Společnost

Lidé, politický a společenský život, kriminalita, kauzy, péče o obyvatelstvo v březnu 2001.

LIDÉ

ČTVRTEK 1.3. - Sčítací komisaři dokončili obchůzky svých rajonů. Mezi poctivými se objevila i jedna komisařka falešná. Šlo však o jev výjimečný. Na akci sčítání lidu, domů a bytů se v Jablonci podílelo na 250 osob. Pod vedením Českého statistického úřadu roznesli komisaři na 70 000 tiskopisů. Mezi komisaři a revizory převládal po sčítání názor, že lidé se k akci stavěli převážně vstřícně a ochotně spolupracovali. Zákonem stanovené možnosti předat tiskopisy prostřednictvím obecního úřadu přímo revizorům nebo statistickému úřadu využilo v našem městě 1 050 rodin. Výsledky za 36 revizních obvodů města budou předány Českému statistickému úřadu koncem března. - Přeskočme pár měsíců a nahlédněme do předběžných výsledků jablonecké pobočky ČSÚ. Vyplývá z nich, že na Jablonecku žije celkem 88 808 obyvatel, z toho je 42 824 mužů. Nejvíce lidí je ve věku od 15 do 59 let, přesně 58 726. V kategorii do čtrnácti let napočítali sčítací komisaři 14 670 obyvatel, ve věku nad 60 let máme 15 374 osob. V samotném Jablonci žije 45 653 lidí, mužů je 21 748 a žen 23 905. - K české národnosti se přihlásilo 80 926 lidí, k moravské 113, ke slezské 21, ke slovenské 1 763, k německé 1 353, k polské 518, k romské pouhých 232 (přitom na Jablonecku žije asi čtyři a půl tisíce Romů), že by strach z genocidy? V našem okrese žije také početná skupina cizinců čítající 1 202 jednotlivců. Nejvíc jich je z Ukrajiny, konkrétně 282. Slováků je u nás 228, Vietnamců 130, Rusů 60 a také zde pobývá 38 státních příslušníků Spojených států amerických. - V jabloneckém okrese je celkem 16 604 domů, z toho jich je neobydleno 3 670. V samotném Jablonci je evidováno 5 031 domů, z nichž je neobydlených 352. Podobná situace je u jednotlivých bytů. V Jablonci statistici napočítali 19 429 bytů, z toho více jak čtrnáct stovek je neobydlených.

SOBOTA 3.3. - V obřadní síni radnice bylo přivítáno dvaadvacet nových občánků. - Poslední březnovou sobotu pak bylo přivítáno čtyřiatřicet miminek.

ČTVRTEK 8.3. - Mezinárodní den žen (poprvé se slavil v roce 1911). Přestože se oficiálně tento svátek žen již neslaví („drží se“ spíše květnový Den matek), najdou se výjimky. Druhým rokem k nim patří jablonecký Bowling live klub sídlící v areálu nemocnice. Letos připravil party, kam měly do půlnoci přístup pouze ženy. Zlatým hřebem večera byla americká striptýzová show mužů. Nejexcelentněji prý zapůsobil mistr Arny, jenž přišel jako drsný policista, ale odcházel zcela odhalen.

STŘEDA 20.3. - Rony Plesl (36 let) a Tomáš Plesl (26 let), bratři, výtvarníci a pedagogové plus jablonečtí rodáci, se sešli poprvé na společné výstavě v galerii My. Do 13. dubna jsou na ní k vidění jednoduché obrazy iluzorního tajemna Tomáše Plesla a skleněné sarkofágy jeho staršího bratra.

STŘEDA 21.3. - Mezinárodní den boje za odstranění rasové diskriminace (vyhlášen OSN roku 1966), Světový den poezie (vyhlašuje UNESCO), hlavně a především první jarní den. Jaro podle kalendáře vypuklo letos v 02 hodiny a 27 minut.

SOBOTA 24.3. - Manželé Zdeněk a Jiřina Šolínovi z Jablonce oslavili zlatou svatbu.

