Společnost

Lidé, politický a společenský život, kriminalita, kauzy, péče o obyvatelstvo v srpnu 2001.

LIDÉ

STŘEDA 1.8. - Dlouho budou vzpomínat desítky členů Horské služby a Policie ČR na turistický výšlap, který jim nachystal dvaasedmdesátiletý muž z Jablonce. Důchodce, který trpí Parkinsonovou chorobou, se vypravil s příbuznými do lesa na houby. Tam se ztratil a zatímco rodina trnula strachem, stařík špacíroval dál lesem sám. Duševní choroba mu znemožnila nejen orientaci v prostoru, ale i v čase. Když byl objeven po šesti hodinách pátrání, do něhož byla zapojena i helikoptéra, ani netušil, co vyvolal.

SOBOTA 4.8. - Domů do Jablonce se vrátilo šest mladíků, kteří se jako jediní z celé ČR zúčastnili světového setkání ministrantů ve Vatikánu. V roli vedoucího figuroval dvaadvacetiletý student práv Jakub Kříž. Jablonecká komunita ministrantů patří mezi nejaktivnější a nepočetnější v severních Čechách. Svědčí o tom vydávání vlastního časopisu a četné úspěchy při práci s věřící mládeží. Kvalitu potvrdilo i pozvání na pouť za Svatým otcem do církevní metropole, věčného města Říma. Program se skládal z duchovní pouti po římských bazilikách a prohlídky města, mezi největší zážitky patřilo osobní setkání s papežem Janem Pavlem II. a společná mše pro 22 000 přítomných ministrantů a rozjímání v bazilice sv. Pavla za hradbami.

NEDĚLE 5.8. - Jediné víkendové vzrušení měli hasiči v sobotu o půlnoci, kdy se zasekl v mezipatře výtah, v němž uvízli lidé.

ÚTERÝ 7.8. - „Bezdomovec, kterému hnily nohy, se odhodlal k léčbě“, nechutně bulvární titulek na první straně Deníku Jablonecka uzavřel příběh muže, který přespával v parčíku na Horním náměstí.

STŘEDA 8.8. - Deník Jablonecka/str. 7 - rozhovor s Lucií Ottisovou z preventivního a krizového centra ARX pod titulkem „Těžký návyk na užívání nejrůznějších léků si v ničem nezadá s regulérní závislostí na heroinu nebo třeba pervitinu“.

SOBOTA 11.8. - Kuřáci marihuany, demonstrující na Horním náměstí, požadovali zlegalizování své oblíbené konopné drogy. Kordon policejních těžkooděnců zabránil pak v bitvě mezi 120 demonstranty a asi třiceti stoupenci hnutí skinheads, kteří dávali najevo, že s uvolněním konzumace uvedené drogy nesouhlasí.

NEDĚLE 12.8. - Mezinárodní den mládeže. - Desetičlenná delegace zastupovala Českou republiku na 15. ročníku Světového festivalu mládeže a studentstva v Alžíru (WFYS), který byl ve stejnojmenné metropoli zahájen ve středu 8. srpna a trval týden. Za Jablonec se zúčastnil dvaadvacetiletý student Hospodářské fakulty při Technické univerzitě v Liberci David Nožička z Aktivu mladých, což je apolitické hnutí sdružující mládež do pětatřiceti let. V současné době se k němu hlásí 28 členů, kteří společně podnikají nejrůznější workshopy a sportovní klání. Náš zástupce s sebou vezl propagační materiály o regionu a knihu o Jablonci. Festival pořádala Světová federace demokratické mládeže (WFDY), která sdružuje levicově orientovaná sdružení po celém světě. Ačkoliv je úřední řečí v Alžíru francouzština, hovořilo se anglicky. Program byl rozdělen tak, že každý den byl věnován problémům jednotlivých světadílů.

