Jablonecké kroniky a kronikáři

K nejstarším patří farní kroniky z let 1686-1873 a z let 1895-1945.

O dějinách Jablonce nebo okolních obcí vycházely knihy. Vedle děl Adolfa Bendy Dějiny města Jablonce nad Nisou a okolí (Geschichte der Stadt Gablonz und ihrer Umgebung) či známého Adolfa Lilieho ještě práce dalších autorů. K nejznámějším patří Kronika vsi (Dorfchronik) Antona Jägera z roku 1865, Dějiny církve a školy v Jablonci (Geschichte der Kirche und Schule in Gablonz) Josefa Ressela z roku 1878 nebo Vlastivěda politického okresu Jablonec (Heimatskunde des politischen Bezirk Gablonz) Fidelia Finkeho z roku 1902. Nelze samozřejmě opomenout ani knihy a články Karla R. Fischera.

V užším slova smyslu se však označení kronikář vztahuje na letopisce zaznamenávajícího současné události pro paměť budoucích. Postupně byla tato činnost institucionalizována.

Kroniky a kronikáři

 • 1836-1844 – Donat Woperschalek – první oficiální (městský) kronikář, údajně mohutný svazek se však nedochoval
 • od roku 1864 byla prý vedena další kronika, která se však ztratila po 2. světové válce
 • 1900-1911 – Adolf Lilie – druhý řádně ustanovený městský kronikář
 • 1923-1932 – Karl Richard Fischer, jablonecký starosta píšící kroniku, která se však nedochovala
 • 1945-1946 – anonymní autor první české kroniky, v archivu je pouze kopie strojopisu
 • 1948 – Bohumil Hýča – nic nenapsal
 • 1952-1960 – Luboš Kopáč, Karolína Chocholoušková
 • 1961-1964 – František Chlebeček
 • 1965-1979 – Anna Poláková
 • 1980 – Alfréd Ječný
 • 1981-2000 – Miroslav Čumpelík – rok 2000 nedokončil, převzala po něm a dokončila Jiřina Polanská
 • od 2001 – Jiřina Polanská

zdroj informací: SOKA / Státní okresní archív v Jablonci nad Nisou

Vytvořeno 21.10.2015 10:51:15 | přečteno 5765x | Petr Vitvar
load