Nový odpadový zákon říká: chovej se ekologicky a méně zaplatíš

, autor: Milan Kouřil

Všichni asi známe záběry z méně rozvinutých zemí, kde v kontrastu ke krásné přírodě lemují cesty a domy místních obyvatel haldy odpadků. My naštěstí žijeme v evropském prostoru, kde je ekologická laťka nastavena velmi vysoko, přesto ale náš blahobyt s sebou nese problém: produkujeme obrovské množství odpadu a dávno už nestačí vyřešit jen nerudovské „kam s ním“. Je to komplexní problém, na jehož řešení se podílí úplně všichni – Evropská unie, stát, obec i občan. Na úrovni EU jsme si dali cíl nekompromisně přecházet od skládkování ke třídění, k recyklaci a k využití odpadových materiálů. ČR na to navázala přijetím nového zákona o odpadech a ten od 1. 1. 2021 přináší zajímavé změny, které se dotknou každého z nás.

Říká například: není třeba sypat směsný odpad na skládky, když ho můžeme vytřídit a zužitkovat. Proto skládkování bude stát postupně zdražovat, až od r. 2030 bude zakázané úplně. A protože odpad nejde v takové míře jen spalovat, přiměje to obce postupně budovat moderní infrastrukturu pro třídění, recyklaci a využití odpadů. A také musí svého občana motivovat, aby se mu vyplatilo neházet všechno „do jednoho pytle“, ale aby svůj odpad připravil pro obecní žlutou, modrou, zelenou, bílou, hnědou popelnici a teprve až to, co zbyde, dal do své černé pro směsný odpad. A za tohle bude obcí odměněn tím, že za svoz a likvidaci zaplatí méně. Nový odpadový zákon jí k tomu dává nástroj v podobě tzv. úpravy místních poplatků za odpady.

„A tahle změna čeká i nás v Jablonci,“ říká muž, který je na radnici zodpovědný za systém obecního odpadového hospodářství, Milan Kouřil, náměstek primátora pro ekonomiku, a dodává: „Změny, které tu avizujeme, budou sice platit až od 1. 1. 2022, ale nové vyhlášky o obecním systému odpadového hospodářství a o místním poplatku budeme na zastupitelstvu města schvalovat již letos v červnu. A protože k nastavení a zavedení spravedlivějšího modelu vede pracnější cesta, chtěli jsme začít včas a občany o změnách také v předstihu informovat. Připraveni musíme být všichni.“

Stávající systém poplatků

V Jablonci platí občané tzv. úhradu za shromažďování, sběr, přepravu, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. „Tento způsob je založen na smlouvách mezi městem a občany. Nejedná se o místní poplatek, jako je tomu v jiných městech. Rada města každoročně schvaluje cenový výměr, ve kterém jsou stanoveny ceny za jednotlivé druhy nádob. Do cen se kromě nákladů na sběr směsného komunálního odpadu částečně promítají i náklady na tříděný odpad a další služby. Systém nakládání s komunálním odpadem je závazný pro všechny fyzické osoby, kterým vzniká na území města odpad,“ vysvětluje stávající způsob zpoplatnění Barbora Šnytrová z oddělení správy místního hospodářství.

Co nás čeká od ledna 2022

Nový odpadový zákon chce dosáhnout snižování množství komunálních odpadů a sází v tom mj. i na motivační efekt místních poplatků. Obcím ale zároveň dává určitý manévrovací prostor, jak je nastavit. Milan Kouřil to vysvětluje: „V zásadě je na výběr mezi dvěma principy. U prvního se celkové náklady na odpadové hospodářství obce rozpočítají mezi občany (v zákoně je uveden jako poplatek za obecní systém odpadového hospodářství) a poplatníci pak platí paušál do maximální výše 1 200 korun za rok. Tento princip je sice jednodušší, ale na druhou stranu může některé poplatníky zvýhodňovat na úkor ostatních. My se proto přikláníme ke druhému principu založenému na skutečném množství vyprodukovaného odpadu, případně na kapacitě sběrných nádob (v zákoně je uveden jako poplatek za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci). Ten by měl přinést určité narovnání plateb. Tím, že lidem umožníme volit si velikost odpadové nádoby a četnost svozu, mají prostor pro úspory stejně jako třeba u plateb za energie. Chceme tím i jednoznačně víc motivovat ke třídění. Jako obec máme totiž ze zákona povinnost zvyšovat podíl tříděného odpadu.“

Kolik vyprodukuješ, tolik zaplatíš

Na otázku, jak poplatek za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci chápat, Barbora Šnytrová odpovídá: „V zásadě je vše založeno na principu – kolik vyprodukuješ, tolik zaplatíš. U poplatku je na výběr ze tří možností: podle váhy nebo objemu nebo podle kapacity sběrných prostředků v litrech na poplatníka. Vždy je to rozpočteno na počet osob v domě. Sazba poplatku je maximálně 6 Kč/kg, pokud je základem hmotnost, nebo 1 Kč/litr, pokud je základem objem nebo kapacita.“

Hledá se ideální sazba

Město se nyní přiklání spíše ke zpoplatňování podle kapacity odpadových nádob v litrech na poplatníka. „Varianta v kilogramech totiž předpokládá vážení odpadu na svozových autech, a to je v jabloneckém kopcovitém terénu téměř nemožné zajistit. Kdežto způsob zpoplatnění podle kapacity nádoby se jeví jako nejspravedlivější a nejvíc zohledňuje místní zvyklosti a podmínky. Naším úkolem je nyní vhodně stanovit jednotnou sazbu za jeden litr kapacity nádoby na odpady. Ta může být až do výše 1 Kč/l, určitě se ale budeme pohybovat níže. O všem se bude v nejbližších týdnech rozhodovat a jsem si jistý, že najdeme dobré řešení,“ dodává Milan Kouřil.

Město získalo Odpadového Oskara

O tom, že to vedení města se snižováním produkce směsného komunálního odpadu myslí vážně, svědčí i to, že je Jablonec opakovaně držitelem Odpadového Oskara – udělovaného sdružením Arnika, v kategorii měst Libereckého kraje s počtem obyvatel nad pět tisíc.

Blízká i vzdálenější budoucnost

„Nejde jen o snižování množství směsného odpadu, potřebujeme z něj dokázat oddělit a zpracovat další využitelné složky, jako je třeba bioodpad. Od 1. dubna nabídneme získání kompostérů zdarma občanům Jablonce, kteří je mohou umístit na své zahradě. Moderní doba přináší zajímavé technologie a už dnes máme na stole k posouzení systémy chytrého svozu komunálního odpadu, technologie na zpracování bioodpadu nebo zařízení, které směsný odpad dokáže chemickými procesy přeměnit na komerčně využitelné základní suroviny. Tyto a další čekají na své využití na cestě Jablonce k oběhovému hospodářství,“ uzavírá Milan Kouřil. (vrk)

Platby za odpady

Administraci úhradového systému převzal po SKS od 1. 1. 2021 magistrát města (odbor ekonomiky a odbor technický). Klientské pracoviště najdete v přízemí z boku budovy radnice, navštívit jej lze bez objednání ve dnech po a st 8.00–11.30 a 12.30–17.00 hodin. Zde budou také od 1. 7. 2021 přijímány žádosti o registraci k novému místnímu poplatku.

Vytvořeno 29.3.2021 17:20:57 | přečteno 831x | Petr Vitvar
Štítky: životní prostředí
 
load