STŘEDA 15.8. - Počítačovou síť rozšířilo vedení nemocnice díky partnerství s místní pobočkou Komerční banky (jeden ze zakládajících členů Nadace Nemocnice), která zdravotnickému zařízení po obnově svého počítačového systému věnovala deset PC sestav v hodnotě asi 230 tisíc korun. Nemocnice má v současné době dvě stovky počítačů, včetně velmi výkonných serverů.

PONDĚLÍ 27.8. - Do 4. září potrvá dnes v Poděbradech zahájený rekondiční pobyt pro diabetiky. Územní organizace sdružení diabetiků ČR Jablonec pořádala už jeden prázdninový pobyt, a to v Harrachově. Ten proběhl ke spokojenosti všech zúčastněných. Další rekondice je naplánována na přelom září a října.

PÁTEK 31.8. - K jubilantům právě uplynulého měsíce patřili pětaosmdesátníci D. Vocásek, M. Šulcová, M. Šedová, M. Mizerová, M. Kocourová. Devadesát let oslavil let F. Černík, 91 let J. Zajíček, M. Kaprasová, M. Šefrová, 92 let A. Hynek, K. Ludvíčková, L. Trakalová, 93 let H. Erbenová, 94 let M. Peukertová, 95 let Z. Hásková.

KRIMINALITA, KONFLIKTY, NEHODY I RIZIKA

V TITULCÍCH NOVIN: „Motoristé opět doplatili na deštivé počasí a rychlost“ - „Mladík nelegálně kopíroval hry“ - „Podvodníci zneužívají Český červený kříž“ - „Cyklista měl štěstí, že žena za volantem včas reagovala“ - „Řidič se vyboural a vzápětí zmizel“ - „Některé silnice na Jablonecku jsou ve velmi špatném stavu, peněz na rekonstrukci se přitom nedostává“ - „Fetující děti nemají šanci / Máte strach, že vaše dítě kouří hašiš, šňupe pervitin nebo si píchá heroin? Otestujte ho!“ - „Vandalové demolují informační systém“ - „Požár zachvátil násypku s uhlím“ - „Výzva Policie ČR svědkům dopravní nehody“ - „Mladí kuřáci indických cigaret matou provozovatele restaurací“ - „Kuřáci marihuany nenalezli společnou řeč se skinheady“ - „Policie narazila na první řidiče pod vlivem drog“ - „Šikana u dětí může být časem velmi nebezpečná“ - „Nejčastěji oheň řádí v Jablonci“ - „Propuštěný vězeň se chce vrátit do normálního života“ - „Střet s opilcem může skončit i zraněním“ - „Mladiství si i navzdory zákonu cigarety opatří“ - „Řidič zavinil střet s jedoucí tramvají“ - „Vedro vážně ohrožuje nejen lidi, ale i zvířata“ - „Koupě bazarového kola je velkou sázkou do loterie“ - „Obyvatelé města si stále více neváží pořádku, černých skládek přibývá“ - „ V parku v Dlouhé ulici bylo objeveno a zlikvidováno doupě čichačů toluenu“ - „Mladých čichačů toluenu prý neustále přibývá“ - „Necháte je ufetovat? A proč ne raději rovnou zastřelit?“ - „Řidiči se často nepoutají, riskují tím nejen svůj život“ - „Některé děti pronásleduje strach z nástupu do školy“ - „Řidič motocyklu i spolujezdec utrpěli při havárii zranění“ - „Mezi atlety a fotbalisty už nepanuje nepřátelství“ - „Doupě mladých čichačů podruhé zlikvidované“ - „Vina za vážnou nehodu zatím zůstává nadále nevysvětlena“ - „Závada uvěznila ženu ve výtahu“ - „Fáma: Radnici napadli hackeři / Pravda: Zlobil pouze software“ - „Strážníci měli plné ruce práce s mnoha provinilci“ - „Trhovci lákají lidi na slevy, někdy však jde o podvod! - „Oběťmi násilí dětí bývají stále častěji také rodiče“ - „Sběr lesních plodů přišel cizince pěkně draho!“ - „Stařec se zřítil ze špatně chráněné skály a zemřel“ - „Obsah zkušebních testů nevyhovuje autoškolám ani komisaři“ - „Násilí na postižených se daří těžko prokazovat“ - „Ženy se budou učit bránit v krizových situacích!“ - „Řidiči často páchají v centru přestupky“ - „Muži napadají ženy mnohem častěji pod vlivem alkoholu“ - „Slováci mají těžší přístup k získání trvalého pobytu“ - „Poničenou trať už dráhy opravily“ - „Neznalost první pomoci začíná být alarmující“ - „Za většinu havárií může jen pouhá neopatrnost“- „Úrazů je v letní sezóně sice méně, závažností se však zimním vyrovnají“- „Šance na přežití naráží na finanční možnosti“ - „Viník nehody utekl z místa činu“.

