Cyklus setkání s občany skončil

, autor: Jana Fričová
Od poloviny dubna do konce května se do Jablonce nad Nisou po bezmála tříleté vynucené pauze vrátil tradiční cyklus setkání s občany v jednotlivých částech města.

Naposledy ve své zavedené podobě proběhl v roce 2019, o rok později se nemohl konat kvůli pandemii koronaviru, a tak měli Jablonečané z každé lokality alespoň možnost pokládat dotazy písemně. Rok 2021 potom přinesl ze stejného důvodu setkání s občany ve formě jednoho online přenosu. Až letošní rok umožnil uspořádat komunikační cyklus besedy s čelními představiteli města opět prezenčně, tedy tak zvaně tváří v tvář.

Sedm setkání

Jednotlivých diskuzních zastávek bylo po městě sedm. Vše odstartovalo setkání v Proseči a následně seriál pokračoval přes Rýnovice, centrum, Šumavu, Mšeno a Kokonín až na Žižkův Vrch. „Až na výjimky se cyklus po dlouhé pauze nesl bohužel ve znamení spíše menší účasti jabloneckých obyvatel. Lidé přicházeli ponejvíce s problémy, které se týkaly především jich samotných, a v mnoha případech se jednalo o nevyřešené sousedské vztahy či o nutné zásahy do majetků mimo vlastnictví města,“ sděluje Jan Štol z oddělení pro komunikaci s veřejností, který všechna setkání moderoval.

Z každého z nich byl pořizován zápis, který je zveřejněn na oficiálním městském webu v sekci Setkání s občany. „Žádný z vyslovených podnětů tudíž nezapadne a magistrát se jím bude zabývat,“ slibuje Jana Fričová, tisková mluvčí města, a dodává: „Na některé dotazy zástupci města odpověděli hned, některé podněty byly zaznamenány a odpovědi jsou v zápisech.“

Proseč nad Nisou

Stručně lze uvést, že v Proseči nad Nisou proběhlo setkání v tamní hasičské zbrojnici 14. dubna. Zde se místní obyvatelé zajímali o konečnou úpravu ulice Vrcholové a řešení svozu odpadu odtud, dále o opravy ulic Jabloňové, Horní a Široké, omezení rychlosti v ulicích Nad Školkou a Za Říčkou či o obnovu rybníka v Horní Proseči. Dalšími tématy byly například vodovod, překladiště nebo kanalizace. Zájem byl také o aktuální uzavírky, zimní údržbu i městskou hromadnou dopravu.

Rýnovice a Lukášov

V jídelně ZŠ Pod Vodárnou se 19. dubna konalo setkání občanů z Rýnovic a Lukášova. Zde byla velkým tématem výstavba kanalizace a revitalizace na Staré osadě. Přítomní zmínili také nedostatečné kapacity pro parkování v ulici Na Úbočí i chybějící chodníky v ulicích ČSA a Janovské. „Místní projevili též znepokojení nad uvažovanou deponií Povodí Labe v Lukášově, nad způsobem parkování aut v Palackého ulici před Cihelnou nebo nad dopravní situací kolem školky v ranních hodinách. Ze setkání vzešel též podnět k zavedení jakéhosi centrálního registru podnětů od občanů,“ zmiňuje výstupy ze setkání v Rýnovicích Štol.

Centrum města

V malém sále Eurocentra se 28. dubna uskutečnilo setkání Jablonečanů žijících v centru. V této části města si lidé stěžovali na dopravní, bezpečnostní i majetkoprávní situaci v ulici Knoflíkové. Padly rovněž otázky na rekonstrukci ulice Lesní či MŠ Slunečná, na poruchovost veřejného osvětlení v ulici Na Roli nebo na úklid kolem kontejnerových stání. Občané se zajímali též o proces přebírání vyspravených komunikací od zhotovitele, o městské nájemní byty a také o zasmluvnění dodávek energií.

Šumava a Jablonecké Paseky

Obyvatelé Šumavy a Jabloneckých Pasek se sešli v jídelně ZŠ Šumava 5. května. Pokládali dotazy související s plánovanou revitalizací sídliště Šumava. Místní žádají též namalovat parkovací pruhy v ulici Vysoké, nebo opravit povrch v ulici Jindřichovské. „Lidé se zajímali o plány v prostoru bývalé výtopny Paseky, o péči o veřejnou zeleň a také o možnosti spojené s odtahem vraků. Znepokojení projevili nad bezpečností v ulici Pionýrů, kde pravidelně nacházejí použité jehly, ampulky a injekční stříkačky,“ informuje o tématech probíraných na Šumavě Štol. Upozornili též na propadající se kanalizaci ve Skelné ulici či na tíživou dopravní situaci v ulici Na Šumavě.

