Společnost

Lidé, politický a společenský život, kriminalita, kauzy, péče o obyvatelstvo v lednu 2001.

Vážení spoluobčané!
Letošní rok bude pro nás všechny trochu výjimečný už jenom tím, že jsme přímými svědky konce jednoho a začátku nového tisíciletí. Bilancování uplynulého tisíciletí je především věcí historiků. Jablonec nad Nisou je ve srovnání s touto periodou městem mladým, na jehož život a rozvoj měly vliv významné události dějin našeho státu.
Začátek 20. století znamenal pro Jablonec důležitou etapu v jeho historii. Z této doby můžeme obdivovat mnoho nádherných staveb, dnes památkově chráněných. Naopak výstavba v druhé polovině dvacátého století dala našemu městu v některých částech především panelovou výstavbou nepříliš lichotivou tvář. Žijeme však v realitě dnešního světa, žijeme v současném Jablonci. To, zda budeme mít město pěkné, čisté, fungující, nezáleží jenom na „radnici“ - je to věcí nás všech.
Milí spoluobčané, přeji všem, aby s novým tisíciletím přišlo i více otevřenosti, snahy o porozumění, více vzájemného pochopení, tolerance a vnitřní slušnosti. Je důležité umět připustit, že pravdu může mít i ten druhý. Jsem přesvědčen, že otevřenost a tolerance může pomoci tomu, abychom byli šťastnější. Do nového roku 2001 vám přeji hodně zdraví, štěstí a vzájemného pochopení.

RNDr. Jiří Čeřovský
starosta města

LIDÉ

PONDĚLÍ 1.1.2001 - Dnes je Mezinárodní den míru, slaví se od roku 1968 z podnětu papeže Pavla VI.
- Přesně 45 minut po půlnoci se narodila v jablonecké porodnici jako první v novém roce holčička Lucinka Patková s váhou 3100 gramů, měřící 49 centimetrů. Tím to v Jablonci nad Nisou nekončilo. Před půl sedmou ranní tu byla další holka a po deváté hodině první kluk. V úterý 2. ledna zamířil do porodnice s gratulací a se zlatým jedno dukátem z a.s. Bižuterie Česká Mincovna starosta Čeřovský.

STŘEDA 3.1. - Tělo mrtvého sedmatřicetiletého muže objevil dnes náhodný svědek v panelovém domě v Čelakovského ulici. Policie vyloučila cizí zavinění.

ČTVRTEK 4.1. - Vratislav Karel Novák (1942), absolvent jablonecké Střední uměleckoprůmyslové školy a nyní profesor sochařského oddělení VŠUP Praha, vystavuje v kostele Panny Marie Sněžné v Andělské Hoře u Chrastavy. K vidění je zde jeho monumentální artefakt nazvaný Pojízdný interferenční radiovysílač. Deník Jablonecka/číslo 3/strana 6/titulek: „Novák představuje v Andělské Hoře tzv. radiovysílač.“

PÁTEK 5.1. - Mezi dnešními jubilanty figuruje Vladislav Prejza (70). Známá postava mezi sportovní i občanskou veřejností. Posuďte. Dlouholetý funkcionář Tělovýchovné jednoty Liaz (v šedesátých letech předcházel kanoistický oddíl Naveta), člen výboru okresního fotbalového svazu a externí novinář, spolupracovník Deníku Jablonecka (před tím Novin Jablonecka), ale také České tiskové kanceláře. V tisku informuje především o dění kolem atletiky, z lyžařského sportu a nižších fotbalových soutěží.

SOBOTA 6.1. - Zjevení Páně (svátek Tří králů) připadá sice na dnešní den, ale již ve středu 3.1. se objevili v ulicích Jablonce Kašpar, Melichar a Baltazar. Oblečeni do vznešených rouch a s korunami na hlavách vybírali od lidí peníze na dobročinné účely. Celorepubliková akce České katolické charity s názvem Tříkrálová sbírka potrvá do úterý. Polovina sumy poslouží na různé humanitární účely v celé naší zemi i v zahraničí a druhá se vrátí do měst, kde byla vybrána. Na sbírce v Jablonci se podílelo sedm tříčlenných skupin složených z mladých lidí, kteří vybrali téměř šestnáct tisíc korun.

