Pomáháme řešit následky trestných činů

, autor: Probační a mediační služba

Probační a mediační služba zahájila svoji činnost 1. 1. 2001. Přestože je již více jak dvacet let součástí českého justičního systému, povědomí širší veřejnosti o jejím fungování a činnostech je stále nedostatečné.

Probační a mediační službu si lidé nejčastěji spojují s některými alternativními tresty, jako jsou obecně prospěšné práce či trest domácího vězení. Někdo již také ví, že pokud je odsouzený podmíněně propuštěný z vězení, je možné, aby takové osobě soud určil povinnost hlásit se u probačního úředníka. Méně se už ví, že se na službu mohou pachatel i oběť trestného činu obrátit kdykoliv v průběhu trestního řízení, tedy ještě předtím, než se věc vůbec dostane k soudu.

„Nejčastěji se tak děje v případě dopravních nehod či jiného jednání, při kterém došlo k újmě na zdraví, kdy se na nás pachatel obrací s žádostí o zprostředkování kontaktu s obětí, aby se jí mohli osobně omluvit a nabídnout nějakou formu kompenzace. Probační a mediační služba tento kontakt mezi obětí a pachatelem zprostředkuje, zajistí bezpečné místo pro společné mediační setkání a dá oběma stranám stejný prostor, aby vyjádřily své postoje a potřeby. Mediační setkání jim pomáhá se zpracováním emocí spojených s trestným činem a ve většině případů dojde k uzavření dohody o kompenzaci způsobené újmy. Uzavřenou dohodu a další podklady pak probační úředník zašle soudci nebo státnímu zástupci, a ti mohou rozhodnout o mimosoudním dořešení věci, aniž by byl pachatel odsouzen,“ vysvětluje vedoucí střediska Probační a mediační služby v Jablonci nad Nisou Štěpán Sobotík.

Tento postup je oběma stranami často vnímán jako spravedlivější a ohleduplnější k jejich individuálním potřebám a představám řešení, než by bylo zdlouhavé, a pro mnohé stresující, soudní jednání. „Je potřeba si uvědomit, že osoby, které byly dotčeny trestným činem, zřídkakdy touží po soudním rozhodnutí. Potřebují, aby je někdo vyslyšel, pochopil a dal jim prostor, aby mohly konflikt urovnat vlastním přičiněním nejen v rovině finanční, ale především v rovině morální a mezilidské,“ dodává Sobotík.

Ve středisku Probační a mediační služby v Jablonci nad Nisou se každoročně uskuteční na dvě desítky mediačních setkání pachatele s obětí. Drtivá většina účastníků pak hodnotí skutečnost, že se pro tuto formu řešení rozhodla, pozitivně.

V případě, že jste se dopustil nebo dopustila trestného činu, či jste se stal nebo stala jeho obětí a máte zájem o pomoc s řešením této obtížné životní situace, obraťte se na nás telefonicky 737 244 486, e-mailem: ssobotik@pms.justice.cz či osobně na adrese Podhorská 62, Jablonec nad Nisou. Probační a mediační služba je státní organizace a veškeré naše služby jsou bezplatné. (sš)

Vytvořeno 29.3.2021 17:21:46 | přečteno 747x | Petr Vitvar
load