Další kus sítí v centru města je hotový

, autor: Petr Vitvar

V polovině září se znovu otevřela křižovatka u hlavní jablonecké pošty. Automobily tak mohou z ulice Poštovní pokračovat vzhůru Opletalovou nebo odbočit vpravo do ulice Gen. Mrázka a jet do OC Central. Skončila tak další část výstavby dešťové a rekonstrukce splaškové kanalizace provázaná s opravami dalších sítí.

Původně měla být křižovatka u pošty znovu otevřená v polovině prázdnin. Stavba se však komplikovala, dělníci nacházeli velké množství starých sítí nezanesených do historických plánů, které neodhalila ani diagnostika. Další zpoždění způsobilo množství obtížně těžitelných hornin v podloží. Nesmazatelně se na harmonogramu podepsaly dopady pandemie i letní blesková povodeň.

„Kdo se někdy snažil skloubit součinnost minimálně tří subjektů na jedné akcí, ví, jak těžká to je věc. A na této stavbě pracovalo hned pět subjektů – město stavělo svou dešťovou kanalizaci, kterou mu ukládá zákon, a připravovalo nové veřejné osvětlení, SVS rekonstruovalo kanalizaci splaškovou i vodovod, plynaři opravovali své vedení, pokládaly se sítě. Postup prací byl přesně naplánovaný v harmonogramu, který se připravoval dlouho dopředu. Ale stejně jako loni na Anenském náměstí, tak i letos v ulicích Gen. Mrázka i v Komenského nás překvapily sítě, které v historických mapách nebyly vůbec zanesené a které neodhalila ani digitální diagnostika. Nikdo se k nim nehlásil a každý se je bál odpojit, protože se nevědělo, zda jsou tzv. živé. Kdo by chtěl přerušit dosavadní dodávky plynu, elektřiny či vody. A tak se pracovalo opatrně kolem nich a dny, kdy byla křižovatka zavřená, naskakovaly,“ vysvětluje náměstek primátora pro rozvoj města Petr Roubíček.

I ve stavebnictví nechala pandemie stopu

Průběh stavby v samém centru města Jablonečané denně podrobovali přísné kritice – buď se tam podle veřejnosti pohybovalo lidí málo, nebo tam v některé dny nepracoval nikdo. Zatracovali koordinátora, slovně napadali dělníky i samotné město.

„Ona i ta zdánlivá nečinnost na stavbě byla často nutná. Během ní probíhaly technologické přestávky, kdy se čistilo vodovodní potrubí, kontrolovaly spoje nového vedení apod. A když už to vypadalo, že se bude moci vše spustit, přihnala se blesková povodeň. Ta vyplavila upěchovaný materiál z výkopů a ucpala jím nové vedení. A tak se vše muselo znovu pročistit, vyzkoušet, zkontrolovat,“ říká náměstek Roubíček. Na průběhu stavby se podepisovala také pandemie. Její důsledky zdražovaly materiál ve stavebnictví, některé položky začaly být nedostatkové, nebylo ani dost rukou, protože kvůli koronaviru ubývaly pracovní síly. Město však trvalo na kvalitě jednotlivých prací včetně finálního povrchu. „Celá stavba byla pod velmi silným tlakem veřejnosti i času. Nechtěli jsme však nic zbrkle uspíšit, aby tím neutrpěla kvalita výsledku. Všichni jsme měli jediný cíl, provést všechny práce tak, abychom měli na dlouhou dobu od staveb v centru klid,“ dodává náměstek.

Průjezd Jabloncem je volnější

Otevřením křižovatky u hlavní jablonecké pošty se uvolnil průjezd městem. „Opět je možné odbočit z ulice Poštovní vpravo do ulice Gen. Mrázka, dále do ulice Komenského a z ní zajíždět do parkoviště OC Central nebo pokračovat do ulice Kostelní, která je znovu pouze jednosměrná dolů k Anenskému náměstí,“ popisuje náměstek Roubíček. Zároveň dodává, že v ulici Gen. Mrázka od křižovatky s ulicí Komenského (od rohu OC Centrál) v Jugoslávské a vzhůru ke křižovatce s Máchovou stavba pokračuje. „Proto je i nadále možné vjet z křižovatky Kamenná – Smetanova – Hasičská – Mírové náměstí kolem kina Radnice jen do části ulice Gen. Mrázka, výjezd z ní je dál možný Kubálkovou na Horní náměstí.“

„Stavba se současně posunula do ulice Liberecká, a to do části od městského divadla po křižovatku s Průmyslovou,“ připomíná Pavel Sluka, vedoucí oddělení investiční výstavby. Také zde se pracuje na dešťové a splaškové kanalizaci, veřejném osvětlení, rekonstrukci vody a plynu, a to zhruba do konce stavební sezony.

Bylo to dlouhé, ale nutné

Výsledkem letošní rozsáhlé stavby je kompletní rekonstrukce konstrukčních vrstev vozovek a kompletní přeložení chodníků, nová dešťová kanalizace, rekonstruovaná kanalizace splašková, vodovod a plynovod. Technické služby vyměnily kabeláž a osadily částečně nové sloupy i nové body veřejného osvětlení.

„Byla to velká zkouška trpělivosti nás všech, vedení města, obyvatel i řidičů. Na druhou stranu, opravy sítí i vybudování chybějící kanalizace bylo nutné, sítě už byly v havarijním stavu, rozdělení kanalizace městu nařizuje zákon. I když stavba byla rozsáhlá a obtěžující, může nás těšit fakt, že máme na dlouhou dobu vyřešeno. Proto všem Jablonečanům děkuji za vstřícnost a pochopení,“ uzavírá náměstek pro rozvoj města Petr Roubíček. (jn)

Vytvořeno 30.9.2021 13:16:13 | přečteno 573x | Petr Vitvar
load