POLITICKÝ A VEŘEJNÝ ŽIVOT

MĚSTSKÝ ÚŘAD

ČTVRTEK 4.1. - „Hospodaří na jablonecké radnici dobře s penězi poplatníků?“ Ptá se občan František Svoboda a jeho příspěvek zveřejňuje Deník Jablonecka/číslo 3/strana 8/pod titulkem „Byla nutná tolik nákladná úprava obřadní síně?“ Reakce na dopis čtenáře je otištěna o týden později. Milena Jelínková, tisková mluvčí Městského úřadu Jablonec, píše pod titulkem „Máme jiný názor na sumu, jež radnice vynaložila na rekonstrukci obřadní síně.“ V reakci se mimo jiné uvádí: „Nešlo o žádnou úpravu, ale kompletní rekonstrukci obřadní síně a všech přilehlých prostor, tedy i technického zázemí, vstupního sálu a salónku. Celkem se jedná o plochu asi 400 metrů čtverečných. Síň byla naposledy rekonstruována v sedmdesátých letech, kdy při tehdejších úpravách byla například okna, vedoucí na Mírové náměstí, zakryta neprodyšnou konstrukcí, doplněnou o barevné skleněné výplně. V posledních letech se stále častěji objevovala nutnost síň opět zrekonstruovat, a to zcela zásadním způsobem. Cílem bylo vrátit se v co největší míře k původní funkcionalistické podobě interiéru. Na přelomu roku 1999 a 2000 byl vybrán návrh budoucího uspořádání. Největší změnou pro návštěvníky obřadní síně jsou odkrytá okna a jejich kompletní renovace. Cena jednoho vyšla na 80 tisíc korun, celkem je zde devět oken. Obnoveny byly původní štuky na stropě, stejně jako lustry vyrobené podle původních návrhů architekta Wintera. Funguje klimatizace, přibylo chybějící sociální zařízení, nové je ozvučení. Obřadní místnosti dominuje skleněná plastika - tavená vitráž. Bylo investováno 5,6 miliónu korun. Nová obřadní síň má sloužit od poloviny ledna na několik dalších desítek let, a to nejen pro svatby, ale jsou zde vítáni občánci, studenti tady přebírají maturitní vysvědčení, několikrát do roka zde jsou předávány plakety dárcům krve a v neposlední řadě jsou v těchto prostorách přijímány oficiální zahraniční návštěvy Jablonce. Částka, věnovaná na rekonstrukci obřadní síně, není malá, avšak s porovnání s jinými akcemi ve městě je odpovídající.“ - Svatební slávou ožila po čtyřech měsících rekonstrukce obřadní síň jablonecké radnice v sobotu 20. ledna. Novomanželům Marii a Jaroslavu Lelkovým se dostalo pocty symbolického křtu a otevření síně v podobě přestřižení slavnostní pásky. Oni i další, kteří si v tento den řekli své ano, obdrželi drobné dárky a pamětní list. Netradiční byl i hudební doprovod, vedle zvuku varhan zazněl i živý zpěv.

ČTVRTEK 4.1. - „Čeká se na dotace“ píše dnes Deník Jablonecka na straně 6 na téma bydlení. Z příspěvku vyplývá, že v obcích začnou stavět, až získají státní příspěvek. Nejvíce žadatelů o byty v okrese registruje Jablonec, a to na 1200 lidí.

STŘEDA 10.1. - Na počátku roku se starosta setkává se zástupci různých oblastí společenského života. Neformální schůzky slouží oběma stranám k výměně informací. Naplánované bylo setkání starosty s reprezentanty sportu (zde zůstalo u snahy, starosta Jiří Čeřovský nedorazil, omluvil se, protože se mu protáhla v Praze závažná jednání ohledně teplárenství), kulturních subjektů (tam jsem byla a dobře se měla), církví i úspěšnými studenty místních středních škol a učilišť. S posledními jmenovanými se setkal starosta dnes odpoledne v nové obřadní síni jablonecké radnice. Přišlo asi dvacet mladých lidí, kteří v loňském roce v různých oborech úspěšně reprezentovali na celostátních i mezinárodních soutěžích nejen sebe, svou školu, ale i město. Zastoupeni byli sportovci, mladí historici a ekonomové i budoucí umělci.

