Práce na tvorbě nového strategického plánu úspěšně začaly

, autor: archiv MMJN
Odstartováno. Přípravu strategického plánu města pandemie koronaviru nezastavila. V březnu proběhla první jednání pracovních skupin, jejichž hlavním úkolem je aktivně spolupracovat na tvorbě obsahové náplně rozvojové strategie města do roku 2030.

„Do činnosti pracovních skupin jsou zahrnuti zástupci z řad veřejného, podnikatelského či neziskového sektoru. Pohled na stávající i budoucí potřeby města tím získává komplexnější obrysy, a víc tak odpovídá skutečným požadavkům města a jeho občanů,“ říká Tomáš Patočka za zpracovatele strategického plánu.

Pro účely tohoto strategického projektu byly ustanoveny čtyři pracovní skupiny, které projednávají dílčí tematické celky podle předem definovaných témat. „Vzhledem k současné situaci se většina jednání skupin realizovala distanční formou prostřednictvím videokonference. Participace na přípravě koncepčního dokumentu tak probíhala vzdálenějším, leč pro účastníky bezpečnějším způsobem,“ komentuje první jednání Patočka s tím, že podněty vzešlé z jednání zpracovatelé uspořádají a zapracují do tematických SWOT analýz.

Do konce dubna tak bude dokončena analytická část dokumentu, složená právě z těchto dílčích SWOT analýz pracovních skupin, socioekonomické analýzy města a souhrnné SWOT analýzy přehledně shrnující hlavní přednosti a slabiny Jablonce nad Nisou spolu s uvedením jeho klíčových rozvojových příležitostí i možných hrozeb. „Do projektu jsme zapojili také širokou veřejnost, a to prostřednictvím dotazníkového šetření, které probíhalo na přelomu ledna a února a zúčastnilo se ho více jak 400 osob,“ připomíná Tomáš Patočka, podle kterého se dále se zjištěnými závěry při přípravě plánu adekvátně pracuje. „Konkrétní výsledky veřejnosti představíme spolu se zveřejněním návrhu strategického plánu v druhé polovině tohoto roku.“

Občané města se budou moci do přípravy strategického plánu zapojit opět v květnu. „Máme připravenou další krátkou anketu. Chceme tak získat návrhy na konkrétní projektové záměry. O tomto šetření budeme informovat v příštím vydání Jabloneckého měsíčníku a prostřednictvím dalších informačních kanálů města,“ uzavírá Tomáš Patočka.
(red)

Pracovní skupina 1 – Veřejná vybavenost a služby

  • vzdělávání, kultura, sport, cestovní ruch, sociální oblast a zdravotnictví

Pracovní skupina 2 – Doprava, infrastruktura a majetek

  • doprava, infrastruktura, energetika, majetek, bydlení

Pracovní skupina 3 – Udržitelný rozvoj a životní prostředí

  • strategický rozvoj, urbanismus, investice, životní prostředí, podnikání a zaměstnanost, VaV

Pracovní skupina 4 – Moderní správa města a bezpečnost

  • správa města, digitalizace, inovace, krizové řízení, bezpečnost, komunikace s veřejností
Článek vyšel v Jabloneckém měsíčníku 4/2021
Vytvořeno 29.3.2021 17:21:32 | přečteno 298x | Petr Vitvar
Štítky: ma21
 
load