STŘEDA 28.3. - Drahuše Černá (61 let) pracovala celý život ve zdravotnictví, na dětském oddělení Nemocnice Jablonec, kde se postupně stala až vrchní sestrou. Ve své profesi byla vybrána mezi nejlepších šest sestřiček z celé České republiky a zúčastnila se setkání v Praze na Žofínu.

PÁTEK 31.3. - V březnu měli tři občané 85. narozeniny. M. Valentová, B. Prášková a R. Stejskalové oslavily devadesátiny, J. Štěp dosáhl jedenadevadesát let, M. Krpatová dvaadevadesát let, A. Kornellová a R. Stodolová pak měly na dortu třiadevadesátku!

POLITICKÝ A VEŘEJNÝ ŽIVOT

PONDĚLÍ 5.3. - Deník Jablonecka informuje, že senátorka Soňa Paukrtová byla hostem konference Unie svobody. Doplňuje, že delegáty z Jablonecka nečekaně skolila chřipka. Že by tu byla druhá infekční vlna?
- Úprava znění zákona, a to tzv. přestupkové imunity zákonodárců, by korespondovala s názorem senátorky za Jablonecko a Semilsko Soni Paukrtové. Vyplynulo to z dnešní tiskové konference v Jablonci, kterou zaznamenal Deník Jablonecka dne 6.3. na straně 5 pod názvem „Senátorka by souhlasila s omezenou imunitou“ a s dodatkem: Jako místostarostka měla pocit bezpečí i bez právní ochrany.
- O den později, tedy 7.3., tentokrát na straně 7, je článek s názvem: Politička Ludmila Brynychová dostává krávy. Téma voliči a poslanci upřesňuje, že lidé se na své zástupce obracejí především s osobními problémy.
- Třináctého března deník na straně 7 „Machatá přestupu (z Unie svobody do České strany národně sociální na podzim roku 1999) nelituje“ zaznamenává návštěvu parlamentní poslankyně Marie Machaté, která v pondělí 12.3. v Jablonci jednala se zástupci Okresní hospodářské komory v Jablonci a navštívila nejen divadlo, ale také exportní společnost Jablonex a Léčebnu dlouhodobě nemocných Tanvald.
- V posledním březnovém čísle deník na straně sedm na téma vrcholné politiky - pod titulkem V politice triumfují ženy - tvrdí, že Jablonečanky jsou podnikavé a těží z tradic lehkého průmyslu. Jablonecko má pět ústavních činitelů. Z nich tři jsou ženy - poslankyně Ludmila Brynychová, Marie Machatá a senátorka Soňa Paukrtová, což je poměr neobvyklý a v rámci republiky ojedinělý!

SOBOTA 10.3. - U strohých hesel a skandování - Dost bylo Havla, Tuneláři za mříže, Čechy Čechům, Cikáni do práce apod. - zůstalo asi šest desítek účastníků dnešní úředně povolené demonstrace, kterou v ulicích Jablonce (směr pochodu Mšeno - Mírové náměstí) uspořádala Vlastenecká republikánská strana. Nechyběli přívrženci skinheads. Dohlížela státní i městská policie. Nasazení policejních sil sice nestálo peníze navíc, ale ochránci zákona mohli věnovat čas jiné činnosti. Problém je v přeskupení časových hodin pro strážníky. Ředitel Městské policie v Jablonci Tomáš Rakouš: „Pokud musíme nasadit více strážníků v sobotu do služby, je třeba počítat s tím, že počet hodin, vynaložených na tuto akci, je třeba odečíst od další pořádkové činnosti, kterou by mohli zajišťovat jinde.“ Rozhodnutí pořádat pochod spojený s demonstrací byl ze strany pořadatelů avizován již 6. ledna. Tehdy bylo oznámeno, že protestní akce bude zaměřena na nesouhlas s již přijatým nebo chystaným zdražováním v různých odvětvích.

PONDĚLÍ 19.3. - Třiadvacátým městem v České republice, kde se uskuteční setkání občanů s politiky, byl dnes večer Jablonec - hotel Merkur. Přítomni poslanci Ludmila Brynychová, Marie Machatá a Libor Ježek, senátorka Soňa Paukrtová, starosta Jiří Čeřovský a místo hejtmana Libereckého kraje Pavla Pavlíka jeho zástupkyně Eva Bartoňová. Název setkání Pomozte politikům naslouchat. Občanům se nabízela možnost promluvit si se svými volenými zástupci o problémech, které vidí ve svém okolí a společně se pokusit o jejich řešení. Na organizaci se podílela městská knihovna.