PONDĚLÍ 15.1. - Schůzku k zavedení nových silničních zákonů svolal na dnešek starosta RNDr. Jiří Čeřovský. Zúčastnili se zástupci státní a městské policie, Dopravního a silničního úřadu Městského úřadu Jablonec a dopravního referátu okresního úřadu. Na programu bylo kromě jiného značení přechodů a informační kampaň k dodržování dopravních předpisů.

ČTVRTEK 25.1. - První zasedání zastupitelstva města Jablonec nad Nisou. Vyvrcholil proces projednávání a schvalování rozpočtu města, rozpočet ovlivněn změnou pravidel rozdělování daní z centra, letos poprvé se výnosy přepočítávají na úrovni republiky. - Návrh na odvolání zástupce starosty Radovana Loudy podal jménem konzervativního klubu zastupitel Milan Matura. Z přítomných pětadvaceti zastupitelů hlasovalo dvaadvacet, třináct Radovana Loudu podpořilo.

SOBOTA 27.1. - V nové obřadní síni byli přivítáni noví občánci.

STŘEDA 31.1. - Jablonecká místostarostka Mgr. Soňa Paukrtová definitivně opouští své místo na radnici, aby se s plným nasazením mohla věnovat nové práce senátorky. Svět Jablonecka ze 17.2. píše na straně 3: „Senátorka Paukrtová - V Jablonci se rozloučili se mnou nestandardně,“ v anketě na téže straně občané Jablonce bývalé místostarostce přejí pevné nervy a zdraví.

STÁTNÍ SPRÁVA

ÚTERÝ 2.1. - Školský úřad se stal referátem školství Okresního úřadu v Jablonci nad Nisou. Sídlí dál na původní adrese tj. v ulici 28. října. - Do funkce zdravotního rady byl v lednu jmenován Josef Tichák, zároveň byl dočasně pověřen řízením referátu zdravotnictví Okresního úřadu v Jablonci. Jmenovaný státní orgán zřizuje zdravotnická zařízení, mezi něž patří Nemocnice Jablonec, Léčebna dlouhodobě nemocných Jablonec a Okresní hygienická stanice v Jablonci. Současně funguje jako instituce, která registruje nestátní zdravotnická zařízení. - Novým vedoucím referátu dopravy Okresního úřadu v Jablonci se stal Ing. Jaroslav Boháč, když jeho předchůdce odešel do obdobného referátu Krajského úřadu Liberec.

POLITIKA

POLITICKÉ STRANY
SOBOTA 13.1.
- Sociální demokraté si zvolili o víkendu nového šéfa, stal se jím Jaroslav Suchánek (51), pracovník okresního úřadu. Rozhodovalo se mezi ním, poslancem Andrejem Gregou a bývalým senátorem Františkem Vízkem. Jednání okresní organizace ČSSD se zúčastnilo na osmdesát členů.

POLITICI
PONDĚLÍ 8.1.
- Libor Ježek, poslanec Parlamentu ČR, v rámci svých hodin pro veřejnost odpovídá dnes v kanceláři ODS v Máchově ulici 4 v Jablonci. - Deník Jablonecka /8.1./ strana 7 pod titulkem „Exsenátor František Vízek uvažuje o komunální politice - Sociálnímu demokratovi se nelíbí, jak ODS a ČSSD vyřešila radnici.“

ÚTERÝ 30.1. - Úspěšně zaintervenovala komunistická poslankyně Ludmila Brynychová směrem k ministru práce a sociálních věcí Vladimíru Špidlovi v souvislosti s financováním ordinací pro alkoholismus a toxikomanii. Okresní úřad totiž nemůže od letošního roku poskytnout potřebných 600 tisíc jablonecké ordinaci na provoz, a tak by se na patnáct stovek evidovaných klientů okresu nemělo kde léčit. Nebyly by zajištěny ani protialkoholní a protinávykové léčby. Situace by měla být vyřešena v únoru.

