Správní odbor je od února velmi vytížený

, autor: Jiří Endler

Nejvytíženějším pracovištěm magistrátu v Komenského ulici je v současné době oddělení matriky a správních agend, především na úseku osobních dokladů, kde je návštěvnost zvýšená řádově o stovky procent.

Je dáno i tím, že byla u výrazné většiny správních a souvisejících agend zrušena místní příslušnost a až na výjimky si můžete k vyřízení záležitostí zvolit jakýkoliv úřad obce s rozšířenou působností. Protože jablonecký odbor správní je známý svým vstřícným přístupem, volí lidé často právě ten. Ne nadarmo se Jablonec honosí titulem Přívětivý úřad v Libereckém kraji 2021 od Ministerstva vnitra.

Od 1. ledna do 20. května úředníci správního odboru odbavili více než 32 tisíc klientů. „Jednalo se přitom o občany nejen ze správního obvodu Jablonec, ale také z okolních, mnohdy i vzdálených obcí a měst. Kromě toho jsme zajišťovali terénní služby pro imobilní občany, např. externí ověřování podpisů, sbírali jsme žádosti i vydávali občanské průkazy přímo v domácnostech klientů či ve zdravotnickém, sociálním a jiném zařízení,“ říká Petr Karlovský, vedoucí odboru.

Ve zmíněné době se na odboru vydalo téměř 10 tisíc osobních dokladů (občanských a řidičských průkazů či cestovních pasů), z nichž si téměř třetinu odnesli občané mladší 15 let, respektive jejich zákonní zástupci. Zároveň úředníci vydali širokou škálu dalších dokumentů, ať už technické průkazy vozidel, různá osvědčení, rodné, oddací i úmrtní listy, duplikáty dokladů, živnostenská oprávnění atd.

„V současné době byla zrušena místní příslušnost u výrazné většiny správních a jiných souvisejících agend, a tak si mohou lidé až na výjimky vyřídit své záležitosti v podstatě na jakémkoli úřadě obce s rozšířenou působností v celé ČR. Jablonecký správní odbor si svým vstřícným přístupem, krátkými čekacími dobami i lhůtami k vyřízení žádostí vysloužil pověst kvalitního vstřícného úřadu, o čemž svědčí i vítězství v rámci Libereckého kraje v anketě Ministerstva vnitra Přívětivý úřad 2021,“ chlubí se oceněním Karlovský.

A tak jablonecký magistrát navštěvují dnes kromě místních i přespolní, především ze sousedního většího Liberce. Kladem je příznivá úřední doba a první úřední sobota v měsíci i pro neobjednané jako bonus. „Není výjimečné, že v úřední sobotu oddělení správních a dopravně správních agend vyřídí i více než 100 žadatelů,“ zmiňuje sobotní počty vedoucí odboru. Nespornou výhodou je objednávkový systém prostřednictvím mobilu nebo městského webu, přičemž klient může navíc sledovat postup vyřízení své záležitosti. Samozřejmostí pak je třeba platba kartou.

Využívejte celou pracovní dobu

K nejvytíženějším pracovištím odboru patří oddělení matriky a správních agend. To doporučuje občanům využívat úřední hodiny v celém rozsahu, neboť v nejexponovanějších časech, tedy v pondělí a středu mezi 15. a 17. hodinou, bývá úřad pravidelně zahlcený nebývalým náporem klientů a řadu z nich pak odbor nestihne odbavit.

Občanské průkazy (OP)

Zákonnou povinností každého občana je nejpozději do 30 dnů od 15. narozenin požádat o vydání občanského průkazu. Při ztrátě, odcizení, zničení, poškození, po změně stavu, adresy a příjmení je rovněž povinné neprodleně požádat o vydání nového OP, jelikož po 45 dnech od změny automaticky končí jeho platnost. V případě docházející platnosti OP může držitel požádat o vydání nového bez úhrady správního poplatku již šest měsíců předem. Předčasně (na vlastní žádost a bez udání důvodu) je možné požádat o vydání OP kdykoliv se správním poplatkem 200 Kč. Za správní poplatek je možné zažádat o vydání OP ve zkrácené lhůtě, a to v pracovních dnech do 24 hodin (osoba nad 15 let za 1000 Kč / u osob do 15 let za 500 Kč), nebo do pěti pracovních dnů (osoba nad 15 let za 500 Kč / u osob do 15 let za 300 Kč).

Cestovní doklady (CD)

U standardního cestovního dokladu vydávaného do 30 dní je správní poplatek 600 Kč u občana nad 15 let; do 15 let je vydáván dětský za 100 Kč. Vydání pasu ve zkrácené lhůtě v pracovní dny do 24 hodin (osoba nad 15 let 6 000 Kč / do 15 let 2 000 Kč), nebo do pěti pracovních dnů (nad 15 let 3 000 Kč / do 15 let 1 000 Kč). O vydání obou dokladů je možné požádat u kteréhokoliv úřadu obce s rozšířenou působností (ÚORP), tedy i mimo trvalé bydliště. Za 100 Kč je možné si doklad vyzvednout na kterémkoliv ÚORP, avšak je to třeba uvést už při podání žádosti. Ve zkrácených lhůtách je možné o vydání dokladu požádat také u Odboru správních činností Ministerstva vnitra (OSČ MV), přičemž ten do 24 hodin vyhotovený si občan převezme jedině u OSČ MV, zatímco doklad do pěti pracovních dnů také u ÚORP, kde žádal.

O občanské průkazy a cestovní pasy lze žádat na jabloneckém oddělení matriky a správních agend v 1. poschodí budovy Komenského 8. Objednat se lze předem přes web, mobilní aplikaci nebo v informačních střediscích v přízemí radnice či budovy Komenského 8.

Upozornění pro řidiče

Každý se může informovat o stavu svého bodového konta ve výpisu z evidenční karty řidiče buď na registru řidičů v oddělení dopravně správních agend, nebo na všech pracovištích Czech Pointu. Počet pokut spojených s udělením trestných bodů roste, řidičů s 12 trestnými body a automaticky uděleným ročním zákazem řízení je stále více. Mnozí se domnívají, že např. za jízdu bez bezpečnostních pásů či telefonování během ní jen zaplatí pokutu 100–500 Kč a jsou pak nemile překvapení oznámením o 12 trestných bodech. Další neví, že mohou jednou ročně absolvovat kurz bezpečné jízdy a tak si odmazat tři body.

Pro snoubence před svatbou

Matriční úřad zajišťuje sňatky v obřadní síni radnice, ale i mimo ni na jiném vhodném místě, např. na loukách či v penzionech v Jizerských horách. Matriční obvod zahrnuje kromě Jablonce také Janov n. N., Bedřichov, Josefův Důl, Lučany n. N., Nová Ves n. N., Maršovice a Dalešice. Letní svatební termíny jsou už z 90 % obsazené. Matriční úřad však myslí i na snoubence, kteří chtějí svůj stav stvrdit pouze úředním sňatkem. Ten se uzavírá v předsálí obřadní síně bez hudebního doprovodu a slavnostního proslovu obřadníka). (pek)

Vytvořeno 1.6.2022 16:30:51 | přečteno 212x | Petr Vitvar
Štítky: magistrát
 
load