MĚSTSKÝ ÚŘAD

ČTVRTEK 1.3. - Městský úřad od dnešního dne změnil dobu úředních hodin, a to v reakci na zákon číslo 155/2000 Sb., kterým byl novelizován zákoník práce. Občané mohou za úředními záležitostmi na radnici zajít v pondělí a ve středu v čase od 8.00 do 11.30 a od 12.30 do 17.00 hodin. - Dnes od 9.00 hodin začalo 22. zasedání zastupitelstva. Na programu 39 bodů k jednání, přítomno 30 členů zastupitelstva, zahájil a řídil starosta RNDr. Jiří Čeřovský (viz materiály pro jednání zastupitelstva, zápis a usnesení). Ohlasy v tisku? Deník Jablonecka ve dnech 5.3. a 6.3. na straně 6 a 7 zaznamenává ze zastupitelstva: Jablonečtí zastupitelé odcházejí z jednání a nezapíší se u prezence. Místostarosta Jiří Musil /ČSSD/ pokládal za nutné oznámit, že se změnou zákona o obcích už není zástupcem starosty, ale místostarostou. Zastupitel František Pešek /KSČM/ doporučil místostarostovi Musilovi, aby své výhrady k výsledkům práce předchůdkyně Paukrtové nečinil přes média. Vlk se nažral a koza zůstala celá aneb O volbě do finančního výboru. - Vystoupení rektora Technické univerzity Liberec Davida Lukáše na zastupitelstvu doplnilo body postupu prací při zahajování vysokoškolského 3,5letého bakalářského studia v oboru textilní a oděvní, přičemž od druhého ročníku by se studenti vzdělávali v bývalé pomocné divadelní budově v Jablonci. Je třeba rozhodnout, v jakém vztahu bude budova po rekonstrukci k vysoké škole. Zastupitelé se vyjadřovali pro pronájem nebo prodej. Odprodej pomocné divadelní budovy TU podpořila i Soňa Paukrtová, z jejíhož podnětu se možnost studia v Jablonci začala realizovat. O formě vlastnictví se rozhodne v dubnu. Tisk o tomto vystoupení referuje pod titulkem „Rektor David Lukáš vystoupením oslnil tak, že volení tleskali.“ K záměru VŠ studia dodává: Zatím k dispozici 9 miliónů na rekonstrukci, o vlastnictví budovy rozhodnou zastupitelé v dubnu. - Zastupitelstvo schválilo finance pro Jasan, s.r.o., na provoz Poradny pro alkoholismus a jiné toxikomanie a vyslechlo informaci o rekonstrukci Dolního náměstí, projektu Bulvár 5. května a umístění terminálu MHD Jablonec u autobusového nádraží.

STŘEDA 14.3. - Kulturní dům v Dělnické ulici v Kokoníně v sedmnáct hodin. Místo a čas prvního ze série jarních setkání jablonecké radnice s občany. Další jsou 21.3. v Proseči a 28.3. v Jabloneckých Pasekách, následují 4.4. Rýnovice, 11.4. Žižkův vrch, 18.4. Vrkoslavice, 25.4. Výstaviště, 2.5. Mšeno. - Starosta RNDr. Jiří Čeřovský: „Setkání jsme naplánovali na dobu po schválení městského rozpočtu. Hlavním tématem je rozvoj města v roce 2001 a plánované akce na další léta. Cílem je informovat i získat názory a podněty od občanů.“ - O prvním setkání ze spanilých jízd radních přináší obsáhlý materiál Deník Jablonecka ze 16.3. na straně 7 pod titulkem „Kokonín: Nestojíte o nás aneb Obyvatelé odlehlé čtvrti Jablonce si prý připadají jako obtížný přívěsek.“ Co místní trápí? Nemohou naladit kanál lokálního televizního vysílání, nelíbí se jim případné přestěhování celního úřadu, který v současné době sídlí v Podhorské ulici nedaleko centra města. Zájem lidí o setkání s radními byl v Kokoníně veliký, jak je vidět i ze zveřejněné fotografie v deníku. Z příspěvku vyplývá, že diskutoval především starosta Jiří Čeřovský. Pomáhala mu tisková mluvčí Milena Jelínková a Václav Vít, vedoucí odboru rozvoje. Místostarosta Jiří Musil se prý příliš nezapojoval, další místostarosta Radovan Louda kvůli služební cestě v Praze nedorazil.