PÉČE O OBYVATELSTVO

ŠKOLSTVÍ

PONDĚLÍ 2.1. - Bibli se rozhodli přepsat v Základní katolické škole v Jablonci. Děti začaly po částech vlastnoručně přepisovat jednotlivé pasáže z knihy za sebou. Podle vedení školy má přepis usnadnit výuku v hodinách českého jazyka, dějin i náboženství.

STŘEDA 10.1. - Den otevřených dveří pro zájemce o osmileté studium na Gymnáziu U Balvanu v Jablonci. Žáci z pátých tříd s rodiči jsou zváni nejen k prohlídce školy. Uchazeči o studium mohou úderem sedmnácté hodiny zajít také na Gymnázium a Sportovní gymnázium Dr. Randy v Jablonci. Tam je dnešní Den otevřených dveří určen zájemcům o čtyřleté studium, ve středu 17. ledna jsou zvané děti, které mají chuť zahájit zde výuku trvající osm let.

PÁTEK 12.1. - Reprezentační ples Gymnázia U Balvanu se konal na Střelnici.

PONDĚLÍ 15.1. - V Muzeu skla a bižuterie v Jiráskově ulici a v Galerii Belveder v Mlýnské ulici končí dnes tématická výstava k 120. výročí založení Střední uměleckoprůmyslové školy bižuterní Jablonec.

PÁTEK 19.1. - Den otevřených dveří v Základní škole Arbesova trval od pondělí 15.1. do dnešního dne. Škola zvala k návštěvě především rodiče budoucích prvňáčků.

STŘEDA 24.1. - Na základě rozhodnutí okresního hygienika dnes byla uzavřena jablonecká Základní škola ve Floriánově ulici, o den později ZŠ v Mozartově ulici, Kokonín, Základní katolická škola, Zvláštní škola Tanvald, Gymnázium U Balvanu a Soukromá obchodní a právní akademie. Deník Jablonecka/1.2./číslo 27/strana 7 pod titulkem „Nečekaně vyhlášené volno způsobilo dospělým potíže - Chřipka: Mnozí rodiče si museli vybrat dovolenou.“ Deník o den později „Chřipkové prázdniny ještě nekončí, další školy neučí - Jídelny, družiny i Dům dětí a mládeže Vikýř fungují.“

STŘEDA 31.1. - Žáci dostávají pololetní vysvědčení. Na školách, kde jsou chřipkové prázdniny, není komu vysvědčení vydat. Rodiče si musejí na výsledky dětí počkat.

ZDRAVOTNICTVÍ

STŘEDA 3.1. - Deník Jablonecka dnes na straně 7 slibuje: „Nový pavilón nemocnice bude dokončen v únoru. Další rozšíření v červnu, do areálu se přesune porodnice.“ Na osmé straně je informace o zubní a dětské pohotovosti v areálu nemocnici, uvedeny jsou telefony, ordinační hodiny a navíc ještě podrobnosti o zubní pohotovosti v sousedním Liberci v Jablonecké ulici. Kdo se neodhodlá na zubařské křeslo, může zajít pro utišující medikamenty do lékárny. Celý měsíc leden držela pohotovost lékárna v Liberecké ulici, v únoru bude sloužit Podhorská.

SOBOTA 20.1. - Zvýšený nárůst respiračních onemocnění zaznamenávají lékaři od počátku ledna. Zatím nebylo nutné vyhlašovat chřipkovou epidemii. Okresní hygienická stanice v Jablonci evidovala ve druhém týdnu letošního roku 1 286 pacientů, ve třetím týdnu 1 602. Nejvíce nových pacientů přibylo v uplynulém týdnu mezi školáky - o padesát procent. U nejstarší věkové skupiny počet nemocných klesl o dvacet procent.

STŘEDA 24.1. - A je to tady. V souvislosti s vysokým nárůstem respiračních onemocnění, zejména mezi dětmi, vyhlásil okresní hygienik chřipkové prázdniny. V Jablonci se opatření týká Soukromé obchodní a právní akademie, Gymnázia U Balvanu, Zvláštní školy v Jugoslávské ulici, základních škol ve Floriánově a Mozartově ulici, vztahuje se i na Základní katolickou školu. Dneškem počínaje do 5. února mají volno děti ze ZŠ E. Floriánové, ostatní jmenovaná zařízení se uzavřou ve čtvrtek.

