Investovat se bude do infrastruktury i budov

, autor: archiv MMJN

Letos Jablonec nad Nisou zahájil stavební sezónu už v březnu, a to ve Staré Osadě. V dubnu pak odstartovaly velké projekty v ulici Průmyslové a zvláště ten v ulici Kamenné, obě jsou nyní zcela uzavřené pro běžnou dopravu. Další stavby jsou připravené na květen. Město však nepracuje pouze s dopravními stavbami, které dočasně omezí dopravu ve městě. V plánu jsou i další investice – například do školních budov a sportovišť.

Od května se úplně uzavře parkoviště na Anenském náměstí včetně výjezdu a vjezdu do ulice Dvorská z něj. Omezení potrvá do zhruba poloviny října 2022. Důvodem je pokračování realizace II. etapy dešťové kanalizace centrum, za které město zaplatí 19 mil. korun.

„Cílem této části je vybudování retenční nádrže pod parkovištěm na Anenském náměstí, dešťové stoky v ulici Dvorská a části stoky do ulice Soukenná včetně kanalizačních šachet, připojení uličních vpustí a dešťových svodů,“ konstatuje náměstek pro rozvoj města Petr Roubíček a dodává, že po dokončení stavby budou na celém náměstí i v ulici Budovatelů položené finální asfaltové povrchy.

Do července se bude pracovat v ulici Prosečské. „Letos dokončíme výstavbu vodovodu, s níž jsme se připojili k projektu Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD), jehož součástí je také vybudování dešťové kanalizace. Městská část nás vyjde na 2,7 mil. korun,“ říká náměstek pro rozvoj města Petr Roubíček.

Stavební ruch v Arbesově

Nové, respektive zrekonstruované hřiště dostane letos Základní škola ve mšenské Arbesově ulici. „Původně jsme počítali v rozpočtu s částkou 31 milionů korun. Za současné situace, kdy obecně rostou náklady materiálů i energií, se cena po výběrovém řízení zvýšila na téměř 36 mil. korun včetně DPH,“ konstatuje Petr Roubíček a dodává, že stavba je rozdělená do dvou let. Rozpočet na rekonstrukci sportoviště připravil projektant v roce 2021, tehdy se do něj ještě nepromítlo průběžné navyšovaní cen ve stavebnictví. „V rozpočtových cenících se vyšší náklady projeví až ve druhém kvartále tohoto roku. Největší navýšení zaznamenáváme u přesunů hmot a sutí, a to kvůli zdražování pohonných hmot o cca 25 %, a u vedlejších rozpočtových nákladů, jako je např. práce geodetů a projektantů, kde je navýšení dokonce o 100 %,“ sděluje Roubíček.

Kromě hřiště plánuje u této školy odbor rozvoje také nový cyklopřístřešek. „Půjde o atypickou kovovou konstrukci pro zhruba 30 kol vedle hlavního vstupu do školy,“ přibližuje projekt za necelých 1,5 mil. korun vedoucí přípravy a realizace investic Pavel Sluka.

Letní stavby

O letních prázdninách vymění město dřevěná špaletová okna za nová z europrofilů v přístavbě MŠ Adélka v ulici 28. října. „Součástí nových oken budou v interiéru také textilní rolety a dřevěné parapety, v tělocvičně okna znovu ochrání mříže, zvenku se znovu oplechují parapety,“ popisuje Zuzana Bencová z oddělení přípravy a realizace investic jabloneckého magistrátu. Další školkou, která projde proměnou, bude ta v Husově ulici. „Letos zde dokončíme fasádu, jejíž jádro jsme museli nechat od loňska dostatečně vyzrát. Uzavřeme ji břízolitem za 1,2 mil. korun s přispěním dotace z Ministerstva kultury ve výši 300 tis. Kč,“ připomíná náměstek Roubíček s tím, že město zde bude realizovat úpravu zahrady v přírodním stylu, na niž získalo dotaci z Ministerstva Životního prostředí. „Nová podoba zahrady tak bude dětem sloužit po celý rok, její terén projde modelací, bude zde nový mobiliář a doplní se vhodná výsadba rostlin,“ popisuje projekt po vysoutěžení za 950 tis. korun Iveta Habadová, vedoucí oddělení dotací. Dotační částka se rovná 181 tis. korunám, realizace je plánovaná od července do pol. prosince tohoto roku. Podobnou zahradu v přírodním stylu má už od loňského roku školka v ulici Josefa Hory ve Mšeně. Také na ni město získalo dotaci z Národního programu Životní prostředí, která byla vyplacena ve výši 352 tis. Kč.

Moderní inovativní škola

Během září by měly být v rámci projektu Moderní inovativní škola hotové nové odborné učebny v ZŠ Na Šumavě, která by měla získat také větší bezbariérovost. I zde na projekt získalo město dotaci 11,7 mil. korun z EU a státní pokladny. Celkové náklady jsou odhadnuté na 21,5 mil. korun. Kromě učebny angličtiny ve staré budově, rekonstruované učebny chemie a fyziky v nové budově vznikne nová venkovní přírodovědná učebna na zahradě školy včetně altánu, výsadby keřů a ovocných stromů. Venkovní úpravy budou probíhat až do konce října letošního roku. Bezbariérovost školy zajistí dva výtahy, nástupní rampa, přístupový chodníku k venkovnímu pavilonu a stavební úpravy některých toalet.

Moderní inovativní škola – navazující investice

V červnu se na šumavské základní škole ještě začne s dalším projektem, který rovněž zvýší kvalitu vzdělávání. Celkové náklady jsou čtyři miliony korun, přičemž dotační část z EU a ČR činí 2,2 mil. korun. Modernizací projdou kabinety anglického jazyka, fyziky a chemie včetně skladu a cvičné kuchyně. Po instalaci plošiny bude bezbariérová také školní jídelna.

Modernizace ZŠ Pasířská – navazující investice

Kromě Základní školy Na Šumavě se bude město zabývat také dokončením modernizace odborných učeben včetně kabinetů chemie, fyziky a matematiky v ZŠ Pasířská za podpory dotace ve výši 1,1 mil. Kč.

Výše uvedené tři projekty jsou spoulufinancovány z EU z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) a projekty navazujících investic jsou v souladu s Integrovaným plánem rozvoje území (IPRÚ) Liberec – Jablonec nad Nisou.

Město nezapomíná ani na další školy. Ze svého rozpočtu bude v letošním roce rekonstruovat školní hřiště ZŠ Kokonín u objektu Rychnovská 216 za 3 mil. Kč. V tomto objektu budou letos dokončeny také nové třídy a vybudovány únikové cesty za 2,7 mil. Kč.

(jn)

Vytvořeno 29.4.2022 10:32:19 | přečteno 191x | Petr Vitvar
load