Svět Jablonecka v 10. čísle pod titulkem „Nezajímá je příliš rozvoj, ale řešení současného stavu“ píše o účasti sedmdesáti občanů i o dohodě ustavit místní osadní výbor, který by ulehčil jednání s jabloneckou radnicí. - Starosta RNDr. Jiří Čeřovský o dojmech z prvního setkání: „Jsem potěšen, že se zúčastnilo hodně občanů různých věkových skupin. Chápu, že je pálí problémy z jejich lokality. I když se při diskusi řadě zúčastněných může zdát, že vše je zbytečné, že stejně nic nevyřešíme, že se vymlouváme, rád bych zdůraznil pravý opak. I když jsou občané někdy hodně kritičtí, mám možnost vidět problém z více hledisek, a to je pro práci starosty důležité.“

ČTVRTEK 22.3. - Pětatřicet italských studentů ze státního lycea v městečku Olevano Romano bylo přijato na jablonecké radnici místostarostou Radovanem Loudou. Studenty hostí v rámci projektu Evropské unie Lingua Gymnázium U Balvanu. - Od 13.00 hodin se konala na radnici 4. schůze městské rady. Ta mimo jiné zastupitelstvu doporučila schválit transformaci Technických služeb města Jablonce na obchodní společnost s ručením omezeným. Uložila Ing. Václavu Vítovi, řediteli odboru rozvoje, zabezpečit přípravu a realizaci pěší zóny - konkrétně Kubálkovu ulici. Byl vysloven souhlas s vysláním zástupkyň jabloneckých žen na mezinárodní konferenci Žena v 21. století v Jelení Goře ve dnech 30.3.-1.4. Rada uložila starostovi RNDr. Jiřímu Čeřovskému, aby vyslané ženy byly zabezpečeny kapesným ve výši 40 % a vybaveny propagačními materiály Jablonce. Rada dále zrušila komisi pro hospodaření s majetkem města a personální změny v komisi kulturní. Po podnětu dopravní komise vzala na vědomí, že s ředitelem Krajského ředitelství celního úřadu bude jednat místostarosta Ing. Louda. - Od 16.00 hodin se konalo mimořádné zasedání zastupitelstva a mimořádně v aule Obchodní akademie v Jablonci. Na programu prodej bytů a teplárenství.

PÉČE O OBYVATELSTVO

NEZISKOVÝ SEKTOR

ÚTERÝ 6.3. - Deník Jablonecka na straně 6 pod názvem „Jablonečtí odbojáři změní do sjezdu metody osvětové práce“ dokumentuje, že členové Českého svazu bojovníků za svobodu se snaží peněžními sbírkami zachránit pro další vydávání svůj časopis Národní osvobození. - Z 233 členů Českého svazu bojovníků za svobodu evidovaných na Jablonecku a s průměrným věkem 73,6 roku, se léčebného lázeňského nebo rekondičního pobytu zúčastnilo za poslední tři roky kolem 20 členů. Městský úřad poskytl na tyto účely z rozpočtu 50 tisíc korun. Letos okresní organizace ČSBS žádá město pouze o patnáct tisíc, neboť povinnost přispívat ze svého dvaceti procenty není schopna splnit. - Spolupráce odbojářů s městem se projevila například při změně názvu ulice Generála Mrázka nebo u probíhajících jednáních o přemístění pomníku bojovníků za svobodu z loučky před hotelem Rehavital.