POLITICKÝ A VEŘEJNÝ ŽIVOT

MĚSTSKÝ ÚŘAD

SOBOTA 4.8. - Demisi ředitele jablonecké Policie ČR pplk. Josefa Rašína požadovali při dnešní demonstraci příznivci Národního sociálního bloku (NSB). Partaje, jenž si vysloužila už před časem označení extrémistická. Z původně ohlášených tří stovek účastníků protestu se dostavily necelé dvě desítky. Policejní ředitel shromáždění sledoval, odmítl nařčení, že kriminalisté používají odposlech při monitorování příznivců shromážděné politické strany. Šéfredaktor Deníku Jablonecka Tomáš Tesař v novinách ze dne 7.8. na straně 7 v poznámce „Zakažte jim demonstrovat!“ dává prostor k úvaze, kdy říci hrstce křiklounů dost. Což je podle něho otázka radnice, jež shromáždění povoluje. Na poznámku reaguje JUDr. Jiří Nesvadba, tajemník Městského úřadu v Jablonci: „Šéfredaktor DJ vyjadřuje svůj názor na problematiku demonstrací. Lze s ním plně souhlasit v tom, že pořádání demonstrací bez potřebné přípravy, mnohdy bez logického záměru a s vymyšlenými údaji o možných účastnících, je od organizátorů minimálně nezodpovědné, a v konečném efektu nás tyto aktivity stojí peníze z naší společné kapsy. Nasazení odpovídajícího množství lidí z orgánů majících ze zákona povinnost dbát na veřejný pořádek není lacinou záležitostí. Proto ani městu se tato situace nelíbí. Mnohem raději bychom posílili hlídky městské policie jinam. V době rekreační sezóny například do areálu přehrady. Pan šéfredaktor svoji poznámku uzavírá slovy, kde srovnává postavení novinářů a města. Tady se zásadně mýlí. Novináři skutečně mají na svém zvážení, kolik prostoru dají těm, kdo zneužívají zákon o shromažďování. Město je na tom mnohem hůře. Zřejmě ani pan šéfredaktor si zákon o shromažďování číslo 84/1990 Sb. ve znění pozdějších právních předpisů nepřečetl. Jinak by věděl, že shromáždění se podle § 5 zákona obecnímu úřadu pouze oznamuje a k jeho konání není podle § 1 potřeba předchozí povolení státního orgánu. Zákon ve svém § 10 pouze taxativně vyjmenovává konkrétní důvody, kdy obecní úřad může shromáždění zakázat. Každý jiný důvod použitý úřadem by byl protizákonný a svolavatel by se snadno domohl zrušení takovéhoto rozhodnutí opravným prostředkem u soudu. Mezi uvedenými zákonnými důvody pro zákaz demonstrace, které svolavatelé ve většině případů dobře znají, určitě není to, že svolavatel opakovaně nahlašuje vědomě či úmyslně vyšší počet účastníků, než se jich skutečně na demonstraci dostaví. Porušení zákona nelze spatřovat ani v možnosti zneužití demonstrace ke své mediální masáži, jak se uvádí ve zveřejněném článku. Není tedy tak jednoduché, aby starosta města řekl „Dost!“, jak si pan šéfredaktor představuje. Jaký z toho lze nalézt závěr. Současná situace není určitě dobrá a platí jistě nejen pro město Jablonec nad Nisou. Zákon o shromažďování prochází v této době novelizací v zákonodárném sboru parlamentu a věřme, že se přitom nezapomene i na úpravu této otázky. Do té doby Městský úřad v Jablonci bude platný zákon dodržovat a ve spolupráci s orgány Policie ČR se bude stejně jako dosud odpovědně připravovat na každou nahlášenou demonstraci v zájmu občanů a zajištění veřejného pořádku.“