Mšeno

Setkání v jídelně ZŠ Mozartova se konalo 12. května, kam dorazili diskutovat občané nespokojení s projektem výstavby komunikace v ulici Sportovní. Další dotazy byly vzneseny na opravu chodníků v Mozartově ulici, všeobecně na problémy s parkováním, s odpady, s MHD, nebo se správou zeleně. „Speciálně místní tíží situace související se zaparkovaným karavanem v ulici U Hřiště, který obývají bezdomovci. Ti se zde opíjejí a výrazně znečišťují okolí,“ vypichuje nejpalčivější bod hovoru Fričová. Ze setkání vzešel též požadavek na řešení propojení ulic Mšenská a Josefa Hory i výjezdu z ulice Mládí. Vzhledem k poloze byla dalším diskutovaným tématem též přehrada a plány města s ní spojené. Jedna z přítomných obyvatelek představila svůj záměr zřídit ve Mšeně veřejnou knihobudku.

Kokonín a Vrkoslavice

V kulturním domě v Kokoníně se místní a Vrkoslavičtí sešli 17. května. Stěžejní témata představovala aktuálně budovaná kanalizace a obnova lesoparku v Kokoníně. Stranou nezůstaly ani odpady a v jejich rámci též pilotní projekt umístění popelnic na třídění papíru a plastů právě v této lokalitě. Dotazy zazněly i z oblastí správy veřejné zeleně, oprav komunikací včetně chodníků, MHD i úprav dopravního režimu v jednotlivých ulicích. Dotčena byla též problematika očkování psů, či zachování původního mokřadu v okolí Cikautxa. Místní obyvatele také trápí neustálé rozrůstání areálu IMP.

Žižkův Vrch

Nejméně navštíveným setkáním z řad občanů bylo to poslední pro Žižkův Vrch, jež se konalo v jídelně ZŠ Pasířská 26. května. Obyvatele v této části města trápí stav komunikací včetně chodníků, nedodržování předepsané rychlosti na silnicích, a konkrétně například také dopravní režim v ulici Nová Pasířská. Doménou této lokality je Srnčí důl, ke kterému byla také směřována pozornost. Lidé se zároveň zajímali o veřejnou zeleň, MHD nebo úklid. Speciálním tématem tohoto koutu města pak byli divočáci, kteří škodí nejen v okolní přírodě, ale také přímo u bytové zástavby. Jeden z položených dotazů byl veden k plánu realizace cyklostezek v souvislosti s propojením Žižkova vrchu s přehradou. Za velký nešvar místní obyvatelé označili neukázněnost majitelů psů, která způsobuje velké množství neuklizených psích exkrementů v zeleni.

Novinkou účast předsedů OV

Letošní setkání s občany přinesla novinku také v osobní účasti předsedů osadních výborů (OV). Právě ty by měly být komunikačním mezičlánkem mezi občanem a magistrátem. Jejich prostřednictvím radnice doporučuje komunikovat nejrůznější podněty a specifické požadavky té které lokality. Při každém setkání moderátor připomněl také další komunikační kanály města. Především aplikace Lepší Jablonec a Otázky a odpovědi. Občané k tomu mohou navíc využívat též elektronickou korespondenci, především e-mailové adresy dotazy@mestojablonec.cz a mujablonec@mestojablonec.cz. K tomu samozřejmě fungují i e-maily na jednotlivé politiky a další zaměstnance magistrátu, jeden každý se jménem bez interpunkčních znamének s doménou mestojablonec.cz. Stejně tak lze využít i telefon, jednak bezplatnou linku, a poté každou na jednotlivce. Komunikovat lze též prostřednictvím sociálních sítí (Facebook, Twitter) a pochopitelně také formou domluvené osobní schůzky. (jš)

Další informace

Vytvořeno 4.7.2022 9:33:07 | přečteno 359x | Petr Vitvar
Štítky: setkání s občany , ma21
 
load