ČTVRTEK 8.3. - Radě vlády pro nestátní neziskové organizace putuje první dopis týkající se Nadace Preciosa z Jablonce. Následují další dopisy podporující účast Nadace Preciosa ve výběrovém řízení pro získání příspěvků z prostředků Nadačního investičního fondu. Datum 29. března má dopis starosty města Jablonce. Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR žádost jablonecké nadace schválila (viz dokumentace v příloze).

ČTVRTEK 15.3. - Předsedkyně územní organizace Svazu diabetiků ČR Zdenka Bartošová upozorňuje, že dnes je otevřen Klub diabetiků v jablonecké Skřivánčí ulici v Centru služeb pro zdravotně postižené. Další - poblíž nemocnice - zve k návštěvě 26.3. Kluby diabetiků zahájily opět svou činnost v únoru. V Den zdravotně postižených - v pátek 15.6. - se v prostorách jabloneckého Výstaviště chystá měření glykémie.

POMOC, PREVENCE

HASIČI
VÍKEND 3.-4.3.
- Hasiči otevírali o víkendu byt v ulici Malá Janovská, kde našli mrtvolu muže-důchodce. Přítomen byl jeho mentálně postižený syn. Z následného šetření vyplynulo, že muž zemřel přirozenou smrtí. Syn s ním žil v bytě tři týdny, bál se to oznámit. - O víkendu také hořelo Pekařství Šumava, v důsledku usazenin v peci. Před příjezdem profíků majitelé vypnuli plyn a elektřinu a hasili vodou.

MĚSTSKÁ POLICIE

ÚTERÝ 6.3. - Deník Jablonecka na straně 6 pod titulkem „Zastřelte mě, prosil strážníky bezdomovec“ píše o nešťastníkovi, který nejprve tvrdil, že skočí pod tramvaj, potom chtěl, ať ho pod ni strčí. Nejen k případu tohoto pětapadesátiletého bezdomovce cituji Danu Hulíkovou, mluvčí Městské policie Jablonec: „Nikde není psáno, že ho společnost zavrhuje. Pokud bude ochoten podrobit se určitému řádu, má právo najít dočasné zázemí v azylovém domě. Druhou variantou, pro ještě méně přizpůsobivější, je využívat alespoň noclehárnu tohoto zařízení.“

PÁTEK 9.3. - Únik ropné látky likvidovali hasiči po autonehodě, k níž došlo mezi dvěma osobními vozy v Horní Proseči.

ŠKOLSTVÍ

PONDĚLÍ 5.3. - Dnes začínají jarní prázdniny, které potrvají do pátku 9.3. Zatímco na základních i středních školách mají volno, vyjíždí pracovníci respektive pracovnice Domu dětí a mládeže Vikýř na táborové pobyty a soustředění. Omladina si mohla vybrat zaměření na ekologii, pohyb, lyžování a rekreační vyžití. - Městská hromadná doprava v Jablonci oznamuje, že v době jarních prázdnin nebudou zabezpečeny školní spoje. K čemu také, že? Naopak posíleny budou spoje směr Bedřichov a Hrabětice, takže hurá na běžky! - Kino Radnice zve v době jarních prázdnin před filmové plátno. Připravena je série pětice filmů, začíná se vždy dopoledne od 10.00 hodin za jednotné vstupné 20,- Kč. Filmová akce s názvem Prázdniny s Disneyem skončila úspěchem, přišlo 1 542 diváků, čili v průměru 308 na jedno představení. V porovnání s loňskem se návštěvnost zvedla o 583 diváků. - Ještě deset dnů zbývá k nákupu fotografií vystavených v jablonecké pobočce Investiční a Poštovní banky respektive už v pobočce ČSOB. Nechme však stranou názvy bank, protože v této akci, zahájené vernisáží v polovině února, jde o něco jiného. Výtěžek z prodeje vystavených fotografií - vesměs místních fotografů - krajinářů, poputuje na konto Speciální školy v Liberecké ulici Jablonec, kterou navštěvují i postižené děti. Ty k rozvoji potřebují speciální pomůcky. Třeba nůžky pro postižené nebo pro leváky.