NEDĚLE 5.8. - V současné době mají místní řidiči i návštěvníci Jablonce k dispozici na pět tisíc parkovacích míst, včetně 250 placených. Odbor dopravy městského úřadu plánuje vybudování dalších, naopak k omezení parkování by mělo dojít v centru města, konkrétně na Dolním náměstí.

PONDĚLÍ 6.8. - Milovníkům jídla, pití a sladkých dobrot nyní vyšla vstříc internetová stránka radnice. Na adrese www.mestojablonec.cz se totiž objevil seznam jedenapadesáti místních restaurací i hospod a sedmi cukráren.

ČTVRTEK 9.8. - Do partnerského města v německém Zwickau odjel dnes starosta Jiří Čeřovský na slavnostní inauguraci primátora Dietmara Vettermanna.

PÁTEK 10.8. - Další ze schůzek představitelů města, prvoligového fotbalového klubu a TJ Liaz na téma převod Střelnice z majetku tělovýchovné jednoty (kvůli nedostatku financí na údržbu) pod město. Rozhodnou zastupitelé v září. - Deník Jablonecka/22.8./na straně 9 otiskuje pod titulkem „Šéf Střelnice tvrdí, že hrozí krach fotbalu i atletiky“ názor tajemníka TJ Liaz Václava Poláčka. Další den na první straně článek „Ani milióny korun od města nepomohly zajistit ekonomickou stabilitu atletického a fotbalového stadión Střelnice“.

ÚTERÝ 21.8. - Starosta Jiří Čeřovský zveřejňuje v tisku svůj postoj k srpnových událostem: Novodobé dějiny našeho státu (Československa, nyní České republiky) jsou poznamenány událostmi, které ovlivnily další politicko-společenský vývoj v naší zemi. Bezpochyby k nim patří i 21. srpen 1968... V neděli 19.8.2001 jsem sledoval dokumentární pořad na ČT 2, ve kterém byly promítány autentické záběry z prvních dnů tehdejší okupace sovětským vojskem. Mnoho zraněných a ztráty na životech včetně dětí musí zůstat stále živým mementem pro všechny demokraticky smýšlející občany. Není možné zapomenout nejen na události 21. srpna, ale také na období po něm, jehož negativní následky zasahují i do dnešní doby. Nebojme se tyto skutečnosti sdělovat především těm, kteří vlastní okupaci nezažili, tzn. mladé generaci. Ať ví, co je to totalitní komunistický režim a co „dobrého“ lidem přináší.

ORGÁNY STÁTNÍ MOCI, STÁTNÍ SPRÁVA

STŘEDA 8.8. - Vzácné a unikátní sbírky bižuterie uložené v Galerii Belveder obdivoval dnes první náměstek ministra kultury ČR Zdeněk Novák v doprovodu přednosty Okresního úřadu Jablonec Milana Císaře. Slova chvály si vysloužila i rekonstrukce a vybavení depozitářů. Protože zřizovatelem Muzea skla a bižuterie, kam spadá i Galerie Belveder, je „okres“, horké téma transformace spojené se zánikem okresních úřadů se tedy dotýká i tohoto zařízení. Při návštěvě zástupce ministerstva bylo vysvětleno, že nyní se řeší druhá fáze transformace, při které by měla všechna muzea přejít pod kraje.

