Polní ulici. - Drzí vandalové zdemolovali stezku podél třetí přehrady, takže sestava cedulí zde vydržela jen půl roku.“
- O den později hrůzná zpráva: „Nelidského činu se dopustila neznámá osoba, která malé štěně odhodila do kontejneru na domovní odpad.“

ÚTERÝ 13.2. - Čtyřiačtyřicetiletý podvodník, který nabízel laciné byty v Jablonci, napálil minimálně patnáct osob. Další postižení, kteří uvěřili zdánlivě luxusní nabídce bytového družstva Luxxus, se mohou hlásit vyšetřovatelům Policie ČR v Jablonci. Město se od projektu Luxxus distancuje a prohlašuje, že s ním nespolupracuje, byť se tím pracovníci družstva oháněli.

ŠKOLSTVÍ

STATISTIKA - Devět tisíc žáků základních škol v jabloneckém okrese učí 538 učitelů. Z toho je 15,8 % do šesti let služby, 41,3 % do 23 let praxe, zbytek tj. 231 kantorů už učí nad 23 let, včetně padesáti důchodců. Vloni přibylo jen šest vysokoškolských absolventů. Deník Jablonecka /5.2./ strana 1: Na základkách učí žáky stále více věkově starších kantorů. - Mladými pedagogy se pyšní 1. Základní škola E. Floriánové.
- Vrcholí sezóna maturitních plesů. Kvůli chřipce jsem přišla o dekorování své neteře Lucie, která končí studium Gymnázia Dr. Randy. Zatímco absolventi středních škol mají starosti s maturitou a s přihláškami na vysokou školu, žáci končící povinnou školní docházku nyní vyplňují přihlášky na střední školy. Deník Jablonecka /6.2./ číslo 31: Přihlášky na střední školy jen do konce února. - První kolo přijímacího řízení se uskuteční v pondělí 23. dubna.
- A předškoláci? I ti to mají za pár. Zápisy do prvních tříd jsou tady! Ve spádových obvodech základních škol probíhají ve dnech 7., 8. a 15. února. Jablonecký měsíčník /únor/ strana 1: Zápisy do prvních tříd platí pro děti, které dovrší 31. srpna 2001 šestý rok. Na straně 6 pozvánka: Den otevřených dveří v ZŠ Mozartova je 8.2. Určena nejen pro rodiče budoucích prvňáčků.
- Školy v Jablonci navštěvuje 250 dětí z okolních měst a obcí. Vloni jim jablonecké radnice za školáky naúčtovala téměř milión korun, chronickým neplatičem je Smržovka. Jablonec za „své“ děti platí půl miliónu.

ČTVRTEK 1.2. - Chřipku už mám také. Zatímco marodi se kurýrují a stojí fronty v čekárnách ordinací a následně v lékárnách, zdravé děti se radují. Toto je spíše informace do rubriky zdravotnictví, proč školství? Jsou přece chřipkové prázdniny! Deník Jablonecka na první straně píše: Chřipkové prázdniny si učitelé příliš užívat nemohou.“ Žáci leží s horečkou, kantoři pracují. Stejný deník čtyři dny poté: Chřipkové onemocnění se zatím dále nerozšiřuje, některé školy prodloužily volno. Vcelku v pohodě, bez chřipky, je padesátka dětí z jabloneckých dětských domovů. Všechny totiž prošly nepovinným ochranným očkováním a nyní, v čase viróz, onemocněly pouze dvě děti.

ČTVRTEK 15.2. - Přesně 490 dětí přišlo letos k zápisu do prvních tříd základních škol v Jablonci nad Nisou. Skutečně však nastoupí jen 404 žáků, z nichž jedenáct se hlásí z okolních obcí a měst, konkrétně z Janova, Lučan, Bedřichova, Maršovic či Dalešic, ale také z Náchodu. Letos 86 rodičů hned u zápisu uvedlo, že budou pro své ratolesti žádat odklad zahájení školní docházky, vše na doporučení pedagogicko-psychologické poradny nebo lékaře. Již v březnu oslovovali ředitelé škol rodiče těch prvňáků, kteří na školu nemohou být z kapacitních důvodů přijaty, a nabízeli jim umístění jinde. Situaci na ZŠ Proseč, kam nepřišlo k zápisu ani jedno dítě, i když je zde šest dětí školou povinných, bude řešit zastupitelstvo v dubnu.

NEDĚLE 18.2. - Rok 2001 byl vyhlášen Evropskou unií a Radou Evropy Evropským rokem jazyků. Stalo se tak 18. února 2001 ve Švédsku, současné předsedající zemi EU. Význam myšlenky ozřejmuje Jiřina Zahradníková z Obchodní akademie Jablonec: „Cílem tohoto roku je podpořit u dětí i dospělých zájem o studium cizích jazyků. Znát alespoň dva by mělo být v budoucnu pro Evropana zcela běžné, užitečné a zároveň příjemné. Volný pohyb občanů, faktor zaměstnanosti, množství kultury Evropy a nové vnímání občanství, to všechno jsou argumenty, proč je třeba myšlence podpory studia více cizích jazyků věnovat mimořádnou pozornost.“ V rámci aktivit Evropského roku jazyků Reportage 2001 zahájili svůj vlastní projekt studenti oboru cestovní ruch Vyšší odborné školy a Obchodní akademie v Jablonci, a to na jablonecké výstavě Euroregion Tour 2001. Vzhledem ke kontaktům s Francií a k tomu, že jako druhý cizí jazyk studují francouzštinu, je projekt zaměřen především na Francii. Jeho obsahem je studie některých aspektů cestovního ruchu jako mezi kulturní vztahy, šetrná turistika či ekoturistika. - Přidejme na téma řeč ještě jeden oznam. Mezinárodní den mateřského jazyka (vyhlašuje UNESCO) připadá na středu 21.2.

STŘEDA 21.2. - Drzost a neomalenost zlodějů nezná mezí. Loupeživý nájezd má za sebou Mateřská škola v Palackého ulici, kterou navštěvují na tři desítky dětí. Školka přišla o počítač s logopedickým programem, hifi věž, videopřehrávač, kopírku, ubrusy a prostěradla, ztratily se i peníze. Škoda za 120 tisíc korun.

ČTVRTEK 22.2. - Zájemci, kteří nedokončili devítiletou základní docházku a potřebují si ještě dodělat chybějící rok se mohou i nyní, v polovině školního roku, přihlásit do doplňujících kurzů. Ty jako jediné zařízení v Jablonci nabízí 3. základní škola.

ZDRAVOTNICTVÍ

NEDĚLE 11.2. - Světový den nemocných se slaví od roku 1993 z podnětu papeže Jana Pavla II. Jaký dárek si přichystal k výročí Jablonec?

ÚTERÝ 20.2. - Dneškem je oficiálně ukončena výstavba nového pavilonu jablonecké nemocnice. Po předání stavby začne stěhování interny. Na její místo pak poputuje gynekologicko-porodnické oddělení z Turnovské ulice. Nový pavilón si již vyžádal 113 miliónů korun, šestnáct miliónů bude stát renovace bývalé interny.

Vytvořeno 15.8.2005 14:15:05 | přečteno 2755x | Petr Vitvar