ČTVRTEK 15.3. - K dnešnímu datu končil termín přihlášek žáků pátých tříd základních škol na osmiletá gymnázia. V Jablonci jsou tyto školy dvě, propad přihlášek oproti loňsku je zhruba o 25 procent. Na Sportovní gymnázium Dr. Randy se vloni hlásilo kolem devadesáti dětí. Letos zaregistrovali 68 zájemců a 23. dubna do primy nastoupí po přijímačkách 30 žáků. Gymnázium U Balvanu přijme také třicet dětí, hlásilo se jich sem 67. Názor ředitele z Gymnázia dr. Randy Petra Tulpy: „U rodičů se asi projevila kampaň ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, takže vznikl dojem, že víceletá gymnázia mohou být zrušena i v průběhu návštěvy školy. Svou roli sehrál i odmítavý postoj některých základních škol, které tento typ vzdělávání zrovna nepropagují... Přijímací zkoušky se dělají z češtiny, matematiky a všeobecných znalostí. Nároky na studium nesnížíme, vždyť všichni přijatí už budou skládat státní maturity.“ - Přestože jablonecká gymnázia uskuteční ve čtvrtek 10. května ještě druhé kolo přijímacích zkoušek, bylo již koncem dubna jasno. Gymnázium a sportovní gymnázium Dr. Randy přijalo na čtyřleté studium 25 žáků ihned po zkouškách, dvě místa jsou určena na odvolání a tři zůstala volná pro druhé kolo. Šestadvacet uchazečů přijalo jablonecké Gymnázium U Balvanu, dvě místa jsou určená na odvolání a dvě volná.

STŘEDA 28.3. - Den učitelů (výročí narození Jana Amose Komenského r. 1592) nebyl připomenut žádnou výraznou společenskou akcí. Bylo na pedagogických sborech, jakým způsobem výročí oslaví. Řada učitelských kolektivů zvolila společné posezení.

ZDRAVOTNICTVÍ

PÁTEK 2.3. - Redaktor Deníku Jablonecka Jan Stránský se ptá: Zvítězíme nad rakovinou? V podtitulku prozrazuje: Devitalizaci (- nová léčebná metoda) by rádo vyzkoušelo i několik jabloneckých pacientů. MUDr. Michael Vraný, primář chirurgie nemocnice: „Když bude devitalizace prozkoušena a prokáží se léčebné účinky, pak ji budou určitě provádět všechny nemocnice. Pacientům bych to velmi přál. Bylo by to fantastické, ale musíme počkat a nešířit dopředu plané naděje.“

ÚTERÝ 14.3. - Dnes byl definitivně schválen termín kolaudace nově postaveného tzv. modrého pavilónu jablonecké nemocnice. Stanoven je na 20.3., nicméně již nyní začíná zabydlování objektu oddělením interny.

ÚTERÝ 20.3. se skutečně stalo dnem kolaudace pavilonu, který se začne příští týden užívat. Připomínku měla hygienička, která doporučila, aby se zajistilo měření hluku od vzduchotechnického zařízení. Rovněž se musí provést znovu měření radonu. Stavba byla zahájena v listopadu 1999, stála 113 milionů korun ze státního rozpočtu, nedostatek financí způsobil vloni půlroční pauzu. Projekt nového areálu navrhla společnost Hospital Projekt Liberec, dohled měl liberecký Stavoinvest a práce zajišťovala společnost Bak Jablonec. - Akt kolaudace vhodně doplnily dvě operace nejmodernější technologií. První byla laparoskopická operace nadledvin, která byla za pomoci výkonných ISDN linek živě přenášena na sympozium urologické společnosti do Špindlerova Mlýna. Na ortopedickém oddělení pak nahradili třem pacientům nefunkční klouby, operovalo se za pomoci přístroje OrtoPilot, který byl do Jablonce zapůjčen na otestování.

SOBOTA 31.3. - Napilno měli zaměstnanci jablonecké nemocnice při stěhování vybavení a zdravotnického materiálu do prostor nového oddělení interny. Lékaři a sestry museli postupně přesunout i pacienty. Vedle toho technici intenzivně pracovali na spuštění telekomunikační sítě. Náročná akce skončila až kolem dvaadvacáté hodiny večerní.

Vytvořeno 16.8.2005 8:19:57 | přečteno 2796x | Petr Vitvar
load