ÚTERÝ 14.8. - Část sepsané a vytištěné městské kroniky odvážím ke konzultaci do Státního okresního archivu v Turnovské ulici. Ředitel Jan Kašpar pochopitelně hledá, kde je řeč o jeho zařízení. Tož tady. Ani o prázdninách nezeje badatelna jabloneckého archivu prázdnotou, pět až deset zájemců o informace se v úřední hodiny vždy najde. Chod zajišťuje pětice archivářů a jedna pomocná síla. Archiv spadá plně pod okresní úřad s výjimkou metodiky, která je doménou archivní správy ministerstva vnitra ČR. Co přinese reforma veřejné správy tomuto zařízení ukáže čas.

PONDĚLÍ 20.8. - Romská poradkyně Okresního úřadu v Jablonci Anna Cínová uzavřela přihlášky na dlouho připravovaný soutěžní festival romské kultury, hudby a tance, který se bude konat v sobotu 25.srpna. V jednotlivých kategoriích budou soutěžit dvě stovky umělců z celého Libereckého kraje, očekáváni jsou hosté z celé ČR i ze Slovenska. - Nezůstalo u očekávání, 1. ročník festivalu přilákal na letní scénu jabloneckého Výstaviště kolem tisícovky diváků. Navzdory vedru provázela ojedinělou akci srdečná atmosféra a absence jakýchkoliv konfliktů.

POLITICKÉ STRANY A HNUTÍ

PÁTEK 3.8. - Zhruba měsíc už trvají kontroly britských úředníků na pražském letišti Ruzyně. Jak přibývá těch, kterým nebyl povolen odlet do Velké Británie, sílí i protestní hlasy s tím, že ani následně po okupaci za normalizace si nedovolili Sověti takto naše lidi kontrolovat. Ozývají se i názory politiků. Poslankyně za Jablonecko a Semilsko Ludmila Brynychová (KSČM): „Ministerstvo zahraničí totálně neuspělo v této věci a nejen vůči těm, kteří jsou na Ruzyni kontrolováni, ale vůči všem občanům naší republiky. Vláda signalizuje nikoli naši suverenitu, ale posluhovačství a důkazem tohoto je i fakt, že chce o problému jednat až za tři týdny. Náš poslanecký klub interpeloval, nicméně na odpověď mají úředníci a politici třicet dnů.“ Další jablonecká poslankyně Marie Machatá (ČSNS) prohlásila, že stav na Ruzyni je dokladem nedokonalé zahraniční politiky, alibistické vlády a totálního neuznání suverenity země. - Kontroly na letišti byly zrušeny 8. srpna.

PONDĚLÍ 20.8. - Výkonná rada ODS přijala v předvečer 33. výročí obsazení vlasti vojsky Varšavské smlouvy usnesení. K „folklóru“ naší politické scény patří chytání za slova a přestřelky - nejlépe přes média, což dokládají i následující řádky. Ke stanovisku ODS se na stránkách tisku vyjadřuje bývalý senátor za Jablonecko František Vízek: ODS vidí toto výročí jen jako počátek série potupných kapitulací demoralizujících naši společnost. Je dost možné, že ve svém středu výkonná rada ODS opravdu nenašla nikoho, kdo by v srpnovém vývoji osmašedesátého roku jednal jinak než kapitulantsky, čili přihrble, zakřiknutě, odevzdaně, prostě jaksi normalizačně pragmaticky... Já sám bych dokázal jmenovat řadu přátel ve svém okolí na Jablonecku, kteří právě 21. srpna 1968 prohlédli, kteří zvedli hlavu a bez ohledu na následky pro sebe a své blízké vstup vojsk odmítli, neustoupili, nepřizpůsobili se a prapor morálky nesli hodně vysoko. Mnozí se nestačí divit, že se zbabělci a přizpůsobiví nečervenají, ale nyní hrdinně, odvážně a plamenně hřmí - když už se to smí a když jim nic nehrozí. Proto výročí 21. srpna 1968 vnímám poněkud jinak. Mám úctu ke všem padlým a obdiv ke všem tehdy statečným.

Vytvořeno 23.8.2005 10:51:54 | přečteno 2076x | Petr Vitvar
load