Zápisy do škol letos poprvé i elektronicky

, autor: Jiří Endler

Rok 2022 je z hlediska zápisů do mateřských a základních škol pro Jablonec nad Nisou určitě jiný než v předchozích letech. Především se oddělení školství ve spolupráci s řediteli základních a mateřských škol podařilo zavést pro rodiče jabloneckých dětí systém elektronického zápisu.

Zápisy jako takové letos probíhají dvoukolově. První kolo ve standardním dubnovém období pro zápisy patřilo místním dětem s trvalým bydlištěm v Jablonci, na červnový termín kola druhého si pak musí počkat ukrajinské děti se statusem uprchlíka. Kapacity jabloneckých škol jsou však dostatečné pro obě tyto skupiny.

Od letošního roku mají rodiče k zápisu na vybranou mateřskou či základní školu k dispozici zápisový portál. Zavedení elektronické alternativy k prezenčnímu způsobu zápisu komentuje náměstek primátora pro oblast humanitní David Mánek: „K využití této webové aplikace pro podporu zápisu dětí do mateřských a základních škol nás vedla snaha vyjít vstříc těm rodičům, kteří z nějakých důvodů nemají možnost přijít se svojí ratolestí osobně k zápisu. Podle našeho názoru to především zajišťuje všem rodičům rovné podmínky. Elektronický zápis navíc zajistí jednotnost, snížení administrativní zátěže ředitelů našich škol a transparentnost.“

Otevřené dveře umožnily poznat lidi

Rozhodování rodičům jistě usnadnily dny otevřených dveří základních škol. Umožnily jim osobně poznat atmosféru a ducha školy, seznámit se s vizí jejího směřování, poznat konkrétní učitele, kteří budou s jejich dětmi trávit tolik společného času. Protože na lidech záleží.

Nepochybně velkým pomocníkem pro orientaci rodičů byla i brožura s uceleným přehledem všech ZŠ a MŠ ve spádové oblasti Jablonce nad Nisou, kterou už druhým rokem sestavilo a vydalo oddělení školství magistrátu. Jeho pracovnice také hlásí mnohem větší naplněnost prvních tříd, než tomu bylo loni. Je to očekávaný důsledek velké vlny odložených nástupů dětí do prvních tříd kvůli covidové pandemii. V mateřských školách se díky tomu naopak uvolní větší množství míst než obvykle. David Mánek k aktuální situaci a zvýšeným nárokům na organizaci výuky ve školách dodává: „Statutární město Jablonec nad Nisou se i v dnešní složitější době u všech svých škol maximálně snaží o finanční, materiální i metodickou podporu. Záleží nám na tom, aby se všem dětem Jablonecka dostalo kvalitního základního vzdělání a v žádném případě nedopustíme, aby kvalita výuky a života ve školách byla ohrožena.“

Co znamená LEX Ukrajina v jabloneckých podmínkách?

Poslanecká sněmovna přijatým zákonem, jemuž se zkráceně říká LEX Ukrajina, dává do rukou zřizovatelům škol jasná pravidla, jimiž se musí řídit při integrování ukrajinských předškolních a školních dětí, které mají u nás status uprchlíka. Žáky lze podle něj přijímat jen do kapacity školy zapsané v rejstříku škol, ukrajinské žáky lze zařazovat do běžných tříd, ale na část vyučování je „uvolnit“ a zaměřit se na výuku češtiny ve skupinách, při školách je možné organizovat adaptační skupiny, aniž by ukrajinské děti byly zapsány jako „žáci školy“, do mateřských škol lze přijímat nepředškolní děti, jen pokud mají od lékaře standardní potvrzení o očkování.

LEX Ukrajina zatím platil do 31. března, což není být úplně šťastné pro vedení škol, která časují svá opatření podle školního kalendáře, tedy pracují s datem 30. června. Při přímém přijetí žáka do odloučeného pracoviště školy by to po 31. březnu znamenalo pro ředitele povinnost zapsat ukrajinského žáka už jako kmenového. Oproti tomu adaptační skupiny mají volnější status srovnatelný s dětskými skupinami a umožňují přijetí na dobu určitou.

„Snažíme se odpovědně zvládnout integraci ukrajinských dětí do našich škol, zároveň musíme postupovat v mnoha ohledech velmi citlivě, abychom nenarušili atmosféru pochopení veřejnosti pro tento problém. Již jsem zmiňoval zavedení dvoukolového systému zápisu do škol, kdy jsme pro ukrajinské děti vypsali termín zápisu na 9. června pro základní a 15. června pro mateřské školy. Toto organizační opatření jsme v Jablonci doplnili vznikem adaptačních skupin pro ukrajinské děti tak, aby byla co nejméně ohrožena kvalita vzdělávání. Ředitelé tak přistupují velmi opatrně k integraci dětí tak, aby na prvním místě byla brána na zřetel potřeba dětí,“ uzavírá David Mánek. (vrk)

Vytvořeno 1.6.2022 16:30:15 | přečteno 227x | Petr Vitvar
Štítky: vzdělávání
 
load