PONDĚLÍ 29.1. - V posledním týdnu vzrostlo chřipkové onemocnění o 54,5 procenta. Největší nárůst pacientů je mezi školáky, a to o třiadevadesát procent. Některé školy už mají chřipkové prázdniny, na společenské akce se zákaz nevztahuje. Rovněž jsou zatím bez problému možné návštěvy pacientů v nemocnici.

PREVENCE, KRIZE

NEDĚLE 1.1. - Již celý měsíc (od 1. prosince) nabízí preventivní a krizové centrum ARX novou službu - krizový telefon. Na jaké číslo a kdy volat i o možnosti osobních návštěv informuje Deník Jablonecka/4.1./strana 8. - Informační servis obsahuje podrobnosti o Lince důvěry, která je k dispozici nepřetržitě a komunikace probíhá anonymně. - K dispozici zanedbávaným, týraným a opuštěným dětem je FOD (Fond ohrožených dětí), který funguje v Jablonci v Jiráskově ulici.

HASIČI

NEDĚLE 1.1. - Celý rok jsou v pohotovosti členové Sboru dobrovolných hasičů v Jabloneckých Pasekách a výjimku neudělali ani na Silvestra. Devítičlenná jednotka fungovala při novoročním ohňostroji coby protipožární jištění. O službu je požádal jejich zřizovatel tj. Město Jablonec. Hasiči přijeli hlídat s dvěma vozy, cisternou a avií, naštěstí nemuseli zasahovat. Jednotka má v současné době dvacet členů, z toho je jeden záchranář - psovod.

ÚTERÝ 2.1. - Deník Jablonecka na straně sedmé „Oheň ničí nemovitosti často kvůli neopatrnosti či technické závadě“ přináší varování. Chataři a domkaři by měli majetek lépe střežit a nepodceňovat kvalitní zabezpečení z hlediska požární ochrany.

STŘEDA 3.1. - Minimální škody napáchal dnes odpoledne požár, k němuž došlo v činžovním domě v Pražské ulici. Požár zasáhl sklepení zastaralého objektu a plameny neničily byt, jak uváděli někteří svědkové události při ohlašování Hasičskému záchrannému sboru okresu Jablonec. K zásahu vyjely dva hasičské vozy.

POLICIE

ÚTERÝ 2.1. - „Městská policie lidem jen domlouvala“ píše Deník Jablonecka/číslo 1/ strana 7 v hodnocení silvestrovské noci. Strážci pořádku vystačili s vlídným slovem.
Přivoláni byli i k neplánovanému mejdanu, viz Deník Jablonecka /3.1./ číslo 2/ strana 7: “V čerpací stanici Shell se rozhodli dokončit oslavu silvestrovské noci.“ - Pár dní poté strážníci města asistovali u dopravní nehody než přijeli dopravní policisté. Deník Jablonecka/4.1./číslo 3/strana 6 „Zajistili bezpečnost na místě dopravní nehody.“ A z kroniky Police ČR je zpráva s titulkem „Trojlístek neurvalců útočil na průvodčího vlaku a házel i kamení aneb Cestující, kteří nechtěli platit, obvinil vyšetřovatel Policie ČR z výtržnictví.“ - A ještě jednou na koleje. Deník Jablonecka /4.1./ číslo 3/ strana 7 „Tlupa malých výtržníků se pokusila vykolejit vlak, železničáři v jabloneckém okrese se potýkají s dětskými vandaly.“

ČTVRTEK 4.1. - Žebráním na Dolním náměstí si chtěl občan polské národnosti přilepšit před odjezdem domů. Stačila domluva hlídky městských strážníků a muž svého počínání zanechal. Deník Jablonecka /4.1./ číslo 3/ strana 6/ rubrika „Stručně.“

Vytvořeno 15.7.2005 13:34:52 | přečteno 2842x | Petr Vitvar